en-USro-RO

Inregistrare | Login
21 martie 2018

Calendarul zilei

Miercuri, 21 martie 2018

Sfintii zilei
Sf. Nicolae de Flüe, pustnic
Liturghierul Roman
Miercuri din sãptãmâna a 5-a din Post
Liturghie proprie, prefațã pentru Patimile Domnului I
violet, I
Lectionar
Dan 3,14-20.91-92.95: Dumnezeu l-a trimis pe îngerul sãu și i-a eliberat pe slujitorii sãi.
Ps Dan 3,52-56: Vrednic de laudã ești, Doamne, și preamãrit în veci.
In 8,31-42: Dacã Fiul vã va elibera, veți fi într-adevãr liberi.
Meditatia zilei
Miercuri din sãptãmâna a 5-a din Post

 

Sfintii zilei

Sf. Maximilian Kolbe, pr. m.

 Liturghierul Roman

 

DUMINICA A XX-A DE PESTE AN


Ant. la intrare 
Dumnezeule, scutul nostru,
priveşte şi vezi faţa Unsului tău.
Căci mai bună este o zi în curţile tale,
decât o mie în altă parte.                                                                   Ps 83,10-11


RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, care le-ai pregătit
daruri nevăzute celor care te iubesc,
revarsă în inimile noastre căldura dragostei tale,
pentru ca, iubindu-te în toate şi mai presus de toate,
să dobândim făgăduinţele tale, care întrec orice dorinţă.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR
Primeşte, Doamne, darurile noastre,
prin care se săvârşeşte un schimb minunat,
pentru ca, oferindu-ţi ceea ce tu ne-ai dăruit,
să ne învrednicim a te primi pe tine însuţi.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie
 
La Domnul este îndurare şi belşug de mântuire.                                  Ps 129,7

sau:

Eu sunt pâinea vie, care s-a coborât din cer, spune Domnul.
Dacă mănâncă cineva din această pâine, va trăi în veci.                    In 6,51-52

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE

P
rin aceste taine care ne-au făcut părtaşi de viaţa lui Cristos,
te rugăm cu umilinţă, Doamne, ca, în bunătatea ta,
să ne faci pe pământ tot mai asemănători cu chipul tău,
ca să ne învrednicim de unirea deplină cu el în ceruri.
El, care vieţuieşte si domneşte în vecii vecilor.

 

Lectionar

 Isus ni se prezintă în Evanghelie ca un semn de contrazicere între oameni. Iubirea lui va fi aceea care îi va grupa pe discipolii săi şi-i va deosebi de ceilalţi, trecând chiar şi peste iubirea firească dintre rude: în cadrul aceleiaşi familii vor fi unii care îl urmează şi alţii care i se împotrivesc. Viaţa profetului Ieremia este o prefigurare a suferinţelor pe care vor trebui să le îndure creştinii pentru numele lui Cristos. Epistola arată mulţimea imensă a acelora care luptă împotriva credinţei. Noi trebuie să rămânem credincioşi luptând împotriva păcatului, dacă e nevoie până la vărsarea sângelui, după exemplul lui Isus.

LECTURA I
Ieremia, semn de împotrivire.
Citire din cartea profetului Ieremia 38,4-6.8-10

4 În zilele acelea,
căpeteniile i-au zis regelui:
„Să fie dat la moarte omul acesta,
căci el face să cadă mâinile oamenilor de război
care au rămas în cetatea aceasta
şi mâinile întregului popor, spunându-le cuvinte ca acestea;
omul acesta nu caută pacea acestui popor, ci răul!”
5 Şi a răspuns regele Sedecia:
„Iată, el este în mâinile voastre,
căci regele nu poate nimic împotriva voastră!”
6 Atunci ei l-au luat pe Ieremia
şi l-au aruncat în cisterna lui Machia, fiul regelui,
care se afla în curtea gărzii;
l-au coborât pe Ieremia cu funii.
În cisternă nu era apă, ci numai mâl;
şi Ieremia s-a cufundat în mâl.
8 Ebed-Melec a ieşit din casa regelui şi i-a spus regelui:
9 „Stăpâne al meu, rege, rău au făcut oamenii aceştia
în tot ceea ce i-au făcut lui Ieremia, profetul,
pe care l-au aruncat în cisternă;
el va muri acolo de foame,
pentru că nu mai este pâine în cetate”.
10 Regele i-a poruncit lui Ebed-Melec, etiopianul:
„Ia cu tine de aici treizeci de oameni
şi scoateţi-l pe Ieremia, profetul,
din cisternă înainte să moară!”
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 39(40),2.3.4.18 (R.: 14b)

R
.: Grăbeşte-te, Doamne,
şi vino în ajutorul meu!

2 Cu dor l-am aşteptat pe Domnul,
iar el s-a plecat spre mine
şi mi-a ascultat strigătul. R.

3 M-a scos din prăpastia dezolării,
din noroi şi mocirlă,
mi-a pus picioarele pe stâncă,
mi-a întărit paşii. R.

4 El a pus în gura mea un cântec nou,
un imn de laudă pentru Dumnezeul nostru.
Mulţi vor vedea şi vor fi cuprinşi de teamă
şi îşi vor pune încrederea în Domnul. R.

18 Eu sunt umilit şi sărman,
dar Dumnezeu are grijă de mine.
Tu, ajutorul şi eliberatorul meu,
Dumnezeul meu, nu întârzia! R.

LECTURA A II-A
Să alergăm cu perseverenţă
în lupta care ne stă înainte!
Citire din Scrisoarea către Evrei 12,1-4

1 Fraţilor,
prin urmare, şi noi,
care avem un astfel de nor de martori
care ne înconjoară,
să îndepărtăm orice povară
şi păcatul care ne împresoară,
să alergăm cu perseverenţă în lupta care ne stă înainte,
2 cu ochii aţintiţi la Isus,
începutul şi desăvârşirea credinţei,
care, în vederea bucuriei ce îi era propusă,
a îndurat crucea
şi, neţinând seama de ruşinea ei,
s-a aşezat la dreapta tronului lui Dumnezeu!
3 Gândiţi-vă deci
la cel care a îndurat o împotrivire atât de mare
din partea păcătoşilor,
ca nu cumva să vă lăsaţi descurajaţi şi obosiţi
în sufletele voastre!
4 Luptând contra păcatului,
voi nu v-aţi împotrivit încă până la sânge.
Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE In 10,27
(Aleluia) Oile mele ascultă glasul meu, spune Domnul;
eu le cunosc, iar ele mă urmează. (Aleluia)

EVANGHELIA
N-am venit să aduc pace, ci dezbinare.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Luca 12,49-53

49 În acel timp,
Isus le-a spus discipolilor săi:
„Foc am venit să arunc pe pământ
şi ce altceva vreau decât să se aprindă!
50 Am să fiu botezat cu un botez
şi cât sunt de preocupat până se va împlini!
51 Credeţi că am venit să aduc pace pe pământ?
Nicidecum, vă spun, ci dezbinare.
52 Căci, de acum înainte,
cinci dintr-o casă vor fi dezbinaţi:
trei împotriva a doi şi doi împotriva a trei.
53 Vor fi dezbinaţi tatăl împotriva fiului
şi fiul împotriva tatălui;
mama împotriva fiicei
şi fiica împotriva mamei;
soacra împotriva nurorii sale
şi nora împotriva soacrei”.
Cuvântul Domnului