en-USro-RO

Inregistrare | Login
20 martie 2018

Calendarul zilei

Marți, 20 martie 2018

Sfintii zilei
Ss. Ioan Nepomuk, pr. m.; Paul, Ciril, Eugen și îns. m.
Liturghierul Roman
Marți din sãptãmâna a 5-a din Post
Liturghie proprie, prefațã pentru Patimile Domnului I
violet, I
Lectionar
Num 21,4-9: Oricine este mușcat și va privi spre șarpele din bronz va trãi.
Ps 101: Doamne, ascultã rugãciunea mea, și strigarea mea sã vinã la tine!
In 8,21-30: Când îl veți fi înãlțat pe Fiul Omului, atunci veți înþelege cã eu sunt.
Meditatia zilei
Marți din sãptãmâna a 5-a din Post

 

Sfintii zilei

Fer. Margareta Ball, văduvă, m.

 Liturghierul Roman

 

DUMINICA A XII-A DE PESTE AN


Ant. la intrare 
Domnul este tăria poporului său,
cetate de scăpare pentru unsul său.
Mântuieşte, Doamne, poporul tău,
binecuvântează moştenirea ta, fii păstorul lui în veci!            Cf. Ps 27,8-9

RUGĂCIUNEA ZILEI
Doamne, fă să fim întotdeauna cuprinşi
si de frică, si de iubire fată de numele tău sfânt,
căci tu nu încetezi niciodată să-i ocroteşti
pe aceia pe care îi statorniceşti în fidelitatea iubirii tale.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR
Primeşte, Doamne, jertfa de împăcare şi de laudă,
pentru ca, purificaţi prin lucrarea ei,
să-ţi oferim iubirea noastră, ca pe un dar bineplăcut ţie.
Prin Cristos, Domnul nostru. 
 
Ant. la Împărtăşanie 
Ochii tuturor sunt îndreptaţi spre tine în aşteptare, Doamne,
tu le dai hrană la vreme potrivită.                                                       Ps 144,15 
 
sau:
Eu sunt păstorul cel bun
şi eu îmi pun viaţa pentru oile mele, spune Domnul.                      In 10,11.1


DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
R
eînnoiţi prin împărtăşirea din preţiosul trup
şi sânge al Fiului tău, implorăm bunătatea ta,
Doamne, ca harul pe care-l primim ori de câte ori se celebrează
Euharistia să ne ducă la plinătatea răscumpărării.
Prin Cristos, Domnul nostru.

 

Lectionar

 Isus nu cere ucenicilor săi să rămână indiferenţi la comportamentul aproapelui. Le cere să fie indulgenţi, să ierte. Nici unul să nu se simtă superior sau perfect faţă de ceilalţi. În definitiv, toţi suntem păcătoşi (Rom 3,23) şi avem nevoie de iertarea lui Dumnezeu şi a fraţilor.

 

LECTURA I
Domnul s-a aprins de o mare mânie împotriva triburilor lui Israel
şi le-a îndepărtat de la el;
n-a mai rămas decât tribul lui Iuda.
Citire din cartea a doua
a Regilor 17,5-8.13-15a.18

5 În zilele acelea,
Salmanasar, regele Asiriei, a invadat toată ţara;
a urcat împotriva Samariei
şi a asediat-o timp de trei ani.
6 În anul al nouălea al lui Osea,
regele Asiriei a luat Samaria şi a deportat Israelul în Asiria
şi i-a pus să locuiască la Halah şi la Habor,
lângă râul Gozan, şi în cetăţile mezilor.
7 Lucrul acesta s-a întâmplat pentru că fiii lui Israel
au păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului lor,
care-i scosese din ţara Egiptului,
de sub mâna lui Faraon, regele Egiptului,
şi pentru că s-au temut de dumnezei străini.
8 Au umblat după obiceiurile neamurilor
pe care Domnul le alungase dinaintea fiilor lui Israel
şi în cele pe care le-au făcut regii lui Israel.
13 Domnul a dat mărturie împotriva lui Israel
şi împotriva lui Iuda prin toţi profeţii lui,
prin toţi văzătorii, zicând:
„Întoarceţi-vă de la căile voastre rele
şi păziţi poruncile mele,
toate hotărârile mele conform cu toată legea
pe care v-am dat-o prin slujitorii mei, profeţii!”
14 Dar ei n-au ascultat,
şi-au înţepenit grumazul aşa cum au făcut părinţii lor
care nu au rămas fideli Domnului Dumnezeului lor.
15a Au refuzat hotărârile lui şi alianţa
pe care o încheiase cu părinţii lor şi mărturiile lui
pe care le-a dat înaintea lor.
18 Domnul s-a mâniat foarte mult împotriva lui Israel
şi i-a îndepărtat de la faţa lui.
N-a rămas decât tribul lui Iuda.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 59(60),3.4-5.12-13 (R.: 7b)

R
.: Ascultă-ne, Doamne:
să ne mântuiască dreapta ta!

