en-USro-RO

Inregistrare | Login
20 martie 2018

Calendarul zilei

Marți, 20 martie 2018

Sfintii zilei
Ss. Ioan Nepomuk, pr. m.; Paul, Ciril, Eugen și îns. m.
Liturghierul Roman
Marți din sãptãmâna a 5-a din Post
Liturghie proprie, prefațã pentru Patimile Domnului I
violet, I
Lectionar
Num 21,4-9: Oricine este mușcat și va privi spre șarpele din bronz va trãi.
Ps 101: Doamne, ascultã rugãciunea mea, și strigarea mea sã vinã la tine!
In 8,21-30: Când îl veți fi înãlțat pe Fiul Omului, atunci veți înþelege cã eu sunt.
Meditatia zilei
Marți din sãptãmâna a 5-a din Post

 

Sfintii zilei

Sf. Norbert, ep. *

 Liturghierul Roman

 

DUMINICA A X-A DE PESTE AN

Ant. la intrare 
Domnul este lumina şi mântuirea mea: de cine mă voi teme
Domnul este apărătorul vieţii mele: de cine mă voi înfricoşa
Prigonitorii şi duşmanii mei se clatină şi cad.                           Cf. Ps 26,1-2

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, izvorul oricărui bine, ascultă-ne rugăciunea:
inspiră-ne să cugetăm la cele drepte şi călăuzeşte-ne ca să le împlinim.
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 
 
ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Doamne, să priveşti cu bunăvoinţă la darul slujirii noastre:
el să fie pentru tine jertfă bineplăcută, iar nouă să ne sporească iubirea.
Prin Cristos, Domnul nostru. 
 
Ant. la Împărtăşanie 
Doamne, tu eşti stânca mea,
fortăreaţa mea şi eliberatorul meu,
Dumnezeul meu, ajutorul meu!                                    Ps 17,3 

sau:
Dumnezeu este iubire
şi cine rămâne în iubire rămâne în Dumnezeu,
iar Dumnezeu rămâne în el.                                         1In 4,16

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE

P
uterea tămăduitoare a tainelor tale, Doamne, să ne elibereze cu blândeţe
de toate pornirile strâmbe şi să ne călăuzească pe calea cea dreaptă.
Prin Cristos, Domnul nostru.

 

Lectionar

 Fericirile constituie într-adevăr un program revoluţionar al evangheliei, de vreme ce Isus fondează fericirea pe criterii total contrare celor lumeşti. Şi nu este vorba de o fericire cerească, ci de una ce se experimentează deja în viaţa pământească. O fericire care se dobândeşte urmărind-o cu o inimă smerită, milostivă, curată, care luptă pentru dreptate.

 

LECTURA I
Ilie, slujitorul Domnului, Dumnezeului lui Israel.
Citire din cartea întâi
a Regilor 17,1-6

1 În zilele acelea,
Ilie din Tişbe,
unul dintre locuitorii din Galaad,
i-a zis lui Ahab:
„Viu este Domnul Dumnezeul lui Israel,
în faţa căruia stau,
că în anii aceştia nu va fi nici rouă, nici ploaie
decât la cuvântul meu”.
2 Cuvântul Domnului a fost adresat către Ilie:
3 ,,Pleacă de aici, întoarce-te spre răsărit
şi ascunde-te lângă pârâul Cherit,
care este în faţa Iordanului!
4 Vei bea apă din pârâu
şi am poruncit corbilor să se îngrijească de tine acolo”.
5 El a plecat şi a făcut după cuvântul Domnului.
A mers şi a locuit lângă pârâul Cherit
care este în faţa Iordanului.
6 Corbii îi aduceau pâine şi carne dimineaţa
şi pâine şi carne seara,
iar el bea apă din pârâu.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 120(121),1-2.3-4.5-6.7-8 (R.: cf. 2)

R
.: Ajutorul nostru vine de la Domnul,
care a făcut cerul şi pământul.

1 Îmi ridic ochii spre munţi şi mă întreb:
„De unde-mi va veni ajutorul?”
2 Ajutorul meu vine de la Domnul,
care a făcut cerul şi pământul. R.

3 Nu va lăsa să ţi se clatine piciorul
şi nu va aţipi cel care te păzeşte.
4 Iată, nu aţipeşte, nu doarme
cel care-l păzeşte pe Israel! R.

5 Domnul este păzitorul tău,
Domnul este umbra ocrotitoare la dreapta ta.
6 Ziua soarele nu-ţi va dăuna,
nici luna în timpul nopţii. R.

7 Domnul te va păzi de orice rău,
Domnul îţi va apăra sufletul.
8 Domnul te va păzi la plecare şi la venire,
de acum şi până în veac. R.

