en-USro-RO

Inregistrare | Login
20 martie 2018

Calendarul zilei

Marți, 20 martie 2018

Sfintii zilei
Ss. Ioan Nepomuk, pr. m.; Paul, Ciril, Eugen și îns. m.
Liturghierul Roman
Marți din sãptãmâna a 5-a din Post
Liturghie proprie, prefațã pentru Patimile Domnului I
violet, I
Lectionar
Num 21,4-9: Oricine este mușcat și va privi spre șarpele din bronz va trãi.
Ps 101: Doamne, ascultã rugãciunea mea, și strigarea mea sã vinã la tine!
In 8,21-30: Când îl veți fi înãlțat pe Fiul Omului, atunci veți înþelege cã eu sunt.
Meditatia zilei
Marți din sãptãmâna a 5-a din Post

 

Sfintii zilei

Sf. Robert, abate

 Liturghierul Roman

DUMINICA A X-A DE PESTE AN

Ant. la intrare 
Domnul este lumina şi mântuirea mea: de cine mă voi teme
Domnul este apărătorul vieţii mele: de cine mă voi înfricoşa
Prigonitorii şi duşmanii mei se clatină şi cad.                           Cf. Ps 26,1-2

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, izvorul oricărui bine, ascultă-ne rugăciunea:
inspiră-ne să cugetăm la cele drepte şi călăuzeşte-ne ca să le împlinim.
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 
 
ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Doamne, să priveşti cu bunăvoinţă la darul slujirii noastre:
el să fie pentru tine jertfă bineplăcută, iar nouă să ne sporească iubirea.
Prin Cristos, Domnul nostru. 
 
Ant. la Împărtăşanie 
Doamne, tu eşti stânca mea,
fortăreaţa mea şi eliberatorul meu,
Dumnezeul meu, ajutorul meu!                                    Ps 17,3 

sau:
Dumnezeu este iubire
şi cine rămâne în iubire rămâne în Dumnezeu,
iar Dumnezeu rămâne în el.                                         1In 4,16

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE

P
uterea tămăduitoare a tainelor tale, Doamne, să ne elibereze cu blândeţe
de toate pornirile strâmbe şi să ne călăuzească pe calea cea dreaptă.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

Metaforele sării şi luminii se referă la cuvântul lui Dumnezeu. Cu el, creştinul are sare şi lumină pentru sine însuşi şi pentru lume. Dacă este sărac cu duhul, blând, înfometat după dreptate, curat cu inima, milostiv, persecutat din cauza dreptăţii, făcător de pace, atunci se transformă în sarea şi în lumina lui Dumnezeu.
LECTURA I
Făina din vas nu s-a terminat şi uleiul din urcior n-a scăzut,
aşa cum a vorbit Domnul prin gura lui Ilie.
Citire din cartea întâi
a Regilor 17,7-16

7 Dar după ceva timp,
pârâul a secat
căci nu mai fusese ploaie în ţară.
8 Atunci, cuvântul Domnului a fost către Ilie:
9 „Ridică-te, mergi la Sarepta din Sidon
şi rămâi acolo!
Iată, am poruncit acolo unei femei văduve
să se îngrijească de tine!”
10 Ilie s-a ridicat şi a mers la Sarepta.
Când a ajuns la poarta cetăţii, iată,
acolo era o femeie văduvă care strângea lemne!
El a strigat către ea şi i-a zis:
„Adu-mi, te rog, puţină apă într-un vas ca să beau!”
11 Ea a plecat ca să-i aducă,
iar el a strigat către ea:
„Adu-mi, te rog, şi o bucată de pâine!”
12 Ea a răspuns: „Viu este Domnul Dumnezeul tău
că nu am nimic copt,
ci doar un pumn de făină într-un vas
şi puţin ulei într-un urcior.
Iată, strâng două vreascuri
ca să merg să pregătesc pentru mine şi pentru fiul meu:
vom mânca şi apoi vom muri”.
13 Ilie i-a zis: „Nu te teme,
mergi şi fă după cuvântul tău!
Dar fă pentru mine o turtă mică mai întâi şi adu-mi-o;
apoi vei face pentru tine şi pentru fiul tău!
14 Căci aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul lui Israel:
«Făina din vas nu se va termina
şi untdelemnul din urcior nu se va împuţina
până în ziua când Domnul
va da ploaie peste faţa pământului»”.
15 Ea a mers şi a făcut după cuvântul lui Ilie.
Şi au mâncat el, ea şi casa ei mult timp.
16 Făina din vas nu s-a terminat
şi untdelemnul din urcior nu s-a împuţinat,
după cuvântul Domnului pe care l-a spus prin Ilie.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 4,2-3.4-5.7-8 (R.: 7b)

R
.: Fă să răsară peste noi
lumina feţei tale, Doamne!

