en-USro-RO

Inregistrare | Login
2 februarie 2018

Calendarul zilei

Vineri, 2 februarie 2018

Sfintii zilei
ÎNTÂMPINAREA DOMNULUI; Sf. Ioana
Liturghierul Roman
ÎNTÂMPINAREA DOMNULUI 
Liturghie proprie, Gloria, prefaţã proprie
alb, P
Lectionar
Mal 3,1-4 (Evr 2,14-18): Va intra dintr-odatã în templul sãu Domnul pe care voi îl cãutaţi. (Trebuia sã se facã în toate asemenea fraţilor.)
Ps 23: Domnul oştirilor: el este regele gloriei.
Lc 2,22-40 (2,22-32): Ochii mei au vãzut mântuirea ta.
Meditatia zilei
ÎNTÂMPINAREA DOMNULUI 

 

Sfintii zilei

Sf. Regina, fc. m.

 Liturghierul Roman

 

DUMINICA A XXIII-A DE PESTE AN


Ant. la intrare 
Tu eşti drept, Doamne,
şi nepărtinitoare este judecata ta;
poartă-te cu slujitorul tău după bunătatea ta.                           Cf. Ps 118,137.124

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, care l-ai trimis pe Fiul tău
pentru a ne răscumpăra şi a ne face copiii tăi adoptivi,
te rugăm, priveşte cu bunătate la fiii iubirii tale
şi dăruieşte-le tuturor celor care cred în Cristos
libertatea adevărată şi moştenirea veşnică.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.  

ASUPRA DARURILOR
Dumnezeule, izvorul adevăratei evlavii şi al păcii, dă-ne,
te rugăm, harul să aducem prin această jertfă cinstea cuvenită
maiestăţii tale şi, prin participarea la sfintele taine,
să fim tot mai uniţi în credinţă şi iubire.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie
 
Cum doreşte cerbul izvoarele de apă,
aşa te doreşte sufletul meu pe tine, Dumnezeule.
Sufletul meu e însetat de Dumnezeul cel viu.                                       Cf.Ps 41,2-3

sau:

Eu sunt lumina lumii, spune Domnul.
Cine mă urmează nu umblă în întuneric, ci va avea lumina vieţii.         In 8,12

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
T
e rugăm, Doamne, dă-le credincioşilor tăi,
pe care îi hrăneşti şi îi întăreşti cu pâinea cuvântului tău
şi a tainelor cereşti, harul, ca, folosindu-se
de aceste daruri minunate ale Fiului tău preaiubit,
să se învrednicească a fi părtaşi pururi de viaţa lui.
El, care vieţuieşte si domneşte în vecii vecilor.

 

Lectionar

 Isus reia în felul său exclamaţia din Isaia 61: “Fericiţi cei săraci!”. Luca se referă la creştinii din comunitatea sa care erau săraci şi persecutaţi: “Fericiţi sunteţi voi... acum!”. În timp ce pentru Matei fericirile se inserează într-un program de viaţă “spirituală” cu răsplată în cer, pentru Luca ele vestesc răsturnarea situaţiei de la această viaţă la viaţa viitoare.

 

LECTURA I
Eşti legat de femeie? Nu căuta să te desparţi!
Nu eşti legat de femeie? Nu căuta femeie!
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul
către Corinteni 7,25-31

25 Fraţilor,
cât despre fecioare,
nu am nicio poruncă de la Domnul,
însă le dau un sfat,
ca unul care am primit de la Domnul
harul de a fi vrednic de crezare.
26 Eu cred că este bine, din cauza dificultăţii timpului de faţă,
e bine ca omul să fie aşa:
27 Eşti legat de femeie? Nu căuta să te desparţi!
Nu eşti legat de femeie? Nu căuta femeie!
28 Totuşi, dacă te căsătoreşti, nu păcătuieşti.
Iar dacă o fecioară se căsătoreşte, nu păcătuieşte.
Dar aceştia vor avea suferinţe în trupul lor.
Eu însă vreau să vă cruţ.
29 Fraţilor, eu vă spun aceasta: timpul s-a scurtat.
În rest, cei care au femeie să fie ca şi cum nu ar avea,
30 cei care plâng, ca şi cum nu ar plânge,
cei care se bucură, ca şi cum nu s-ar bucura,
cei care cumpără, ca şi cum nu ar poseda,
31 cei care se folosesc de lumea aceasta, ca şi cum nu s-ar folosi!
Căci chipul acestei lumi trece.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 44(45),11-12.14-15.16-17 (R.: 11a)

R
.: Ascultă, fiică,
priveşte şi pleacă-ţi urechea!

11 Ascultă, fiică, priveşte şi pleacă-ţi urechea,
uită de poporul tău şi de casa tatălui tău!
12 Regele râvneşte la frumuseţea ta;
el îţi este stăpânul, prosternă-te în faţa lui! R.

