en-USro-RO

Inregistrare | Login
25 februarie 2018

Calendarul zilei

Duminică, 25 februarie 2018

Sfintii zilei
Sf. Cezar, medic
Liturghierul Roman
† DUMINICA a 2-a din Post
Liturghie proprie, Credo, prefațã proprie
violet, II
Lectionar
Gen '22,1-2.9a.10-13.15-18: Jertfa patriarhului nostru Abraham.
Ps 115: Voi umbla înaintea Domnului pe pãmântul celor vii.
Rom 8,31b-34: Dumnezeu nu l-a cruțat pe propriul sãu Fiu.
Mc 9,2-10: Acesta este Fiul meu cel iubit.
 

 

Sfintii zilei

Ff. Ioan Dominici, călug; Diana, fc.

 Liturghierul Roman

 

DUMINICA A X-A DE PESTE AN

Ant. la intrare 
Domnul este lumina şi mântuirea mea: de cine mă voi teme
Domnul este apărătorul vieţii mele: de cine mă voi înfricoşa
Prigonitorii şi duşmanii mei se clatină şi cad.                           Cf. Ps 26,1-2

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, izvorul oricărui bine, ascultă-ne rugăciunea:
inspiră-ne să cugetăm la cele drepte şi călăuzeşte-ne ca să le împlinim.
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 
 
ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Doamne, să priveşti cu bunăvoinţă la darul slujirii noastre:
el să fie pentru tine jertfă bineplăcută, iar nouă să ne sporească iubirea.
Prin Cristos, Domnul nostru. 
 
Ant. la Împărtăşanie 
Doamne, tu eşti stânca mea,
fortăreaţa mea şi eliberatorul meu,
Dumnezeul meu, ajutorul meu!                                    Ps 17,3 

sau:
Dumnezeu este iubire
şi cine rămâne în iubire rămâne în Dumnezeu,
iar Dumnezeu rămâne în el.                                         1In 4,16

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE

P
uterea tămăduitoare a tainelor tale, Doamne, să ne elibereze cu blândeţe
de toate pornirile strâmbe şi să ne călăuzească pe calea cea dreaptă.
Prin Cristos, Domnul nostru.

 

 

Lectionar

 Legea evanghelică, vestită de Isus în cuvântarea de pe munte, nu se fixează atât pe actele exterioare cât mai ales pe atitudinile interioare. Ceea ce contează nu este ceea ce se vede cu ochii, ci adâncul inimii. Noua lege a lui Isus nu dă valoare respectării aride a unei morale redusă la termeni minimi, ci ne deschide spre inedit, spre iubirea fără limite.

 

LECTURA I
Ieşi pe munte şi stai în calea Domnului!
Citire din cartea întâi
a Regilor 19,9.11-16

9 În zilele acelea,
Ilie a ajuns acolo, la peşteră, şi a adormit acolo;
şi, iată, a fost adresat un cuvânt al Domnului
către el: „Ce faci aici, Ilie?”
11 Domnul i-a zis:
„Ieşi şi stai pe munte în faţa Domnului,
deoarece, iată, Domnul e pe punctul să treacă!”
Atunci a fost un vânt mare şi puternic,
să rupă munţii şi să despice stâncile în faţa Domnului;
dar nu era în vânt Domnul.
După vânt a fost un cutremur de pământ;
dar nu era în cutremur Domnul.
12 După cutremur a fost un foc;
dar nu era în foc Domnul;
după foc a fost un sunet de linişte adâncă.
13 Când l-a auzit Ilie, şi-a acoperit faţa cu mantaua,
a ieşit şi a stat la intrarea peşterii;
şi, iată, a fost o voce către el:
„Ce faci aici, Ilie?”
14 El a răspuns:
„Sunt plin de zel pentru Domnul Dumnezeul Sabaot,
pentru că au abandonat alianţa ta fiii lui Israel,
au demolat altarele tale
şi i-au ucis cu sabia pe profeţii tăi;
am rămas doar eu,
însă caută viaţa mea pentru a o lua”.
15 Domnul i-a spus:
„Mergi, întoarce-te pe calea ta, spre pustiul Damascului;
când ajungi,
unge-l pe Hazael rege peste Aram,
16 pe Iehu, fiul lui Nimsi, unge-l rege peste Israel
şi pe Elizeu, fiul lui Şafat din Abel-Mehola
unge-l profet în locul tău!
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 26(27),7-8a.8b-9abc.13-14 (R.: 8b)

R
.: Inima mea îmi spune, Doamne,
să caut faţa ta.

