en-USro-RO

Inregistrare | Login
23 februarie 2018

Calendarul zilei

Vineri, 23 februarie 2018

Sfintii zilei
Sf. Policarp, ep. m. *
Liturghierul Roman
Vineri din sãptãmâna 1 din Post
Liturghie proprie, prefațã pentru Postul Mare (I, II, III sau IV)
violet, I, PP, R.
Lectionar
Ez 18,21-28: Doresc eu moartea celui rãu? Oare nu doresc sã se întoarcã de la calea lui și sã trãiascã?
Ps 129: Dacã te-ai uita la fãrãdelegi, Doamne, Doamne, cine ar mai putea sã stea în fața ta?
Mt 5,20-26: Du-te, împacã-te mai întâi cu fratele tãu.
Meditatia zilei
Vineri din sãptãmâna 1 din Post

 

Sfintii zilei

SF. BARTOLOMEU, ap.

 Liturghierul Roman

 

24 august
Sfântul BARTOLOMEU, apostol


Ant. la intrare 
Vestiţi din zi în zi mântuirea lui Dumnezeu;
vestiţi printre neamuri slava lui.                         Cf. Ps 95,2.3

Se spune Mărire.

RUGĂCIUNEA ZILEI
Întăreşte în noi, Doamne,
credinţa sinceră care l-a unit cu Fiul tău Isus Cristos
pe sfântul apostol Bartolomeu, şi fă ca, prin mijlocirea lui,
Biserica ta să fie sacrament de mântuire pentru toate neamurile.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR\
Celebrând sărbătoarea sfântului apostol Bartolomeu,
te rugăm, Doamne,
ca, prin mijlocirea lui, să dai ajutorul tău
tuturor acelora care, în cinstea lui, îţi aduc astăzi jertfă de laudă.
Prin Cristos, Domnul nostru.

 

Ant. la Împărtăşanie 
Eu rânduiesc pentru voi o împărăţie,
aşa cum Tatăl a rânduit pentru mine,
ca să mâncaţi şi să beţi la masă cu mine,
în împărăţia mea, spune Domnul.                         Lc 22,29-30


DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE

Celebrând sărbătoarea sfântului apostol Bartolomeu,
am primit, Doamne, chezăşia mântuirii veşnice:
te rugăm ca ea să ne fie ajutor
în viaţa de acum şi, deopotrivă, în cea viitoare.

Prin Cristos, Domnul nostru.

 

Lectionar

 Bartolomeu, prietenul lui Filip, pe care Ioan îl numeşte Natanael, s-a născut la Cana (In 21,2). Necunoscutul îi arată că-i cunoaşte secretele inimii; de atunci Natanael se lasă biruit de adevăr: Isus este Mesia pe care îl va urma. O veche tradiţie armeană relatează: “Apostolul Bartolomeu a ajuns în India..., a trecut apoi în Armenia cea Mare, unde a adus la credinţă pe regele Polimiu şi pe soţia sa şi încă 12 cetăţi. Aceste convertiri au trezit o mare invidie în preoţii localnici, care au reuşit să-l înduplece în aşa măsură pe fratele regelui Polimiu, numit Astiage, încât acesta a dat porunca îngrozitoare să i se smulgă pielea lui Bartolomeu de viu şi apoi să i se taie capul”.

 

LECTURA I
Pe temeliile cetăţii erau douăsprezece nume
ale celor doisprezece apostoli ai Mielului.
Citire din Apocalipsul sfântului apostol Ioan 21,9b-14

 
9b Îngerul a vorbit cu mine,

spunându-mi:
„Vino şi-ţi voi arăta Mireasa, soţia Mielului!”
10 Şi m-a luat în duh pe un munte mare şi înalt
şi mi-a arătat cetatea cea sfântă, Ierusalimul,
care cobora din cer, de la Dumnezeu.
11 Ea avea gloria lui Dumnezeu.
Splendoarea ei era ca a unei pietre de mare preţ,
ca a unei pietre de iaspis cristalin.
12 Ea avea un zid mare şi înalt, cu douăsprezece porţi,
iar deasupra porţilor erau doisprezece îngeri
şi numele înscrise, care sunt numele
celor douăsprezece triburi ale fiilor lui Israel:
13 la răsărit, trei porţi; la miazănoapte, trei porţi;
la miazăzi, trei porţi şi la apus, trei porţi.
14 Iar zidul cetăţii avea douăsprezece temelii
şi pe ele erau douăsprezece nume
ale celor doisprezece apostoli ai Mielului.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 144(145),10-11.12-13ab.17-18 (R.: cf. 12)

R
.: Sfinţii tăi, Doamne,
cântă slava împărăţiei tale.

