en-USro-RO

Inregistrare | Login
21 martie 2018

Calendarul zilei

Miercuri, 21 martie 2018

Sfintii zilei
Sf. Nicolae de Flüe, pustnic
Liturghierul Roman
Miercuri din sãptãmâna a 5-a din Post
Liturghie proprie, prefațã pentru Patimile Domnului I
violet, I
Lectionar
Dan 3,14-20.91-92.95: Dumnezeu l-a trimis pe îngerul sãu și i-a eliberat pe slujitorii sãi.
Ps Dan 3,52-56: Vrednic de laudã ești, Doamne, și preamãrit în veci.
In 8,31-42: Dacã Fiul vã va elibera, veți fi într-adevãr liberi.
Meditatia zilei
Miercuri din sãptãmâna a 5-a din Post

 

Sfintii zilei

Sf. Iosif din Copertino, pr.

 Liturghierul Roman

 

DUMINICA A XXV-A DE PESTE AN


Ant. la intrare 
Mântuirea poporului sunt eu.
Din orice strâmtorare vor striga spre mine,
îi voi asculta şi voi fi Dumnezeul lor în veci.

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, care ai întemeiat toată legea sfântă
în iubirea faţă de tine şi faţă de aproapele,
dăruieşte-ne harul, ca, păzind poruncile tale,
să ne învrednicim a ajunge la viaţa veşnică.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Doamne,
primeşte cu bunăvoinţă darurile poporului tău,
pentru ca, prin tainele tale cereşti,
să primim ceea ce mărturisim cu pietatea credinţei.
Prin Cristos, Domnul nostru

Ant. la Împărtăşanie
 
Tu ai dat învăţăturile tale ca să fie păzite cu fidelitate.
O, de-ar fi căile mele statornice în a păzi orânduirile tale!                     Ps 118,4-5

sau:
Eu sunt păstorul cel bun, spune Domnul.
Eu cunosc oile mele şi ele mă cunosc pe mine.                                        In 10,14

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Dăruieşte-ne mereu cu bunătate,
Doamne, ajutorul tău, nouă,
celor întăriţi cu sfintele sacramente,
ca să putem primi rodul răscumpărării
şi din tainele sfinte, şi prin întreaga noastră viaţă.
Prin Cristos, Domnul nostru.

 

Lectionar

 În Evanghelie, Isus ne învaţă ce utilizare să dăm banului. Banul şi folosirea lui corectă nu sunt scopuri în sine, ci numai mijloace în realizarea altor scopuri. Administratorul, care în aparenţă părea nedrept, a fost mai bun decât unul aspru cu datornicii stăpânului său. Prin valori materiale el a câştigat iubirea semenilor săi, care valorează mai mult decât o sumă de bani. Cine nu are această învăţătură despre valoarea bunurilor materiale practică o corectitudine formalistă, care îi închide inima faţă de necazul altora şi-l face să comită nedreptăţi ale căror victime sunt totdeauna cei săraci. Sfântul Paul ne îndeamnă să ne rugăm pentru toţi oamenii, dar în chip deosebit pentru cei mari, ceea ce facem în comun la rugăciunea universală.

LECTURA I
Contra acelora care îi cumpără cu bani puţini
pe cei nevoiaşi.
Citire din cartea profetului Amos 8,4-7

4 Ascultaţi lucrul acesta:
voi îl călcaţi în picioare pe cel nevoiaş
şi-i nimiciţi pe cei umili ai ţării,
5 spunând: „Când vor trece luna nouă
ca să vindem grâul
şi sabatul ca să deschidem grânarele,
să micşorăm efa şi să mărim siclul,
să falsificăm balanţele spre înşelătorie?
6 Să-i cumpărăm cu argint pe cei săraci,
iar pe nevoiaş, cu o pereche de sandale,
şi să vindem şi pleava grâului”.
7 Domnul s-a jurat pe gloria lui Iacob:
„Nu voi uita niciodată toate lucrările voastre”.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 112(113),1-2.4-6.7-8 (R.: cf. 1a şi 7b)

R
.: Lăudaţi-l pe Domnul
care îl înalţă pe cel sărman!
sau:
Aleluia.

1 Lăudaţi, slujitori ai Domnului,
lăudaţi numele Domnului!
2 Fie numele Domnului binecuvântat
de acum şi până în veac! R.

4 Domnul este preaînalt, mai presus de toate neamurile,
gloria lui este mai presus de ceruri.
5 Cine este ca Domnul Dumnezeul nostru,
care locuieşte atât de sus,
6 care îşi pleacă privirea să vadă
ce se petrece în cer şi pe pământ? R.

7 El ridică pe cel sărac din ţărână,
înalţă din mizerie pe cel sărman,
8 pentru ca să-l aşeze alături de nobili,
de nobilii poporului său. R.

