en-USro-RO

Inregistrare | Login
2 februarie 2018

Calendarul zilei

Vineri, 2 februarie 2018

Sfintii zilei
ÎNTÂMPINAREA DOMNULUI; Sf. Ioana
Liturghierul Roman
ÎNTÂMPINAREA DOMNULUI 
Liturghie proprie, Gloria, prefaţã proprie
alb, P
Lectionar
Mal 3,1-4 (Evr 2,14-18): Va intra dintr-odatã în templul sãu Domnul pe care voi îl cãutaţi. (Trebuia sã se facã în toate asemenea fraţilor.)
Ps 23: Domnul oştirilor: el este regele gloriei.
Lc 2,22-40 (2,22-32): Ochii mei au vãzut mântuirea ta.
Meditatia zilei
ÎNTÂMPINAREA DOMNULUI 

 

Sfintii zilei

Fer. Ingrid, călug.

 Liturghierul Roman

 

DUMINICA A XXII-A DE PESTE AN


Ant. la intrare 
Ai milă de mine, Doamne,
către tine strig toată ziua,
căci tu, Doamne, eşti bun si îndurător,
plin de dragoste faţă de cei care te cheamă.                               Cf. Ps 85,3.5 

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule al puterilor, de la care vine tot darul desăvârşit,
sădeşte în inimile noastre iubirea fată de numele tău;
uneşte-ne tot mai strâns cu tine, spre a hrăni în noi ceea ce este bun,
şi veghează cu grijă, ca să păstrezi ce ai sădit în noi.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Doamne, ca jertfa sfântă pe care ţi-o aducem
să ne dăruiască pururi binecuvântarea ta aducătoare de mântuire,
pentru ca ceea ce săvârşeşti acum sub semnele sacramentale,
prin puterea ta, să ajungă la desăvârşire.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie
 
Cât de mare este bunătatea ta, Doamne,
pe care ai pregătit-o pentru cei care se tem de tine!                             Ps 30,20

sau:

Fericiţi făcătorii de pace,
pentru că fiii lui Dumnezeu se vor chema.
Fericiţi cei persecutaţi pentru dreptate,
pentru că a lor este împărăţia cerurilor.                                                   Mt 5, 9-10

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Î
ndestulati cu pâinea ospăţului ceresc, te rugăm, Doamne,
ca această hrană să întărească în inimile noastre iubirea,
astfel încât să fim mereu gata să te slujim în fraţii noştri.
Prin Cristos, Domnul nostru.

 

Lectionar

 E imposibil să trăieşti creştinismul pe secţiuni: pe de o parte viaţa personală, pe de altă parte, cea socială; aici ideile, acolo practica; Liturghia de duminică şi restul săptămânii... A primi noutatea absolut creatoare şi transformatoare a mesajului lui Isus, ne duce la unificarea existenţei noastre, la a fi “burdufuri noi”.

 

LECTURA I
Dumnezeu va descoperi planurile inimilor.
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul
către Corinteni 4,1-5

1 Fraţilor,
orice om să ne considere în felul acesta:
ca pe nişte slujitori ai lui Cristos,
administratori ai tainelor lui Dumnezeu,
2 iar ceea ce se cere de la administratori
este ca fiecare să fie găsit credincios.
3 Pentru mine contează prea puţin
dacă sunt judecat de voi sau de vreun tribunal omenesc.
Ba, mai mult, nici eu nu mă judec pe mine.
4 De fapt, conştiinţa nu mă acuză cu nimic,
dar nu sunt justificat prin aceasta.
Cel care mă judecă este Domnul.
5 Aşadar, să nu judecaţi nimic înainte de vreme,
până când va veni Domnul!
El va lumina cele ascunse de întuneric
şi va descoperi planurile inimilor
şi atunci fiecare va primi de la Dumnezeu lauda cuvenită.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 36(37),3-4.5-6.27-28.39-40 (R.: 39a)

R
.: Mântuirea celor drepţi
vine de la Domnul.

3 Încrede-te în Domnul şi fă binele;
locuieşte pământul şi păstrează-ţi credinţa!
4 Caută-ţi bucuria în Domnul
şi el îţi va da după cererile inimii tale! R.

5 Încredinţează-i Domnului calea ta şi încrede-te în el
şi el va duce la îndeplinire!
6 El va face să răsară dreptatea ta ca lumina
şi judecata ta ca soarele la amiază. R.

27 Îndepărtează-te de rău şi fă binele
şi vei avea o casă pentru totdeauna!
28 Căci Domnul iubeşte judecata
şi nu-i părăseşte pe credincioşii săi,
pe veci îi va ocroti
şi descendenţa celor nelegiuiţi va fi nimicită. R.

