en-USro-RO

| Login
3 februarie 2018

Calendarul zilei

Nu au fost gasite articole.
 

Sfintii zilei

Sf. Maxim, ep.

 Liturghierul Roman

 

DUMINICA A IX-A DE PESTE AN

Ant. la intrare 
Întoarce-te spre mine, Doamne,
şi arată-ţi îndurarea, căci sunt singur şi nefericit.
Priveşte la umilirea şi la truda mea
şi iartă-mi toate păcatele, Dumnezeul meu!              Cf. Ps 24,16.18

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, providenţa ta nu greşeşte nicicând în orânduirile sale.
Te rugăm cu umilinţă, să îndepărtezi de la noi
tot ce ne este spre rău şi să ne dăruieşti tot ce ne e spre bine.
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 
 
ASUPRA DARURILOR
Încrezători în bunătatea ta, Doamne, venim cu daruri la sfântul altar,
pentru ca, purificaţi de harul tău, să fim sfinţiţi de tainele prin care îţi slujim.
Prin Cristos, Domnul nostru. 
 
Ant. la Împărtăşanie
Strig către tine, Dumnezeule, căci tu mă asculţi:
pleacă-ţi urechea şi ascultă cuvintele mele.                           Cf. Ps 16,6

sau:
Adevăr vă spun: tot ceea ce veţi cere în rugăciune,
credeţi că aţi primit deja şi vi se va da, spune Domnul.         Mc 11,23.24

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
T
e rugăm, Doamne, să ne călăuzeşti cu Duhul Sfânt pe noi,
cei hrăniţi cu trupul şi sângele Fiului tău, pentru ca,
dându-ţi mărturie nu numai cu vorba şi cu gura, ci şi cu fapta
şi cu adevărul, să ne învrednicim a intra în împărăţia cerurilor.
Prin Cristos, Domnul nostru.

 

Lectionar

 Când a inaugurat templul pe care îl construise, Solomon l-a rugat pe Dumnezeu să asculte şi rugăciunea oricărui străin care ar fi venit să-i se închine. Acest lucru îl face Isus vindecând slujitorul ofiţerului roman, care era păgân şi făcea parte din trupele de ocupaţie.
Începe Scrisoarea către Galateni, prin care apostolul îi apără pe credincioşii săi din Asia Mică împotriva învăţăturilor greşite care ameninţau credinţa lor. Este redactată la Efes, probabil în iarna anului 56-57. În timp ce păgânii caută mântuirea la Cristos, creştinii se clatină şi se lasă influenţaţi de învăţăturile greşite
.

LECTURA I
Doamne, împlineşte-i celui străin toate cererile!
Citire din cartea întâi
a Regilor 8,41-43

41 În zilele acelea,
Solomon a stat înaintea altarului Domnului şi a zis:
„Când străinul care nu este din poporul tău, Israel,
va veni dintr-o ţară îndepărtată pentru numele tău –
42 căci se va auzi de numele tău cel mare,
de mâna ta cea puternică şi de braţul tău cel întins –
când va veni să se roage în casa aceasta,
43 ascultă-l din ceruri, din sălaşul locuinţei tale
şi fă după cum străinul a strigat către tine,
pentru ca să cunoască toate popoarele pământului
numele tău şi să se teamă de tine
ca şi poporul tău, Israel,
şi să se ştie că numele tău este invocat
asupra acestei case pe care am construit-o!”
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 116(117),1.2 (R.: Mc 16,15)

R
.: Mergând în toată lumea,
predicaţi evanghelia la toată făptura!
sau:
Aleluia.

1 Lăudaţi-l pe Domnul, toate neamurile,
preamăriţi-l, toate popoarele! R.

2 Căci mare este îndurarea lui asupra noastră
şi adevărul Domnului rămâne în vecie. R.

LECTURA A II-A
Dacă aş căuta să plac oamenilor,
n-aş fi slujitorul lui Cristos.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul
către Galateni 1,1-2.6-10

1 Paul, apostol,
nu din partea oamenilor,
nici prin mijlocirea vreunui om,
ci prin Isus Cristos şi Dumnezeu Tatăl, care l-a înviat din morţi;
2 şi toţi fraţii care sunt cu mine, către Bisericile din Galaţia.
6 Mă mir că aţi trecut atât de repede
de la cel care v-a chemat, prin harul lui Cristos,
la o altă evanghelie.
7 De fapt, nu este alta, ci sunt doar unii care vă tulbură
şi vor să schimbe evanghelia lui Cristos.
8 Dar chiar dacă noi sau un înger din cer
v-ar predica o altă evanghelie
în afară de aceea pe care v-am predicat-o, să fie anatema!
9 Aşa cum am mai spus, o spun acum din nou:
dacă cineva vă predică o altă evanghelie
în afară de aceea pe care aţi primit-o, să fie anatema!
10 Caut eu oare acum bunăvoinţa oamenilor?
Sau a lui Dumnezeu? Ori caut eu să plac oamenilor?
Dacă aş căuta să plac oamenilor, n-aş fi slujitorul lui Cristos.
Cuvântul Domnului

ALELUIA In 3,16
(Aleluia) Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea,
încât l-a dat pe Fiul său, unic născut,
ca oricine crede în el să nu piară,
ci să aibă viaţa veşnică. (Aleluia)

EVANGHELIA
Vă spun că nici în Israel
nu am găsit aşa o credinţă.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Luca 7,1-10

1 În acel timp,
când a terminat de spus toate aceste cuvinte
în auzul poporului,
Isus a intrat în Cafarnaum.
2 Un centurion avea un servitor la care ţinea mult
şi care, fiind bolnav, trăgea să moară.
3 Auzind despre Isus,
a trimis la el pe unii bătrâni dintre iudei
ca să-l roage să vină să-i salveze servitorul.
4 Ajungând la Isus, aceştia îl implorau, zicând:
„Este vrednic ca să-i faci aceasta,
5 căci iubeşte neamul nostru,
iar sinagoga el ne-a construit-o”.
6 Isus a mers cu ei şi nu era departe de casă
când centurionul a trimis câţiva prieteni
spunându-i: „Doamne, nu te deranja,
căci nu sunt vrednic să intri sub acoperişul meu!
7 De aceea nu m-am considerat vrednic
să vin eu însumi la tine,
dar spune un cuvânt
şi servitorul meu va fi vindecat!
8 Căci, deşi sunt un om supus autorităţii,
am sub comanda mea soldaţi;
şi spun unuia «Du-te!» şi se duce,
iar altuia «Vino!» şi vine;
şi servitorului meu «Fă aceasta!» şi face”.
9 Isus s-a mirat auzind aceasta
şi, întorcându-se către mulţimea care-l urma, a spus:
„Vă spun că nici în Israel nu am găsit aşa o credinţă”.
10 Întorcându-se acasă, cei trimişi,
l-au găsit pe servitor sănătos.
Cuvântul Domnului