14 Toată abundenţa ficei regelui se vede
când intră îmbrăcată în haine brodate cu aur.
15 În haine strălucitoare e adusă la rege;
fecioare formează alaiul ei,
prietenele ei sunt aduse la tine. R.

16 Sunt aduse în bucurie şi veselie,
sunt conduse în palatul regelui.
17 În locul părinţilor tăi vor fi copiii tăi
şi îi vei pune conducători peste tot pământul. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Lc 6,23ab
(Aleluia) Bucuraţi-vă şi tresăltaţi de bucurie, spune Domnul,
căci, iată, răsplata voastră va fi mare în cer! (Aleluia)

EVANGHELIA
Fericiţi voi, cei săraci!
Dar vai vouă, bogaţilor!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Luca 6,20-26

20 În acel timp,
ridicându-şi ochii spre discipolii săi,
Isus a spus:
„Fericiţi voi, cei săraci,
căci a voastră este împărăţia lui Dumnezeu!
21 Fericiţi voi, care acum sunteţi flămânzi, căci vă veţi sătura!
Fericiţi voi, care plângeţi acum, căci veţi râde!
22 Fericiţi veţi fi când oamenii vă vor urî,
când vă vor exclude, când vă vor insulta
şi vor şterge numele vostru ca infam
din cauza Fiului Omului.
23 Bucuraţi-vă în ziua aceea şi tresăltaţi de bucurie,
căci, iată, răsplata voastră va fi mare în cer!
Pentru că aşa au făcut şi părinţii lor profeţilor.
24 Dar vai vouă, bogaţilor,
pentru că vă primiţi mângâierea!
25 Vai vouă, celor care sunteţi sătui acum,
căci veţi suferi de foame!
Vai vouă, celor care râdeţi acum,
căci veţi jeli şi veţi lăcrima!
26 Vai vouă, când toţi oamenii vă vor vorbi de bine;
pentru că aşa au făcut părinţii lor profeţilor falşi”.
Cuvântul Domnului

 

 Meditatia zilei

1Cor 7,25-31; Ps 44; Lc 6,20-26

Lecturile de la Liturghia de astăzi sunt o invitaţie puternică de a trăi în speranţă, în bucuria speranţei.

Toate fericirile sunt expresia acestei bucurii: suntem fericiţi deoarece ştim că vom fi fericiţi în bucuria lui Dumnezeu. „Fericiţi sunteţi voi, cei care acum sunteţi înfometaţi, pentru că vă veţi sătura. Fericiţi sunteţi voi, cei care plângeţi acum, pentru că veţi râde. Fericiţi sunteţi voi când vă urăsc oamenii şi vă exclud din comunitatea lor, când vă insultă şi vă fac numele de batjocură din cauza Fiului OmuluiY căci răsplata voastră este mare în ceruri”. Întreaga noastră viaţă îşi are fundamentul ei luminos în această speranţă.

Cuvintele sfântului Paul au aceeaşi semnificaţie. „Timpul este scurt”. Adică speranţa trebuie să fie mare, căci împărăţia lui Dumnezeu este aproape şi pentru că toate celelalte realităţi şi-au pierdut greutatea, consistenţa în faţa acestei mari realităţi care este atât de aproape şi pe care o posedăm deja în speranţă.

„Aşadar, vă spun: timpul este scurt”. Aşa cum atunci când soarele străluceşte orice lumină îşi pierde strălucirea, la fel, toate bucuriile şi durerile pământeşti pălesc atunci când este trăită cu adevărat speranţa creştină. „De acum înainte B spune Paul B cei care au soţii să-şi ducă viaţa ca şi cum nu le-ar avea; cei care plâng, ca şi cum nu ar plânge, şi cei care se bucură, ca şi cum nu s-ar bucura”. Tristeţile noastre, de acum înainte, vor fi relative, şi chiar bucuriile noastre, pentru că toate vor fi absorbite de unica şi imensa bucurie: Domnul este aproape.

Evanghelia fericirilor ne sugerează o altă reflecţie. Un creştin nu trebuie să se conformeze lumii din cauza fricii de a nu fi criticat sau din dorinţa ca toţi să spună numai lucruri bune despre el. Domnul spune: „Vai vouă când toţi oamenii vă vorbesc de bine. La fel au făcut părinţii voştri cu profeţii cei mincinoşi”. Dacă oamenii ne critică pentru că nu ne trăim bine vocaţia noastră, desigur, trebuie să ne schimbăm. Dar dacă suntem criticaţi pentru că nu trăim după principiile lumii, trebuie să rămânem fermi în speranţa şi în fidelitatea faţă de evanghelie. Astfel, fericirea promisă de Domnul va fi prezentă în noi deja din timpul de faţă.