en-USro-RO

| Login
3 februarie 2018

Calendarul zilei

Nu au fost gasite articole.
 

Sfintii zilei

Sf. Pius al X-lea, pp.

 Liturghierul Roman

 

DUMINICA A XXI-A DE PESTE AN


Ant. la intrare 
Pleacă-ţi, Doamne, urechea şi răspunde-mi!
Mântuieşte-l, Dumnezeule, pe slujitorul tău,
care şi-a pus încrederea în tine.
Ai milă de mine, Doamne, către tine strig toată ziua.                                                   Cf. Ps 85,1-3

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, care uneşti într-o singură voinţă cugetele
celor ce cred în tine, dă-i poporului tăuharul să iubească
ceea ce porunceşti şi să dorească ceea ce făgăduieşti,
pentru ca, în nestatornicia lumii acesteia, inimile noastre
să fie ancorate acolo unde se află adevăratele bucurii.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR
Prin jertfa pe care Cristos a adus-o o dată pentru totdeauna,
tu ai făcut din noi, Doamne, fiii tăi, dobândindu-ţi
un popor sfânt; binevoieşte a revărsa
asupra Bisericii tale darul unităţii şi al păcii.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie
 
Tu saturi pământul, Doamne,
cu rodul lucrărilor tale, din pământ scoţi
pâinea şi vinul ce înveselesc inima omului.                                                  Cf. Ps 103,1315

sau:

Cine mănâncă trupul meu şi bea sângele meu
are viaţa veşnică,
şi eu îl voi învia în ziua de apoi, spune Domnul,                                               In 6,54

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
T
e rugăm, Doamne, ca îndurarea ta să lucreze în noi
şi să ne vindece pe deplin; transformă-ne şi înflăcărează-ne
cu iubirea ta, ca să putem să-ţi fim plăcuţi în toate.
Prin Cristos, Domnul nostru.

 

Lectionar

 Colectă pentru seminariile diecezane.
În Evanghelie, Isus ne spune că toţi sunt invitaţi în împărăţia lui Dumnezeu, dar ne atrage atenţia că în privinţa mântuirii nu sunt situaţii privilegiate: fiecare trebuie să treacă prin poarta strâmtă a renunţării la sine însuşi. Lectura profetică expune în termeni vii planul lui Dumnezeu, de a reuni pe toţi oamenii în templul său, unde să le arate salva sa. Biserica lui Cristos avea să fie acest semn al unităţii neamului omenesc. Scrisoarea către Evrei îndeamnă pe creştinii persecutaţi să suporte încercarea lor ca o purificare la care îi cheamă Dumnezeu. Atât renunţările alese din proprie iniţiativă cât şi persecuţiile ne ţin pe calea îngustă a mântuirii
.

LECTURA I
Îi vor aduna pe toţi fraţii voştri
dintre toate neamurile.
Citire din cartea profetului Isaia 66,18-21

18 Aşa vorbeşte Domnul:
„Eu cunosc faptele lor şi gândurile lor.
Dar vine timpul să adun toate neamurile şi limbile:
ele vor veni şi vor vedea gloria mea.
19 Voi pune între ei un semn
şi pe cei eliberaţi dintre ei
îi voi trimite la neamuri: la Tarşiş, la Pul,
la cei din Lud care întind arcul,
la Tubal şi la Iavan,
la insulele îndepărtate
care nu au auzit de faima mea,
nici nu au văzut gloria mea.
Vor face cunoscută gloria mea printre neamuri.
20 Îi vor face pe fraţii lor dintre neamuri
să aducă ofrandă Domnului
– pe cai, în care şi în trăsuri, pe măgar şi pe dromaderi –
la muntele meu cel sfânt din Ierusalim
– oracolul Domnului –
aşa cum aduc fiii lui Israel ofrandă în vase curate
în casa Domnului.
21 Voi lua şi dintre ei preoţi şi leviţi, spune Domnul”.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 116(117),1.2 (R.: Mc 16,15)

R
.: Mergeţi în toată lumea
şi predicaţi evanghelia la toată făptura!
sau:
Aleluia.

1 Lăudaţi-l pe Domnul, toate neamurile,
preamăriţi-l, toate popoarele! R.

2 Căci mare este îndurarea lui asupra noastră
şi adevărul Domnului rămâne în veci. R.

LECTURA A II-A
Pe cel pe care îl iubeşte,
Domnul îl pedepseşte!
Citire din Scrisoarea către Evrei 12,5-7.11-13

5 Fraţilor,
aţi uitat sfatul care v-a fost dat ca unor fii:
„Fiul meu, nu dispreţui disciplina Domnului
şi nu te descuraja când eşti mustrat de el!
6 Căci pe cel pe care îl iubeşte,
Domnul îl pedepseşte
şi îl bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primeşte!”
7 Ceea ce înduraţi este spre învăţătura voastră.
Dumnezeu vă tratează ca pe nişte fii;
căci care este fiul pe care tatăl nu-l pedepseşte?
11 Orice pedeapsă nu pare să fie pe moment bucurie,
ci întristare;
dar mai târziu aduce, în schimb,
celor care au fost încercaţi de ea,
rodul dătător de pace al dreptăţii.
12 De aceea, îndreptaţi mâinile moleşite şi genunchii fără vlagă
13 şi faceţi drumuri drepte pentru picioarele voastre,
pentru ca cel şchiop să nu se abată,
ci mai degrabă să se vindece!
Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE In 14,6
(Aleluia) Eu sunt calea, adevărul şi viaţa, spune Domnul.
Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. (Aleluia)

EVANGHELIA
Şi vor veni de la răsărit şi de la apus
şi vor fi aşezaţi la masă în împărăţia lui Dumnezeu.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Luca 13,22-30

22 În acel timp,
călătorind către Ierusalim,
Isus trecea prin cetăţi şi sate învăţând.
23 Dar cineva i-a spus:
„Doamne, sunt puţini cei mântuiţi?”
El le-a spus:
24 „Străduiţi-vă să intraţi pe poarta cea strâmtă,
căci vă spun,
mulţi vor căuta să intre şi nu vor putea!
25 După ce stăpânul casei se va scula
şi va închide poarta,
stând afară, veţi începe să bateţi la poartă,
spunând: «Stăpâne, deschide-ne!»,
dar el, răspunzând, vă va spune:
«Nu ştiu de unde sunteţi».
26 Atunci veţi începe să spuneţi:
«Noi am mâncat şi am băut împreună cu tine,
iar tu ai învăţat prin pieţele noastre».
27 Însă el va spune: «Nu ştiu de unde sunteţi;
plecaţi de la mine voi toţi
care săvărşiţi fărădelegea!»
28 Acolo va fi plânset şi scrâşnirea dinţilor
când îi veţi vedea pe Abraham, pe Isaac, pe Iacob
şi pe toţi profeţii în împărăţia lui Dumnezeu;
voi însă veţi fi alungaţi afară.
29 Şi vor veni de la răsărit şi de la apus,
de la miazănoapte şi de la miazăzi
şi vor fi aşezaţi la masă în împărăţia lui Dumnezeu.
30 Şi, iată, unii dintre cei din urmă vor fi primii,
iar unii dintre primii vor fi ultimii!”
Cuvântul Domnului