en-USro-RO

Inregistrare | Login
20 ianuarie 2018

Calendarul zilei

Sâmbătă, 20 ianuarie 2018

Sfintii zilei
Ss. Fabian, pp. m. *; Sebastian, m. *
Liturghierul Roman
Sâmbãtã din sãptãmâna a 2-a de peste an
Liturghie la alegere, prefaţã comunã
verde (roşu). II
Lectionar
2Sam 1,1-4.11-12.19.23-27: Cum au cãzut aceşti eroi!
Ps 79: Fã sã strãluceascã faţa ta, Doamne, şi vom fi mântuiţi!
Mc 3,20-21: Ai sãi au venit sã punã mâna pe el, cãci spuneau cã şi-a ieşit din fire.
Meditatia zilei
Sâmbãtã din sãptãmâna a 2-a de peste an

 

Sfintii zilei

Ss. Egidiu, abate; Iosua

 Liturghierul Roman

 

DUMINICA A XXII-A DE PESTE AN


Ant. la intrare 
Ai milă de mine, Doamne,
către tine strig toată ziua,
căci tu, Doamne, eşti bun si îndurător,
plin de dragoste faţă de cei care te cheamă.                               Cf. Ps 85,3.5 

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule al puterilor, de la care vine tot darul desăvârşit,
sădeşte în inimile noastre iubirea fată de numele tău;
uneşte-ne tot mai strâns cu tine, spre a hrăni în noi ceea ce este bun,
şi veghează cu grijă, ca să păstrezi ce ai sădit în noi.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Doamne, ca jertfa sfântă pe care ţi-o aducem
să ne dăruiască pururi binecuvântarea ta aducătoare de mântuire,
pentru ca ceea ce săvârşeşti acum sub semnele sacramentale,
prin puterea ta, să ajungă la desăvârşire.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie
 
Cât de mare este bunătatea ta, Doamne,
pe care ai pregătit-o pentru cei care se tem de tine!                             Ps 30,20

sau:

Fericiţi făcătorii de pace,
pentru că fiii lui Dumnezeu se vor chema.
Fericiţi cei persecutaţi pentru dreptate,
pentru că a lor este împărăţia cerurilor.                                                   Mt 5, 9-10

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Î
ndestulati cu pâinea ospăţului ceresc, te rugăm, Doamne,
ca această hrană să întărească în inimile noastre iubirea,
astfel încât să fim mereu gata să te slujim în fraţii noştri.
Prin Cristos, Domnul nostru.

 

Lectionar

 Ziua Mondială de Rugăciune pentru Îngrijirea Creaţiei (a II-a)
Încă de la începuturile “vieţii sale publice”, Isus îşi alege imediat ucenici care să-l urmeze şi care să se consacre apostolatului. La interesul cristologic al lui Luca se adaugă acum şi cel eclezial. Pe primul plan este pusă figura lui Petru. Biserica va continua predica lui Isus pentru a răspândi cuvântul lui Dumnezeu
.

 

LECTURA I
Toate sunt ale voastre, iar voi sunteţi ai lui Cristos,
iar Cristos al lui Dumnezeu.
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul
către Corinteni 3,18-23

18 Fraţilor,
să nu se înşele nimeni!
Dacă cineva dintre voi
crede că este înţelept în lumea aceasta,
să devină nebun ca să ajungă înţelept,
19 pentru că înţelepciunea acestei lumi
este o nebunie înaintea lui Dumnezeu,
căci este scris: „El îi va pierde pe cei înţelepţi în şiretenia lor”
20 şi din nou: „Domnul cunoaşte gândurile celor înţelepţi,
el ştie că sunt zadarnice”.
21 Astfel încât nimeni să nu se laude cu oamenii,
căci toate sunt ale voastre:
22 fie Paul, fie Apolo, fie Chefa, fie lumea,
fie viaţa, fie moartea,
fie cele prezente, fie cele viitoare:
toate sunt ale voastre,
23 iar voi sunteţi ai lui Cristos,
iar Cristos al lui Dumnezeu.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 23(24),1-2.3-4ab.5-6 (R.: 1)

R
.: Al Domnului este pământul,
lumea şi cei care locuiesc în ea.

1 Al Domnului este pământul şi tot ce este pe el,
lumea şi cei care locuiesc în ea.
2 Căci el l-a întemeiat pe mări
şi l-a stabilit peste râuri. R.

3 Cine va urca pe muntele Domnului?
Cine se va ridica în locul său cel sfânt?
4ab Cel care are mâinile nepătate şi inima curată,
cel care nu-şi înalţă sufletul spre lucruri deşarte. R.

