en-USro-RO

Inregistrare | Login
23 februarie 2018

Calendarul zilei

Vineri, 23 februarie 2018

Sfintii zilei
Sf. Policarp, ep. m. *
Liturghierul Roman
Vineri din sãptãmâna 1 din Post
Liturghie proprie, prefațã pentru Postul Mare (I, II, III sau IV)
violet, I, PP, R.
Lectionar
Ez 18,21-28: Doresc eu moartea celui rãu? Oare nu doresc sã se întoarcã de la calea lui și sã trãiascã?
Ps 129: Dacã te-ai uita la fãrãdelegi, Doamne, Doamne, cine ar mai putea sã stea în fața ta?
Mt 5,20-26: Du-te, împacã-te mai întâi cu fratele tãu.
Meditatia zilei
Vineri din sãptãmâna 1 din Post

 

Sfintii zilei

SF. TEREZA BENEDICTA A CRUCII (Edith Stein), fc. m., patroană a Europei

 Liturghierul Roman

 

9 august
SF. TEREZA BENEDICTA A CRUCII (Edith Stein), fc. m.,
patroană a Europei 

Ant. la intrare
Fericită este fecioara
care, renunţând la sine însăşi şi luându-şi crucea,
l-a urmat pe Domnul, mirele fecioarelor şi principele martirilor.
Se spune Mărire.

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeul părinţilor noştri,
care ai condus-o pe sfânta martiră Tereza Benedicta
la cunoaşterea Fiului tău răstignit şi a morţii lui,
fă, te rugăm, prin mijlocirea ei,
ca toţi oamenii să-l cunoască pe Cristos mântuitorul
şi, prin el, să ajungă la vederea ta veşnică.
El, care, fiind Dumnezeu.


ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Doamne,
ca darurile pe care ţi le aducem
în sărbătoarea sfintei Tereza Benedicta
să-ţi fie bineplăcute,
aşa cum ţi-a plăcut lupta pătimirii ei.
Prin Cristos, Domnul nostru.


Ant. la Împărtăşanie

Mielul din mijlocul tronului
îi va conduce la izvoarele apelor vieţii.                     Ap 7,17


DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE

D
umnezeule,
care pe sfânta Tereza Benedicta ai încununat-o în ceruri
cu îngemănata biruinţă a fecioriei şi a martiriului,
dă-ne, te rugăm, prin puterea acestei taine, harul
să învingem cu tărie tot răul şi să dobândim astfel slava cerească.
Prin Cristos, Domnul nostru.

 

Lectionar

 Edith Stein (1891-1942) s-a născut în Polonia (Breslau), în anul 1891, într-o familie de evrei. Căuta cu ardoare adevărul, neştiind că cel pe care ea îl căuta este adevărul însuşi! Terminând de citit viaţa sfintei Tereza din Avila a spus: “(...) Acesta este adevărul!”. A cerut să fie botezată în anul 1922. A devenit călugăriţă carmelită desculţă în anul 1938, luându-şi numele de Tereza Benedicta a Crucii. În anul 1939, pentru a fi ferită de persecuţia nazistă, a fost transferată într-un convent olandez, unde în anul 1942 a fost arestată de Gestapo şi dusă la Auschwitz. A murit la 9 august într-o cameră de gazare şi a fost înmormântată într o groapă comună.

 

LECTURA I
Acolo mă va urma,
ca în vremea tinereţii ei.
Citire din cartea profetului Osea 2,16.17b.21-22

16 Aşa spune Domnul:
„Iată, o voi ademeni,
o voi duce în pustiu şi-i voi vorbi la inimă!
Acolo îi voi da viile ei şi Valea Acor ca poartă a speranţei.
17b Ea va cânta acolo ca în zilele tinereţii ei,
ca în ziua când a ieşit din ţara Egiptului.
21 Te voi logodi cu mine pentru totdeauna.
Te voi logodi cu mine în dreptate, în judecată,
în milostivire şi îndurare.
22 Te voi logodi cu mine în fidelitate
şi-l vei cunoaşte pe Domnul”.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 44(45),11-12.14-15.16-17 (R.: 11a)

R
.: Ascultă, fiică,
priveşte şi pleacă-ţi urechea!

11 Ascultă, fiică, priveşte şi pleacă-ţi urechea,
uită de poporul tău şi de casa părintelui tău!
12 Regele râvneşte frumuseţea ta;
el îţi este stăpânul, prosternă-te în faţa lui! R.

14 Toată abundenţa fiicei regelui se vede
când este îmbrăcată în haine brodate cu aur.
15 În haine strălucitoare e adusă la rege;
fecioare formează alaiul ei,
prietenele ei sunt aduse la tine. R.

