en-USro-RO

Inregistrare | Login
23 februarie 2018

Calendarul zilei

Vineri, 23 februarie 2018

Sfintii zilei
Sf. Policarp, ep. m. *
Liturghierul Roman
Vineri din sãptãmâna 1 din Post
Liturghie proprie, prefațã pentru Postul Mare (I, II, III sau IV)
violet, I, PP, R.
Lectionar
Ez 18,21-28: Doresc eu moartea celui rãu? Oare nu doresc sã se întoarcã de la calea lui și sã trãiascã?
Ps 129: Dacã te-ai uita la fãrãdelegi, Doamne, Doamne, cine ar mai putea sã stea în fața ta?
Mt 5,20-26: Du-te, împacã-te mai întâi cu fratele tãu.
Meditatia zilei
Vineri din sãptãmâna 1 din Post

 

Sfintii zilei

Sf. Bonifaciu, ep. m.

 Liturghierul Roman

 

DUMINICA A X-A DE PESTE AN

Ant. la intrare 
Domnul este lumina şi mântuirea mea: de cine mă voi teme
Domnul este apărătorul vieţii mele: de cine mă voi înfricoşa
Prigonitorii şi duşmanii mei se clatină şi cad.                           Cf. Ps 26,1-2

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, izvorul oricărui bine, ascultă-ne rugăciunea:
inspiră-ne să cugetăm la cele drepte şi călăuzeşte-ne ca să le împlinim.
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 
 
ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Doamne, să priveşti cu bunăvoinţă la darul slujirii noastre:
el să fie pentru tine jertfă bineplăcută, iar nouă să ne sporească iubirea.
Prin Cristos, Domnul nostru. 
 
Ant. la Împărtăşanie 
Doamne, tu eşti stânca mea,
fortăreaţa mea şi eliberatorul meu,
Dumnezeul meu, ajutorul meu!                                    Ps 17,3 

sau:
Dumnezeu este iubire
şi cine rămâne în iubire rămâne în Dumnezeu,
iar Dumnezeu rămâne în el.                                         1In 4,16

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE

P
uterea tămăduitoare a tainelor tale, Doamne, să ne elibereze cu blândeţe
de toate pornirile strâmbe şi să ne călăuzească pe calea cea dreaptă.
Prin Cristos, Domnul nostru.

 

Lectionar

 Învierea tânărului din Nain este o prevestire a învierii lui Cristos, dar şi un gest de compasiune din partea Mântuitorului faţă de o văduvă sărmană. Acest eveniment este pregătit de profetul Ilie care, aflându-se într-o ţară păgână, este mişcat de durerea văduvei din Sarepta Sidonului şi îi învie fiul, pentru credinţa cu care l-a găzduit. Pentru a le arăta galatenilor că are dreptul să le ceară ascultare, sfântul Paul le istoriseşte faptul convertirii sale. Evanghelia pe care le-o vesteşte nu este o invenţie omenească, ci cuvântul lui Cristos, care învie nu numai trupuri, ci şi suflete.

LECTURA I
Iată, fiul tău trăieşte!
Citire din cartea întâi
a Regilor 17,17-24

17 În zilele acelea,
s-a îmbolnăvit fiul femeii, stăpâna casei.
Boala lui a fost foarte grea
până când nu a mai rămas în el suflare.
18 Femeia i-a zis lui Ilie:
„Ce este între mine şi tine, om al lui Dumnezeu?
Ai venit la mine să-mi aminteşti nelegiuirea
şi să faci să-mi moară fiul?”
19 El i-a zis: „Dă-mi-l pe fiul tău!”
El l-a luat de la sânul ei, l-a urcat în camera de sus
unde locuia el şi l-a culcat pe patul lui.
20 Apoi l-a chemat pe Domnul şi a zis: „Doamne Dumnezeul meu,
oare chiar vrei să-i faci rău văduvei
care mă găzduieşte la ea şi să faci să-i moară fiul?”
21 S-a întins de trei ori peste copil, l-a chemat pe Domnul şi a zis:
„Doamne Dumnezeul meu, fă, te rog,
să se întoarcă sufletul acestui copil în el!”
22 Domnul a ascultat glasul lui Ilie
şi s-a întors sufletul copilului în el şi a fost viu.
23 Ilie a luat copilul, l-a coborât din camera de sus în casă
şi l-a dat mamei lui.
Şi a zis Ilie: „Iată, fiul tău este viu!”
24 Femeia i-a zis lui Ilie: „Acum ştiu că eşti un om al lui Dumnezeu
şi cuvântul Domnului în gura ta este adevăr!”
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 29(30),3-4.5-6.11 şi 12a şi 13b (R.: 2a)

R
.: Te preamăresc, Doamne,
pentru că m-ai eliberat.

