en-USro-RO

Inregistrare | Login
23 februarie 2018

Calendarul zilei

Vineri, 23 februarie 2018

Sfintii zilei
Sf. Policarp, ep. m. *
Liturghierul Roman
Vineri din sãptãmâna 1 din Post
Liturghie proprie, prefațã pentru Postul Mare (I, II, III sau IV)
violet, I, PP, R.
Lectionar
Ez 18,21-28: Doresc eu moartea celui rãu? Oare nu doresc sã se întoarcã de la calea lui și sã trãiascã?
Ps 129: Dacã te-ai uita la fãrãdelegi, Doamne, Doamne, cine ar mai putea sã stea în fața ta?
Mt 5,20-26: Du-te, împacã-te mai întâi cu fratele tãu.
Meditatia zilei
Vineri din sãptãmâna 1 din Post

 

Sfintii zilei

Sf. Felix, m.

 Liturghierul Roman

 

DUMINICA A XXII-A DE PESTE AN


Ant. la intrare 
Ai milă de mine, Doamne,
către tine strig toată ziua,
căci tu, Doamne, eşti bun si îndurător,
plin de dragoste faţă de cei care te cheamă.                               Cf. Ps 85,3.5 

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule al puterilor, de la care vine tot darul desăvârşit,
sădeşte în inimile noastre iubirea fată de numele tău;
uneşte-ne tot mai strâns cu tine, spre a hrăni în noi ceea ce este bun,
şi veghează cu grijă, ca să păstrezi ce ai sădit în noi.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Doamne, ca jertfa sfântă pe care ţi-o aducem
să ne dăruiască pururi binecuvântarea ta aducătoare de mântuire,
pentru ca ceea ce săvârşeşti acum sub semnele sacramentale,
prin puterea ta, să ajungă la desăvârşire.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie
 
Cât de mare este bunătatea ta, Doamne,
pe care ai pregătit-o pentru cei care se tem de tine!                             Ps 30,20

sau:

Fericiţi făcătorii de pace,
pentru că fiii lui Dumnezeu se vor chema.
Fericiţi cei persecutaţi pentru dreptate,
pentru că a lor este împărăţia cerurilor.                                                   Mt 5, 9-10

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Î
ndestulati cu pâinea ospăţului ceresc, te rugăm, Doamne,
ca această hrană să întărească în inimile noastre iubirea,
astfel încât să fim mereu gata să te slujim în fraţii noştri.
Prin Cristos, Domnul nostru.

 

Lectionar

 Luca începe să descrie faptele de mântuire ale lui Isus. Ele vor fi acţiuni puternice împotriva răului. Nu am fost creaţi pentru a fi sclavi ai vreunui lucru sau ai cuiva. “Ieşi din omul acesta”, a poruncit Isus cu mare autoritate. Duhul său continuă astăzi să ne facă ucenici ai libertăţii evangheliei.

 

LECTURA I
Omul numai cu firea lui nu acceptă cele ale Duhului lui Dumnezeu;
dimpotrivă, omul spiritual judecă toate.
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul
către Corinteni 2,10b-16

10b Fraţilor,
Duhul cercetează toate,
chiar şi profunzimile lui Dumnezeu.
11 De fapt, cine dintre oameni cunoaşte ceea ce este în om,
dacă nu duhul omului care este în om?
Tot la fel, nimeni nu a cunoscut cele ale lui Dumnezeu
în afară de Duhul lui Dumnezeu.
12 Iar noi nu am primit duhul lumii,
ci am primit Duhul care este din Dumnezeu,
ca să cunoaştem darurile care ne-au fost date de Dumnezeu.
13 Despre acestea vorbim
nu în cuvinte învăţate de la înţelepciunea omenească,
ci în cuvinte învăţate de la Duh,
demonstrând prin cuvintele spirituale realităţile spirituale.
14 Omul numai cu firea lui
nu acceptă cele ale Duhului lui Dumnezeu,
căci pentru el sunt o nebunie, şi nu le poate cunoaşte,
pentru că acestea trebuie să fie judecate în mod spiritual.
15 Dimpotrivă, omul spiritual judecă toate,
iar el nu este judecat de nimeni.
16 „Într-adevăr, cine a cunoscut gândirea Domnului,
ca să-l înveţe?”
Însă noi avem gândirea lui Cristos.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 144(145),8-9.10-11.12-13ab.13cd-14 (R.: 17a)

R
.: Drept este Domnul
pe toate căile sale.