10 Să te laude pe tine, Doamne, toate lucrările tale
şi credincioşii tăi să te binecuvânteze;
11 să facă cunoscută gloria domniei tale
şi să vorbească despre puterea ta! R.

12 Credincioşii tăi să facă cunoscute
tuturor oamenilor faptele puterii tale
şi gloria plină de strălucire a domniei tale!
13ab Împărăţia ta este împărăţia tuturor veacurilor
şi stăpânirea ta va dăinui din generaţie în generaţie. R.

17 Drept este Domnul pe toate căile sale
şi credincios în toate lucrările sale.
18 Domnul este alături de toţi cei care-l cheamă,
de toţi cei care-l cheamă în adevăr. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE In 1,49b
(Aleluia) Rabbi, tu eşti Fiul lui Dumnezeu,
tu eşti regele lui Israel! (Aleluia)

EVANGHELIA
Iată cu adevărat un israelit
în care nu este viclenie!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan 1,45-51

45 În acel timp,
Filip l-a întâlnit pe Natanael şi i-a zis:
„L-am găsit pe celdespre care au scris
Moise în Lege şi Profeţii,
pe Isus, fiul lui Iosif din Nazaret”.
46 Dar Natanael i-a zis:
„Poate fi ceva bun din Nazaret?”
Filip i-a zis: „Vino şi vezi!”
47 Isus l-a văzut pe Natanael venind la el şi a zis despre el:
„Iată cu adevărat un israelit în care nu este viclenie!”
48 Natanael i-a zis: „De unde mă cunoşti?”
Isus i-a răspuns şi i-a zis: „Înainte de a te fi chemat Filip,
te-am văzut stând sub smochin”.
49 Natanael i-a răspuns: „Rabbi, tu eşti Fiul lui Dumnezeu,
tu eşti regele lui Israel”.
50 Isus a răspuns şi i-a zis:
„Pentru că ţi-am spus că te-am văzut sub smochin crezi?
Vei vedea lucruri mai mari decât acestea”.
51 Şi i-a zis: „Adevăr, adevăr vă spun:
veţi vedea cerul deschis
şi pe îngerii lui Dumnezeu urcând şi coborând
deasupra Fiului Omului”.
Cuvântul Domnului

 

 Meditatia zilei

Ap 21,9-14; Ps 144; In 1,45-51

În această relatare a chemării sale descoperim cunoaşterea pe care Isus o are despre inima oricărui om.

Tocmai pentru aceasta, el îi poate chema cu autoritate pe cei pe care îi vrea, ca să-l urmeze îndeaproape. Ultimele cuvinte ale evangheliei de astăzi exprimă promisiunea şi programul pe care Isus li-l prezintă: „Adevăr, adevăr vă zic vouă: veţi vedea cerurile deschise şi pe îngerii lui Dumnezeu urcând şi coborând peste Fiul Omului”.

Domnul îi cheamă pentru a-i pune pe oameni în relaţie cu cerul, pentru a le revela fiinţa sa, care este în toate relaţie cu Tatăl şi cu noi, punct de convergenţă a mişcării lui Dumnezeu spre oameni şi a dorinţei omului după Dumnezeu: Fiul Omului şi Fiul lui Dumnezeu.

Cei doisprezece stau cu el pentru că trebuie să-l vadă pe Tatăl lucrând şi locuind în Fiul Omului, într-o unire care se manifestă pe deplin în pătimirea lui Isus, când el va fi înălţat pe cruce şi, în acelaşi timp, introdus din nou în gloria Tatălui. Atunci, visul lui Iacob va fi realizat.

De asemenea, şi noi suntem chemaţi la această profundă revelaţie. În orice celebrare a Euharistiei, retrăim misterul morţii şi al glorificării lui Isus, preot şi victimă a noii alianţe între Tatăl şi oameni.

El ni se revelează aşa cum a făcut-o apostolilor, „cele douăsprezece pietre de temelie pe care era clădit zidul cetăţii”, „logodnica şi Mireasa Mielului”.

Să retrăim credinţa noastră în contemplarea acestor mistere pe care Dumnezeu ni le-a revelat şi să-i mulţumim pentru că ne-a reunit în Biserică şi pentru că dăruieşte lumii credinţa şi iubirea apostolilor.