en-USro-RO

Inregistrare | Login
21 martie 2018

Calendarul zilei

Miercuri, 21 martie 2018

Sfintii zilei
Sf. Nicolae de Flüe, pustnic
Liturghierul Roman
Miercuri din sãptãmâna a 5-a din Post
Liturghie proprie, prefațã pentru Patimile Domnului I
violet, I
Lectionar
Dan 3,14-20.91-92.95: Dumnezeu l-a trimis pe îngerul sãu și i-a eliberat pe slujitorii sãi.
Ps Dan 3,52-56: Vrednic de laudã ești, Doamne, și preamãrit în veci.
In 8,31-42: Dacã Fiul vã va elibera, veți fi într-adevãr liberi.
Meditatia zilei
Miercuri din sãptãmâna a 5-a din Post

 

Sfintii zilei

Inima Neprihănită a Mariei**;
Sf. Francisc Caracciolo, pr.

 Liturghierul Roman

Inima neprihănită a sfintei Fecioare Maria

Ant. la intrare 
Inima mea tresaltă de bucurie pentru mântuirea ta;
îi voi cânta Domnului, pentru că m-a copleşit cu daruri.         
Ps 12,6
 

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, în inima fericitei Fecioare Maria,
tu i-ai pregătit lăcaş vrednic Duhului Sfânt;
te rugăm să ne dai cu bunătate harul,
ca, prin mijlocirea ei,
să ne învrednicim a fi şi noi temple ale măririi tale.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR
Priveşte, Doamne,
spre rugăciunile şi darurile pe care ţi le aduc credincioşii tăi
în sărbătoarea preasfinteiNăscătoare deDumnezeu,Maria:
să fie plăcute înaintea ta
şi să ne dobândească ajutorul îndurării tale.
Prin Cristos, Domnul nostru. 

Ant. la Împărtăşanie 
Maria păstra toate aceste cuvinte,
meditându-le în inima ei.         
Lc 2,19


DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Doamne, tu ne-ai făcut părtaşi de răscumpărarea veşnică:
te rugămca noi, care o cinstimpeNăscătoarea Fiului tău,
să ne bucurăm de plinătatea harului
şi să vedem crescând necontenit roadele mântuirii.
Prin Cristos, Domnul nostru
.

 

Lectionar

 Sărbătoarea Copiilor (a XV-a, Nicolae Bălcescu)
În Biblie, inima simbolizează viaţa personală a omului, centrul de unde izvorăsc gândurile, dorinţele şi libertatea. Numai Dumnezeu cunoaşte inimile pe care le-a creat pentru a le umple cu prezenţa sa şi a le comunica viaţa sa. În Maria, el a găsit o inimă lipsită de orice egoism, mereu atentă la cuvântul său, dăruită în întregime Duhului Sfânt. El a putut să-i descopere planul său de mântuire şi modul de a coopera la acest plan în titlul de mamă a Mântuitorului. Sărbătoarea pe care sfântul Ioan Eudes a răspândit-o în secolul al XVII-lea a fost extinsă la toată Biserica de Pius al XII-lea în 1942
.

 

LECTURA I
Mă voi bucura din toată inima în Domnul.
Citire din cartea profetului Isaia 61,9-11

9Va fi cunoscută între neamuri descendenţa lor
şi între popoare, urmaşii lor.
Toţi cei care îi vor vedea îi vor recunoaşte:
aceştia sunt descendenţa
pe care a binecuvântat-o Domnul.
10 Mă voi bucura în Domnul
şi sufletul meu se va veseli în Dumnezeul meu;
pentru că el m-a îmbrăcat cu haina mântuirii
şi m-a învăluit cu mantia dreptăţii,
cum îşi pune mirele diadema
şi cum se înfrumuseţează mireasa cu podoabele ei.
11 Căci precum pământul face să răsară lăstarii
şi o grădină face să crească semănăturile,
tot aşa Domnul Dumnezeu va face să răsară dreptatea
şi lauda înaintea tuturor popoarelor.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
1Sam 2,1.4-5ab.6-7.8abcd (R.: cf. 1a)

R.
: Inima mea se bucură
în Dumnezeu mântuitorul meu.


1 Inima mea tresaltă de bucurie în Domnul,
fruntea mi se înalţă datorită lui Dumnezeu.
Mi se deschide larg gura împotriva duşmanilor mei,
căci mă bucur de mântuirea ta. R.

4 Arcul celor puternici a slăbit,
iar cei care se poticneau au fost încinşi cu putere.
5ab Cei sătui s-au închiriat pentru pâine,
iar cei flămânzi nu mai suferă de foame. R.

