en-USro-RO

| Login
3 februarie 2018

Calendarul zilei

Nu au fost gasite articole.
 

Sfintii zilei

Sf. Alfons M. de Liguori, ep. înv. **

 Liturghierul Roman

1 august
Sf. Alfons M. de Liguori, ep. înv. **

Ant. la intrare 
Voi vizita oile mele şi le voi da un păstor care să le pască,
şi eu, Domnul, voi fi Dumnezeul lor (T.P. aleluia).                     Cf. Ez 34,11.23-24

sau:
Acesta este administratorul credincios şi înţelept,
pe care Domnul l-a pus peste servitorii săi,
ca să le dea hrană la timpul potrivit (T.P. aleluia).                     Cf. Lc 12,42

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule,
care îi dăruieşti mereu Bisericii tale exemple de virtute,
dă-ne harul,
ca, astfel să-l imităm pe sfântul Alfons Maria de Liguori
în râvna pentru mântuirea fraţilor noştri,
încât să avem şi noi parte, împreună cu el, de răsplata cerească.
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 

ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Doamne, dă-ne harul,
ca inimile noastre să fie mistuite de focul Duhului ceresc,
tu, care i-ai dat sfântului Alfons Maria harul
să celebreze aceste taine şi, prin ele,
să se ofere pe sine însuşi ţie ca jertfă sfântă.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie
Nu voi m-aţi ales pe mine,
ci eu v-am ales pe voi şi v-am constituit ca să mergeţi şi să aduceţi rod,
iar rodul vostru să rămână, spune Domnul (T.P. aleluia).                                 Cf. In 15,16

sau:
Fericit acel slujitor
pe care stăpânul, atunci când se întoarce şi bate la uşă,
îl găseşte veghind (T.P. aleluia).                                                Cf. Lc 12,36-37

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Dumnezeule, care l-ai rânduit pe sfântul Alfons Maria
să fie crainic şi împărţitor credincios al negrăitei tale taine,
dă-le credincioşilor tăi harul,
ca, împărtăşindu-se din ea adeseori,
să te laude fără încetare, într-un singur glas.
Prin Cristos, Domnul nostru.

 

Lectionar

 Mai întâi strălucit avocat italian (din Napoli), Alfons (1696-1787), devenit preot la 30 de ani, se dedică predicării evangheliei printre săraci şi fondează Congregaţia “Preasfântul Mântuitor” (a Redemptoriştilor), destinată să evanghelizeze satele. A făcut jurământ de a nu pierde fără folos o clipă; a scris multe cărţi şi broşuri, cuprinzând îndrumări de viaţă creştină, lămuriri cu privire la probleme discutate în morală şi în istoria Bisericii, poezii şi cântări religioase. Mai cunoscute sunt Gloriile Mariei şi Vizita la preasfântul sacrament. Timp de 13 ani a fost episcop de “Sfânta Agatha a Goţilor” (Napole). S-a străduit să elibereze morala creştină de rigorismul iansenist, proclamând primatul şi exigenţele iubirii: “Iubiţi-l pe Dumnezeu şi vă veţi elibera de toate”. A murit la Pagani (Campania).

 

LECTURA I
Legea Duhului vieţii în Cristos Isus
te-a eliberat de legea păcatului şi a morţii.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul
către Romani 8,1-4

1 Fraţilor,
acum deci nu este nicio condamnare
pentru cei care sunt în Cristos Isus,
2 căci legea Duhului vieţii în Cristos Isus
te-a eliberat de legea păcatului şi a morţii.
3 De fapt, ceea ce Legea nu putea,
întrucât era slabă din cauza trupului,
a fost posibil la Dumnezeu:
Dumnezeu l-a trimis pe Fiul său
într-un trup asemănător cu cel al păcatului,
iar cât priveşte păcatul, a condamnat păcatul în trup,
4 pentru ca dreptatea Legii să se împlinească în noi,
cei care umblăm nu după trup, ci după Duh.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 118(119),9.10.11.12.13.14 (R.: 12b)

R
.: Învaţă-mă, Doamne,
hotărârile tale!

9 Cum va putea un tânăr să rămână curat pe cale?
Numai păzind cuvintele tale. R.

10 Te caut din toată inima;
nu lăsa să mă abat de la poruncile tale! R.

11 Păstrez în inimă cuvintele tale,
ca să nu păcătuiesc împotriva ta. R.

12 Binecuvântat eşti, Doamne;
învaţă-mă hotărârile tale! R.

13 Vestesc cu buzele mele
toate judecăţile gurii tale. R.

14 Mă bucur pe calea mărturiilor tale,
mai mult decât de orice bogăţie. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Mt 5,16
(Aleluia) Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor,
încât ei să vadă faptele voastre bune
şi să-l glorifice pe Tatăl vostru cel din ceruri! (Aleluia)

EVANGHELIA
Voi sunteţi lumina lumii.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Matei 5,13-19

