en-USro-RO

Inregistrare | Login
21 februarie 2018

Calendarul zilei

Miercuri, 21 februarie 2018

Sfintii zilei
Sf. Petru Damian, ep. înv. *
Liturghierul Roman
Miercuri din sãptãmâna 1 din Post
Liturghie proprie, prefațã pentru Postul Mare (I, II, III sau IV)
violet, I, R.
Lectionar
Iona 3,1-10: Ninivitenii au pãrãsit calea lor cea rea.
Ps 50: Inima cãitã și smeritã, Dumnezeule, n-o disprețui!
Lc 11,29-32: Acestei generații nu i se va da alt semn, decât semnul lui Iona.
Meditatia zilei
Miercuri din sãptãmâna 1 din Post


 

 

Sfintii zilei

Ss. Martiri din Coreea **

 Liturghierul Roman

 

20 septembrie
Sfinții Martiri din Coreea **


Ant. la intrare 
Sângele sfinţilor martiri
s-a vărsat pe pământ pentru Cristos;
de aceea, au primit răsplata veşnică.

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule,
Creatorul şi Mântuirea tuturor neamurilor,
care ţi-ai dobândit un popor sfânt în Coreea,
chemându-i pe mulţi fii ai tăi, în chip minunat la credinţa catolică,
şi l-ai sporit prin mărturia glorioasă
a sfinţilor Andrei, Paul şi a însoţitorilor lor,
dă-ne, prin exemplul şi mijlocirea lor, harul
să fim şi noi statornici până la moarte în îndeplinirea poruncilor tale.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR
Dumnezeule atotputernic,
priveşte cu bunăvoinţă la darurile poporului tău
şi, prin mijlocirea fericiţilor martiri, fă ca noi înşine
să devenim o jertfă plăcută ţie, spre mântuirea lumii întregi.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie
 
Oricine va da mărturie pentru mine înaintea oamenilor,
voi da şi eu mărturie pentru el
înaintea Tatălui meu cel din ceruri, spune Domnul.                 Mt 10,32

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Hrăniţi cu pâinea celor tari,
în sărbătoarea sfinţilor martiri,
te rugăm cu stăruinţă, Doamne,
ca, ataşându-ne cu fidelitate de Cristos,
să lucrăm în Biserică la mântuirea tuturor.
Prin Cristos, Domnul nostru.

 

Lectionar

 La începutul secolului al XVII-lea credinţa creştină a pătruns pentru prima dată în Coreea. O comunitate puternică şi ferventă a fost întemeiată şi condusă numai de laici până în anul 1836, când primii misionari veniţi din Franţa au putut pătrunde acolo pe ascuns. Din această comunitate, în timpul prigoanelor din anii 1839, 1846 şi 1866, au fost martirizaţi 103 credincioşi, dintre care ies în evidenţă primul preot, zelos păstor de suflete, Andrei Kim Taegõn şi marele apostol laic Paul Chõng Hasang; ceilalţi sunt în majoritate laici, bărbaţi şi femei, căsătoriţi sau nu, bătrâni, tineri şi copii, care, înfruntând chinurile, au sfinţit cu sângele lor preţios de martiri începuturile cu totul excepţionale ale Bisericii din Coreea.

 

LECTURA I
Nici moartea, nici viaţa
nu vor putea să ne despartă de iubirea lui Dumnezeu.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul
către Romani 8,31b-39

31b Fraţilor,
dacă Dumnezeu este pentru noi,
cine este împotriva noastră?
32 El, care nu l-a cruţat pe propriul său Fiu,
ba chiar l-a dat la moarte pentru noi toţi,
cum nu ne va dărui toate împreună cu el?
33 Cine va aduce acuză împotriva aleşilor lui Dumnezeu?
Dumnezeu este cel care justifică!
34 Cine îi va condamna?
Cristos Isus, care a murit, dar, mai mult, a şi înviat,
care este la dreapta lui Dumnezeu, intervine pentru noi.
35 Cine ne va despărţi de iubirea lui Cristos?
Oare necazul sau strâmtorarea,
sau persecuţia sau foametea,
sau lipsa de haine sau primejdia sau sabia?
36 După cum este scris:
„Pentru tine suntem daţi la moarte toată ziua,
suntem socotiţi ca nişte oi de înjunghiere”.
37 Dar în toate acestea
noi suntem mai mult decât învingători
prin cel care ne-a iubit.
38 Căci sunt convins că nici moartea, nici viaţa,
nici îngerii, nici stăpânirile,
nici cele prezente, nici cele viitoare, nici puterile,
39 nici înălţimile, nici adâncurile şi nici vreo altă creatură
nu vor putea să ne despartă de iubirea lui Dumnezeu
care este în Cristos Isus, Domnul nostru.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 114-115(116),10-11.12-13.14-15.16-17

R
.: Preţioasă este în ochii Domnului
moartea sfinţilor săi.