39 Mântuirea celor drepţi vine de la Domnul,
el este ocrotitorul lor în timpul strâmtorării.
40 Domnul le vine în ajutor şi-i eliberează,
îi scapă de cei nelegiuiţi şi-i mântuieşte,
pentru că şi-au căutat în el refugiu. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE In 8,12b
(Aleluia) Eu sunt lumina lumii, spune Domnul.
Cine mă urmează va avea lumina vieţii. (Aleluia)

EVANGHELIA
Vor veni însă zile când mirele va fi luat de la ei.
Atunci, în zilele acelea, vor posti.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Luca 5,33-39

33 În acel timp,
fariseii şi cărturarii i-au spus lui Isus:
„Discipolii lui Ioan postesc adesea şi fac rugăciuni,
la fel şi cei ai fariseilor, dar ai tăi mănâncă şi beau”.
34 Isus le-a spus:
„Puteţi oare să-i faceţi pe nuntaşi să postească
atât timp cât mirele este cu ei?
35 Vor veni însă zile când mirele va fi luat de la ei.
Atunci, în zilele acelea, vor posti”.
36 Apoi le-a zis o parabolă:
„Nimeni nu rupe o bucată dintr-o haină nouă
ca s-o pună la o haină veche,
altfel, o va rupe pe cea nouă
şi bucata din cea nouă nu se va potrivi la cea veche.
37 Tot aşa, nimeni nu pune vinul nou în burdufuri vechi,
altfel, vinul nou va sparge burdufurile:
vinul se varsă, iar burdufurile se pierd.
38 Dimpotrivă, vinul nou trebuie pus în burdufuri noi.
39 Nimeni, după ce a băut vin vechi,
nu vrea vin nou, pentru că spune: «Cel vechi e mai bun!»”
Cuvântul Domnului

 

 Meditatia zilei

1Cor 4,1-5; Ps 36; Lc 5,33-39

Mai bine decât filozofia greacă, ce căuta, înainte de toate, să explice universul, Biblia ne învaţă să fim atenţi la persoane şi la relaţiile dintre ele. Gânditorii greci, predecesori ai oamenilor de ştiinţă moderni, făceau efortul de a discerne elementele care compuneau materia B distingeau patru elemente: aerul, apa, focul, pământul; Biblia, în schimb, ne invită să intrăm în raport cu Fiinţa personală care a creat materia: Dumnezeu.

Lecturile de astăzi arată cum Isus, şi apostolii după el, a confirmat şi aprofundat această orientare.

Cărturarii şi fariseii i se adresează lui Isus cu o observaţie privind o practică religioasă, postul: ei erau foarte atenţi la practicile religioase, la prescripţiile legii şi la tradiţiile ebraice şi se minunau constatând că discipolii lui Isus nu erau preocupaţi de aceste lucruri, nu posteau.

Răspunsul lui Isus schimbă perspectiva, făcând trecerea de la observarea legii la norma atenţiei faţă de o persoană, aceea a „mirelui” (cum se desemnează el însuşi). Prezenţa mirelui în mijlocul discipolilor îi dispensează pe aceştia de a face post; „vor veni zile când mirele va fi luat de la ei; atunci, în zilele acelea, vor posti”. Postul este prezentat, astfel, într-o strânsă legătură cu prezenţa sau absenţa unei persoane, aceea a lui Isus; nu mai este, deci, o regulă impersonală şi fixă, ci un mod de raportare la o persoană, variabil după circumstanţe.

În Noul Testament, toate instituţiile sunt secundare, chiar şi cele mai sacre, cum este legea sabatului; precedenţa este întotdeauna în relaţie cu persoanele, înainte de toate, în relaţia cu Cristos, fundamentul oricăror alte relaţii. În prima lectură, Paul insistă într-un mod analog asupra acestui punct: „Să nu vedeţi în noi decât pe slujitorii lui Cristos”. Apostolii sunt într-o relaţie personală cu Cristos şi această relaţie este lucrul cel mai important de luat în considerare. Sfântul Paul notează că nici măcar el nu se judecă pe sine însuşi, atitudine care ar echivala cu închiderea în limitele propriei fiinţe: „Nici eu nu mă judec pe mine însumiY cel care mă judecă este Domnul”. El îi invită chiar şi pe corinteni să nu judece pe nimeni, tocmai pentru a respecta raportul fiecăruia cu Domnul. Domnului îi revine dreptul de a judeca, deoarece el singur cunoaşte persoanele, cunoaşte „gândurile inimii”. Oamenii dispun, pentru a judeca, doar de legi externe, pe care le pot aplica cât mai bine cu putinţă, dar Domnul judecă conform atotştiinţei sale şi prin prisma relaţiilor pe care persoanele le au cu el. Aceasta este o perspectivă eliberatoare. Să ne bucurăm că nu mai suntem „închişi”, cum spune în altă parte sfântul Paul, închişi sub stăpânirea Legii, o instituţie impersonală, fixată pe două pietre; să ne bucurăm că suntem invitaţi mereu să aprofundăm raportul nostru personal cu Cristos, Domnul nostru şi fratele nostru, pentru a intra în intimitatea lui Dumnezeu şi să găsim, astfel, plinătatea vieţii şi a iubirii.