en-USro-RO

Inregistrare | Login
25 februarie 2018

Calendarul zilei

Duminică, 25 februarie 2018

Sfintii zilei
Sf. Cezar, medic
Liturghierul Roman
† DUMINICA a 2-a din Post
Liturghie proprie, Credo, prefațã proprie
violet, II
Lectionar
Gen '22,1-2.9a.10-13.15-18: Jertfa patriarhului nostru Abraham.
Ps 115: Voi umbla înaintea Domnului pe pãmântul celor vii.
Rom 8,31b-34: Dumnezeu nu l-a cruțat pe propriul sãu Fiu.
Mc 9,2-10: Acesta este Fiul meu cel iubit.
 

 

Sfintii zilei

Ss. Paulin de Nola, ep. *; Ioan Fisher, ep. şi Thomas Morus, m. *; Niceta de Remesiana, ep.

 Liturghierul Roman

 

DUMINICA A XII-A DE PESTE AN


Ant. la intrare 
Domnul este tăria poporului său,
cetate de scăpare pentru unsul său.
Mântuieşte, Doamne, poporul tău,
binecuvântează moştenirea ta, fii păstorul lui în veci!            Cf. Ps 27,8-9

RUGĂCIUNEA ZILEI
Doamne, fă să fim întotdeauna cuprinşi
si de frică, si de iubire fată de numele tău sfânt,
căci tu nu încetezi niciodată să-i ocroteşti
pe aceia pe care îi statorniceşti în fidelitatea iubirii tale.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR
Primeşte, Doamne, jertfa de împăcare şi de laudă,
pentru ca, purificaţi prin lucrarea ei,
să-ţi oferim iubirea noastră, ca pe un dar bineplăcut ţie.
Prin Cristos, Domnul nostru. 
 
Ant. la Împărtăşanie 
Ochii tuturor sunt îndreptaţi spre tine în aşteptare, Doamne,
tu le dai hrană la vreme potrivită.                                                       Ps 144,15 
 
sau:
Eu sunt păstorul cel bun
şi eu îmi pun viaţa pentru oile mele, spune Domnul.                      In 10,11.1


DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
R
eînnoiţi prin împărtăşirea din preţiosul trup
şi sânge al Fiului tău, implorăm bunătatea ta,
Doamne, ca harul pe care-l primim ori de câte ori se celebrează
Euharistia să ne ducă la plinătatea răscumpărării.
Prin Cristos, Domnul nostru.

 

Lectionar

 Dată fiind importanţa profeţilor pentru comunitate, era fundamental de a şti să se distingă profeţii adevăraţi de cei falşi. Criteriul clasic al tradiţiei biblice este că ei vor fi recunoscuţi după roadele lor, după faptele lor. Care? Cele arătate deja în cuvântarea de pe munte: practicarea fericirilor, iertarea şi iubirea faţă de toţi, dezinteresul, rugăciunea

 

LECTURA I
El a citit din cartea Legii în faţa lor
şi a încheiat alianţă înaintea Domnului.
Citire din cartea a doua
a Regilor 22,8-13; 23,1-3

22,8 În zilele acelea,
marele preot Hilchia i-a zis lui Şafan, secretarul:
„Am găsit Cartea Legii în templul Domnului”.
Hilchia i-a dat cartea lui Şafan şi el a citit-o.
9 Apoi Şafan, secretarul,
a venit la rege şi i-a adus veşti, zicându-i:
„Slujitorii tăi au vărsat argintul care s-a găsit în templu
şi l-au dat în mâna responsabilului
cu cei care fac lucrarea în casa Domnului”.
10 Şafan, secretarul, i-a adus la cunoştinţă regelui:
„Preotul Hilchia mi-a dat o carte”.
Apoi Şafan a citit-o înaintea regelui.
11 Când a auzit regele cuvintele din Cartea Legii,
şi-a sfâşiat hainele.
12 Regele a poruncit preotului Hilchia,
lui Ahicam, fiul lui Şafan,
lui Acbor, fiul lui Micaia, lui Şafan, secretarul,
şi lui Asaia, slujitorul regelui, zicându-le:
13 „Mergeţi şi consultaţi-l pe Domnul pentru mine,
pentru popor şi pentru întregul Iuda
cu privire la cuvintele acestei cărţi care a fost găsită;
căci mare este mânia Domnului
care s-a aprins împotriva noastră
pentru că părinţii noştri
n-au ascultat de cuvintele cărţii acesteia
şi n-au împlinit tot ce ne este poruncit în ea!”
23,1 Regele a trimis şi i-a adunat la sine
pe toţi bătrânii lui Iuda şi ai Ierusalimului.
2 Regele a urcat la templul Domnului
împreună cu toţi oamenii lui Iuda
şi cu toţi locuitorii Ierusalimului,
preoţii, profeţii şi tot poporul,
de la cel mai mic până la cel mai mare.
A citit înaintea lor toate cuvintele din Cartea Alianţei
care fusese găsită în templul Domnului.
3 Regele a stat lângă coloană
şi a încheiat alianţa înaintea Domnului
că-l va urma pe Domnul şi va păzi poruncile lui,
mărturiile lui şi hotărârile sale
din toată inima şi din tot sufletul,
întărind cuvintele acestei alianţe scrise în această carte.
Şi tot poporul a consimţit la alianţă.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 118(119),33-34.35-36.37 şi 40 (R.: 33a)

R
.: Arată-mi, Doamne,
calea hotărârilor tale!

