en-USro-RO

Inregistrare | Login
25 februarie 2018

Calendarul zilei

Duminică, 25 februarie 2018

Sfintii zilei
Sf. Cezar, medic
Liturghierul Roman
† DUMINICA a 2-a din Post
Liturghie proprie, Credo, prefațã proprie
violet, II
Lectionar
Gen '22,1-2.9a.10-13.15-18: Jertfa patriarhului nostru Abraham.
Ps 115: Voi umbla înaintea Domnului pe pãmântul celor vii.
Rom 8,31b-34: Dumnezeu nu l-a cruțat pe propriul sãu Fiu.
Mc 9,2-10: Acesta este Fiul meu cel iubit.
 

 

Sfintii zilei

Sf. Iustin, filozof m. **

 Liturghierul Roman

 

1 iunie - Sfântul Iustin

Ant. la intrare 
Cei mândri mi-au povestit lucruri deşarte,
dar nu sunt ca legea ta;
eu, însă, am vorbit despre învăţăturile tale în faţa regilor
şi nu mă voi ruşina (T.P. aleluia).         
Cf. Ps 118,85.46
 

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, care, prin nebunia crucii,
l-ai învăţat în chip minunat pe sfântul martir Iustin
înalta cunoaştere a lui Isus Cristos,
dă-ne, te rugăm, prin mijlocirea lui, harul
ca, biruind asaltul erorilor ce ne înconjoară,
să dobândim tărie în credinţă.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.
 
   
ASUPRA DARURILOR
T
e rugăm, Doamne, să ne dai harul
de a lua parte cu vrednicie la aceste taine
pe care sfântul Iustin le-a apărat cu neobosit curaj.
Prin Cristos, Domnul nostru.
 
   
Ant. la Împărtăşanie 
N-am voit să ştiu altceva printre voi
decât pe Isus Cristos,
şi pe acesta răstignit (T.P. aleluia).         
Cf. 1Cor 2,2
 

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Întăriţi cu hrana cerească,
te implorăm cu umilinţă, Doamne, să ne dai, harul,
ca, urmând învăţăturile sfântului martir Iustin,
să stăruim pururi în aducere de mulţumire pentru darurile primite.
Prin Cristos, Domnul nostru.

 

Lectionar

 Iustin (c. 110-165) s-a născut la Flavia Neapolis (actualul Nablus) în Samaria, la începutul secolului al II-lea, dintr-o familie păgână. Un bătrân l-a ajutat ca la vârsta de 30 de ani să descopere creştinismul. Scrie cele două Apologii şi alte lucrări – cel puţin opt – printre care şi Dialog cu Trifon. La Roma a deschis o şcoală şi a susţinut dispute publice. A fost adus în faţa tribunalului, împreună cu un grup de creştini, între care se afla şi o femeie. Au fost condamnaţi la moarte prin decapitare, în timpul lui Marc Aureliu, în jurul anului 165. Reţinem replica adresată judecătorului, care îl constrângea să-l renege pe Cristos: “Nici un om în toate minţile nu abandonează adevărul pentru eroare”.

 

LECTURA I
A binevoit Dumnezeu să-i mântuiască pe cei care cred
prin nebunia predicării.
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul
către Corinteni 1,18-25

18 Fraţilor,
într-adevăr, cuvântul crucii
este nebunie pentru cei care se pierd,
dar pentru noi, cei care ne mântuim,
este puterea lui Dumnezeu.
19 Căci este scris: „Voi nimici înţelepciunea celor înţelepţi
şi priceperea celor pricepuţi o voi distruge”.
20 Unde este înţeleptul? Unde-i cărturarul?
Unde-i cercetătorul acestei lumi?
Oare n-a dovedit Dumnezeu
că înţelepciunea acestei lumi este nebunie?
21 Dar pentru că lumea, prin înţelepciunea ei,
nu l-a cunoscut pe Dumnezeu,
i-a plăcut lui Dumnezeu să-i mântuiască pe cei care cred
prin nebunia predicării.
22 În timp ce iudeii cer semne,
iar grecii caută înţelepciunea,
23 noi îl predicăm pe Cristos cel răstignit,
scandal pentru iudei şi nebunie pentru păgâni,
24 dar pentru cei chemaţi, fie iudei, fie greci,
Cristos este puterea lui Dumnezeu
şi înţelepciunea lui Dumnezeu.
25 Căci nebunia lui Dumnezeu
este mai înţeleaptă decât oamenii
şi slăbiciunea lui Dumnezeu
este mai puternică decât oamenii.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 33(34),2-3.4-5.6-7.8-9 (R.: 5b)

R
.: Domnul mă eliberează
de orice teamă.

2 Îl voi binecuvânta pe Domnul în orice timp,
lauda lui va fi fără încetare în gura mea.
3 Să se laude sufletul meu în Domnul!
Să audă cei umili şi să se bucure! R.

