en-USro-RO

Inregistrare | Login
20 martie 2018

Calendarul zilei

Marți, 20 martie 2018

Sfintii zilei
Ss. Ioan Nepomuk, pr. m.; Paul, Ciril, Eugen și îns. m.
Liturghierul Roman
Marți din sãptãmâna a 5-a din Post
Liturghie proprie, prefațã pentru Patimile Domnului I
violet, I
Lectionar
Num 21,4-9: Oricine este mușcat și va privi spre șarpele din bronz va trãi.
Ps 101: Doamne, ascultã rugãciunea mea, și strigarea mea sã vinã la tine!
In 8,21-30: Când îl veți fi înãlțat pe Fiul Omului, atunci veți înþelege cã eu sunt.
Meditatia zilei
Marți din sãptãmâna a 5-a din Post

 

Sfintii zilei

Primii Sfinţi Martiri din Roma *

 Liturghierul Roman

 

DUMINICA A XIII-A DE PESTE AN


Ant. la intrare 
Toate popoarele, bateţi din palme,
aclamaţi-l pe Dumnezeu cu strigăte de bucurie!                     Ps 46,2


RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, tu ne-ai înfiat prin harul tău şi ne-ai făcut fii ai luminii:
nu îngădui să fim învăluiţi de întunericul greşelii,
ci păstrează-ne pururi în strălucirea adevărului.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR
Dumnezeule, care, prin tainele tale,
lucrezi cu putere mântuirea noastră,
dă-ne, te rugăm, harul, ca, prin slujirea noastră,
să răspundem la sfinţenia darurilor tale.
Prin Cristos, Domnul nostru. 
 
Ant. la Împărtăşanie 
Binecuvântează-l, suflete al meu, pe Domnul
şi tot ce este în mine
să binecuvânteze numele său cel sfânt!                                Cf. Ps 102,1 

sau:
Tată, pentru ei mă rog, ca ei să fie una în noi,
pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis,                         In 17,20 2

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE

T
e rugăm, Doamne, ca trupul şi sângele lui Cristos,
pe care ţi le-am oferit ca jertfă şi le-am primit ca hrană,
să fie pentru noi izvor de viaţă nouă, pentru ca,
rămânând mereu uniţi cu tine în iubire,
să aducem roade care să dăinuie de-a pururi.
Prin Cristos, Domnul nostru.

 

Lectionar

 Isus îşi arată puterea de a ierta păcatele. El este sacramentul (semnul vizibil) al iubirii lui Dumnezeu... Iar Biserica lui Cristos este sacramentul de mântuire al bărbatului şi al femeii. Întreaga Biserică, prin ministerul apostolic, este constituită martoră a milostivirii în favoarea întregii omeniri

 

LECTURA I
Mergi şi profeţeşte poporului meu, Israel!
Citire din cartea profetului Amos 7,10-17

10 În zilele acelea,
Amasia, preotul din Betel,
a trimis la Ieroboam, regele lui Israel, zicând:
„Amos conspiră împotriva ta
în mijlocul casei lui Israel;
ţara nu mai poate suporta toate cuvintele lui.
11 Căci aşa spune Amos:
«De sabie va muri Ieroboam
şi Israel va fi deportat
de pe pământul său»”.
12 Amasia i-a zis lui Amos:
„Vizionarule, pleacă,
fugi în ţara lui Iuda!
Mănâncă acolo pâine şi profeşeşte acolo!
13 Dar la Betel
nu mai profeţi,
căci este sanctuarul regelui şi casa regatului!”
14 Amos i-a răspuns şi i-a zis lui Amasia:
„Eu nu sunt profet şi nici fiu de profet.
Eu sunt crescător de animale şi culegător de sicomori.
15 Domnul m-a luat din urma turmei
şi mi-a zis:
«Mergi şi profeţeşte poporului meu, Israel!»
16 Ascultă acum cuvântul Domnului,
tu care zici: «Nu mai profeţi împotriva lui Israel
şi nu mai rosti cuvinte împotriva casei lui Isaac!»
17 De aceea, aşa spune Domnul:
«Soţia ta, în cetate se va desfrâna,
fiii tăi şi fiicele tale vor cădea de sabie,
pământul tău va fi împărţit cu funia,
tu vei muri într-un pământ impur
şi Israel va fi deportat de pe pământul său»”.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 18(19),8.9.10.11 (R.: 10b)

R
.: Judecăţile Domnului sunt adevărate,
toate sunt drepte.

8 Legea Domnului este desăvârşită,
înviorează sufletul;
mărturia Domnului este adevărată,
îl face înţelept pe cel neştiutor. R.