ALELUIA Mt 5,12a
(Aleluia) „Bucuraţi-vă şi veseliţi-vă”, spune Domnul,
„căci răsplata voastră mare este în ceruri!” (Aleluia)

EVANGHELIA
Fericiţi cei săraci în duh!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Matei 5,1-12a

1 În acel timp,
văzând mulţimile, Isus s-a urcat pe munte
şi, după ce s-a aşezat,
s-au apropiat de el discipolii săi.
2 Şi, deschizându-şi gura, îi învăţa, zicând:
3 „Fericiţi cei săraci în duh,
pentru că a lor este împărăţia cerurilor!
4 Fericiţi cei care plâng, pentru că ei vor fi mângâiaţi!
5 Fericiţi cei blânzi, pentru că ei vor moşteni pământul!
6 Fericiţi cei cărora le este foame şi sete de dreptate,
pentru că ei se vor sătura!
7 Fericiţi cei milostivi, pentru că ei vor afla milostivire!
8 Fericiţi cei curaţi la inimă,
pentru că ei îl vor vedea pe Dumnezeu!
9 Fericiţi făcătorii de pace,
pentru că ei vor fi numiţi fiii lui Dumnezeu!
10 Fericiţi cei persecutaţi din cauza dreptăţii,
pentru că a lor este împărăţia cerurilor!
11 Fericiţi sunteţi când vă vor insulta, vă vor persecuta
şi, minţind, vor spune împotriva voastră tot răul din cauza mea.
12a Bucuraţi-vă şi veseliţi-vă,
căci răsplata voastră mare este în ceruri!”
Cuvântul Domnului

 

 Meditatia zilei

1Rg 17,1-6; Ps 120; Mt 5,1-12

 

În predica de pe munte, în fericiri, mai presus de toate, Isus îşi revelează inima sa: „FericiţiY fericiţiY fericiţiY„. El ne iubeşte, vrea fericirea noastră şi ne învaţă calea, o cale departe de iluziile bogăţiei, ale puterii, ale bucuriilor facile, legături care ne îndepărtează de el şi de adevărata fericire.

Calea pe care Isus ne-o învaţă este aceea pe care el însuşi a parcurs-o şi pe care vrea să mergem şi noi împreună cu el, şi care conduce la „fericirea” mult diferită de aceea pe care lumea o caută. Lumea spune: „Fericiţi cei bogaţi, fericiţi cei ce se bucură, fericiţi cei duri care îşi împing în faţă toate revendicările lorY„: sunt fericirile egoismului. Isus ia poziţie în mod paradoxal, unind termenii în netă contrapunere între ei: „Fericiţi cei săraci, fericiţi cei ce plângY„. Isus ne invită să privim în profunzime, pentru a vedea lucrurile care contează cu adevărat, acelea care deja acum ne dau bucuria şi în condiţii de suferinţă, de durere, de sărăcie: blândeţea, umilinţa, milostivirea, şi care sunt premisele necesare pentru un bine mai mare: unirea cu el. Din acest motiv, ultima fericire este cea mai paradoxală: în nedreptăţi, spune Isus, veţi găsi fericirea, dar cu o condiţie: dacă veţi fi cu mine: „Când vă vor persecuta, vă vor insulta şi vor spune tot răul împotriva voastră din cauza mea, bucuraţi-vă şi veseliţi-vă!”

Între evanghelie şi prima lectură, care începe ciclul lui Ilie, evidenţiem o legătură. Ilie este un mare martor al sfinţeniei lui Dumnezeu într-un moment de decădere şi nu poate să suporte răul idolatriei. De aceea, el îi anunţă lui Ahaz pedeapsa lui Dumnezeu şi, ca urmare, este căutat pentru a fi omorât, dar Domnul îi spune: „Mergi de aici şi ascunde-te!”
Fericirile sunt promisiuni de bucurie, nu ameninţări, ele par deci în contrast cu acest text al Vechiul Testament. În realitate, Isus îi proclamă fericiţi pe cei „flămânzi şi însetaţi de dreptate”, adică de sfinţenie, şi suferă persecuţii din cauza lui. Există deci, pentru Ilie, fericirea pe care Dumnezeu o pregăteşte şi pe care Isus va veni să o proclame nouă veacuri mai târziu.
Însă în evanghelie există un aspect nou: milostivirea. Isus revelează că sfinţenia lui Dumnezeu este milostivire, nu duritate, şi îi declară fericiţi pe cei care, imitând pe Dumnezeu, sunt milostivi. Oricărei durităţi, oricărei injustiţii trebuie, cu ajutorul Domnului, să-i opunem mila, aşa cum Isus a acceptat suferinţa extremă pentru a-şi arăta milostivirea faţă de noi.
Să primim mesajul surprinzător al fericirilor şi să ne rugăm Domnului ca el să ne ajute să ni-l amintim şi să-l trăim în circumstanţele zilnice, pentru a aduce lumii mărturia profetică la care Domnul ne cheamă ca discipoli ai săi.