7 Ascultă-mi, Doamne, glasul când te chem:
îndură-te de mine şi răspunde-mi!
8a Din partea ta îmi spune inima:
„Căutaţi-mi faţa!” R.

8b Eu caut, Doamne, faţa ta.
9abc Nu-ţi ascunde faţa de la mine,
nu-l îndepărta cu mânie pe slujitorul tău;
tu eşti ajutorul meu, nu mă respinge! R.

13 Cred că voi vedea bunătăţile Domnului
pe pământul celor vii.
14 Aşteaptă-l pe Domnul, fii tare,
întăreşte-ţi inima şi nădăjduieşte în Domnul! R.

ALELUIA Fil 2,15d-16a
(Aleluia) Păziţi cuvântul vieţii,
ca să fiţi în mijlocul lumii ca nişte făclii mereu aprinse! (Aleluia)

EVANGHELIA
Oricine priveşte o femeie, dorind-o,
a şi comis adulter cu ea în inima lui.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Matei 5,27-32

27 În acel timp,
Isus le-a spus discipolilor săi:
„Aţi auzit că s-a spus: «Să nu comiţi adulter!»
28 Eu însă vă spun
că oricine priveşte o femeie dorind-o
a şi comis adulter cu ea în inima lui.
29 Dacă ochiul tău drept te scandalizează,
scoate-l şi aruncă-l de la tine,
căci este mai bine pentru tine
să piară unul dintre membrele tale,
decât să-ţi fie aruncat în Gheenă tot trupul!
30 Şi, dacă mâna dreaptă te scandalizează,
taie-o şi arunc-o de la tine,
pentru că este mai bine pentru tine
ca să piară unul dintre membrele tale,
decât tot trupul tău să ajungă în Gheenă!
31 S-a spus: «Dacă cineva îşi lasă femeia,
să-i dea act de despărţire!»
32 Eu însă vă spun: oricine îşi lasă femeia,
în afară de caz de desfrânare,
o face să comită adulter
şi oricine se căsătoreşte cu una lăsată comite adulter”.
Cuvântul Domnului

 

 Meditatia zilei

1Rg 19,9.11-16; Ps 26; Mt 5,27-32

Lumea nu vrea să audă acest pasaj evanghelic, de o duritate extremă, deoarece nu înţelege că este vorba despre o exigenţă a iubirii. În aceste cuvinte pe care le-am numi atât de inumane avem revelaţia lui Dumnezeu ca şi în prima lectură, unde el nu se revelează în vântul zgomotos, nici în cutremur, nici în foc, ci în murmurul unui vânt uşor.
Suntem imediat atraşi de farmecul acestei revelaţii, dar istoria precedentă a lui Ilie, pusă alături de evanghelia de astăzi, nu ne permite să ne înşelăm. Dumnezeu vrea să-l consoleze pe profetul său, care a luptat aparent în zadar şi a ajuns la sfârşitul forţelor sale şi nu mai înţelege modul de lucru divin în viaţa sa. „Sunt cuprins de mare râvnă pentru tine, Doamne Dumnezeul universuluiY Am rămas numai eu singur şi iată că vor să-mi ia şi mie viaţa”.
Dumnezeu nu dă explicaţii: îl retrimite în misiune: „Întoarce-te şi du-te spre DamascY să-l consacri pe Iehu ca rege al lui IsraelY iar pe Elizeu să-l consacri ca profet în locul tău”. Prezenţa sa misterioasă a readus pace şi forţă în inima lui Ilie.
Lupta spirituală B ne spune evanghelia B nu admite compromisuri. Noi, în schimb, am vrea bucuria spirituală şi plăcerile vieţii, bucuria spirituală şi posibilitatea de a satisface tendinţele noastre naturale, dar cuvintele lui Isus nu ne lasă asemenea posibilităţi. Chiar şi sfântul Paul vorbeşte despre lupta „spiritului” şi a „cărnii”, care nu pot fi niciodată tovarăşi de drum, despre datoria de a da morţii în noi „faptele cărnii”, cum sunt necurăţia, calomnia, minciuna, forme de egoism ce ni se prezintă ca lucruri juste, ca drepturi pe care doar alţii trebuie să le respecte.
Să-i cerem Domnului ajutorul său pentru a conduce lupta noastră zilnică în pace, în bucuria pe care el ne-o oferă, mai mult, în bucuria care este el însuşi.