en-USro-RO

Inregistrare | Login
20 martie 2018

Calendarul zilei

Marți, 20 martie 2018

Sfintii zilei
Ss. Ioan Nepomuk, pr. m.; Paul, Ciril, Eugen și îns. m.
Liturghierul Roman
Marți din sãptãmâna a 5-a din Post
Liturghie proprie, prefațã pentru Patimile Domnului I
violet, I
Lectionar
Num 21,4-9: Oricine este mușcat și va privi spre șarpele din bronz va trãi.
Ps 101: Doamne, ascultã rugãciunea mea, și strigarea mea sã vinã la tine!
In 8,21-30: Când îl veți fi înãlțat pe Fiul Omului, atunci veți înþelege cã eu sunt.
Meditatia zilei
Marți din sãptãmâna a 5-a din Post

 

Sfintii zilei

Ss. Pius din Pietrelcina, pr. **; Zaharia şi Elisabeta

 Liturghierul Roman

 

23 septembrie
Sfântul Pius din Pietrelcina, pr. **


Ant. la intrare 
În ce mă priveşte, departe de mine gândul
de a mă lăuda cu altceva
decât în crucea Domnului nostru Isus Cristos.             Gal 6,14

RUGĂCIUNEA ZILEI
Atotputernice, veşnice Dumnezeule,
care i-ai dăruit sfântului preot Pius, harul
de a fi părtaş într-un chip special de crucea Fiului tău
şi ai reînnoit prin slujirea lui minunile milostivirii tale,
fă-ne şi pe noi,
ca, prin mijlocirea lui, să fim strâns uniţi cu pătimirile lui Cristos,
ca să fim duşi în mod fericit la mărirea învierii.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR
Primeşte, Doamne, te rugăm,
această jertfă a poporului tău,
pe care ţi-o aducem în amintirea sfântului Pius,
spre slava numelui tău.
Ea să ne dobândească şi nouă mântuirea veşnică.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie
 
Iată, eu sunt cu voi în toate zilele,
până la sfârşitul lumii, spune Domnul.                         Mt 28,20

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Î
ntăriţi cu hrana preasfântă,
te rugăm, Dumnezeule atotputernic,
să ne dai harul,
ca, urmând necontenit exemplul sfântului Pius,
să te slujim întotdeauna cu credinţă
şi să-i iubim pe toţi oamenii cu dragoste neobosită.
Prin Cristos, Domnul nostru.

 

Lectionar

 Francesco Forgione (1887-1968), viitorul Padre Pio, s-a născut la 25 mai 1887, la Pietrelcina (Italia). La 16 ani a intrat în noviciatul fraţilor capucini din Marcone. Va merge şi în alte mănăstiri pentru studii. Din cauza sănătăţii, este trimis acasă, unde rămâne şapte ani. Este hirotonit la 10 august 1910, la cererea sa, fiind foarte bolnav. Primii ani de preoţie se derulează la Pietrelcina. În anul 1916 intră în Mănăstirea “San Giovanni Rotondo”. La 20 septembrie 1918, primeşte stigmatele. Timp de 50 de ani este în serviciul sufletelor, prin rugăciune, sacrificii, Spovadă, Liturghie. În noaptea de 23 septembrie 1968, se spovedeşte, pronunţă numele lui Isus şi al Mariei şi intră în fericirea veşnică. A fost canonizat la 16 iunie 2002.

 

LECTURA I
Prin cruce, lumea este răstignită pentru mine,
iar eu pentru lume.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul
către Galateni 6,14-18

14 Fraţilor,
în ce mă priveşte,departe de mine gândul
de a mă lăuda cu altceva
decât în crucea Domnului nostru Isus Cristos,
prin care lumea este răstignită pentru mine,
iar eu pentru lume!
15 Căci nici circumcizia,
nici necircumcizia nu înseamnă ceva,
ci numai noua creatură.
16 Şi tuturor celor care vor urma acest îndemn
şi întregului Israel al lui Dumnezeu,pace şi îndurare.
17 De acum încolo nimeni să nu-mi aducă supărări,
căci eu port în trupul meu stigmatele lui Isus!
18 Fraţilor, harul Domnului nostru Isus Cristos
să fie cu duhul vostru! Amin!
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 15(16),1-2.3-4.5-6.7-8.9-10.11 (R.: cf. 5a)

R
.: Tu, Doamne,
eşti partea mea de moştenire.

1 Păzeşte-mă, Dumnezeule,
pentru că îmi caut refugiu în tine!
2 I-am spus Domnului: „Tu eşti Dumnezeul meu,
fericirea mea e numai la tine”. R.

