en-USro-RO

Inregistrare | Login
21 martie 2018

Calendarul zilei

Miercuri, 21 martie 2018

Sfintii zilei
Sf. Nicolae de Flüe, pustnic
Liturghierul Roman
Miercuri din sãptãmâna a 5-a din Post
Liturghie proprie, prefațã pentru Patimile Domnului I
violet, I
Lectionar
Dan 3,14-20.91-92.95: Dumnezeu l-a trimis pe îngerul sãu și i-a eliberat pe slujitorii sãi.
Ps Dan 3,52-56: Vrednic de laudã ești, Doamne, și preamãrit în veci.
In 8,31-42: Dacã Fiul vã va elibera, veți fi într-adevãr liberi.
Meditatia zilei
Miercuri din sãptãmâna a 5-a din Post

 

Sfintii zilei

Sf. Irineu, ep. m. **

 Liturghierul Roman

28 IUNIE - SFÂNTUL IRINEU, episcop martir

Ant. la intrare 
Legea adevărului a fost în gura lui
şi nu s-a găsit nelegiuire pe buzele sale;
a umblat cu mine în pace şi dreptate
şi pe mulţi i-a întors de la rău.
Mal 2,6

 

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, care i-ai dat sfântului episcop Irineu, darul
de a întări adevărul învăţăturii Bisericii şi pacea în sânul ei,
prin mijlocirea lui, dă-ne şi nouă harul,
ca, reînnoiţi prin credinţă şi iubire,
să căutăm pururi
cele ce sunt spre unitatea şi buna înţelegere între oameni.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR
Preamărit să fii, Doamne,
prin jertfa pe care ţi-o aducem cu bucurie
în ziua naşterii pentru cer a sfântului Irineu;
ea să ne dobândească harul de a iubi adevărul,
spre a păstra neatinsă credinţa Bisericii şi neclintită unitatea ei.
Prin Cristos, Domnul nostru.

 
Ant. la Împărtăşanie
 
Rămâneţi în mine şi eu în voi, spune Domnul.
Cel care rămâne în mine şi eu în el,
acela aduce rod mult.         In 15,4-5

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Prin aceste sfinte taine, te rugăm, Doamne,
să sporeşti cu îndurare credinţa noastră;
credinţa păstrată până la moarte
i-a adus sfântului Irineu mărirea veşnică:
urmând-o şi noi cu adevărat, să aflăm în ea îndreptăţirea.
Prin Cristos, Domnul nostru.

 

Lectionar

 Seara se celebrează Liturghia din ajunul Sfinţilor Petru şi Paul: Fap 3,1-10; Ps 18; Gal 1,11-20; In 21,15-19.
 “Făcătorul de pace”, Irineu (aprox. 130-200), îşi merită numele. Dintre scrieri ne-au rămas în întregime cele cinci cărţi Adversus haereses (“Împotriva ereziilor”), în care se arată a fi nu numai teolog, ci şi păstor. Se simte că în lupta lui împotriva ereticilor gnostici se hrăneşte din rugăciune şi dragoste. Aplanează discuţiile referitoare la data Paştelui dintre papa Victor şi Bisericile din Asia; arată cum universalitatea Bisericii nu dăunează unităţii ei. A învăţat limbile “barbare”, pentru a vesti evanghelia popoarelor celtice. Era de loc din Asia Mică. Între cele mai frumoase amintiri ale tinereţii sale este întâlnirea cu Policarp din Smirna. A stat un timp la Roma şi apoi s-a stabilit la Lyon, unde a devenit episcop în anul 178.

 

LECTURA I
Slujitorul Domnului nu trebuie să se certe,
ci să fie blând faţă de toţi.
Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul
către Timotei 2,22b-26

22b Preaiubitule,
urmăreşte dreptatea, credinţa, iubirea şi pacea
cu cei care îl invocă pe Domnul
dintr-o inimă curată,
23 dar fereşte-te de întrebările nechibzuite şi necuviincioase,
ştiind că provoacă certuri!
24 De altfel, slujitorul Domnului nu trebuie să se certe,
ci să fie blând faţă de toţi, în stare să înveţe, îngăduitor,
25 să-i mustre cu blândeţe pe cei care i se opun,
cu speranţa că Dumnezeu le va da convertirea
spre cunoaşterea adevărului,
26 aşa încât să-şi revină din laţul diavolului
de care erau prinşi de vii, pentru a-i face voinţa!
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 36(37),3-4.5-6.30-31 (R.: cf. 30a)

R
.: Gura celui drept
exprimă înţelepciunea.

