en-USro-RO

Inregistrare | Login
21 februarie 2018

Calendarul zilei

Miercuri, 21 februarie 2018

Sfintii zilei
Sf. Petru Damian, ep. înv. *
Liturghierul Roman
Miercuri din sãptãmâna 1 din Post
Liturghie proprie, prefațã pentru Postul Mare (I, II, III sau IV)
violet, I, R.
Lectionar
Iona 3,1-10: Ninivitenii au pãrãsit calea lor cea rea.
Ps 50: Inima cãitã și smeritã, Dumnezeule, n-o disprețui!
Lc 11,29-32: Acestei generații nu i se va da alt semn, decât semnul lui Iona.
Meditatia zilei
Miercuri din sãptãmâna 1 din Post


 

 

Sfintii zilei

Sf. Ioan Gură de Aur, ep. înv. **

 Liturghierul Roman

 

13 septembrie
Sf. Ioan Gură de Aur, ep. înv. **


Ant. la intrare 
Cei învăţaţi vor străluci ca lumina cerului
şi cei care îi învaţă pe cei mulţi dreptatea
vor fi precum stelele în vecii vecilor.                     Cf. Dan 12,3.

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule,
tăria celor ce nădăjduiesc în tine,
care ai voit ca sfântul episcop Ioan Gură de Aur
să strălucească printr-o minunată elocvenţă şi prin tărie în încercări,
dă-ne, te rugăm, harul,
să fim şi noi luminaţi de învăţătura lui
şi întăriţi de exemplul lui de răbdare neînvinsă.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR
Să-ţi fie plăcută, Dumnezeule,
jertfa pe care ţi-o aducem din toată inima,
astăzi, când celebrăm amintirea sfântului Ioan Gură de Aur
şi când, după îndemnul lui,
ne dăruim şi pe noi înşine cu totul ţie, lăudându-te într-un glas.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie
 
Noi îl predicăm pe Cristos cel răstignit, pe Cristos,
puterea lui Dumnezeu şi înţelepciunea lui Dumnezeu.         Cf. 1Cor 1,23-24

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Dă-ne, te rugăm, Dumnezeule îndurător, harul,
ca tainele pe care le-am primit,
celebrând amintirea sfântului Ioan Gură de Aur,
să ne întărească în iubirea ta
şi să ne facă mărturisitori fideli ai adevărului tău.
Prin Cristos, Domnul nostru.

 

Lectionar

 Ioan (349-407) s-a născut la Antiohia; a primit o educaţie aleasă; a îmbrăţişat viaţa ascetică, a fost hirotonit preot şi a devenit un predicator vestit. Compune o operă teologică şi exegetică în care pune în lumină sensul literal al Scripturii. În anul 398 a fost ales episcop de Constantinopol. A lucrat la redresarea morală a clerului şi a credincioşilor. Şi-a atras astfel ura împărătesei Eudoxia şi a curţii imperiale. A fost silit să ia drumul exilului de două ori. Apăsat de suferinţă, a murit la Comana, în Pont, la 14 septembrie 407. A predicat şi a scris mult expunând învăţătura creştină şi îndemnând la o viaţă creştină autentică, meritând numele de Chrysostom – “Gură de Aur”. Este patronul oratorilor creştini.

 

LECTURA I
Au primit lucrarea slujirii
spre edificarea trupului lui Cristos.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul
către Efeseni 4,1-7.11-13