3 Ne-ai respins, Dumnezeule, ne-ai împrăştiat,
te-ai mâniat pe noi.
Întoarce-te la noi! R.

4 Ai zguduit pământul, l-ai despicat,
repară-i spărturile, căci se prăbuşeşte!
5 L-ai făcut pe poporul tău să vadă încercări grele,
ne-ai dat să bem vinul amărăciunii. R.

12 Oare nu tu, Dumnezeule, care ne-ai alungat
şi nu mai ieşi, o Dumnezeule, cu oştirile noastre?
13 Vino în ajutorul nostru în timpul strâmtorării,
căci mântuirea de la oameni este zadarnică! R.

ALELUIA Evr 4,12ad
(Aleluia) Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi plin de putere;
el judecă sentimentele şi gândurile inimii. (Aleluia)

EVANGHELIA
Scoate mai întâi bârna din ochiul tău!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Matei 7,1-5

1 În acel timp,
Isus le-a spus discipolilor săi:
„Nu judecaţi, ca să nu fiţi judecaţi,
2 deoarece cu judecata cu care judecaţi,
veţi fi judecaţi
şi cu măsura cu care măsuraţi,
vi se va măsura şi vouă!
3 De ce, aşadar, vezi paiul din ochiul fratelui tău,
însă nu observi bârna din ochiul tău?
4 Sau cum vei spune fratelui tău:
«Lasă-mă să scot paiul din ochiul tău!»
şi, iată că bârna este în ochiul tău?
5 Ipocritule, scoate mai întâi bârna din ochiul tău
şi atunci vei vedea bine să scoţi paiul
din ochiul fratelui tău!”
Cuvântul Domnului

 

 Meditatia zilei

2Rg 17,5-8.13-15.18; Ps 59; Mt 7,1-5

 

Prima lectură ne învaţă să ne temem de judecata pe care Dumnezeu o face împotriva infidelităţii: „În zilele acelea, Salmanasar, regele Asiriei, a invadat întreaga ţară a lui IsraelY Această nenorocire a venit peste ei pentru că păcătuiseră împotriva Domnului Dumnezeului lor”; a doua lectură ne învaţă să evităm orice judecată, lăsând lui Dumnezeu dreptul acesta: „Nu judecaţi, ca să nu fiţi judecaţi; căci aşa cum judecaţi voi pe alţii, aşa veţi fi judecaţi şi voi; măsura pe care o folosiţi voi pentru alţii va fi folosită şi pentru voi”.Singura noastră preocupare cu privire la aproapele nostru B singura B trebuie să fie aceea de a-l ajuta. E un lucru foarte dificil, deoarece în viaţă trebuie să judecăm mereu, să discernem ce este bine şi ce este rău. Dar judecata trebuie să fie limitată la act şi niciodată la persoană. Nu putem nici să condamnăm pe cineva, nici să-l îndreptăţim, deoarece numai Dumnezeu scrutează inimile oamenilor.

Când judecăm comitem o mare greşeală, cum o spune şi Isus, e ca şi cum ne-am pune în ochi o bârnă. Fariseii îi judecau foarte mult pe alţii, cu orgoliul celui care se simte diferit, superior. Criticau dur orice lipsă externă şi nu vedeau interiorul lor egoist şi mândru, „bârna” cea grea care îi separa de alţii şi, de asemenea, de Dumnezeu.
Toţi suntem înclinaţi să judecăm; Domnul, în schimb, ne invită la milă şi solidaritate. „Purtaţi-vă păcatele unii altora B le scrie sfântul Paul galatenilor B aşa veţi împlini legea lui Cristos” (2,6). Când există această atitudine, această disponibilitate de a purta poverile unii altora, atunci nu mai critici, ci ajuţi.
Să-i cerem Domnului să ne ajute să ne convertim, să ne transformăm, să ne dea acel spirit al carităţii şi al umilinţei, care este o condiţie a progresului propriu şi al altora.