5 Acesta va primi binecuvântare de la Domnul
şi dreptate de la Dumnezeu, mântuitorul său.
6 Aceasta este generaţia celor care-l caută pe el,
a celor care caută faţa Dumnezeului lui Iacob. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Mt 4,19
(Aleluia) Veniţi după mine, spune Domnul,
şi vă voi face pescari de oameni! (Aleluia)

EVANGHELIA
Părăsind toate,
l-au urmat pe Isus.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Luca 5,1-11

1 În acel timp,
pe când mulţimea îl îmbulzea pe Isus,
ca să asculte cuvântul lui Dumnezeu,
iar el stătea lângă lacul Genezaret,
2 a văzut două bărci trase la mal,
iar pescarii, coborâţi din ele,
spălau năvoadele.
3 Suindu-se într-una din bărci, care era a lui Simon,
l-a rugat s-o îndepărteze puţin de la mal.
Aşezându-se, învăţa mulţimile din barcă.
4 Când a terminat de vorbit, i-a spus lui Simon:
„Înaintează în larg
şi aruncaţi-vă năvoadele pentru pescuit!”
5 Răspunzând, Simon i-a spus:
„Învăţătorule, toată noaptea ne-am chinuit,
dar nu am prins nimic.
Însă la cuvântul tău, voi arunca năvoadele”.
6 Şi, făcând aceasta, au prins aşa o mare mulţime de peşti,
încât li se rupeau năvoadele.
7 Atunci au făcut semne însoţitorilor lor din cealaltă barcă
să vină pentru a-i ajuta.
Ei au venit şi au umplut amândouă bărcile,
încât erau gata să se scufunde.
8 Văzând aceasta, Simon Petru a căzut la picioarele lui Isus,
spunând: „Îndepărtează-te de mine,
căci sunt un om păcătos, Doamne!”
9 Pentru că îl cuprinsese teama pe el şi pe toţi care erau cu el
pentru pescuirea pe care au făcut-o,
10 la fel şi pe Iacob şi pe Ioan, fiii lui Zebedeu,
care erau însoţitorii lui Simon.
Însă Isus i-a spus lui Simon:
„Nu te teme,
de acum înainte vei fi pescar de oameni!”
11 După ce au dus bărcile la mal,
părăsind toate, l-au urmat pe Isus.
Cuvântul Domnului

 

 Meditatia zilei

1Cor 3,18-23; Ps 23; Lc 5,1-11

Cele două lecturi de astăzi sunt o invitaţie de a face trecerea de la îngustimea limitelor umane la infinitatea iubirii lui Dumnezeu.

Sfântul Paul le scrie credincioşilor din Corint şi le atrage atenţia asupra nebuniei manifestate de unii care cred că au motive să se mândrească în faţa altora. A spune: „Eu sunt al lui PaulY, eu sunt al lui ApolloY, eu sunt al lui PetruY„. înseamnă doar o înţelepciune lumească, ce caută propriul avantaj în toate lucrurile şi construieşte bariere care ne închid faţă de Dumnezeu şi ne separă de ceilalţi. Apostolul le arată creştinilor orizonturi mult mai vaste: „Totul este al vostru: Paul, Apollo, PetruY„. Nu este nevoie să puneţi pe unul în centru pentru a prevala asupra celorlalţi. „Totul este al vostru: lumea, viaţa, moartea, prezentul, viitorul”, dacă acceptaţi să primiţi totul şi nu căutaţi motiv de orgoliu şi de satisfacţie în măruntele lucruri umane. „Totul este al vostru! Dar voi sunteţi ai lui Cristos şi Cristos este al lui Dumnezeu”.

Acelaşi lucru ne spune evanghelia. Isus a voit ca Petru să înţeleagă că apostolatul nu este o lucrare umană. Deja pescuirea minunată l-a purtat pe Petru dincolo de lucrurile obişnuite; el a ţinut cont că Isus este deasupra nivelului uman şi, pentru aceasta, a încercat un sentiment de teamă, o teamă care purifică, eliberează de îngustele vederi umane: „Îndepărtează-te de mine, Doamne, că sunt un om păcătos!” Şi Isus intervine lărgind la infinit perspectivele lui Petru: „Nu te teme, de acum înainte vei fi pescar de oameni”.

Desigur că această pescuire va fi încă şi mai minunată decât prima. Petru nu va putea în nici un fel să-şi atribuie vreun merit; el va simţi în mod real, generozitatea divină. Pentru aceasta însă, trebuie să-şi formeze o inimă săracă, simplă, care să ştie că nu are nimic şi că trebuie să primească totul.

Să-i cerem Domnului să ne elibereze de ideile noastre mărunte şi de limitele umane care creează diviziuni, ca să putem fi disponibili în a primi ceea ce ne oferă mărinimia sa.