1 Fraţilor,
aşadar, vă îndemn eu, prizonierul în Domnul,
să umblaţi în mod vrednic
de chemarea pe care aţi primit-o:
2 cu toată umilinţa şi blândeţea, cu îndelungă răbdare,
îngăduindu-vă unii pe alţii în iubire,
3 străduindu-vă să păstraţi unitatea Duhului
în legătura păcii.
4 Este un singur trup şi un singur Duh,
după cum aţi şi fost chemaţi la o singură speranţă,
aceea a chemării voastre.
5 Este un singur Domn,
o singură credinţă, un singur Botez,
6 un singur Dumnezeu şi Tată al tuturor,
care este peste toate, prin toţi şi în toţi.
7 Fiecăruia dintre noi i s-a dat harul
după măsura darului lui Cristos.
11 Tot el i-a dat pe unii ca apostoli;
pe alţii, ca profeţi;
pe alţii, ca evanghelişti;
pe alţii, ca păstori şi învăţători
12 pentru desăvârşirea sfinţilor în vederea lucrării slujirii
spre edificarea trupului lui Cristos,
13 până când vom ajunge toţi la unitatea credinţei
şi a cunoaşterii Fiului lui Dumnezeu,
la omul desăvârşit,
la măsura staturii plinătăţii lui Cristos.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 39(40),2 şi 4ab.7-8a.8b-9.10 (R.: 8a şi 9a)

R
.: Iată, vin, Doamne,
ca să fac voinţa ta!

2 Cu dor l-am aşteptat pe Domnul,
iar el s-a plecat spre mine şi mi-a ascultat strigătul.
4ab El a pus în gura mea un cântec nou,
un imn de laudă pentru Dumnezeul nostru. R.

7 Jertfă şi ofrandă tu nu doreşti,
tu mi-ai deschis urechile;
nu ceri nici arderi de tot, nici jertfă pentru păcat.
8a Atunci, am zis: „Iată, vin! R.

8b În sulul cărţii este scris despre mine:
9 ca să fac voinţa ta!”
Dumnezeul meu, aceasta o doresc.
Legea ta este în adâncul inimii mele. R.

10 Vestesc dreptatea ta în adunarea cea mare;
nu-mi închid buzele; tu ştii lucrul acesta, Doamne! R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE
(Aleluia) Sămânţa este cuvântul lui Dumnezeu,
semănătorul este Cristos;
toţi cei care-l vor găsi vor rămâne în veci. (Aleluia)

EVANGHELIA*
Iată, semănătorul a ieşit să semene!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Marcu 4,1-10.13-20

1 În acel timp,
Isus a început din nou
să înveţe de-a lungul mării
şi s-a adunat în jurul lui o mulţime aşa de mare,
încât el, urcându-se, s-a aşezat în barcă, pe mare.
Şi toată mulţimea era lângă mare, pe uscat.
2 El îi învăţa multe în parabole.
Şi le spunea în învăţătura lui:
3 „Ascultaţi! Iată, semănătorul a ieşit să semene!
4 Şi, în timp ce semăna,
o parte a căzut de-a lungul drumului.
Au venit păsările cerului şi au mâncat-o.
5 O altă parte a căzut pe loc pietros,
unde nu avea pământ mult,
şi îndată a răsărit, pentru că nu avea pământ adânc.
6 Iar când soarele a răsărit,
s-a veştejit şi, pentru că nu avea rădăcină, s-a uscat.
7 O altă parte a căzut între spini.
Spinii au crescut şi au înăbuşit-o şi nu a dat rod.
8 Iar alta a căzut în pământ bun şi a dat rod.
A încolţit, a crescut şi a adus:
una – treizeci, alta – şaizeci, alta – o sută”.
9 Şi a zis:
„Cine are urechi pentru a asculta să asculte!”
10 Când a rămas singur,
cei din jurul lui, împreună cu cei doisprezece,
l-au întrebat despre parabole.
13 Apoi le-a spus: „Nu înţelegeţi această parabolă?
Cum veţi înţelege atunci toate parabolele?
14 Semănătorul seamănă cuvântul.
15 Aceştia sunt cei care sunt de-a lungul drumului
unde se seamănă cuvântul:
când îl ascultă, vine imediat Satana
şi ia cuvântul semănat în ei.
16 Cei semănaţi pe loc pietros sunt aceia
care, când ascultă cuvântul, îl primesc îndată cu bucurie,
17 dar nu au rădăcină în ei, ci sunt nestatornici.
Dacă vine o suferinţă sau o persecuţie din cauza cuvântului,
se scandalizează îndată.
18 Alţii sunt cei semănaţi între spini.
Aceştia sunt cei care au ascultat cuvântul,
19 dar grijile acestei lumi,
amăgirea bogăţiilor şi celelalte pofte
intră şi înăbuşă cuvântul şi rămâne fără rod.
20 Apoi, sunt cei care sunt semănaţi în pământ bun.
Aceştia ascultă cuvântul,
îl primesc şi aduc rod:
unul – treizeci, altul – şaizeci, altul – o sută”.
Cuvântul Domnului

