en-USro-RO

Inregistrare | Login
25 februarie 2018

Calendarul zilei

Duminică, 25 februarie 2018

Sfintii zilei
Sf. Cezar, medic
Liturghierul Roman
† DUMINICA a 2-a din Post
Liturghie proprie, Credo, prefațã proprie
violet, II
Lectionar
Gen '22,1-2.9a.10-13.15-18: Jertfa patriarhului nostru Abraham.
Ps 115: Voi umbla înaintea Domnului pe pãmântul celor vii.
Rom 8,31b-34: Dumnezeu nu l-a cruțat pe propriul sãu Fiu.
Mc 9,2-10: Acesta este Fiul meu cel iubit.
 

 

Sfintii zilei

Ss. Nicandru şi Marcian, m.

 Liturghierul Roman

 

DUMINICA A XI-A DE PESTE AN

Ant. la intrare 
Ascultă-mi, Doamne, glasul când te chem;
tu eşti ajutorul meu, nu mă respinge,
nu mă abandona, Dumnezeul mântuirii mele!            Cf. Ps 26,7.9

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, tăria celor ce nădăjduiesc în tine,
ascultă cu bunătate rugăciunile noastre:
noi suntem slabi şi nu putem face nimic fără tine:
dăruieşte-ne pururi ajutorul harului tău,
pentru ca, împlinindu-ţi poruncile,
să-ţi fim plăcuţi în gânduri şi în fapte.
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 

ASUPRA DARURILOR
Dumnezeule, tu ai rânduit pâinea şi vinul să-i fie omului
şi hrană pentru viaţa aceasta şi sacrament de viaţă nouă.
Noi ţi le aducem acum pe altar şi te rugăm ca trupurile
şi sufletele noastre să nu fie niciodată lipsite de ajutorul lor.
Prin Cristos, Domnul nostru. 
 
Ant. la Împărtăşanie 
Un lucru cer de la Domnul şi pe acesta îl caut:
să locuiesc în casa Domnului în toate zilele vieţii mele.       Ps 26,4 
 
sau:
Tată sfânt, păstrează-i în numele tău
pe cei pe care mi i-ai dat, ca ei să fie una ca şi noi.               In 17,11

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Te rugăm, Doamne, ca împărtăşirea cu sfintele taine, care este semn
al unirii credincioşilor întru tine, să înfăptuiască unitatea în Biserica ta.
Prin Cristos, Domnul nostru.

 

Lectionar

 Omul se identifică cu ceea ce iubeşte şi astfel îşi construieşte sau îşi distruge propria viaţă: pe stâncă sau pe nisip, cu rădăcini profunde sau superficiale, înconjurându-se de lumină sau de întuneric. Ce valorează în viaţa mea? “Unde este comoara mea, acolo este şi inima mea”.

 

LECTURA I
L-au uns rege şi toţi l-au aclamat bătând din palme
şi strigând: „Trăiască regele!”
Citire din cartea a doua
a Regilor 11,1-4.9-18.20

1 În zilele acelea,
Atalia, mama lui Ahazia,
a văzut că fiul ei a murit.
S-a ridicat şi a nimicit toată descendenţa regală.
2 Ioşeba, fiica regelui Ioram, sora lui Ahazia,
l-a luat pe Ioas, fiul lui Ahazia,
şi l-a sustras din mijlocul fiilor regelui când i-au omorât;
l-a pus cu doica lui în camera paturilor.
L-a ascuns din faţa Ataliei şi nu a fost omorât.
3 A stat cu ea ascuns în templul Domnului timp de şase ani.
În ţară domnea Atalia.
4 În al şaptelea an, Iehoiada a trimis şi a luat
căpeteniile peste sute dintre carieni şi dintre alergători
şi i-a adus la el în templul Domnului.
A încheiat o alianţă cu ei,
i-a pus să jure în templul Domnului
şi li l-a arătat pe fiul regelui.
9 Căpeteniile peste sute au făcut conform
cu tot ce le-a poruncit Iehoiada, preotul.
Şi au luat fiecare oamenii lui
– pe cei care urmau să intre în sabat de pază
şi pe cei care urmau să iasă
– şi au venit la Iehoiada, preotul.
10 Preotul le-a dat căpeteniilor peste sute suliţa şi scuturile
care fuseseră ale regelui David şi care erau în templul Domnului.
11 Alergătorii au stat în jurul regelui, fiecare cu armele în mână
de la latura dreaptă a casei până la latura stângă a casei,
spre altar şi spre casă.
12 Preotul l-a scos pe fiul regelui,
i-a pus pe cap, diadema şi mărturia.
L-au făcut rege, l-au uns şi au bătut din palme,
zicând: „Trăiască regele!”
13 Atalia a auzit strigătul alergătorilor şi al poporului
şi a venit la popor în templul Domnului.
14 S-a uitat şi, iată, regele stătea lângă coloană, după regulă,
iar căpeteniile şi trâmbiţaşii erau lângă rege.
Tot poporul ţării se bucura şi suna din trâmbiţă.
Atalia şi-a sfâşiat hainele şi a strigat: „Trădare! Trădare!”
15 Iehoiada, preotul, a poruncit căpeteniilor peste sute
care comandau armata: „Scoateţi-o dintre rânduri şi,
pe oricine vrea să meargă după ea, ucideţi-l cu sabia!”
Căci preotul spusese să nu fie omorâtă în templul Domnului.
16 Ei au pus mâna pe ea şi ea a mers pe drumul
pe care intrau caii la palatul regelui şi a fost ucisă acolo.
17 Iehoiada a încheiat o alianţă între Domnul, rege şi popor
ca ei să fie poporul Domnului. Tot aşa între rege şi popor.
18 Tot poporul ţării a venit la templul lui Baal şi l-au dărâmat;
i-au sfărâmat complet altarele şi imaginile sale
şi l-au ucis pe Matan, preotul lui Baal, în faţa altarelor.
Apoi, preotul a pus gărzi în templul Domnului.
20 Tot poporul ţării s-a bucurat şi cetatea s-a liniştit.
Iar pe Atalia au ucis-o cu sabia în palatul regelui.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 131(132),11.12.13-14.17-18 (R.: cf. 13)

