en-USro-RO

Inregistrare | Login
23 februarie 2018

Calendarul zilei

Vineri, 23 februarie 2018

Sfintii zilei
Sf. Policarp, ep. m. *
Liturghierul Roman
Vineri din sãptãmâna 1 din Post
Liturghie proprie, prefațã pentru Postul Mare (I, II, III sau IV)
violet, I, PP, R.
Lectionar
Ez 18,21-28: Doresc eu moartea celui rãu? Oare nu doresc sã se întoarcã de la calea lui și sã trãiascã?
Ps 129: Dacã te-ai uita la fãrãdelegi, Doamne, Doamne, cine ar mai putea sã stea în fața ta?
Mt 5,20-26: Du-te, împacã-te mai întâi cu fratele tãu.
Meditatia zilei
Vineri din sãptãmâna 1 din Post

 

Sfintii zilei

Ss. Augustin, ep. înv.; Florentina, fc.

 Liturghierul Roman

 

DUMINICA A XXII-A DE PESTE AN


Ant. la intrare 
Ai milă de mine, Doamne,
către tine strig toată ziua,
căci tu, Doamne, eşti bun si îndurător,
plin de dragoste faţă de cei care te cheamă.                               Cf. Ps 85,3.5 

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule al puterilor, de la care vine tot darul desăvârşit,
sădeşte în inimile noastre iubirea fată de numele tău;
uneşte-ne tot mai strâns cu tine, spre a hrăni în noi ceea ce este bun,
şi veghează cu grijă, ca să păstrezi ce ai sădit în noi.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Doamne, ca jertfa sfântă pe care ţi-o aducem
să ne dăruiască pururi binecuvântarea ta aducătoare de mântuire,
pentru ca ceea ce săvârşeşti acum sub semnele sacramentale,
prin puterea ta, să ajungă la desăvârşire.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie
 
Cât de mare este bunătatea ta, Doamne,
pe care ai pregătit-o pentru cei care se tem de tine!                             Ps 30,20

sau:

Fericiţi făcătorii de pace,
pentru că fiii lui Dumnezeu se vor chema.
Fericiţi cei persecutaţi pentru dreptate,
pentru că a lor este împărăţia cerurilor.                                                   Mt 5, 9-10

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Î
ndestulati cu pâinea ospăţului ceresc, te rugăm, Doamne,
ca această hrană să întărească în inimile noastre iubirea,
astfel încât să fim mereu gata să te slujim în fraţii noştri.
Prin Cristos, Domnul nostru.

 

Lectionar

 În Evanghelie, Isus dă o lecţie de umilinţă celor care îl înconjoară recomandându-le să nu caute locurile de frunte la ospeţe, ci să dea întâietate celor umili, care sunt săracii şi cerşetorii. Prima lectură ne îndeamnă să fim smeriţi, pentru că “starea celui îngâmfat este iremediabilă”, de vreme ce nu şi vede micimea în faţa realităţii care i vorbeşte despre aceasta. Epistola ne arată că Dumnezeu nu a reînnoit pentru noi minunile relatate în Exod, dar a făcut cu mult mai mult introducându ne în cetatea sa sfântă, aproape de Cristos, de îngeri şi de sfinţi, unde – fără îndoială – nu pot intra cei îngâmfaţi.

LECTURA I
Umileşte-te
şi vei afla har înaintea Domnului!
Citire din cartea lui Ben Sirah 3,17-18.20.28-29

17 Fiule,
împlineşte-ţi cu blândeţe lucrările tale
şi vei fi iubit de omul plăcut Domnului!
18 Cu cât eşti mai mare,
cu atât mai mult să te umileşti
şi vei afla har înaintea Domnului!
20 Căci mare este puterea Domnului
şi el este glorificat de către cei umili.
28 Nu este leac pentru pericolul trufiei,
căci planta nelegiuirii s-a înrădăcinat în ea.
29 Inima celui priceput consideră parabola
şi urechea celui ascultător este dorinţa celui înţelept.
O inimă înţeleaptă şi prevăzătoare va evita păcate
şi va avea succes dacă va lucra cu dreptate.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 67(68),4-5ac.6-7ab.10-11 (R.: cf. 11b)

R
.: În bunătatea ta, Doamne,
ai pregătit ţara pentru cel sărac!