2 Când strig către tine, răspunde-mi, Dumnezeul dreptăţii mele!
din strâmtorare m-ai scos în larg:
ai milă de mine şi ascultă-mi rugăciunea!
3 Fii ai oamenilor, până când veţi dispreţui gloria mea?
Până când veţi iubi deşertăciunea
şi veţi căuta minciuna? R.

4 Să ştiţi că Dumnezeu face minuni pentru cel credincios:
când strig către el Domnul mă aude.
5 Cutremuraţi-vă şi nu păcătuiţi!
Meditaţi acestea în inimile voastre,
în aşternuturile voastre, şi fiţi netulburaţi! R.

7 Mulţi spun: „Cine ne va arăta ce este bine?”
Fă să răsară peste noi, Doamne, lumina feţei tale!
8 Tu pui mai multă bucurie în inima mea
decât au ei atunci când li se înmulţeşte grâul şi vinul. R.

ALELUIA Mt 5,16
(Aleluia) Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor,
încât ei să vadă faptele voastre bune
şi să-l glorifice pe Tatăl vostru cel din ceruri! (Aleluia)

EVANGHELIA
Voi sunteţi lumina lumii.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Matei 5,13-16

13 În acel timp,
Isus le-a spus discipolilor săi:
„Voi sunteţi sarea pământului.
Dacă sarea îşi pierde gustul, cu ce se va săra?
Nu mai este bună de nimic,
decât să fie aruncată afară şi călcată în picioare de oameni.
14 Voi sunteţi lumina lumii.
Nu se poate ascunde o cetate aşezată pe munte.
15 Nici nu se aprinde o candelă şi se pune sub obroc,
ci pe candelabru ca să lumineze
pentru toţi cei care sunt în casă.
16 Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor,
încât ei să vadă faptele voastre bune
şi să-l glorifice pe Tatăl vostru cel din ceruri!”
Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

1Rg 17,7-17; Ps 4; Mt 5,13-16

 

Există multe moduri posibile de a fi „sare a pământului şi lumină a lumii”. În prima lectură, profetul Ilie este „sare a pământului” cu zelul său pentru adevărata credinţă, dar avem, de asemenea, văduva săracă, ce devine „lumină a lumii” prin credinţa sa, speranţa şi caritatea ei. Este săracă, nu poate conta pe nici o rezervă: „Am doar un pumn de făină într-un vas şi un pic de ulei într-un urciorY mă duc să le pregătesc pentru mine şi pentru fiul meuY mai mâncăm o dată şi apoi vom muri”. Fiind foamete, nu-i va rămâne decât să moară de foame. Şi Dumnezeu îi trimite un profet care, în loc să-i dea, îi cere: gestul său este de-a dreptul plin de cruzime. Sărmana femeie ar fi avut motive suficiente să-l refuze, dar textul spune: „Femeia a mers să facă ceea ce i-a cerut Ilie”. Are credinţă în promisiunea profetului: „Făina din vas nu se va termina şi uleiul din urcior nu va scădea”; ea dă şi de aceea primeşte. Nu va fi niciodată bogată, dar nu-i va lipsi niciodată necesarul.

Noi găsim multe pretexte şi scuze pentru a nu da: nu avem timp, avem puţin, dacă dau aceasta, cu ce mai rămân, ce mă voi face? Dacă folosesc din timpul meu pentru alţii, cum voi reuşi să fac tot ceea ce am în plan? Privim prea mult limitele noastre şi nu avem speranţă. Şi totuşi, Domnul ne cheamă să dăm, ne dă harul să dăm puţinul pe care îl avem şi, dacă îl primim, ne recompensează din plin, nu numai în paradis, dar deja aici pe pământ: înainte de toate, ne umple inima de bucurie. Isus însuşi a spus că există bucurie mai mare în a da decât în a primi.
Să nu dorim să fim sau să ne simţim bogaţi, să nu aşteptăm să fim bogaţi pentru a da. Dacă acceptăm sărăcia noastră, oricare ar fi ea, Domnul va face cu ea lucruri mari. Cine are mult se închide în egoism; cine este conştient şi fericit de sărăcia sa trăieşte în speranţă activă şi, cu ajutorul lui Dumnezeu, împlineşte lucrarea sa.