* forma prescurtată:

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE In 10,11
(Aleluia) Sămânţa este cuvântul lui Dumnezeu,
semănătorul este Cristos;
toţi cei care-l vor găsi vor rămâne în veci. (Aleluia)

EVANGHELIA
Iată, semănătorul a ieşit să semene.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Marcu 4,1-9

1 În acel timp,
Isus a început din nou
să înveţe de-a lungul mării
şi s-a adunat în jurul lui o mulţime aşa de mare,
încât el, urcându-se, s-a aşezat în barcă, pe mare.
Şi toată mulţimea era lângă mare, pe uscat.
2 El îi învăţa multe în parabole.
Şi le spunea în învăţătura lui:
3 „Ascultaţi! Iată, semănătorul a ieşit să semene!
4 Şi, în timp ce semăna,o parte a căzut de-a lungul drumului.
Au venit păsările cerului şi au mâncat-o.
5 O altă parte a căzut pe loc pietros, unde nu avea pământ mult,
şi îndată a răsărit, pentru că nu avea pământ adânc.
6 Iar când soarele a răsărit,
s-a veştejit şi, pentru că nu avea rădăcină, s-a uscat.
7 O altă parte a căzut între spini.
Spinii au crescut şi au înăbuşit-o şi nu a dat rod.
8 Iar alta a căzut în pământ bun şi a dat rod.
A încolţit, a crescut şi a adus:
una – treizeci, alta – şaizeci, alta – o sută”.
9 Şi a zis: „Cine are urechi pentru a asculta să asculte!”
Cuvântul Domnului

 

 Meditatia zilei

1Cor 12,12-14.27-31; Ps 99; Lc 7,11-17

Ieri, sfântul Paul a vorbit împotriva diviziunilor, astăzi ne vorbeşte în favoarea diversităţii şi în aparenţă pare să se contrazică. În realitate, unitatea nu există fără diversitate, aşa cum trupul nu există fără diversitatea membrelor: un trup care nu ar fi decât ochi sau mâini sau doar cap nu ar mai fi trup.

Desigur, diversitatea aduce cu sine probleme. Dacă ceilalţi nu acţionează ca noi, putem să ne simţim contrariaţi, deranjaţiY dacă o persoană este mai inteligentă, mai capabilă decât noi, acest lucru s-ar putea să ne supere, deoarece invidia ne face să vedem superioritatea sa ca o diminuare a propriei noastre valoriY Şi aşa mai departe. Acestea sunt reacţii naturale, efecte ale fragilităţii noastre. Dar există şi un alt mod de a reacţiona: să ne bucurăm tocmai pentru că alţii nu sunt ca noi. Varietatea îmbogăţeşte Biserica şi toate se întorc spre binele nostru. Ar fi dezastruos ca toţi să avem acelaşi temperament, în aceeaşi comunitate. În schimb, cine este vivace, chiar dacă este impulsiv, aduce viaţă; cine este înclinat spre reflecţie face posibilă aprofundareaY Astfel, comunitatea creşte ca trup al lui Cristos şi datorită acestei diversităţi, devenim „mădularele sale, fiecare în parte”.

Trebuie să cultivăm solidaritatea, în bucuria de a descoperi în alţii calităţi pe care noi nu le avem, dar care într-un anumit sens devin ale noastre, şi de a contribui cu zestrea proprie la binele comun. Astfel, nu ajungem să dispreţuim, să invidiem, ci vom trăi întotdeauna în caritate.