en-USro-RO

Inregistrare | Login
25 februarie 2018

Calendarul zilei

Duminică, 25 februarie 2018

Sfintii zilei
Sf. Cezar, medic
Liturghierul Roman
† DUMINICA a 2-a din Post
Liturghie proprie, Credo, prefațã proprie
violet, II
Lectionar
Gen '22,1-2.9a.10-13.15-18: Jertfa patriarhului nostru Abraham.
Ps 115: Voi umbla înaintea Domnului pe pãmântul celor vii.
Rom 8,31b-34: Dumnezeu nu l-a cruțat pe propriul sãu Fiu.
Mc 9,2-10: Acesta este Fiul meu cel iubit.
 

 

Sfintii zilei

Ss. Ioan şi Paul, m.; Josemaria Escriva, pr.

 Liturghierul Roman

 

DUMINICA A XIII-A DE PESTE AN


Ant. la intrare 
Toate popoarele, bateţi din palme,
aclamaţi-l pe Dumnezeu cu strigăte de bucurie!                     Ps 46,2


RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, tu ne-ai înfiat prin harul tău şi ne-ai făcut fii ai luminii:
nu îngădui să fim învăluiţi de întunericul greşelii,
ci păstrează-ne pururi în strălucirea adevărului.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR
Dumnezeule, care, prin tainele tale,
lucrezi cu putere mântuirea noastră,
dă-ne, te rugăm, harul, ca, prin slujirea noastră,
să răspundem la sfinţenia darurilor tale.
Prin Cristos, Domnul nostru. 
 
Ant. la Împărtăşanie 
Binecuvântează-l, suflete al meu, pe Domnul
şi tot ce este în mine
să binecuvânteze numele său cel sfânt!                                Cf. Ps 102,1 

sau:
Tată, pentru ei mă rog, ca ei să fie una în noi,
pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis,                         In 17,20 2

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE

T
e rugăm, Doamne, ca trupul şi sângele lui Cristos,
pe care ţi le-am oferit ca jertfă şi le-am primit ca hrană,
să fie pentru noi izvor de viaţă nouă, pentru ca,
rămânând mereu uniţi cu tine în iubire,
să aducem roade care să dăinuie de-a pururi.
Prin Cristos, Domnul nostru.

 

Lectionar

 În Evanghelie, sfântul Luca începe relatarea evenimentelor care preced pătimirea lui Isus. Chiar de la început Mântuitorul pune accent pe caracterul misiunii de apostol, dacă Domnul cheamă trebuie urmat fără ezitare şi fără a privi înapoi. În aceeaşi situaţie îl vedem şi pe Elizeu care, chemat de către profetul Ilie, trebuie să părăsească toate. Sfântul Paul afirmă în Scrisoarea către Galateni că nu suntem obligaţi să respectăm legea mozaică, dar această libertate pe care ne o aduce credinţa trebuie închinată cu iubire şi generozitate slujirii altora. De altfel, Duhul Sfânt ne călăuzeşte, iar noi nu trebuie să-i punem piedici prin egoismul nostru.

LECTURA I
Elizeu a mers după Ilie şi a început să-i slujească.
Citire din cartea întâi
a Regilor 19,16b.19-21

16b În zilele acelea,
Domnul i-a spus profetului Ilie:
pe Elizeu, fiul lui Şafat din Abel-Mehola
unge-l profet în locul tău!
19 Ilie a plecat de acolo
şi l-a găsit pe Elizeu, fiul lui Şafat.
El ara cu douăsprezece perechi de boi înaintea lui,
iar el era cu a douăsprezecea pereche.
Ilie a trecut pe lângă el şi şi-a aruncat mantaua peste el.
20 Elizeu a părăsit boii,
a alergat după Ilie şi i-a zis:
„Lasă-mă să-i sărut pe tatăl meu şi pe mama mea
şi voi veni după tine!”
Ilie i-a răspuns:
„Mergi şi întoarce-te, căci ştii ce ţi-am făcut!”
21 S-a întors din urma lui, a luat o pereche de boi,
i-a înjunghiat, iar cu plugul de la aceşti boi le-a fiert carnea,
a dat-o poporului şi au mâncat.
Apoi s-a ridicat,
a mers după Ilie şi i-a slujit.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 15(16),1-2a şi 5.7-8.9-10.11 (R.: 5a)

R
.: Tu, Doamne,
eşti partea mea de moştenire.

