en-USro-RO

Inregistrare | Login
23 februarie 2018

Calendarul zilei

Vineri, 23 februarie 2018

Sfintii zilei
Sf. Policarp, ep. m. *
Liturghierul Roman
Vineri din sãptãmâna 1 din Post
Liturghie proprie, prefațã pentru Postul Mare (I, II, III sau IV)
violet, I, PP, R.
Lectionar
Ez 18,21-28: Doresc eu moartea celui rãu? Oare nu doresc sã se întoarcã de la calea lui și sã trãiascã?
Ps 129: Dacã te-ai uita la fãrãdelegi, Doamne, Doamne, cine ar mai putea sã stea în fața ta?
Mt 5,20-26: Du-te, împacã-te mai întâi cu fratele tãu.
Meditatia zilei
Vineri din sãptãmâna 1 din Post

 

Sfintii zilei

Ss. Romuald, abate; Iuliana Falconieri, fc.

 Liturghierul Roman

 

DUMINICA A XII-A DE PESTE AN


Ant. la intrare 
Domnul este tăria poporului său,
cetate de scăpare pentru unsul său.
Mântuieşte, Doamne, poporul tău,
binecuvântează moştenirea ta, fii păstorul lui în veci!            Cf. Ps 27,8-9

RUGĂCIUNEA ZILEI
Doamne, fă să fim întotdeauna cuprinşi
si de frică, si de iubire fată de numele tău sfânt,
căci tu nu încetezi niciodată să-i ocroteşti
pe aceia pe care îi statorniceşti în fidelitatea iubirii tale.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR
Primeşte, Doamne, jertfa de împăcare şi de laudă,
pentru ca, purificaţi prin lucrarea ei,
să-ţi oferim iubirea noastră, ca pe un dar bineplăcut ţie.
Prin Cristos, Domnul nostru. 
 
Ant. la Împărtăşanie 
Ochii tuturor sunt îndreptaţi spre tine în aşteptare, Doamne,
tu le dai hrană la vreme potrivită.                                                       Ps 144,15 
 
sau:
Eu sunt păstorul cel bun
şi eu îmi pun viaţa pentru oile mele, spune Domnul.                      In 10,11.1


DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
R
eînnoiţi prin împărtăşirea din preţiosul trup
şi sânge al Fiului tău, implorăm bunătatea ta,
Doamne, ca harul pe care-l primim ori de câte ori se celebrează
Euharistia să ne ducă la plinătatea răscumpărării.
Prin Cristos, Domnul nostru.

 

Lectionar

 În Evanghelie, după mărturisirea de credinţă făcută de Petru, Isus vesteşte patima sa şi-i învaţă pe ucenici să-şi ia crucea şi să-l urmeze. Despre această pătimire a vorbit şi profetul Zaharia, când ne-a descris suferinţele misteriosului slujitor al lui Iahve. Sfântul Paul ne reaminteşte că toţi cei uniţi în Cristos nu formează decât un singur trup, prin urmare nimic nu trebuie să-i separe pe aceia care, prin credinţă, se recunosc fii ai lui Dumnezeu. Suntem noi în stare ca în multele împotriviri întâmpinate în viaţă să avem această orientare fundamentală?

LECTURA I
Ei vor privi spre cel pe care l-au străpuns.
Citire din cartea profetului Zaharia 12,10-11; 13,1

12,10 Aşa spune Domnul:
„Voi revărsa asupra casei lui David
şi asupra locuitorilor Ierusalimului
un duh de îndurare şi de implorare şi vor privi la mine,
pe care l-au străpuns îl vor jeli
cum se jeleşte singurul fiu
şi-l vor plânge amar cum se plânge amar întâiul născut.
11 În ziua aceea, se va mări jalea în Ierusalim,
ca jalea lui Hadad-Rimon în câmpia Meghido.
13,1 În ziua aceea, va fi un izvor deschis pentru casa lui David
şi pentru locuitorii Ierusalimului,
pentru păcat şi pentru întinare”.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 62(63),2.3-4.5-6.8-9 (R.: 2b)

R
.: Sufletul meu e însetat de tine,
Doamne, Dumnezeul meu!

2 Dumnezeule, tu eşti Dumnezeul meu,
pe tine te caut dis-de-dimineaţă.
Sufletul meu e însetat de tine, pe tine te doreşte trupul meu,
ca un pământ pustiu, uscat şi fără apă. R.

3 Astfel m-am uitat după tine în sanctuarul tău,
ca să contemplu puterea şi mărirea ta.
4 Îndurarea este mai bună decât viaţa,
de aceea, buzele mele te laudă. R.

5 Aşa te voi binecuvânta toată viaţa mea
şi voi ridica mâinile mele invocând numele tău.
6 Ca şi cum m-aş sătura cu măduvă şi grăsime,
aşa se desfată buzele mele când gura mea te laudă. R.

8 Pentru că ai fost ajutorul meu,
la umbra aripilor tale tresalt de bucurie.
9 Sufletul meu se alipeşte de tine
şi dreapta ta mă susţine. R.

LECTURA A II-A
Toţi câţi aţi fost botezaţi în Cristos,
v-aţi îmbrăcat în Cristos.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul
către Galateni 3,26-29

26 Fraţilor,
toţi sunteţi fii ai lui Dumnezeu
prin credinţa în Cristos Isus.
27 Toţi câţi aţi fost botezaţi în Cristos
v-aţi îmbrăcat în Cristos.
28 Aşadar, nu mai este nici iudeu, nici grec,
nici sclav, nici om liber,
nici bărbat şi nici femeie:
voi toţi sunteţi una în Cristos Isus.
29 Iar dacă voi sunteţi ai lui Cristos,
atunci sunteţi descendenţa lui Abraham,
moştenitori după promisiune.
Cuvântul Domnului

ALELUIA In 10,27
(Aleluia) „Oile mele ascultă glasul meu”, spune Domnul;
„eu le cunosc, iar ele mă urmează”. (Aleluia)

EVANGHELIA
Tu eşti Cristosul lui Dumnezeu!
Fiul Omului trebuie să sufere multe.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Luca 9,18-24

18 În acel timp,
pe când era singur în rugăciune,
iar discipolii erau cu el,
Isus i-a întrebat, zicând:
„Cine spun mulţimile că sunt eu?”
19 Ei i-au răspuns: „«Ioan Botezătorul»,
alţii «Ilie»,
iar alţii că «a înviat unul dintre profeţii cei vechi»”.
20 El le-a spus: „Dar voi cine spuneţi că sunt?”
Atunci, răspunzând, Petru a zis:
„Cristosul lui Dumnezeu!”
21 Dar el le-a interzis cu stricteţe să spună aceasta cuiva,
22 zicând: „Fiul Omului trebuie să sufere multe,
să fie respins de bătrâni, de arhierei şi de cărturari,
să fie ucis şi a treia zi să învie”.
23 Apoi le spunea tuturor:
„Dacă cineva vrea să vină după mine,
să renunţe la sine, să-şi ia crucea în fiecare zi
şi să mă urmeze!
24 Căci cine vrea să-şi salveze viaţa o va pierde,
cine însă îşi va pierde viaţa pentru mine,
acela o va salva”.
Cuvântul Domnului