en-USro-RO

| Login
3 februarie 2018

Calendarul zilei

Nu au fost gasite articole.
 

Sfintii zilei

Sf. Martin, pustnic

 Liturghierul Roman

 

DUMINICA A XVIII-A DE PESTE AN


Ant. la intrare 
Dumnezeule, vino în ajutorul meu;
Doamne, grăbeşte-te să mă ajuţi!
Tu eşti ajutorul şi eliberatorul meu; Doamne, nu întârzia!                  Ps 69,2.6

RUGĂCIUNEA ZILEI
Fii alături, Doamne, de slujitorii tăi şi arată-le
celor care te imploră bunătatea ta nemărginită;
ei sunt mândri să te recunoascădrept Creator şi Cârmuitor;
reînnoieşte şi păstrează în ei harul tău, ca să-ţi fie plăcuţi pururi.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR
În bunătatea ta, Doamne, sfinţeşte aceste daruri şi,
primind jertfa adusă în Duhul Sfânt,
fă din noi ofrandă veşnică închinată tie.
Prin Cristos, Domnul nostru. 

Ant. la Împărtăşanie
 
Tu ne-ai dat, Doamne, pâine din ceruri,
care are în sine orice desfătare, bineplăcută tuturor.          In16,20

sau:
Eu sunt pâinea vieţii, spune Domnul.
Celui care vine la mine, nu-i va mai fi foame,
şi celui care crede în mine, nu-i va mai fi sete.                       In 6,35 

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE

Însoteste-i necontenit, Doamne, cu ocrotirea ta
pe aceia pe care i-ai înnoit cu pâinea cerească;
hrănindu-i neîncetat în această viaţă,
învredniceşte-i, te rugăm, de mântuirea veşnică.
Prin Cristos, Domnul nostru.

 

Lectionar

 Conform mentalităţii ebraice, acea femeie este asemenea unui câine, iar Isus, în faţa ei, se comportă ca un evreu. Dar ei nu-i pasă, deoarece credinţa ei este deosebit de mare, aşa încât Isus exclamă: “Femeie, mare este credinţa ta! Fie ţie după cum voieşti”. Astfel, cele două lumi – cea ebraică şi cea păgână – au devenit una. Nimeni nu trebuie să fie judecat bun sau rău pe baza rasei sau a religiei. Caracterul interior al fiecăruia dintre noi este definit de credinţă, de inimă şi de fapte.

 

LECTURA I
Iubirea mea faţă de tine este veşnică.
Citire din cartea profetului Ieremia 31,1-7

1 În acel timp
– oracolul Domnului – „eu voi fi Dumnezeu
pentru toate familiie lui Israel
şi ele vor fi poporul meu”.
2 Aşa vorbeşte Domnul:
„A aflat har în pustiu poporul celor scăpaţi de sabie;
sunt pe punctul de a da linişte Israelului”.
3 De departe mi s-a arătat Domnul:
„Te-am iubit cu o iubire veşnică;
de aceea te-am atras cu bunătate.
4 Te voi reclădi din nou şi vei fi reclădită, fecioară a lui Israel!
Te vei împodobi din nou cu tamburinele tale
şi vei ieşi la jocul celor care se bucură.
5 Vei planta din nou vii pe munţii Samariei
şi cei care plantează vor culege.
6 Căci va fi o zi când străjerii vor striga pe muntele lui Efraim:
«Ridicaţi-vă, să urcăm în Sion,
la Domnul Dumnezeul nostru!»”
7 Căci aşa vorbeşte Domnul: „Strigaţi de bucurie pentru Iacob,
chiuiţi de veselie pentru conducătorul neamurilor!
Faceţi să se audă «Aleluia!» şi spuneţi:
«Doamne, mântuieşte-l pe poporul tău
şi pe restul lui Israel!»”
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ier 31,10.11-12ab.13 (R.: cf. 10d)

R
.: Domnul ne poartă de grijă,
căci el este păstorul nostru.

10 Ascultaţi, neamuri, cuvântul Domnului,
faceţi-l cunoscut în insulele îndepărtate şi spuneţi:
„Cel care l-a împrăştiat pe Israel îl adună
şi îl păzeşte ca păstorul turma sa!” R.

11 Căci Domnul l-a eliberat pe Iacob,
l-a răscumpărat din mâna unuia mai puternic decât el.
12a Ei vor veni şi vor cânta de bucurie pe înălţimile Sionului;
vor alerga spre bunătatea Domnului. R.

