en-USro-RO

Inregistrare | Login
23 februarie 2018

Calendarul zilei

Vineri, 23 februarie 2018

Sfintii zilei
Sf. Policarp, ep. m. *
Liturghierul Roman
Vineri din sãptãmâna 1 din Post
Liturghie proprie, prefațã pentru Postul Mare (I, II, III sau IV)
violet, I, PP, R.
Lectionar
Ez 18,21-28: Doresc eu moartea celui rãu? Oare nu doresc sã se întoarcã de la calea lui și sã trãiascã?
Ps 129: Dacã te-ai uita la fãrãdelegi, Doamne, Doamne, cine ar mai putea sã stea în fața ta?
Mt 5,20-26: Du-te, împacã-te mai întâi cu fratele tãu.
Meditatia zilei
Vineri din sãptãmâna 1 din Post

 

Sfintii zilei

Sf. Ioana Francisca de Chantal, călug. *

 Liturghierul Roman

 

DUMINICA A XIX-A DE PESTE AN


Ant. la intrare 
Ia aminte, Doamne, la legământul tău,
iar viaţa săracilor tăi să n-o dai uitării niciodată.
Scoală-te, Doamne, apără cauza ta
şi nu uita strigătul celor care te caută.                                         Cf. Ps 73,20. 19.22-23

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule atotputernic şi veşnic, luminaţi de Duhul Sfânt,
noi îndrăznim să te numim Tată; desăvârşeşte în inimile noastre
spiritul de fii adoptivi, ca să putem intra în moştenirea făgăduită.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR
Primeşte cu bunătate, Doamne, darurile pe care, în îndurarea ta,
le-ai pus tu însuţi în mâinile Bisericii, ca să ţi le aducă,
şi pe care le transformi, cu puterea ta, în taina mântuirii noastre.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie
 
Laudă-l, Ierusalime, pe Domnul,
care te satură cu cel mai bun grâu!                                          Ps 147,12.14

sau:

Pâinea pe care o voi da eu
este trupul meu pentru viaţa lumii, spune Domnul.               In 6,51

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE

Î
mpărtăşirea cu tainele tale sfinte, Doamne,
să ne mântuiască şi să ne statornicească în lumina adevărului tău.
Prin Cristos, Domnul nostru.

 

Lectionar

 Cu privire la căsătorie, Isus se deosebeşte de Moise pentru că readuce căsătoria la fundamentala sa orientare spre indisolubilitate şi refuză divorţul; în afară de aceasta admite posibilitatea unei stări celibatare “pentru împărăţia cerurilor”. Ambele stări nu se pot înţelege deplin decât din perspectiva credinţei.

 

LECTURA I*
Frumuseţea ta era desăvârşită
datorită strălucirii cu care eu te-am înzestrat;
la adăpostul faimei tale, ai ajuns o desfrânată.
Citire din cartea profetului Ezechiel 16,1-15.60.63

1 În zilelea acelea,
cuvântul Domnului a fost către mine:
2 „Fiul omului,
fă cunoscute Ierusalimului lucrurile sale abominabile!
3 Spune: «Aşa zice Domnul Dumnezeu:
‘De la originea ta şi din naşterea ta, eşti din ţara Canaan.
Tatăl tău era amoreu, iar mama ta, hetee.
4 La naşterea ta, în ziua în care te-ai născut,
nu ţi s-a tăiat buricul, în apă nu ai fost spălată ca să fii curăţată,
cu sare nu ai fost frecată şi în scutece nu ai fost înfăşată.
5 Niciun ochi nu a avut milă de tine,
ca să-ţi facă vreuna dintre acestea, să se îndure de tine.
Ai fost aruncată pe faţa câmpului, din cauza dispreţului
faţă de viaţa ta, în ziua în care ai fost născută’.
6 Am trecut pe lângă tine
şi te-am văzut zbătându-te în sângele tău.
Şi ţi-am zis când erai în sângele tău: ‘Rămâi în viaţă!’
7 Te-am făcut să creşti mult, ca mlădiţa câmpului;
te-ai dezvoltat, te-ai făcut mare
şi ai ajuns frumuseţea frumuseţilor;
ţi s-au format sânii şi ţi-a crescut părul,
dar tu erai goală şi neacoperită.
8 Am trecut pe lângă tine,
te-am văzut şi, iată, era timpul tău, timpul iubirilor!
Mi-am întins poala mantiei asupra ta
şi am acoperit goliciunea ta.
Ţi-am jurat şi am ajuns la o alianţă cu tine
– oracolul Domnului Dumnezeu – şi tu ai devenit a mea.
9 Te-am spălat cu apă, te-am clătit de sângele de pe tine
şi te-am uns cu untdelemn.
10 Te-am îmbrăcat cu haină brodată
şi te-am încălţat cu sandale de viţel de mare,
te-am înfăşurat cu in şi te-am acoperit cu mătase.
11 Te-am împodobit cu podoabe,
ţi-am pus brăţări la mâini şi lănţişoare la gât.
12 Voi pune verigă la nasul tău, cercei la urechi
şi o diademă a frumuseţii pe capul tău.
13 Te-am împodobit cu aur şi argint, îmbrăcându-te cu in
şi mătase brodate; te-am hrănit cu făină aleasă,
cu miere şi cu untdelemn,
te-ai făcut din ce în ce mai frumoasă
şi ai avut succes să ajungi la regalitate.
14 A ieşit pentru tine un renume între neamuri
datorită frumuseţii tale, căci erai desăvârşită
prin podoabele pe care le-am pus pe tine
– oracolul Domnului Dumnezeu.
15 Dar te-ai încrezut în frumuseţea ta
şi te-ai desfrânat din cauza renumelui tău;
ţi-ai răspândit desfrânările la toţi trecătorii: ai fost a lor.
60 Dar eu îmi voi aminti de alianţa mea făcută cu tine
în tinereţea ta şi voi stabili cu tine o alianţă veşnică,
63 ca să-ţi aminteşti şi să te ruşinezi
şi să nu-ţi mai deschizi gura din cauza umilirii tale
când te voi purifica de tot ceea ce ai făcut»”
– oracolul Domnului Dumnezeu.
Cuvântul Domnului