10 Eu mi-am păstrat credinţa
chiar şi atunci când spuneam: „Sunt foarte nefericit!”
11 Am spus în tulburarea mea:
„Tot omul este mincinos!” R.

12 Ce-i voi da în schimb Domnului
pentru tot binele pe care mi l-a făcut?
13 Voi lua potirul mântuirii
şi voi invoca numele Domnului. R.

14 Voi împlini făgăduinţele făcute Domnului
de faţă cu tot poporul său.
15 Lucru de preţ este în faţa Domnului
moartea credincioşilor săi. R.

16 Ascultă-mă, Doamne, căci sunt slujitorul tău,
eu, slujitorul tău şi fiul slujitoarei tale;
tu ai sfărâmat lanţurile mele.
17 Îţi voi aduce jertfă de laudă
şi voi invoca numele Domnului. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Iac 1,12
(Aleluia) Fericit omul care îndură ispita,
pentru că, după ce va fi încercat,
va primi coroana vieţii! (Aleluia)

EVANGHELIA
Dacă îmi slujeşte cineva,
Tatăl îl va cinsti.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan 12,24-26

24 În acel timp,
Isus le-a spus discipolilor săi:
„Adevăr, adevăr vă spun:
dacă bobul de grâu care cade în pământ nu moare,
rămâne singur;
însă dacă moare, aduce rod mult.
25 Cine îşi iubeşte viaţa o va pierde;
cine îşi urăşte viaţa în lumea aceasta
o păstrează pentru viaţa veşnică.
26 Dacă îmi slujeşte cineva, să mă urmeze,
iar acolo unde sunt eu
va fi şi cel care mă slujeşte.
Dacă îmi slujeşte cineva, Tatăl îl va cinsti”.
Cuvântul Domnului

 

 Meditatia zilei

Prov 21,1-6.10-13; Ps 118; Lc 8,19-21

Par dure acele cuvinte ale lui Isus adresate celui care îl anunţă că mama şi fraţii săi aşteaptă să-l vadă: „Mama mea şi fraţii mei sunt cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu şi îl pun în practică”. În realitate, ele îşi află semnificaţia prin misiunea sa de semănător al cuvântului lui Dumnezeu, care îl punea pe Isus într-o strânsă legătură cu mama sa, dar şi cu toţi aceia care îl ascultau. Mama şi fraţii săi în acel moment nu contau; îi stătea la inimă noua „familie” care se forma pe fundamentul mult mai profund decât acela al unei legături umane.

I-a căzut greu Mariei acest cuvânt al Fiului? Judecând cu psihologia noastră, desigur că aşa trebuie să fi fost, dar este evident că Isus nu intenţionează să o excludă pe mama sa, care se află în primul rând al celor care îi ascultă cuvântul. Luca ne-o prezintă în mod repetat pe Maria într-o atitudine de docilă ascultare a acestui cuvânt şi legătura între Isus şi mama sa ca fiind foarte puternică tocmai pentru că se baza, înainte de toate, pe ascultare.

Isus ne prezintă, deci, un model: cheamă discipolii să o imite în perfecta ascultare a cuvântului Tatălui. „Rudenia” cu el este obţinută de cel care se hrăneşte din cuvântul lui Dumnezeu, după cum el însuşi se hrănea din cuvântul şi voinţa Tatălui. Astfel, cu cât ne adâncim în ascultarea plină de supunere a cuvântului, cu atât mai profund devine şi raportul nostru cu Isus.

Aceasta este o realitate minunată când este trăită de o persoană în raport cu Domnul, ea devenind şi mai minunată atunci când o familie, o comunitate întreagă se situează într-o atitudine de ascultare faţă de cuvânt şi aprofundează legătura reciprocă cu Isus în lumina lui Dumnezeu.

Gândul că suntem legaţi de Isus printr-o legătură mult mai puternică decât orice legătură umană este un motiv de mare bucurie şi, în acelaşi timp, este un mare ajutor pentru depăşirea dificultăţilor în raporturile interpersonale. Pentru aceasta, trebuie să-i mulţumim întotdeauna lui Dumnezeu.