13 Atunci, fecioara se va veseli la joc,
şi tinerii şi bătrânii împreună;
voi schimba jalea lor în veselie,
îi voi mângâia şi-i voi umple de bucurie în durerea lor. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Lc 7,16b
(Aleluia) Un mare profet s-a ridicat printre noi
şi Dumnezeu a vizitat poporul său. (Aleluia)

EVANGHELIA
Femeie, mare este credinţa ta!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Matei 15,21-28

21 În acel timp,
ieşind de acolo,
Isus s-a retras în părţile Tirului şi Sidonului
22 şi, iată, o femeie canaaneană a ieşit din ţinuturile acelea
şi a strigat: „Îndură-te de mine, Doamne, Fiul lui David!
Fiica mea este chinuită cumplit de diavol!”
23 Dar el nu i-a răspuns niciun cuvânt.
Apropiindu-se, discipolii lui îl rugau:
„Trimite-o, pentru că strigă în urma noastră!”
24 El, răspunzând, a zis:
„Nu am fost trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel”.
25 Dar ea a venit, s-a prosternat înaintea lui şi a spus:
„Doamne, ajută-mă!”
26 El a răspuns: „Nu este bine să iei pâinea copiilor
şi s-o arunci la căţei”.
27 Dar ea i-a spus:
„Da, Doamne, dar şi căţeii mănâncă firimiturile
care cad de pe masa stăpânilor lor!”
28 Atunci Isus, răspunzând, i-a spus:
„O, femeie, mare este credinţa ta!
Să fie cum vrei tu!”
Şi, din acel ceas, fiica ei a fost vindecată.
Cuvântul Domnului

 

 Meditatia zilei

Ier 31,1-7; din Ier 31; Mt 15,21-28

Învăţătura principală din lecturile de astăzi este că nu avem nici un drept la harurile lui Dumnezeu: ele sunt gratuite, sunt un dar al iubirii sale, şi noi putem doar să ne rugăm pentru a le obţine de la milostivirea sa.

Femeia canaaneană îl roagă pe Isus pentru vindecarea fiicei sale, „dar el B spune evanghelia B nu i-a adresat nici un cuvânt”. Ba chiar la un moment dat răspunde într-un mod care arăta oarecum dorinţa de a se debarasa de ea. Nu ai dreptul la intervenţia mea! Femeia insistă, se prosterne înaintea luiY şi Isus, de această dată, îi dă un răspuns umilitor, comparând-o cu „căţeii”. Dar tocmai umilinţa şi credinţa acestei păgâne îi va obţine minunea: „Femeie, mare este credinţa ta! Să ţi se împlinească dorinţa!” Aceasta este o lecţie profundă pentru noi: nu avem drepturi. Când obţinem haruri nu putem niciodată să ne gândim că le-am meritat; am păcătui, astfel, prin mândrie şi ne-am îndepărta de Dumnezeu, care acţionează întotdeauna în planul iubirii, ca răspuns la umilinţa şi încrederea noastră. Din iubire, el a ales un popor mic, „poporul celor scăpaţi de ascuţişul sabiei”, spune Ieremia, şi l-a făcut poporul său.

Noi, care nu suntem evrei, trebuie să fim şi mai recunoscători iubirii lui Dumnezeu. „Eu voi fi Dumnezeu pentru toate triburile lui Israel”. „Domnul a salvat poporul său”, spune profetul. Dar Isaia va vedea toate popoarele urcând spre muntele Sion şi va vorbi despre templul din Ierusalim ca despre casa de rugăciune pentru toate popoarele. Această deschidere universală a iubirii lui Dumnezeu a constituit o gravă problemă pentru evrei, care s-au simţit ofensaţi de aceasta şi pentru acest motiv n-au aderat la mesajul lui Isus. Paul, în Scrisoarea către Romani, scria că nici evreii nici păgânii nu se puteau mândri cu drepturi înaintea lui Dumnezeu, dar că „Dumnezeu a închis toate în neascultare, pentru a putea folosi pentru toţi milostivirea sa”.

Să reflectăm asupra importantei lecţii pe care Dumnezeu ne-a dat-o astăzi prin cuvântul său. Justa atitudine înaintea lui Dumnezeu este umilinţa şi recunoştinţa, deoarece el în mod gratuit ne-a dăruit bucuria şi iubirea sa: bucuria de a fi iubiţi de el şi chemaţi să facem cunoscută iubirea sa.