* sau, la alegere:
LECTURA I
Îmi voi aminti de alianţa mea făcută cu tine;
tu îţi vei aminti de căile tale şi te vei umili.
Citire din cartea profetului Ezechiel 16,59-63

59 Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu:
„Voi face cu tine
aşa cum ai făcut tu,
care ai dispreţuit jurământul
şi ai rupt alianţa.
60 Dar eu îmi voi aminti de alianţa mea făcută cu tine
în tinereţea ta
şi voi stabili cu tine o alianţă veşnică.
61 Atunci tu îţi vei aminti de căile tale şi te vei umili,
când le vei lua pe surorile tale care sunt mai mari decât tine
şi pe cele care sunt mai mici decât tine.
Ţi le voi da ca fiice,
nu datorită alianţei cu tine.
62 Voi stabili alianţa mea cu tine
şi vei recunoaşte că eu sunt Domnul,
63 ca să-ţi aminteşti şi să te ruşinezi
şi să nu-ţi mai deschizi gura din cauza umilirii tale
când te voi purifica de tot ceea ce ai făcut”
– oracolul Domnului Dumnezeu.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Is 12,2-3.4bcd.5-6 (R.: cf. 3)

R
.: Veţi scoate apă cu bucurie
din izvoarele mântuirii.

2 Iată, Dumnezeu este mântuirea mea,
sunt încrezător şi nu mă voi teme de nimic!
Căci puterea şi cântarea mea este Domnul,
el este mântuirea mea.
3 Veţi scoate apă cu bucurie din izvoarele mântuirii. R.

4bcd Lăudaţi-l pe Domnul,
invocaţi numele lui,
faceţi cunoscute între popoare faptele sale,
amintiţi că preaînălţat este al său nume! R.

5 Cântaţi Domnului, căci a făcut lucruri minunate!
Să fie cunoscută aceasta pe tot pământul!
6 Strigă şi chiuie, tu, cea care locuieşti în Sion!
Căci mare este în mijlocul tău Sfântul lui Israel! R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Cf. 1Tes 2,13bcd
(Aleluia) Primiţi cuvântul lui Dumnezeu
nu ca pe un cuvânt al oamenilor,
ci aşa cum este într-adevăr, ca pe cuvântul lui Dumnezeu! (Aleluia)

EVANGHELIA
Din cauza împietririi inimii voastre v-a permis Moise să vă lăsaţi soţiile.
De la început însă nu a fost aşa.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Matei 19,3-12

3 În acel timp,
apropiindu-se unii farisei de Isus,
ca să-l pună la încercare, i-au zis:
„Îi este permis unui bărbat să-şi lase femeia
pentru orice motiv?”
4 Răspunzând, Isus le-a zis: „Nu aţi citit
că, de la început, Creatorul «i-a făcut bărbat şi femeie?»
5 Şi a zis:
«De aceea omul îşi va lăsa tatăl şi mama
şi se va uni cu soţia lui şi cei doi vor fi un singur trup»,
6 astfel încât nu vor mai fi doi, ci un singur trup.
Prin urmare, ceea ce Dumnezeu a unit,
omul să nu despartă!”
7 Ei i-au zis:
„Atunci, de ce Moise a poruncit «să i se dea act de despărţire
şi s-o lase?»”
8 El le-a spus: „Din cauza împietririi inimii voastre
v-a permis Moise să vă lăsaţi soţiile.
De la început însă nu a fost aşa.
9 Dar eu vă spun: cine îşi lasă femeia, în afară de desfrânare,
şi se căsătoreşte cu alta comite adulter”.
10 Discipolii i-au zis:
„Dacă aşa este situaţia cu bărbatul şi femeia,
este mai bine să nu se căsătorească”.
11 Dar el le-a zis:
„Nu toţi înţeleg cuvântul acesta,
ci numai acei cărora le-a fost dat.
12 Există eunuci care s-au născut astfel din sânul mamei lor;
există eunuci care au fost făcuţi astfel de oameni
şi există eunuci care s-au făcut ei înşişi astfel
pentru împărăţia cerurilor.
Cine poate înţelege să înţeleagă!”
Cuvântul Domnului