4 Cei drepţi se bucură
şi tresaltă de bucurie în faţa lui Dumnezeu,
exultă în tresăltări de bucurie.
5ac Cântaţi-i lui Dumnezeu, cântaţi psalmi numelui său,
tresăltaţi de bucurie înaintea lui! R.

6 Dumnezeu este tatăl orfanilor, apărătorul văduvelor,
el, care locuieşte în lăcaşul său cel sfânt.
7ab Dumnezeu le dă o casă celor părăsiţi,
el îi face pe prizonieri să iasă pe poarta libertăţii. R.

10 Ai dat o ploaie binefăcătoare, Dumnezeule,
moştenirea ta, sleită de puteri, ai înviorat-o.
11 Dumnezeule, vieţuitoarele tale au locuit în ţara
pe care ai pregătit-o în iubirea ta pentru cel sărac. R.

LECTURA A II-A
Voi v-aţi apropiat de muntele Sion,
de cetatea Dumnezeului cel viu.
Citire din Scrisoarea către Evrei 12,18-19.21-24a

18 Fraţilor,
voi nu v-aţi apropiat de ceea ce poate fi atins,
nici de un foc ce arde, nici de întuneric,
nici de beznă, nici de furtună,
19 nici de sunetul trâmbiţei, nici de răsunetul cuvintelor
la auzul cărora ascultătorii au cerut
să nu li se mai rostească niciun cuvânt,
21 iar priveliştea era atât de înfricoşătoare,
încât Moise a spus:
„Sunt îngrozit şi mă cutremur”.
22 Dar voi v-aţi apropiat de muntele Sion,
de cetatea Dumnezeului cel viu, de Ierusalimul ceresc,
de zecile de mii de îngeri în sărbătoare,
23 de comunitatea întâilor-născuţi înscrişi în ceruri,
de Dumnezeu, judecătorul tuturor,
de sufletele celor drepţi duşi la desăvârşire,
24a de Isus, mijlocitorul noii alianţe.
Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Mt 11,29ab
(Aleluia) Luaţi asupra voastră jugul meu, spune Domnul,
şi învăţaţi de la mine
că sunt blând şi smerit cu inima! (Aleluia)

EVANGHELIA
Oricine se înalţă pe sine va fi umilit,
iar cel care se umileşte va fi înălţat.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Luca 14,1.7-14

1 Într-o sâmbătă, Isus a venit în casa
unuia dintre conducătorii fariseilor,
ca să ia masa, iar ei îl urmăreau.
7 Văzând cum îşi alegeau locurile dintâi,
le-a spus celor invitaţi această parabolă:
8 „Când eşti invitat de cineva la nuntă,
nu ocupa primul loc,
pentru că ar putea fi chemat cineva mai de seamă decât tine
9 şi, venind cel care te-a chemat şi pe tine şi pe el,
îţi va spune: «Dă locul acestuia!»
Atunci vei sta cu ruşine pe ultimul loc.
10 Dimpotrivă, când eşti chemat,
mergi şi aşază-te pe ultimul loc,
pentru ca atunci când va veni cel care te-a chemat
să-ţi spună: «Prietene, urcă mai sus!»;
şi acolo vei avea glorie
în faţa tuturor celor care sunt la masă cu tine!
11 Căci oricine se înalţă pe sine va fi umilit,
iar cel care se umileşte va fi înălţat”.
12 Iar celui care l-a invitat i-a spus:
„Când dai un prânz sau un ospăţ,
nu-i invita pe prieteni, nici pe fraţi,
nici rudele, nici vecinii bogaţi,
ca nu cumva să te invite şi ei la rândul lor
şi asta să-ţi fie răsplata!
13 Dimpotrivă, când dai o masă,
invită-i pe cei săraci, infirmi, şchiopi, orbi
14 şi vei fi fericit,
pentru că ei nu au cu ce să te răsplătească,
dar vei fi răsplătit la învierea celor drepţi!”
Cuvântul Domnului