16 Sunt aduse în bucurie şi veselie,
sunt conduse în palatul regelui.
17 În locul părinţilor tăi vor fi copiii tăi
şi îi vei pune conducători peste tot pământul. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE
(Aleluia) Vino, mireasa lui Cristos, primeşte-ţi coroana
pe care ţi-a pregătit-o Domnul pentru vecie! (Aleluia)

EVANGHELIA
Iată mirele!
Ieşiţi-i în întâmpinare!
Citire din evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Matei 25,1-13

1 În acel timp,
Isus le-a spus discipolilor săi această parabolă:
„Atunci împărăţia cerurilor
va fi asemenea cu zece fecioare,
care, luându-şi candelele, au ieşit în întâmpinarea mirelui.
2 Cinci dintre ele erau nechibzuite,
iar cinci, înţelepte.
3 Cele nechibzuite şi-au luat candelele,
dar nu au luat cu ele untdelemn,
4 însă cele înţelepte,
împreună cu candelele, au luat untdelemn în vasele lor.
5 Întrucât mirele întârzia,
au aţipit toate şi au adormit.
6 Iar la miezul nopţii s-a auzit un strigăt:
«Iată, mirele! Ieşiţi-i în întâmpinare!»
7 Atunci s-au ridicat toate acele fecioare
şi şi-au pregătit candelele.
8 Cele nechibzuite au zis celor înţelepte:
«Daţi-ne din untdelemnul vostru,
căci candelele noastre se sting!»
9 Dar cele înţelepte au răspuns zicând:
«Nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă!
Mergeţi mai bine la cei care vând şi cumpăraţi-vă!»
10 Iar în timp ce ele erau plecate ca să cumpere,
a venit mirele.
Cele care erau pregătite au intrat cu el în sala de nuntă
şi uşa s-a închis.
11 Mai târziu, au venit şi celelalte fecioare
şi au zis: «Stăpâne, stăpâne, deschide-ne!»
12 Dar el, răspunzând, le-a zis:
«Adevăr vă spun, nu vă cunosc».
13 Vegheaţi, aşadar,
pentru că nu ştiţi nici ziua, nici ceasul!”
Cuvântul Domnului

 

 Meditatia zilei

Ez 2,8B3,4; Ps 118; Mt 18,1-5.10.12-14

Dacă voim să fim martori adevăraţi ai lui Cristos şi ai lui Dumnezeu, nu ajunge să avem o cunoaştere superficială a Evangheliei şi a Bibliei, ci este necesar să ne hrănim din cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta este lecţia sugerată de prima lectură de astăzi, în care Ezechiel, ca de obicei, se exprimă în imagini foarte concrete. Aici, într-un fel de parabolă, relatează că Dumnezeu îi cere să mănânce „o carte înfăşurată în formă de cilindru, scrisă pe o parte şi pe alta”. „Fiul Omului, mănâncă ce este în faţa ta. Mănâncă această carte, apoi du-te şi vorbeşte casei lui Israel!” Nu era suficient să citească acea carte, profetul trebuia s-o mănânce. „Eu am deschis gura şi el mi-a dat cartea s-o mănânc şi mi-a zis: *Fiul omului, satură-ţi trupul şi umple lăuntrul tău cu această carte pe care ţi-o dau!+„

Nu ajunge să cunoască cu inteligenţa mesajul divin, căci, altfel, discursurile rămân superficiale şi nu pot să pătrundă în inima persoanelor cărora le va fi adresat. Avem responsabilitatea de a ne hrăni din cuvântul lui Dumnezeu, adică de a-l medita, de a ne ruga cu acest cuvânt, de a mesteca cuvântul lui Dumnezeu prin intermediul meditaţiei şi al contemplaţiei, de a-l rumega încontinuu. Şi aceasta încă nu ajunge, trebuie ca acest cuvânt al lui Dumnezeu să acţioneze şi asupra modului nostru de a fi: numai atunci este cu adevărat asimilat şi mărturia devine posibilă şi eficace, deoarece atunci suntem în măsură de a comunica cuvântul lui Dumnezeu, după ce-l vom fi primit pe deplin.

„În gura mea B spune profetul B era dulce ca mierea”. Este adevărat că este un privilegiu să poţi medita cuvântul lui Dumnezeu, să-l guşti, să-i vezi frumuseţea, profunzimea. Cartea Apocalipsului, însă, adaugă că vorba dulce ca mierea în gură devine amară pentru măruntaie, deoarece ea poartă cu sine exigenţe deloc uşoare şi, în particular, exigenţa mărturiei, care cere o angajare energică nu prea plăcută pasivităţii noastre. Profetul spune că „în carte erau cântări de doliu, plângeri şi ameninţări” şi că acestea trebuiau să fie făcute cunoscute poporului, din partea lui Dumnezeu, nenorociri care ameninţau viaţa lor, plâns şi lamentări care ar fi venit dacă nu s-ar fi întors la Dumnezeu. Un mesaj, deci, deloc plăcut, însă necesar şi salutar, şi în concluzie, pozitiv, destinat să aducă bucuria şi să lumineze calea spre adevărata plinătate a vieţii.

Aşa este cuvântul lui Dumnezeu, dulce în gură, apoi amar în măruntaie, dar care comunică plinătatea bucuriei şi a vieţii.