 

 Meditatia zilei

Ez 16,1-15.60.63; (sau Ez 16,59-63); din Is 12; Mt 19,3-12

Fără fidelitate, iubirea nu este autentică, este infestată de egoism. Deoarece Dumnezeu ne iubeşte, el doreşte să trăim în autenticitatea iubirii şi, deci, în fidelitate. El însuşi ne dă exemplul unei fidelităţi desăvârşite, care depăşeşte cu generozitate cele mai grave dificultăţi. Înrădăcinaţi în fidelitatea sa, putem şi trebuie să fim şi noi fideli în iubire. Aceasta este chemarea pe care o ascultăm în lecturile de astăzi.

Ezechiel descrie iubirea lui Dumnezeu pentru Ierusalim, o iubire nemeritată, o iubire plină de compasiune. Dumnezeu a privit Ierusalimul ca pe o copilă abandonată, părăsită: „Nimeni nu s-a uitat cu bunăvoinţă la tine B spune Dumnezeu Ierusalimului B eu am trecut pe lângă tine şi te-am văzut zbătându-te în sânge şi ţi-am spus: *Vreau să trăieşti!+„ Dumnezeu a fost plin de compasiune şi apoi foarte generos şi delicat în iubire. Profetul descrie toate darurile pe care Dumnezeu le face acestei copile părăsite pe care şi-a ales-o ca mireasă: „Am încheiat un legământ cu tine, spune Domnul Dumnezeu, şi ai devenit a mea”. Şi atunci Dumnezeu o purifică, o împodobeşte cu pietre scumpeY„. Şi acestei iubiri generoase şi delicate Ierusalimul îi răspunde cu grave infidelităţi; profită de darurile logodnicului său pentru a-i fi infidel, se îndreaptă către alţi zei şi violează alianţa nupţială. Dumnezeu protestează, pentru că iubirea sa nu poate să accepte această ofensă, însă promite să remedieze această situaţie scandaloasă. Ierusalimul a violat alianţa: Dumnezeu spune: „Eu îmi voi aminti de legământul pe care l-am încheiat cu tine în vremea tinereţii tale”. Dumnezeu va fi credincios, ba chiar va face lucruri şi mai minunate: „Voi încheia cu tine un legământ veşnic”. Rodul acestei infinite generozităţi va fi convertirea Ierusalimului. El se va ruşina de infidelitatea sa şi, astfel, va fi gata pentru o viaţă lipsită de răutăţi, în special lipsită de orgoliu, şi va putea să trăiască în iubire recunoscătoare.

În evanghelie, Isus, interogat asupra motivelor pentru care ar putea fi repudiată în mod licit o femeie, nu acceptă nici un motiv şi cere perseverenţă absolută în unirea conjugală. În privinţa acestui fapt, el are curajul să se atingă de legea lui Moise, despre care spune că nu corespundea intenţiei Creatorului: „Din cauza împietririi inimii voastre v-a dat voie Moise să vă lăsaţi soţiile; însă la început nu era aşa”. De la început, Dumnezeu a creat bărbat şi femeie şi a declarat: „Cei doi vor fi un singur trup”. „Ceea ce Dumnezeu a unit B spune Isus B omul să nu despartă”.

Fidelitatea este un lucru esenţial. Trebuie să înţelegem cât este de salutară exigenţa Domnului, să înţelegem că ea este expresia iubirii sale faţă de noi. Deoarece ne vrea binele, Domnul nu acceptă să decădem, ne vrea feriţi de orice josnicie, ne arată că vocaţia noastră este aceea de a progresa încontinuu în iubirea generoasă. Remediul în dificultăţi nu stă în repudiere, în divorţ, în infidelitate, ci în iubirea care este capabilă să le depăşească. În aceasta aflăm adevărata noastră demnitate şi bucuria noastră deplină. Am fost creaţi „după chipul” lui Dumnezeu, adică pentru a trăi ca Dumnezeu şi cu Dumnezeu în iubire fidelă.