6 Domnul dă moartea şi tot el aduce la viaţă;
el coboară în Şeol şi tot el scoate de acolo.
7 Domnul face sărac şi tot el îmbogăţeşte;
înjoseşte şi înalţă. R
.
8abcd El ridică din pulbere pe cel sărac,
înalţă din gunoi pe cel nevoiaş,
ca să stea cu cei mari
şi să moştenească un tron de glorie. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE cf. Lc 2,19
(Aleluia) Fericită este Fecioara Maria,
care păstra cuvântul lui Dumnezeu
şi se gândea la el în inima ei. (Aleluia)

EVANGHELIA
Iar mama lui păstra toate acestea în inima ei.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Luca 2,41-51

41Părinţii lui Isus
mergeau în fiecare an la Ierusalim
de sărbătoarea Paştelui.
42 Când avea el doisprezece ani,
au urcat acolo după obiceiul sărbătorii.
43 Împlinindu-se acele zile, pe când se întorceau,
copilul Isus a rămas în Ierusalim, dar părinţii lui nu ştiau.
44 Socotind însă că este cu grupul de pelerini,
au mers cale de o zi şi-l căutau printre rude şi cunoscuţi.
45 Negăsindu-l, s-au întors la Ierusalim căutându-l.
46 După trei zile, l-au găsit în templu,
stând în mijlocul învăţătorilor,
ascultându-i şi punându-le întrebări.
47 Toţi cei care îl ascultau
se mirau de înţelepciunea şi de răspunsurile lui.
48 Văzându-l, ei au rămas înmărmuriţi
şi mama lui i-a spus: „Fiule, de ce ne-ai făcut aceasta?
Iată, tatăl tău şi cu mine te-am căutat îngrijoraţi!”
49 El însă le-a spus: „De ce m-aţi căutat?
Nu ştiaţi că eu trebuie să fiu în casa Tatălui meu?”
50 Însă ei n-au înţeles cuvântul pe care li-l spusese.
51 Apoi a coborât cu ei, a venit la Nazaret şi era supus lor.
Iar mama lui păstra toate aceste cuvinte în inima ei.
Cuvântul Domnului

 

 Meditatia zilei

2Tim 4,1-8; Ps 70; Mc 12,38-44

 

Cele două lecturi de astăzi se completează reciproc. Paul pune în gardă asupra dorinţei capricioase de a satisface „auzul cu tot felul de noutăţi”, asupra tentaţiei curiozităţii în lecturi, în distracţii, în doctrineY este vorba despre aşa-zisele noutăţi care sunt cu adevărat superficialităţi, lucruri deşarte, care nu hrănesc. Să facem un mic discernământ: mass-media, de exemplu, ne poate forma false păreri asupra modului de a trăi plenar, de a fi înrădăcinaţi în realitatea lucrurilor, ne poate „întoarce urechea de la adevăr pentru a ne îndrepta spre mituri”, spre falşii învăţători.

Isus, în evanghelie, ne vorbeşte despre maeştrii care merg în căutare de vanităţi: onoruri, satisfacţii, „să fie salutaţi prin pieţe”, şi avertizează: „Pentru aceasta vor fi aspru condamnaţi”.
Darul plăcut lui Dumnezeu este acela făcut cu umilinţă. Isus a elogiat-o în mod admirabil pe această văduvă săracă, o persoană fără vreun preţ în ochii oamenilor, dar nu şi pentru Isus, care vede cu privirea inimii şi admiră oferta ei, expresie a generozităţii totale: „A dat tot ce avea, strictul necesar pentru viaţă”.
Cuvintele pline de delicateţe ale Domnului ne dau curajul de a face cu încredere ofertele noastre: este foarte puţin, dar Dumnezeu priveşte la dispoziţiile inimii care acceptă propria sărăcie, propriile limite şi, cu ajutorul său, este gata pentru o ofertă frumoasă, generoasă. Împreună cu sfântul Paul, putem spune: „Când sunt slab, atunci sunt tare”, sărăcia mea, oferta mea, devine bogăţia mea.
Să cerem ajutorul sfintei Fecioare B umila servitoare care s-a oferit pe sine însăşi, împreună cu Fiul ei, pentru mântuirea lumii. Cu ea vom găsi forţa şi bucuria de a oferi micile şi simplele noastre daruri, până în ziua în care Domnul ne va cere oferta întregii noastre vieţi, atunci vom fi demni de a fi împreună cu ea, uniţi cu Isus în iubire pentru totdeauna.