9 Orânduirile Domnului sunt drepte,
înveselesc inima,
poruncile Domnului sunt strălucitoare,
luminează ochii. R.

10 Teama de Domnul este curată,
rămâne pentru totdeauna;
judecăţile Domnului sunt adevărate,
toate sunt drepte. R.

11 Ele sunt mai de dorit decât aurul
şi decât mult aur curat,
mai dulci decât mierea
şi decât fagurele proaspăt. R.

ALELUIA 2Cor 5,19
(Aleluia) Dumnezeu era în Cristos împăcând lumea cu sine,
şi punând în noi cuvântul reconcilierii. (Aleluia)

EVANGHELIA
Îl preamăreau pe Dumnezeu,
care dă oamenilor o astfel de putere.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Matei 9,1-8

1 În acel timp,
urcându-se în barcă,
Isus a trecut dincolo şi a ajuns în cetatea sa.
2 Şi iată că au adus la el un paralizat care zăcea pe o targă!
Iar Isus, văzând credinţa lor, i-a spus paralizatului:
„Curaj, fiule! Păcatele îţi sunt iertate”.
3 Atunci unii dintre cărturari spuneau între ei:
„Acesta spune blasfemii”.
4 Isus, cunoscând gândurile lor, a zis:
„De ce gândiţi rău în inimile voastre?
5 Ce este mai uşor să spun:
«Păcatele îţi sunt iertate»
sau să spun: «Ridică-te şi umblă!»?
6 Dar ca să ştiţi că Fiul Omului
are puterea de a ierta păcatele pe pământ”,
i-a spus paralizatului: „Ridică-te, ia-ţi targa şi du-te la casa ta!”
7 Atunci, paralizatul, ridicându-se, s-a dus acasă.
8 Văzând aceasta, mulţimile au fost cuprinse de teamă
şi îl glorificau pe Dumnezeu,
care dă oamenilor o astfel de putere.
Cuvântul Domnului

 

 Meditatia zilei

 

Am 7,10-17; Ps 18; Mt 9,1-8

 

Profetul Amos prezicea catastrofe cutremurătoare şi profeţiile sale nu erau deloc plăcute auzului. Când un profet prezice catastrofe iminente, sunt posibile două atitudini; prima este descrisă în prima lectură, dar o regăsim, de asemenea, în diferite pasaje din Cartea lui Ieremia, a doua o găsim descrisă în Cartea lui Iona.


Profetul ar putea fi redus la tăcere, într-un mod sau altul. Deoarece Amos predica ruina lui Israel, moartea lui Ieroboam, exilul pentru poporul său, a fost considerat un adversar politic al monarhiei lui Ieroboam şi, deci, „sfătuit” să plece. Preotul din Betel i-a spus lui Amos: „Pleacă de aici cu vedeniile tale, fugi în ţara lui Iuda, acolo să-ţi câştigi existenţa făcând-o pe profetul! Dar aici, la Betel, n-ai să mai fii profet! Căci este un sanctuar al regelui, un templu al regatului!” Religia a fost asociată politicii. Amos, ameninţând din partea lui Dumnezeu cu pedepse cutremurătoare, era considerat, sub aspect politic, un om periculos, de trimis în exil. La fel s-a petrecut şi cu Ieremia; când profetul prezise ruina Ierusalimului, distrugerea templului, a fost considerat un defetist, un om politic suspect şi a fost arestat, încarcerat, ameninţat cu condamnarea la moarte. Aşa pot fi reduşi la tăcere profeţii: printr-o soluţie uşoară, dar iluzorie. La ce foloseşte să-ţi astupi urechile? Pericolul prezis de profet nu dispare doar pentru faptul că a fost redus la tăcere, ba chiar devine mai gravă situaţia, deoarece şi păcatul este mai grav. Cealaltă atitudine constă în a lua în serios cuvintele profetului şi a căuta modalitatea prin care pot fi evitate catastrofele ce au fost prezise. E ceea ce face, conform Cărţii lui Iona, cetatea păgână Ninive. Iona fusese trimis aici să predice: „Încă patruzeci de zile şi cetatea Ninive va fi distrusă”. Oamenii ar fi putut să reacţioneze într-un mod violent împotriva acestui profet care anunţa nenorocirea, în schimb, spune Biblia: „Cetăţenii din Ninive au crezut în Dumnezeu şi au anunţat un post, s-au îmbrăcat cu sac, de la cel mai mare până la cel mai mic”. Ninivitenii au căutat un remediu eficace în faţa pericolului anunţat de profet, s-au convertit şi au obţinut, astfel, iertarea. „Dumnezeu B citim B a văzut faptele lor, că s-au convertit de la conduita lor rea şi, făcându-i-se milă, a renunţat la pedeapsa cu care îi ameninţase”. Şi noi avem posibilitatea alegerii între două atitudini atunci când primim vreun avertisment din partea Domnului. Sunt avertismente care pot ajunge la noi pe diferite căi, fie printr-un cuvânt al unui om al lui Dumnezeu, fie printr-o lectură, fie prin urmările unei conduite care nu este conformă cu voinţa lui Dumnezeu. Dacă vrem să adoptăm soluţia uşoară de a ignora avertismentele, sau aceea şi mai uşoară de a-i critica pe păstorii Bisericii, care ni le transmit, atunci îi imităm pe locuitorii Ierusalimului şi atragem asupra noastră consecinţele cele mai tragice. Să cerem, în schimb, harul convertirii. Întotdeauna trebuie să ne convertim într-un anumit aspect; Domnul ne vrea purificaţi şi din cer ne trimite mesajele sale în diferite moduri. „Astăzi B spune psalmul B de veţi auzi glasul Domnului, nu vă împietriţi inimile voastre!” Trebuie să înţelegem că aceste îndemnuri divine sunt inspirate de iubire. Nu pentru a ne contraria ne invită Dumnezeu la convertire, ci pentru a ne conduce spre plinătatea vieţii. Deci, va trebui să fim mereu gata de a asculta glasul lui Dumnezeu, chiar şi atunci când el se exprimă într-o manieră, la prima vedere, nu tocmai plăcută nouă.