3 Încrede-te în Domnul şi fă binele;
locuieşte pământul şi păstrează-ţi credinţa!
4 Caută-ţi bucuria în Domnul
şi el va da după cererile inimii tale! R.

5 Încredinţează-i Domnului calea ta şi încrede-te în el,
şi el va duce la îndeplinire!
6 El va face să răsară dreptatea ta ca lumina
şi judecata ta, ca soarele la amiază. R.

30 Gura celui drept exprimă înţelepciunea
şi limba lui rosteşte judecata.
31 Legea Dumnezeului său este în inima lui
şi paşii lui nu şovăie. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE In 15,9b.5b
(Aleluia) „Rămâneţi în iubirea mea”, spune Domnul.
„Cel care rămâne în mine şi eu în el,
acela aduce roade multe”. (Aleluia)

EVANGHELIA
Tată, vreau ca acolo unde sunt eu
să fie cu mine şi cei pe care mi i-ai dat.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan 17,20-26

20 În acel timp,
Isus şi-a ridicat ochii spre cer şi s-a rugat astfel:
„Tată, nu mă rog numai pentru ei,
ci şi pentru cei care vor crede în mine, prin cuvântul lor,
21 ca toţi să fie una,după cum tu, Tată, eşti în mine şi eu în tine,
ca şi ei să fie una în noi,
pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis.
22 Iar eu le-am dat gloria pe care mi-ai dat-o,
ca ei să fie una, după cum noi suntem una:
23 eu în ei şi tu în mine, ca să fie desăvârşiţi în unire,
încât să cunoască lumea că tu m-ai trimis
şi i-ai iubit pe ei aşa cum m-ai iubit pe mine.
24 Tată, vreau ca acolo unde sunt eu
să fie cu mine şi cei pe care mi i-ai dat,
ca să vadă gloria mea, pe care mi-ai dat-o,
pentru că tu m-ai iubit înainte de întemeierea lumii.
25 Tată drept, lumea nu te-a cunoscut, dar eu te-am cunoscut,
iar aceştia au cunoscut că tu m-ai trimis.
26 Eu le-am revelat numele tău şi-l voi revela,
pentru ca iubirea cu care m-ai iubit pe mine
să fie în ei şi eu în ei”.
Cuvântul Domnului

 

 Meditatia zilei

2Tim 2,22-26; Ps 118; In 17,20-26

Rugăciunea colectei care spune: „O, Dumnezeule, care ai dat sfântului episcop Irineu harul de a întări Biserica în adevăr şi în pace. indică bine opera împlinită de acest sfânt, episcop al Bisericii din Lion în sec. al II-lea.

În acel timp, doctrina Bisericii era ameninţată de gnosticism, care avea tendinţa de a reduce totul la o pură abstracţie; Irineu, cu predica şi opera sa, i-a apărat integritatea, aprofundând cunoaşterea Scripturilor şi misterelor credinţei: Sfânta Treime, Cristos centrul istoriei, Euharistia care, hrănindu-ne cu trupul şi sângele lui Cristos, „face trupul nostru capabil de vederea lui Dumnezeu”.

Irineu este un sfânt foarte optimist: lui îi aparţine celebra afirmaţie: „Gloria lui Dumnezeu este omul viu”. În ce sens?

Evanghelia de astăzi vorbeşte despre glorie: „Slava pe care mi-ai dat-o tu eu le-am dat-o lor, ca să fie una precum noi una suntem”. „Gloria” ar putea fi această unitate a tuturor oamenilor în iubire, reflex al unităţii divine. Umanitatea, devenită „perfectă în unitate”, poate să fie „slava lui Dumnezeu”, reflexul gloriei sale, în Cristos.

Promotor al adevărului, Irineu a fost şi promotor al păcii în Biserică, făcându-se mediator al reconcilierii în controversa privind data Paştelui, problemă puţin importantă, dar care ameninţa unitatea şi pacea creştinilor în acel secol.

Să cerem, deci, prin mijlocirea sa, ceea ce însăşi Biserica cere: „O, Dumnezeule, care i-ai dat sfântului episcop Irineu harul de a întări Biserica ta în adevăr şi pace, fă să ne reînnoim în credinţă şi în iubire şi să căutăm întotdeauna ceea ce promovează unitatea şi pacea”.