8 Domnul este îndurător şi plin de dragoste,
el este îndelung răbdător şi plin de îndurare;
9 Domnul este bun faţă de toţi,
el îşi arată dragostea faţă de orice făptură. R.

10 Să te laude pe tine, Doamne, toate lucrările tale
şi credincioşii tăi să te binecuvânteze;
11 să facă cunoscută gloria domniei tale
şi să vorbească despre puterea ta! R.

12 Credincioşii tăi să facă cunoscute tuturor oamenilor
faptele puterii tale şi gloria plină de strălucire a domniei tale.
13ab Împărăţia ta este împărăţia tuturor veacurilor
şi stăpânirea ta va dăinui din generaţie în generaţie. R.

13cd Domnul este fidel în toate cuvintele sale
şi sfânt în toate lucrările sale.
14 Domnul îi sprijină pe toţi cei care dau să cadă
şi îi ridică pe toţi cei căzuţi. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Lc 7,16b
(Aleluia) „Un mare profet s-a ridicat printre noi”
şi „Dumnezeu a vizitat poporul său”. (Aleluia)

EVANGHELIA
Ştiu cine eşti: Sfântul lui Dumnezeu.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Luca 4,31-37

31 În acel timp,
Isus a coborât la Cafarnaum
– o cetate din Galileea –
şi îi învăţa în zilele de sâmbătă,
32 iar ei erau uimiţi de învăţătura lui,
deoarece cuvântul lui era spus cu autoritate.
33 Era în sinagogă un om care avea duh de diavol necurat
şi striga cu glas puternic:
34 „Ei! Ce ai cu noi, Isuse din Nazaret?
Ai venit să ne distrugi?
Ştiu cine eşti: Sfântul lui Dumnezeu”.
35 Însă Isus i-a poruncit cu asprime, spunându-i:
„Taci şi ieşi din el!”
Atunci diavolul l-a trântit în mijloc
şi a ieşit din el fără să-i facă vreun rău.
36 I-a cuprins teama pe toţi şi spuneau unii către alţii:
„Ce fel de învăţătură este aceasta?
El le porunceşte duhurilor necurate cu autoritate şi putere
şi ele ies!”
37 Şi vestea despre el s-a răspândit în toată împrejurimea.
Cuvântul Domnului

 

 Meditatia zilei

1Cor 2,10-16; Ps 144; Lc 4,31-37

„Ce înseamnă acest fel de a vorbi? Că el porunceşte cu autoritate şi putere duhurilor necurate şi ele pleacă!”, se întrebau plini de spaimă ascultătorii lui Isus; ei erau foarte impresionaţi de învăţătura sa, „deoarece vorbea cu autoritate”.

Când Isus învaţă, învăţătura sa nu se asemăna cu cuvântul celorlalţi maeştri ai învăţăturii, al cărturarilor şi doctorilor legii, care nu era altceva decât un comentariu al altor cuvinte. Cuvântul lui Isus vine direct din izvorul divin, îşi are autoritatea, puterea şi eficacitatea sa.

Când Isus porunceşte diavolului, cuvântul său este eficace împotriva lui, şi acesta este nevoit să plece. Şi noi, asemenea mulţimii care îl urmărea în timpul vieţii sale istorice, experimentăm puterea cuvântului lui Isus. Când îl medităm, puterea sa devine lumină pentru viaţa noastră. În sacramentul Reconcilierii, eficacitatea sa ne eliberează de păcat, de ispită. În Euharistie este cuvântul lui Cristos care transformă pâinea în trupul său, vinul în sângele său.

Se poate spune că trăim din cuvântul lui Isus. „Noi bem sângele lui Cristos B scria Origene B nu numai când îl primim în celebrarea misterelor, ci, de asemenea, când primim cuvintele sale care ne dau viaţa, aşa cum el însuşi o afirmă: *Cuvintele pe care vi le spun sunt duh şi viaţă+„ (In 6,63).

Să-i mulţumim în fiecare zi Domnului pentru marele dar al cuvântului său şi să ne deschidem inima noastră ca să primim lumina, tăria, mângâierea.