en-USro-RO

Inregistrare | Login
2 februarie 2018

Calendarul zilei

Vineri, 2 februarie 2018

Sfintii zilei
ÎNTÂMPINAREA DOMNULUI; Sf. Ioana
Liturghierul Roman
ÎNTÂMPINAREA DOMNULUI 
Liturghie proprie, Gloria, prefaţã proprie
alb, P
Lectionar
Mal 3,1-4 (Evr 2,14-18): Va intra dintr-odatã în templul sãu Domnul pe care voi îl cãutaţi. (Trebuia sã se facã în toate asemenea fraţilor.)
Ps 23: Domnul oştirilor: el este regele gloriei.
Lc 2,22-40 (2,22-32): Ochii mei au vãzut mântuirea ta.
Meditatia zilei
ÎNTÂMPINAREA DOMNULUI 

 

Sfintii zilei

Sf. Zaharia, profet

 Liturghierul Roman

 

DUMINICA A XXIII-A DE PESTE AN


Ant. la intrare 
Tu eşti drept, Doamne,
şi nepărtinitoare este judecata ta;
poartă-te cu slujitorul tău după bunătatea ta.                           Cf. Ps 118,137.124

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, care l-ai trimis pe Fiul tău
pentru a ne răscumpăra şi a ne face copiii tăi adoptivi,
te rugăm, priveşte cu bunătate la fiii iubirii tale
şi dăruieşte-le tuturor celor care cred în Cristos
libertatea adevărată şi moştenirea veşnică.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.  

ASUPRA DARURILOR
Dumnezeule, izvorul adevăratei evlavii şi al păcii, dă-ne,
te rugăm, harul să aducem prin această jertfă cinstea cuvenită
maiestăţii tale şi, prin participarea la sfintele taine,
să fim tot mai uniţi în credinţă şi iubire.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie
 
Cum doreşte cerbul izvoarele de apă,
aşa te doreşte sufletul meu pe tine, Dumnezeule.
Sufletul meu e însetat de Dumnezeul cel viu.                                       Cf.Ps 41,2-3

sau:

Eu sunt lumina lumii, spune Domnul.
Cine mă urmează nu umblă în întuneric, ci va avea lumina vieţii.         In 8,12

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
T
e rugăm, Doamne, dă-le credincioşilor tăi,
pe care îi hrăneşti şi îi întăreşti cu pâinea cuvântului tău
şi a tainelor cereşti, harul, ca, folosindu-se
de aceste daruri minunate ale Fiului tău preaiubit,
să se învrednicească a fi părtaşi pururi de viaţa lui.
El, care vieţuieşte si domneşte în vecii vecilor.

 

Lectionar

 Până acum, Evanghelia după Luca a arătat modul în care Dumnezeu revelează ceva nou în Isus. Începând din acest moment ne va arăta în ce constă această noutate. Pentru că şefii poporului au luat poziţie împotriva lui Isus, el va avea nevoie cât mai curând de noi “responsabili”. Astfel îi alege pe cei 12 apostoli. Apostol înseamnă “trimis”.

 

LECTURA I
Frate cu frate se judecă,
şi aceasta, înaintea celor necredincioşi.
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul
către Corinteni 6,1-11

1 Fraţilor,
îndrăzneşte cineva dintre voi,
care are vreo pricină cu un altul,
să se lase judecat de cei nedrepţi, şi nu de sfinţi?
2 Sau nu ştiţi că sfinţii vor judeca lumea?
Şi dacă lumea este judecată de voi,
sunteţi nevrednici ca să judecaţi probleme mărunte?
3 Nu ştiţi că noi îi vom judeca pe îngeri?
Cu atât mai mult problemele vieţii acesteia.
4 Aşadar, dacă aveţi neînţelegeri în probleme ale vieţii acesteia,
îi puneţi judecători pe acei care nu au nicio trecere în Biserică?
5 O spun spre ruşinea voastră:
oare chiar nu este între voi niciun înţelept
care să poată judeca între fraţi?
6 Însă frate cu frate se judecă;
şi aceasta, înaintea celor necredincioşi?
7 Deja numai simplul fapt că aveţi procese între voi
este o decădere.
De ce nu acceptaţi mai degrabă să fiţi nedreptăţiţi?
Pentru ce nu acceptaţi mai degrabă să fiţi păgubiţi?
8 Ba, chiar voi faceţi nedreptate
şi faceţi şi pagubă, şi aceasta chiar fraţilor.
9 Sau nu ştiţi că cei nedrepţi
nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu?
Nu vă înşelaţi:
nici desfrânaţii, nici idolatrii, nici adulterii,
nici cei cu perversiuni sexuale, nici homosexualii,
10 nici hoţii, nici lacomii, nici beţivii,
nici bârfitorii, nici hrăpăreţii
nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu!
11 Şi aşa eraţi unii dintre voi,
dar aţi fost spălaţi, aţi fost sfinţiţi,
aţi fost justificaţi în numele Domnului Isus Cristos
şi în Duhul Dumnezeului nostru.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 149,1-2.3-4.5-6a şi 9b (R.: 4a)

R
.: Domnului îi place
de poporul său.
sau:
Aleluia.