4 Preamăriţi-l pe Domnul împreună cu mine,
să înălţăm numele lui împreună!
5 L-am căutat pe Domnul şi el mi-a răspuns
şi m-a eliberat de orice teamă. R.

6 Priviţi la el şi veţi fi luminaţi
şi feţele voastre nu se vor acoperi de ruşine!
7 Acest sărac a strigat şi Domnul l-a ascultat
şi l-a scăpat din toate strâmtorările sale. R.

8 Îngerul Domnului veghează lângă cei ce se tem de el
şi-i scapă din primejdie.
9 Gustaţi şi vedeţi cât de bun este Domnul,
fericit omul care îşi caută în el refugiu! R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Mt 5,16
(Aleluia) Aşa să lumineze înaintea oamenilor lumina voastră,
încât ei să vadă faptele voastre bune
şi să-l glorifice pe Tatăl vostru cel din ceruri! (Aleluia)

EVANGHELIA
Voi sunteţi lumina lumii.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Matei 5,13-19

13 În acel timp,
Isus le-a spus discipolilor săi:
„Voi sunteţi sarea pământului.
Dacă sarea îşi pierde gustul, cu ce se va săra?
Nu mai este bună de nimic,
decât să fie aruncată afară şi călcată în picioare de oameni.
14 Voi sunteţi lumina lumii.
Nu se poate ascunde o cetate aşezată pe munte.
15 Nici nu se aprinde o candelă şi se pune sub obroc,
ci pe candelabru, ca să lumineze
pentru toţi cei care sunt în casă.
16 Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor,
încât ei să vadă faptele voastre bune
şi să-l glorifice pe Tatăl vostru cel din ceruri.
17 Să nu socotiţi că am venit să desfiinţez Legea sau Profeţii!
Nu am venit să desfiinţez, ci să împlinesc.
18 Căci, adevăr vă spun, mai înainte de a trece cerul şi pământul,
nicio iotă şi nicio linioară nu vor trece din Lege,
până ce nu se vor împlini toate.
19 Aşadar, cel care va încălca una dintre aceste porunci mai mici
şi-i va învăţa astfel pe oameni
va fi numit cel mai mic în împărăţia cerurilor.
Dar dacă cineva le va împlini şi va învăţa astfel,
acesta va fi numit mare în împărăţia cerurilor”.
Cuvântul Domnului

 

 Meditatia zilei

2Tim 1,1-3.6-12; Ps 122; Mc 12,18-27

 

Astăzi, evanghelia ne readuce în atenţie un răspuns foarte bun al lui Isus dat saduceilor care, negând învierea morţilor, pun aproape în ridicol acest gând, expunând un caz limită şi cerându-i lui Isus soluţia. „Isus le-a zis: *De aici se vede că vă înşelaţi. Voi nu cunoaşteţi nici Scripturile, nici puterea lui DumnezeuY vă înşelaţi amarnic+„. Isus nu se lasă blocat în termenii unei discuţii care evidenţiază înainte de toate, ideea meschină pe care oamenii şi-o fac despre Dumnezeu şi despre viaţa celor înviaţi, dar le dă o lecţie de credinţă şi de mărinimie şi repune problema în adevăratele sale dimensiuni. „Dumnezeu nu este Dumnezeul celor morţi, ci al celor vii”, este Dumnezeul atotputernic şi, cu puterea sa B pe care saduceii nu o cunosc B îi va face pe morţi să învie. Şi ei nu vor mai fi constrânşi în limitele carnale ale vieţii pământeşti, ci vor fi „ca îngerii din ceruri”. Viaţa celor înviaţi este o viaţă diferită, de relaţie cu Dumnezeu, pe care oamenii nu o pot concepe, o viaţă „spirituală” şi, de aceea, incoruptibilă.

În prima lectură, sfântul Paul îl îndeamnă pe Timotei să aibă idei măreţe despre Dumnezeu: „Dumnezeu nu ne-a dat un duh de timiditate, ci un duh de putere, de iubire şi de înţelepciune”. E un Dumnezeu plin de bunătate, care va face lucruri mari fie pentru Paul, în închisoare la Roma, fie pentru Timotei însuşi.
„De aceea, îţi reamintesc  scrie Paul  aprinde din nou darul lui Dumnezeu (mai bine tradus: carisma), pe care l-ai primit prin impunerea mâinilor mele”. Dacă pentru Timotei ne-am putea gândi poate la carisma sacerdotală, noi toţi am primit deja harul vocaţiei creştine, darurile lui Cristos, care nu trebuie gândite într-un mod uman, aşa cum fariseii gândeau despre înviere. Acestea sunt daruri „în Duhul” şi este de acum de datoria noastră să fim atenţi să nu le deformăm, ci să le reînnoim cu ajutorul Duhului.
De aceea, trebuie să ne golim mintea de toate ideile meschine pe care le putem avea despre viaţa în Cristos şi să ne conformăm în schimb gândurile noastre cu bunătatea, iubirea, puterea glorioasă a lui Dumnezeu, cu umilinţă şi speranţă mare.