en-USro-RO

Inregistrare | Login
25 februarie 2018

Calendarul zilei

Duminică, 25 februarie 2018

Sfintii zilei
Sf. Cezar, medic
Liturghierul Roman
† DUMINICA a 2-a din Post
Liturghie proprie, Credo, prefațã proprie
violet, II
Lectionar
Gen '22,1-2.9a.10-13.15-18: Jertfa patriarhului nostru Abraham.
Ps 115: Voi umbla înaintea Domnului pe pãmântul celor vii.
Rom 8,31b-34: Dumnezeu nu l-a cruțat pe propriul sãu Fiu.
Mc 9,2-10: Acesta este Fiul meu cel iubit.
 

 

Sfintii zilei

Sf. Alois de Gonzaga, călug. **

 Liturghierul Roman

 

21 iunie - Sfântul Alois de Gonzaga

Ant. la intrare 
Cel care are mâinile nepătate şi inima curată
va urca pe muntele Domnului
şi va sta în lăcaşul său cel sfânt.         
Cf. Ps 23,4.3

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, izvorul tuturor darurilor cereşti,
care ai unit, în sfântul Alois de Gonzaga,
o minunată nevinovăţie, cu viaţa de pocăinţă,
prin meritele şi mijlocirea lui, dăruieşte-ne harul,
ca noi, cei care nu l-am urmat în nevinovăţie,
să-l imităm cel puţin în pocăinţă.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.
 

ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Doamne, să ne dai harul
de a lua parte la ospăţul ceresc
pururi înveşmântaţi în haină de nuntă,
asemeni sfântului Alois,
pentru ca, împărtăşindu-ne cu aceste taine,
să fim copleşiţi de belşugul harului tău.
Prin Cristos, Domnul nostru.
 
 
Ant. la Împărtăşanie 
Le-a dat lor pâine din ceruri;
omul a mâncat pâinea îngerilor.         
Ps 77,24-25

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Îndestulaţi cu pâinea îngerilor,
dă-ne, Doamne, harul
să-ţi slujim ducând o viaţă curată
şi, urmând exemplul sfântului Alois pe care îl cinstim astăzi,
să nu încetăm niciodată a-ţi aduce mulţumire.
Prin Cristos, Domnul nostru.

 

Lectionar

 Alois (1568-1591) s-a născut lângă Mantua, în Lombardia, din familia principilor de Castilia. Primind de la mama sa o educaţie profund creştină, s-a arătat foarte înclinat spre viaţa religioasă. A fost paj la curtea de Medici şi la curtea Spaniei. La 17 ani a intrat la iezuiţi, la Roma, renunţând la drepturile asupra principatului de Mantua, în favoarea fratelui. Dragostea faţă de curăţie l-a inspirat să facă vot de castitate la 9 ani. Trăind în deplină fidelitate faţă de regulă, la puţin timp se molipseşte de ciumă de la bolnavii pe care-i îngrijea la Roma. Astfel îşi realizează dorinţa de a se scufunda în “marea imensă” a iubirii divine. Trupul patronului tineretului odihneşte în biserica “Sfântul Ignaţiu”, la Roma.

 

LECTURA I
Aceasta este victoria cu care a învins lumea:
credinţa noastră.
Citire din Scrisoarea întâi
a sfântului apostol Ioan 5,1-5

1 Iubiţilor,
oricine crede că Isus este Cristos
este născut din Dumnezeu
şi oricine îl iubeşte pe cel care a dat naştere
îl iubeşte şi pe cel care s-a născut din el.
2 Prin aceasta cunoaştem
că îi iubim pe copiii lui Dumnezeu,
dacă îl iubim pe Dumnezeu şi împlinim poruncile lui.
3 Pentru că aceasta este iubirea lui Dumnezeu:
să păzim poruncile lui, iar poruncile lui nu sunt grele.
4 Oricine este născut din Dumnezeu învinge lumea.
Şi aceasta este victoria cu care a învins lumea:
credinţa noastră.
5 Însă cine învinge lumea,
dacă nu cel care crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu?
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 15(16),1-2a şi 5.7-8.11 (R.: cf. 5a)

R
.: Tu, Doamne,
eşti partea mea de moştenire.

1 Păzeşte-mă, Dumnezeule,
pentru că îmi caut refugiu în tine!
2a I-am spus Domnului: „Tu eşti Dumnezeul meu”.
5 Domnul este partea mea de moştenire şi cupa mea cu sorţi,
tu eşti acela care ai în mână soarta mea. R.

7 Îl binecuvântez pe Domnul, care m-a sfătuit,
la aceasta până şi noaptea mă îndeamnă inima.
8 Îl am mereu în faţa ochilor pe Domnul;
dacă el este la dreapta mea, nu mă clatin. R.

11 Tu îmi vei face cunoscută cărarea vieţii;
în faţa ta sunt bucurii depline
şi desfătări veşnice la dreapta ta. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE In 13,34
(Aleluia) „Vă dau o poruncă nouă”, spune Domnul,
„să vă iubiţi unii pe alţii aşa cum eu v-am iubit pe voi”. (Aleluia)

EVANGHELIA
Să-l iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta!
Să-l iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Matei 22,34-40

 

34 În acel timp,

auzind fariseii că Isus le-a închis gura saduceilor,
s-au adunat la un loc,
35 iarunul dintre ei, învăţat al Legii,
ca să-l pună la încercare, l-a întrebat:
36 „Învăţătorule, care poruncă este cea mai mare în Lege?”
37 El i-a zis:
„Să-l iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău
din toată inima ta,
din tot sufletul tău şi din tot cugetul tău!
38 Aceasta este cea mai mare şi cea dintâi poruncă.
39 Iar a doua este asemenea acesteia:
«Să-l iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi!»
40 În aceste două porunci
este cuprinsă toată Legea şi Profeţii”.
Cuvântul Domnului

 

 Meditatia zilei

Fil 3,8-14; Ps 15; Mt 13,44-46

Evanghelia de astăzi ne vorbeşte despre o comoară ascunsă care umple de bucurie, o comoară care nu este alcătuită din lucruri, nici măcar din haruri, ci este o persoană: Isus, raportul profund cu el. Şi sfântul Paul exprimă bucuria prin această comoară, pentru care a acceptat să piardă totul: „Toate, care mai înainte erau pentru mine câştiguri, acum le socotesc că sunt ca o pierdere faţă de înălţimea cunoaşterii lui Cristos Isus, Domnul meu”. El însuşi, Paul, a fost „cucerit de Cristos” şi acum aleargă spre scopY

La fel, Alois a lăsat toate onorurile şi bogăţiile pentru a-l putea găsi pe Isus Cristos, şi l-a găsit în rugăciune şi în caritate.

Sfântul Paul ne indică şi care este câmpul unde se poate găsi această „comoară”: „Cunoaşterea lui, puterea învierii lui, participarea la suferinţele lui, devenind asemenea lui în moarteY„. Iată câmpul: participarea la misterul lui Cristos în toate dimensiunile sale: moartea şi învierea, într-o raportare totală la el.

Adeseori noi căutăm alte comori, făcându-ne iluzia că îl căutăm tocmai pe el: un pic de satisfacţii în munci (licite!), un pic de recunoştinţă, un pic de sănătateY Şi în aceste căutări licite noi nu urmărim cu adevărat comoara care merită atenţia noastră. Uităm că există reciprocitate între condiţia de a fi în el şi a găsi comoara.

Dacă noi căutăm adevărata comoară, el se lasă găsit şi, în acelaşi timp, vom rămâne cu el şi în el.