LECTURA A II-A
Să se facă rugăciuni pentru toţi oamenii,
căci el vrea ca toţi oamenii să se mântuiască!
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul
către Timotei 2,1-8

1 Preaiubitule,
îndemn, înainte de toate, să se facă cereri,
rugăciuni, mijlociri şi mulţumiri pentru toţi oamenii,
2 pentru regi şi pentru toţi cei care sunt în conducere,
ca să ducem o viaţă paşnică şi liniştită,
cu toată evlavia şi demnitatea.
3 Acest lucru este bun şi plăcut
înaintea lui Dumnezeu, mântuitorul nostru,
4 care vrea ca toţi oamenii să se mântuiască
şi să ajungă la cunoaşterea adevărului.
5 Căci unul este Dumnezeu
şi unul singur este mijlocitor între Dumnezeu şi oameni:
omul Cristos Isus
6 care s-a dat pe sine însuşi ca răscumpărare pentru toţi.
Aceasta este mărturia adusă la timpul stabilit,
7 pentru care am fost pus eu ca predicator şi apostol
– spun adevărul, şi nu mint –,
învăţător al păgânilor în credinţă şi adevăr.
8 Aşadar, vreau ca bărbaţii să se roage în orice loc
ridicându-şi mâinile sfinte, fără mânie şi ceartă.
Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE 2Cor 8,9
(Aleluia) Isus Cristos, deşi era bogat, s-a făcut sărac,
pentru ca, prin sărăcia lui, voi să vă îmbogăţiţi. (Aleluia)

EVANGHELIA*
Nu puteţi sluji lui Dumnezeu şi mamonei.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Luca 16,1-13

1 În acel timp,
Isus le-a spus discipolilor săi:
„Era un om bogat care avea un administrator.
Acesta a fost denunţat că i-ar risipi averea.
2 El l-a chemat şi i-a spus: «Ce aud despre tine?
Dă cont de administraţia ta,
căci de acum nu mai poţi fi administrator!»
3 Atunci administratorul şi-a spus în sine:
«Ce voi face, pentru că stăpânul îmi ia administraţia?
Să sap, nu pot;
să cerşesc, mi-e ruşine.
4 Ştiu ce voi face
pentru ca oamenii să mă primească în casele lor
atunci când voi fi dat afară din administraţie».
5 Şi, chemându-i pe debitorii stăpânului său, unul câte unul,
i-a spus primului: «Cu ce eşti dator stăpânului meu?»
6 Acesta i-a spus: «Cu o sută de baţi de untdelemn».
El i-a răspuns: «Ia-ţi chitanţa,
aşază-te repede şi scrie cincizeci!»
7 După aceea i-a spus altuia: «Tu cât datorezi?»
Acesta a răspuns: «O sută de kor de grâu».
El i-a spus: «Ia-ţi chitanţa şi scrie optzeci!»
8 Stăpânul l-a lăudat pe administratorul nedrept,
pentru că a lucrat cu înţelepciune;
pentru că fiii veacului acestuia, în generaţia din care fac parte,
sunt mai înţelepţi decât fiii luminii.
9 Iar eu vă spun:
Faceţi-vă prieteni din mamona nedreaptă,
pentru ca ei să vă primească în corturile veşnice
atunci când veţi duce lipsă.
10 Cine este credincios în cele mai mici lucruri
este credincios şi în cele mai mari.
Şi cine este necinstit în cele mai mici lucruri
este necinstit şi în cele mai mari.
11 Deci, dacă voi nu aţi fost credincioşi cu mamona nedreaptă,
cine vă va încredinţa adevărata bogăţie?
12 Şi dacă nu aţi fost credincioşi cu avuţia străină,
cine v-o va da pe a voastră?
13 Niciun servitor nu poate sluji la doi stăpâni;
căci sau îl va urî pe unul şi-l va iubi pe celălalt,
sau va ţine la unul, iar pe celălalt îl va dispreţui.
Nu puteţi sluji lui Dumnezeu şi mamonei”.
Cuvântul Domnului

* forma prescurtată:

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE 2Cor 8,9
(Aleluia) Isus Cristos, deşi era bogat, s-a făcut sărac,
pentru ca, prin sărăcia lui, voi să vă îmbogăţiţi. (Aleluia)

EVANGHELIA
Nu puteţi sluji lui Dumnezeu şi mamonei.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Luca 16,10-13

10 În acel timp,
Isus le-a spus discipolilor săi:
„Cine este credincios în cele mai mici lucruri
este credincios şi în cele mai mari.
Şi cine este necinstit în cele mai mici lucruri
este necinstit şi în cele mai mari.
11 Deci, dacă voi nu aţi fost credincioşi cu mamona nedreaptă,
cine vă va încredinţa adevărata bogăţie?
12 Şi dacă nu aţi fost credincioşi cu avuţia străină,
cine v-o va da pe a voastră?
13 Niciun servitor nu poate sluji la doi stăpâni;
căci sau îl va urî pe unul şi-l va iubi pe celălalt,
sau va ţine la unul, iar pe celălalt îl va dispreţui.
Nu puteţi sluji lui Dumnezeu şi mamonei”.
Cuvântul Domnului