3 Doamne Dumnezeul meu, eu am strigat către tine
şi tu m-ai vindecat.
4 Doamne, tu mi-ai scos sufletul din locuinţa morţilor,
tu mi-ai dat viaţă, ca să nu cobor în groapă. R.

5 Cântaţi Domnului, voi, credincioşii lui,
lăudaţi memoria sfinţeniei sale!
6 Căci mânia lui ţine o clipă,
dar îndurarea lui ţine toată viaţa.
Seara intră în casă plânsul, iar dimineaţa, bucuria. R.

11 Ascultă-mă, Doamne, ai milă de mine!
Doamne, fii tu ajutorul meu!
12a Tu ai schimbat geamătul meu în dans,
13b Doamne Dumnezeul meu, în veci te voi lăuda! R.

LECTURA A II-A
Dumnezeu mi l-a descoperit pe Fiul său în mine
ca să-l vestesc păgânilor.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul
către Galateni 1,11-19

11 Fraţilor,
vă fac cunoscut că evanghelia predicată de mine
nu este după om:
12 nici n-am primit-o, nici n-am învăţat-o de la vreun om,
ci am primit-o prin revelaţia lui Isus Cristos.
13 Aţi auzit, desigur, de purtarea mea când eram în iudaism;
cum persecutam peste măsură Biserica lui Dumnezeu
şi încercam s-o distrug.
14 Şi pentru că eram plin de zel
pentru tradiţia primită de la strămoşi,
îi întreceam în iudaism
pe mulţi de o vârstă cu mine din neamul meu.
15 Dar când i-a plăcut lui Dumnezeu,
cel care m-a pus deoparte încă din sânul mamei mele
şi m-a chemat prin harul său,
16 mi l-a revelat pe Fiul său în mine
ca să-l vestesc neamurilor păgâne imediat,
fără să mă sfătuiesc cu cineva.
17 Şi fără să urc la Ierusalim, la cei care erau apostoli înaintea mea,
am mers în Arabia, apoi m-am întors din nou la Damasc.
18 Trei ani după aceea,
am urcat la Ierusalim să fac cunoştinţă cu Chefa
şi am rămas la el timp de cincisprezece zile.
19 Dar nu am văzut pe nimeni altul dintre apostoli,
în afară de Iacob, fratele Domnului.
Cuvântul Domnului

ALELUIA Lc 7,16bc
(Aleluia) Un mare profet s-a ridicat printre noi
şi Dumnezeu a vizitat poporul său. (Aleluia)

EVANGHELIA
Tinere, îţi zic, scoală-te!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Luca 7,11-17

11 În acel timp,
Isus s-a dus într-o cetate numită Nain.
Mergeau împreună cu el discipolii şi o mare mulţime.
12 Când s-a apropiat de poarta cetăţii,
iată că era dus la mormânt un mort,
singurul fiu al mamei sale, şi aceasta era văduvă;
şi multă lume din cetate era cu ea.
13 Când a văzut-o, Domnului i s-a făcut milă de ea
şi i-a zis: „Nu plânge!”
14 Apropiindu-se, a atins sicriul,
iar cei care-l duceau s-au oprit.
Şi a spus: „Tinere, îţi zic, scoală-te!”
15 Mortul s-a ridicat şi a început să vorbească,
iar el l-a dat mamei sale.
16 Pe toţi i-a cuprins teama
şi-l glorificau pe Dumnezeu, zicând:
„Un mare profet s-a ridicat printre noi”
şi „Dumnezeu a vizitat poporul său”.
17 Vestea aceasta despre el s-a răspândit în toată Iudeea
şi în toată împrejurimea.
Cuvântul Domnului