R
.: Dumnezeu şi-a ales locuinţa
în mijlocul poporului său.

11 Domnul i-a jurat lui David într-adevăr
şi nu-şi va retrage cuvântul:
„Din rodul trupului tău
voi pune pe tronul tău. R.

12 Dacă fiii tăi vor păzi alianţa mea
şi mărturiile pe care eu le-am dat,
atunci şi fiii lor vor sta
din neam în neam pe tronul tău”. R.

13 Pentru că Domnul a ales Sionul
l-a dorit ca locuinţă a lui:
14 „Acesta este locul meu de odihnă pentru totdeauna,
aici voi locui, pentru că lucrul acesta îl doresc. R.

17 Acolo voi face să odrăslească puterea lui David,
voi pregăti o candelă pentru unsul meu.
18 Îi voi acoperi cu ruşine pe duşmanii lui,
dar peste el va străluci diadema”. R.

ALELUIA Mt 5,3
(Aleluia) „Fericiţi cei săraci în duh”, spune Domnul,
„pentru că a lor este împărăţia cerului!” (Aleluia)

EVANGHELIA
Unde este comoara ta,
acolo va fi şi inima ta.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Matei 6,19-23

19 În acel timp,
Isus le-a spus discipolilor săi:
„Nu vă adunaţi comori pe pământ,
unde moliile şi rugina le distrug
şi unde hoţii le sapă şi le fură!
20 Adunaţi-vă comori în cer,
unde nici moliile, nici rugina nu le distrug
şi unde hoţii nu le sapă şi nu le fură!
21 Căci unde este comoara voastră,
acolo va fi şi inima voastră.
22 Candela trupului este ochiul.
Deci dacă ochiul tău este sănătos,
tot trupul tău va fi plin de lumină.
23 Însă dacă ochiul tău este rău,
tot trupul tău va fi întunecos.
Aşadar, dacă lumina care este în tine este întuneric,
cât de mare va fi întunericul!”
Cuvântul Domnului

 

 Meditatia zilei

2Rg 11,1-4.9-18.20; Ps 131; Mt 6,19-23

 

Rugăciunea psalmului responsorial: „Domnul este credincios legământului său” poate fi motiv de comentariu pentru prima lectură. În ciuda tentativei delictuoase a lui Atalia de a distruge toate posibilităţile descendenţilor lui David, Dumnezeu intervine pentru a salva vlăstarul acestui neam care poartă cu sine speranţa lui Mesia.

În Vechiul Testament, tocmai promisiunea lui Dumnezeu pentru poporul său a fost aceea care a legat strâns viaţa religioasă şi cea politică. În Noul Testament, însă, Biserica, noul popor al lui Dumnezeu, adună în sine toate popoarele şi relaţiile sale, în câmpul politic ţintesc binele tuturor oamenilor. Biserica nu caută puterea politică: ea este chemată, prin însăşi misiunea primită de la Dumnezeu, să lucreze pentru venirea împărăţiei sale şi, deci, să facă să crească între oameni relaţii de fraternitate, de respect şi stimă şi pentru progresul vieţii religioase. Aceasta este o lucrare foarte dificilă, care comportă riscurile compromisului, ale instrumentalizării din partea autorităţilor politice, chiar persecuţii, cum se mai întâmplă încă în multe părţi din lume. Dar mai presus de toate, de la Conciliul al II-lea din Vatican încoace şi, în special, în aceşti ultimi ani, am putut constata câtă muncă obositoare, răbdătoare, constantă a desfăşurat Biserica spre folosul binelui şi al libertăţii popoarelor.
Să-i mulţumim Domnului pentru roadele obţinute şi să ne rugăm mult pentru ca acestea să crească pentru pacea, libertatea şi progresul adevărat al tuturor oamenilor.