13 În acel timp,
Isus le-a spus discipolilor săi:
„Voi sunteţi sarea pământului.
Dacă sarea îşi pierde gustul, cu ce se va săra?
Nu mai este bună de nimic,
decât să fie aruncată afară
şi călcată în picioare de oameni.
14 Voi sunteţi lumina lumii.
Nu se poate ascunde o cetate aşezată pe munte.
15 Nici nu se aprinde o candelă
şi se pune sub obroc,
ci pe candelabru, ca să lumineze
pentru toţi cei care sunt în casă.
16 Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor,
încât ei să vadă faptele voastre bune
şi să-l glorifice pe Tatăl vostru cel din ceruri!
17 Să nu socotiţi că am venit
să desfiinţez Legea sau Profeţii!
Nu am venit să desfiinţez, ci să împlinesc.
18 Căci, adevăr vă spun,
mai înainte de a trece cerul şi pământul,
nicio iotă şi nicio linioară nu vor trece din Lege,
până ce nu se vor împlini toate.
19 Aşadar, cel care va încălca
una dintre aceste porunci mai mici
şi-i va învăţa astfel pe oameni
va fi numit cel mai mic în împărăţia cerurilor.
Dar dacă cineva le va împlini şi va învăţa astfel,
acesta va fi numit mare în împărăţia cerurilor”.
Cuvântul Domnului

 

 Meditatia zilei

Ier 28,1-17; Ps 118; Mt 14,13-21 (sau Mt 14,22-36)

În timpurile noastre, profetismul în Biserică cunoaşte o nouă dezvoltare. Carisma profeţiei nu a lipsit niciodată în Biserică, mulţi sfinţi au avut-o; acum, însă, unii creştini o fac pe profeţii: scriu articole, fac discursuri care pretind să reveleze gândul lui Dumnezeu pe drumul Bisericii.

Sfântul Paul recunoaşte existenţa carismei profeţiei în Biserică şi arată o regulă pentru folosirea ei în mod corect. În Scrisoarea către Romani (12,6) scrie: „Avem carisme diferite, după harul dat fiecăruia dintre noi. Cine are darul profeţiei să-l exercite după măsura în care i-a fost încredinţat”. Aşa este convenabil să traducem textul. Traducerea obişnuită este „măsura credinţei”, însă nu este interpretarea justă a cuvântului sfântului Paul, care vrea să vorbească despre creditul dat de Dumnezeu unui credincios pentru ca el să transmită mesajele divine. Lectura de astăzi ne ajută să înţelegem această regulă dată de apostol, ca să putem găsi opoziţia dintre doi profeţi, unul care merge dincolo de creditul ce i-a fost oferit şi celălalt care îl respectă. Anania este un profet din Gabaon care pretinde că transmite Ierusalimului o revelaţie divină foarte plăcută. Nabucodonosor a pus stăpânire pe cetate şi a deportat cea mai mare parte a populaţiei; cei care au rămas trăiesc foarte greu. Natural că toţi îşi doreau ca lucrurile să se schimbe şi profetul Anania prezice că o schimbare favorabilă este aproape: „Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeul universului, Dumnezeul lui Israel: Voi rupe jugul regelui din Babilon. Peste doi ani voi aduce înapoi în acest loc toate lucrurile de preţ pe care Nabucodonosor, regele Babilonului, le-a luat şi le-a dus în Babilon. Îl voi aduce înapoi în acest loc, spune Domnul, şi pe Iehonia, regele lui Iuda, împreună cu toţi prizonierii luaţi din Iuda şi duşi în Babilon”. E o profeţie minunată, care însă nu corespunde unei inspiraţii autentice. Şi Ieremia îi răspunde profetului Anania că profeţia sa nu avea nici o valoare; el vorbea din oportunism, pentru a corespunde dorinţelor poporului, nu dorinţelor lui Dumnezeu. Însă Anania a insistat şi a făcut un gest simbolic. Ieremia purta un jug la gât; Anania l-a luat şi l-a sfărâmat spunând: „Aşa vorbeşte Domnul: Aşa voi lua peste doi ani de zile jugul lui NabucodonosorY şi-l voi sfărâma”. Textul biblic se încheie astfel: „Atunci profetul Ieremia a plecat de acoloY acum, cuvântul Domnului a fost adresat lui Ieremia: *Mergi şi spune-i lui Anania: Aşa vorbeşte Domnul: tu ai sfărâmat un jug de lemn, dar eu îl voi înlocui cu un jug de fier+„. Şi Ieremia trebuie să-i spună lui Anania din partea Domnului: „Ascultă, Anania, Domnul nu te-a trimis şi tu linişteşti poporul acesta printr-o minciună. De aceea, aşa vorbeşte Domnul: Te voi alunga de pe faţa pământului; chiar în anul acesta vei muri, căci ceea ce ai predicat tu este răzvrătire împotriva Domnului”. Şi aşa s-a întâmplat.

Anania nu a respectat regula esenţială a carismei profeţiei: să vorbească după măsura creditului primit, adică să transmită mesajele divine autentice, nu să se prezinte cu propriile idei ca fiind inspiraţii divine. Această regulă a sfântului Paul este întotdeauna actuală; fiecare dintre noi trebuie să fie atent să nu depăşească limitele harului pe care l-a primit, altfel, în loc să edifice Biserica, o va ruina, întrucât depinde de el; trebuie să fim atenţi să nu prezentăm propriile idei drept inspiraţii divine; trebuie să fim atenţi să primim ceea ce vine de la Dumnezeu cu discernământ şi cu generozitate.