1 Cântaţi Domnului un cântec nou,
lauda lui în adunarea credincioşilor săi!
2 Să se bucure Israel de creatorul său,
să tresalte de bucurie fiii Sionului pentru regele lor! R.

3 Să laude numele lui în dansuri,
să-i cânte psalmi cu tamburina şi cu harpa.
4 Căci Domnului îi place de poporul său
şi-i încoronează pe cei umili cu mântuire. R.

5 Să tresalte de bucurie, în glorie, credincioşii lui,
să scoată strigăte de bucurie în aşternutul lor!
6a Gura să le fie plină de laudele Domnului;
9b aceasta este o cinste pentru toţi credincioşii lui. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE cf. In 15,16
(Aleluia) Eu v-am ales pe voi,
ca să mergeţi şi să aduceţi rod,
iar rodul vostru să rămână, spune Domnul. (Aleluia)

EVANGHELIA
Isus a petrecut noaptea în rugăciune.
Apoi a ales doisprezece dintre ei, pe care i-a numit apostoli.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Luca 6,12-19

12 În zilele acelea,
Isus s-a dus pe munte, să se roage,
şi a petrecut noaptea în rugăciune către Dumnezeu.
13 Când s-a făcut ziuă,
i-a chemat pe discipolii săi la sine
şi a ales doisprezece dintre ei pe care i-a numit apostoli:
14 pe Simon, pe care l-a numit Petru, şi pe Andrei, fratele lui,
pe Iacob şi Ioan, pe Filip şi Bartolomeu,
15 pe Matei şi Toma, pe Iacob, fiul lui Alfeu,
şi pe Simon numit Zelotul,
16 pe Iuda, fiul lui Iacob,
şi pe Iuda Iscariot, care a devenit trădător.
17 Coborând împreună cu ei, s-a oprit pe câmpie.
O mare mulţime de discipoli ai săi
şi mult popor din toată Iudeea, din Ierusalim
şi din zona de pe coastă a Tirului şi a Sidonului
18 au venit ca să-l asculte şi să fie vindecaţi de bolile lor.
Cei chinuiţi de duhuri necurate erau vindecaţi
19 şi toată mulţimea căuta să-l atingă,
pentru că ieşea din el o putere care-i vindeca pe toţi.
Cuvântul Domnului

 

 Meditatia zilei

1Cor 6,1-11; Ps 149; Lc 6,12-19

Citim în evanghelie: „Toţi încercau să-l atingă, pentru că din el ieşea o putere care îi vindeca pe toţi”, şi în Scrisoarea către Corinteni: „Aţi fost spălaţi, aţi fost sfinţiţi, aţi fost îndreptăţiţiY„.

Dacă vom căuta izvorul acestei forţe de vindecare fizică şi morală, îl vom găsi în prima frază a pasajului evanghelic: „Isus s-a urcat pe un munte să se roage şi a petrecut toată noaptea în rugăciune”. Isus simte nevoia să se roage îndelung înaintea unui eveniment important în viaţa sa, alegerea celor doisprezece. E un minunat exemplu pe care trebuie să-l avem mereu prezent. Orice decizie, orice acţiune, orice întâlnire trebuie să fie trăite în lumina pe care am aflat-o în rugăciunea constantă, umilă, încrezătoare. O rugăciune ce trebuie să fie părtaşă la a lui, o rugăciune unde este prezent Duhul Sfânt prin care ne putem adresa lui Dumnezeu numindu-l „Abba, Tată!” şi, tocmai de aceea, o rugăciune, cu siguranţă, ascultată.

Rugăciunea lui Isus către Tatăl nu s-a întrerupt niciodată: „El este întotdeauna viu şi mijloceşte pentru noi”, scrie autorul Scrisorii către Evrei (7,25), şi Ioan ne asigură că el este „mijlocitorul nostru la Tatăl” (1In 2,1).

Să primim invitaţia pe care ne-o adresează Liturgia cuvântului de astăzi: să ne unim adeseori, cu recunoştinţă şi cu umilinţă, rugăciunea lui Isus pentru noi, pentru a primi, astfel, lumină şi tărie.