en-USro-RO

Inregistrare | Login
2 februarie 2018

Calendarul zilei

Vineri, 2 februarie 2018

Sfintii zilei
ÎNTÂMPINAREA DOMNULUI; Sf. Ioana
Liturghierul Roman
ÎNTÂMPINAREA DOMNULUI 
Liturghie proprie, Gloria, prefaţã proprie
alb, P
Lectionar
Mal 3,1-4 (Evr 2,14-18): Va intra dintr-odatã în templul sãu Domnul pe care voi îl cãutaţi. (Trebuia sã se facã în toate asemenea fraţilor.)
Ps 23: Domnul oştirilor: el este regele gloriei.
Lc 2,22-40 (2,22-32): Ochii mei au vãzut mântuirea ta.
Meditatia zilei
ÎNTÂMPINAREA DOMNULUI 

 

Sfintii zilei

Sf. Grigore cel Mare, pp. înv. **

 Liturghierul Roman

 

3 septembrie
Sf. Grigore cel Mare, pp. înv. **


Ant. la intrare 
Sfântul Grigore, ridicat pe catedra lui Petru,
căuta mereu faţa Domnului şi locuia în strălucirea iubirii lui.

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, care călăuzeşti poporul tău cu blândeţe
şi domneşti asupra lui cu iubire,
te rugăm, prin mijlocirea sfântului Grigore cel Mare,
să reverşi Duhul înţelepciunii asupra celor
pe care i-ai pus învăţători şi conducători în Biserică,
pentru ca propăşirea turmei sfinte
să aducă în veci bucurie păstorilor ei.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR\
Ascultă-ne, te rugăm, Doamne,
pentru ca ofranda pe care ţi-o prezentăm astăzi,
când celebrăm amintirea sfântului papă Grigore,
să ne fie de folos,
căci tu ai rânduit ca jertfirea ei să şteargă păcatele lumii întregi.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie
 
Acesta este administratorul credincios şi înţelept,
pe care stăpânul l-a pus peste servitorii săi,
ca să le dea porţia de hrană la timpul potrivit.                     Lc 12,42

 

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Doamne,
tu ne-ai întărit prin Cristos, pâinea cea vie:
luminează-ne, te rugăm, prin Cristos învăţătorul,
pentru ca, celebrând amintirea sfântului Grigore,
să cunoaştem adevărul tău şi să-l înfăptuim în iubire.
Prin Cristos, Domnul nostru.

 

Lectionar

 Grigore cel Mare (540-604) s-a născut la Roma. Urcând treptele ierarhiei civile, a ajuns prefect al oraşului. A renunţat la această funcţie şi a îmbrăţişat viaţa monastică. Moştenirea rămasă de la tatăl său a oferit o pentru întemeierea mai multor mănăstiri. Papa Pelagiu al II-lea i-a conferit diaconatul şi l-a trimis în misiune la Constantinopol ca legat papal. Ales papă la 3 septembrie 590, pune în slujba Bisericii darurile sale de organizator şi scriitor. Trimite misionari în Anglia, organizează Liturghia romană şi muzica religioasă, care-i poartă numele. În operele sale comentează Scripturile; îi învaţă pe toţi căile perfecţiunii evanghelice şi dă păstorilor sfaturi pentru a-i conduce la Dumnezeu pe oamenii care le sunt încredinţaţi. A murit la 12 martie 604.

 

LECTURA I
Nu ne predicăm pe noi înşine, ci pe Isus Cristos Domnul,
iar noi suntem servitori ai voştri de dragul lui Isus.
Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul
către Corinteni 4,1-2.5-7

1 Fraţilor,
având această slujire
pe care am primit-o din îndurare,
nu ne descurajăm,
2 ci am renunţat la cele ascunse ale ruşinii,
nu umblăm cu viclenie
şi nici nu falsificăm cuvântul lui Dumnezeu.
Dimpotrivă, arătând adevărul,
ne prezentăm în faţa conştiinţei oricărui om
înaintea lui Dumnezeu.
5 Căci nu ne predicăm pe noi înşine,
ci pe Isus Cristos Domnul,
iar noi suntem sclavi ai voştri de dragul lui Isus.
6 Într-adevăr, Dumnezeu, care a zis:
„Să strălucească lumina din întuneric!”,
el însuşi a strălucit în inimile noastre
pentru luminarea cunoaşterii gloriei lui Dumnezeu
pe faţa lui Isus Cristos.
7 Dar noi avem această comoară în vase de lut,
pentru ca puterea neobişnuită să fie de la Dumnezeu,
şi nu de la noi.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 95(96),1-2a.2b-3.7-8a.10 (R.: 3)

R
.: Vestiţi printre neamuri
minunile Domnului!