1 Păzeşte-mă, Dumnezeule, pentru că îmi caut refugiu în tine!
2a I-am spus Domnului: „Tu eşti Dumnezeul meu!”
5 Domnul este partea mea de moştenire
şi cupa mea cu sorţi,
tu eşti acela care ai în mână soarta mea. R.

7 Îl binecuvântez pe Domnul, care m-a sfătuit,
la aceasta până şi noaptea mă îndeamnă inima.
8 Îl am mereu în faţa ochilor pe Domnul;
dacă el este la dreapta mea, nu mă clatin. R.

9 De aceea, inima mea se bucură
şi sufletul meu tresaltă de bucurie;
ba chiar şi trupul meu se va odihni în siguranţă,
10 deoarece nu vei lăsa sufletul meu în locuinţa morţilor,
nici nu vei îngădui ca cel credincios al tău să vadă putrezirea. R.

11 Tu îmi vei face cunoscută cărarea vieţii;
în faţa ta sunt bucurii depline
şi desfătări veşnice la dreapta ta. R.

LECTURA A II-A
Voi aţi fost chemaţi la libertate.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul
către Galateni 5,1.13-18

1 Fraţilor,
pentru libertate ne-a eliberat Cristos.
Aşadar, rămâneţi tari
şi nu luaţi din nou jugul sclaviei!
13 Voi, fraţilor, aţi fost chemaţi la libertate;
numai ca această libertate să nu fie ocazie
pentru a sluji trupului,
ci slujiţi-vă prin iubire, unii pe alţii!
14 Căci toată Legea este împlinită într-o singură poruncă:
„Să-l iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi!”
15 Dar dacă voi vă muşcaţi şi vă mâncaţi între voi,
aveţi grijă să nu vă nimiciţi unii pe alţii!
16 Aşadar, vă spun:
umblaţi în duh şi nu împliniţi poftele trupului!
17 Căci trupul doreşte împotriva duhului,
iar duhul, împotriva trupului:
acestea se împotrivesc unul altuia
aşa încât nu puteţi face tot ceea ce voiţi.
18 Căci dacă sunteţi conduşi de Duh,
nu mai sunteţi sub Lege.
Cuvântul Domnului

ALELUIA 1Sam 3,9c; In 6,68b
(Aleluia) Vorbeşte, Doamne, căci slujitorul ascultă;
tu ai cuvintele vieţii veşnice. (Aleluia)

EVANGHELIA
Isus s-a îndreptat cu hotărâre spre Ierusalim.
Te voi urma oriunde te vei duce.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Luca 9,51-62

51 În acel timp,
când s-au împlinit zilele înălţării sale,
Isus s-a îndreptat cu hotărâre
spre a merge la Ierusalim
52 şi a trimis soli înaintea sa.
Şi, mergând, au intrat într-un sat al samaritenilor
ca să pregătească pentru el.
53 Însă nu l-au primit pentru că se îndrepta spre Ierusalim.
54 Văzând aceasta, discipolii Iacob şi Ioan i-au spus:
„Doamne, vrei să cerem
ca focul să coboare din cer să-i consume?”
55 Dar, întorcându-se, el i-a mustrat.
56 Şi au mers într-un alt sat.
57 În timp ce mergeau pe drum,
cineva i-a spus: „Te voi urma oriunde te vei duce”.
58 Dar Isus i-a răspuns:
„Vulpile au vizuini, păsările cerului au cuiburi,
însă Fiul Omului nu are unde-şi rezema capul”.
59 Altuia i-a spus: „Urmează-mă!”
Acela a răspuns:
„Doamne, lasă-mă să merg mai întâi
să-l îngrop pe tatăl meu!”
60 Dar el i-a spus:
„Lasă morţii să-şi îngroape morţii lor,
dar tu, mergi şi vesteşte împărăţia lui Dumnezeu!”
61 Un altul i-a zis:
„Doamne, te voi urma,
însă mai întâi lasă-mă să mă întorc să-mi iau rămas bun
de la cei din casa mea!”
62 Dar Isus i-a spus:
„Nimeni care pune mâna pe plug şi priveşte înapoi
nu este vrednic de împărăţia lui Dumnezeu”.
Cuvântul Domnului