33 Arată-mi, Doamne, calea hotărârilor tale
şi o voi urma până la sfârşit!
34 Fă-mă să pricep, ca să păzesc legea ta,
şi o voi păzi din toată inima! R.

35 Călăuzeşte-mă pe calea poruncilor tale,
căci pe ea mi-am găsit plăcerea!
36 Înclină-mi inima spre învăţăturile tale,
şi nu spre dorinţa de câştig! R.

37 Întoarce ochii mei,
ca să nu vadă deşertăciunea,
şi fă-mă să trăiesc pe calea ta!
40 Iată, eu doresc orănduirile tale:
fă-mă să trăiesc în dreptatea ta! R.

ALELUIA In 15,4a.5b
(Aleluia) „Rămâneţi în mine, şi eu în voi”, spune Domnul.
„Cel care rămâne în mine şi eu în el,
acela aduce roade multe”. (Aleluia)

EVANGHELIA
Îi veţi recunoaşte după roadele lor.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Matei 7,15-20

15 În acel timp,
Isus le-a spus discipolilor săi:
„Feriţi-vă de profeţii falşi
care vin la voi în haine de oi,
dar înăuntru sunt lupi răpitori!
16 După roadele lor îi veţi recunoaşte.
Oare se culeg struguri din mărăcini
sau smochine din ciulini?
17 La fel, tot pomul bun face fructe bune,
iar pomul rău face fructe rele.
18 Un pom bun nu poate să facă fructe rele,
nici un pom rău să facă fructe bune.
19 Orice pom care nu face fructe bune
este tăiat şi aruncat în foc.
20 Aşadar, după roadele lor îi veţi recunoaşte”.
Cuvântul Domnului

 

 Meditatia zilei

2Rg 22,8-13; 23,1-3; Ps 118; Mt 7,15-20

 

Prima lectură şi psalmul responsorial corespund foarte bine rugăciunii zilei. La Liturghie ne rugăm: „Mântuieşte poporul tău, Doamne, binecuvântează moştenirea ta şi fii călăuză pentru totdeauna”, şi apoi: „Părinte, dă poporului tău harul să trăiască mereu în veneraţie şi în iubire faţă de numele tău sfânt, pentru că tu nu încetezi niciodată să-i conduci pe cei pe care i-ai aşezat pe stânca iubirii tale”.

Să fim conduşi de Dumnezeu, să dorim ca el să ne conducă. Mulţi se tem de voinţa lui Dumnezeu ca de ceva care oprimă, ceva fatal; el, în schimb, pentru că este milostivire şi iubire infinită, pentru că ne iubeşte, vrea ca să trăim bucuroşi şi supuşi voinţei sale, care este întotdeauna o voinţă de iubire.
În Cartea a doua a Regilor, regele Iosia, cu poporul său, constata că părinţii lor nu au urmat voinţa lui Dumnezeu şi promite solemn să adere „din toată inima şi din tot sufletul” la cuvintele alianţei, scrise în Cartea Deuteronomului regăsită în templu.
Partea din psalmul 118, care este rugăciunea noastră de astăzi, este atât de frumoasă, deoarece exprimă dorinţa de a fi conduşi pe cale de Domnul. „Dă-mi înţelepciune să păzesc legea ta şi s-o împlinesc din toată inima”. Iată iubirea autentică, ce caută voinţa celuilalt pentru a-i fi plăcut. Isus a făcut întotdeauna voinţa Tatălui. „Călăuzeşte-mă pe cărarea poruncilor tale, căci ea este bucuria mea”. Nu există o altă bucurie adevărată pentru om. Va spune sfântul Augustin: „Ne-ai creat pentru tine, Doamne, şi neliniştită este inima noastră până nu se va odihni în tine”. „Închide ochii mei să nu privească la lucruri deşarte şi dă-mi viaţă după cuvântul tău”.
„Lucrurile deşarte” nu sunt întotdeauna rele, pot fi chiar bune, dar nu şi atunci când ele ne îndepărtează de la calea sa.
Este uşor pentru noi să uităm, puţin câte puţin, voinţa lui Dumnezeu, mai ales în lucrurile pe care le considerăm mici, şi să ajungem aproape fără să ne dăm seama că nu facem voinţa sa, ci a noastră; să-i cerem lui harul atât de preţios de a şti mereu să revenim cu credinţă pe calea sa.