1 Cântaţi Domnului un cântec nou!
Cântaţi Domnului, toţi locuitorii pământului!
2a Cântaţi Domnului, binecuvântaţi numele lui! R.

2b Vestiţi din zi în zi mântuirea lui!
3 Vestiţi printre neamuri gloria lui,
tuturor popoarelor minunile sale! R.

7 Daţi Domnului, voi, familiile popoarelor,
daţi Domnului glorie şi putere!
8a Daţi Domnului gloria numelui său! R.

10 Spuneţi printre neamuri: „Domnul stăpâneşte!”
El a stabilit pământul pe temelii solide,
ca să nu se clatine;
el va judeca popoarele cu dreptate. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE In 15,15b
(Aleluia) „V-am numit pe voi prieteni”, spune Domnul,
„pentru că toate câte le-am auzit de la Tatăl
vi le-am făcut cunoscute”. (Aleluia)

EVANGHELIA
Rânduiesc pentru voi o împărăţie,
aşa cum Tatăl a rânduit pentru mine.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Luca 22,24-30

24 În acel timp,
s-a iscat între apostoli o neînţelegere:
care dintre ei ar putea fi socotit cel mai mare.
25 Dar Isus le-a zis:
„Regii neamurilor domină peste ele,
iar cei care-şi exercită autoritatea asupra lor
sunt numiţi binefăcători.
26 Însă voi nu fiţi aşa,
dar cel mai mare dintre voi să devină precum cel mai tânăr,
iar cel care conduce, precum cel care slujeşte!
27 Căci cine este mai mare:
cel care stă la masă sau cel care serveşte?
Oare nu cel care stă la masă?
Însă eu sunt în mijlocul vostru ca unul care slujeşte.
28 Voi sunteţi cei care aţi rămas cu mine în încercările mele.
29 Şi eu rânduiesc pentru voi o împărăţie,
aşa cum Tatăl a rânduit pentru mine;
30 ca să mâncaţi şi să beţi la masă cu mine în împărăţia mea
şi să vă aşezaţi pe tronuri,
ca să judecaţi cele douăsprezece triburi ale lui Israel”.
Cuvântul Domnului

 

 Meditatia zilei

1Cor 4,6-15; Ps 144; Lc 6,1-5

Vreau să fac o singură reflecţie asupra primei lecturi, şi aceasta este: Dumnezeu vrea să fim uniţi în caritate. „Fraţilor, nimeni să nu se umfle în pene în favoarea unuia şi împotriva altuiaY Ce bun ai, fără să-l fi primit? Dar dacă l-ai primit, la ce te făleşti, ca şi cum nu l-ai fi primit?”

Acesta este un cuvânt foarte profund, folosit în direcţia carităţii. Am primit totul: nu trebuie să folosim darul lui Dumnezeu pentru a crea diviziuni între noi, ci să devenim una în el.

Paul nu ezită să aducă drept exemplu corintenilor sentimentele sale şi ale celorlalţi apostoli: nici măcar insultele nu trebuie să ne facă să deviem de la calea iubirii. „Oamenii ne batjocoresc, iar noi îi binecuvântăm; ne prigonesc, iar noi răbdăm; ne calomniază, iar noi avem cuvinte de mângâiere”. Nu orgoliul care „umflă” ne face să trăim în caritate, ci umilinţa care ne ajută să recunoaştem cu bucurie că tot ceea ce avem ne-a fost dat ca să punem în slujba tuturor, ca buni administratori ai harului lui Dumnezeu.

Să-i cerem Domnului ca dorinţa carităţii care se află în noi să fie mereu mai operantă, pentru ca toţi împreună să lucrăm în aşa fel încât în lume să crească iubirea.