3 În sfinţii care sunt pe pământ, în cei puternici,
în ei era toată plăcerea mea.
4 Îşi înmulţesc durerile cei care aleargă după zei străini,
dar eu nu le voi aduce nicio jertfă cu vărsare de sânge,
nici nu voi pune numele lor pe buzele mele. R.

5 Domnul este partea mea de moştenire şi cupa mea cu sorţi,
tu eşti acela care ai în mână soarta mea.
6 Sorţii mei au căzut pe terenul cel mai bun,
într-adevăr, moştenirea mea e minunată. R.

7 Îl binecuvântez pe Domnul, care m-a sfătuit,
la aceasta până şi noaptea mă îndeamnă inima.
8 Îl am mereu în faţa ochilor pe Domnul;
dacă el este la dreapta mea, nu mă clatin. R.

9 De aceea, inima mea se bucură
şi sufletul meu tresaltă de bucurie;
ba chiar şi trupul meu se va odihni în siguranţă,
10 deoarece nu vei lăsa sufletul meu în locuinţa morţilor,
nici nu vei îngădui ca cel credincios al tău
să vadă putrezirea. R.

11 Tu îmi vei face cunoscută cărarea vieţii;
în faţa ta sunt bucurii depline
şi desfătări veşnice la dreapta ta. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE cf. Mt 11,25
(Aleluia) Te preamăresc, Tată, Domn al cerului şi al pământului,
pentru că ai revelat celor mici misterele împărăţiei tale! (Aleluia)

EVANGHELIA
Ai ascuns acestea celor înţelepţi şi pricepuţi
şi le-ai revelat celor mici.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Matei 11,25-30

25 În acel timp,
Isus a luat cuvântul şi a zis:
„Te preamăresc, Tată,
Domn al cerului şi al pământului,
pentru că ai ascuns acestea celor înţelepţi şi pricepuţi
şi le-ai revelat celor mici!
26 Da, Tată, pentru că aceasta a fost dorinţa ta.
27 Toate mi-au fost date de Tatăl meu
şi nimeni nu-l cunoaşte pe Fiul decât Tatăl,
nici pe Tatăl nu-l cunoaşte nimeni decât numai Fiul
şi acela căruia Fiul vrea să-i reveleze.
28 Veniţi la mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi
şi eu vă voi da odihnă!
29 Luaţi asupra voastră jugul meu
şi învăţaţi de la mine, că sunt blând şi smerit cu inima,
şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre!
30 Căci jugul meu este plăcut,
iar povara mea este uşoară”.
Cuvântul Domnului

 

 Meditatia zilei

Qoh 3,1-11; Ps 143; Lc 9,18-22

Qohelet reflectează, întotdeauna într-un sens descurajator, că pe pământ nu există nici o stabilitate: timpului bucuriei îi succede durerea, naşterii, moarteaY şi asta valorează pentru toate lucrurile.

Sunt două moduri de a primi acest mesaj. Putem să-l primim într-un sens negativ, care duce la descurajare amară: nu putem să fixăm lucrurile cum am vrea deoarece timpul inexorabil aduce cu sine în mod necesar schimbarea: în noi există aspiraţia către eternitate, dar timpul distruge dintr-o parte şi construieşte pe de alta, fără încetare. Şi atunci, „ce avantaj are cel care munceşte din greu?”

Dar există şi un mod pozitiv: viaţa nu este un cerc închis al lucrurilor care se repetă la infinit şi se suprapun, ci răspunde la planul înţelept al lui Dumnezeu. În evanghelia de astăzi găsim tocmai această poziţie. Petru, în răspunsul la întrebarea lui Isus: „Dar voi, cine spuneţi că sunt eu?”, l-a recunoscut ca Mesia: „Mesia lui Dumnezeu”, şi Isus „le porunceşte cu severitate să nu spună aceasta nimănui”. Nu a sosit încă timpul pentru această revelaţie: trebuie să vină mai întâi timpul suferinţei, ca mai apoi să vină şi timpul învierii, care va arăta mesianitatea sa.

Iată: misterul pascal, cu timpii săi diferiţi, luminează toţi timpii vieţii umane. Fiul Omului „va învia a treia zi” şi planul lui Dumnezeu va fi împlinit. În toate întâmplările umane există întotdeauna timpul harului, deoarece misterul lui Cristos a făcut din ele ocazii de mare har. Şi în „ceasul lui Isus” toate încercările primesc lumină. Să mergem, deci, în lumina sa, uniţi cu misterul morţii şi al vieţii, spre fericirea veşnică pe care sufletul nostru o doreşte şi pe care el ne-a dobândit-o.