en-USro-RO

Inregistrare | Login
20 martie 2018

Calendarul zilei

Marți, 20 martie 2018

Sfintii zilei
Ss. Ioan Nepomuk, pr. m.; Paul, Ciril, Eugen și îns. m.
Liturghierul Roman
Marți din sãptãmâna a 5-a din Post
Liturghie proprie, prefațã pentru Patimile Domnului I
violet, I
Lectionar
Num 21,4-9: Oricine este mușcat și va privi spre șarpele din bronz va trãi.
Ps 101: Doamne, ascultã rugãciunea mea, și strigarea mea sã vinã la tine!
In 8,21-30: Când îl veți fi înãlțat pe Fiul Omului, atunci veți înþelege cã eu sunt.
Meditatia zilei
Marți din sãptãmâna a 5-a din Post

 

Sfintii zilei

Sf. Gerard, ep. m.

 Liturghierul Roman

 

DUMINICA A XXV-A DE PESTE AN


Ant. la intrare 
Mântuirea poporului sunt eu.
Din orice strâmtorare vor striga spre mine,
îi voi asculta şi voi fi Dumnezeul lor în veci.

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, care ai întemeiat toată legea sfântă
în iubirea faţă de tine şi faţă de aproapele,
dăruieşte-ne harul, ca, păzind poruncile tale,
să ne învrednicim a ajunge la viaţa veşnică.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Doamne,
primeşte cu bunăvoinţă darurile poporului tău,
pentru ca, prin tainele tale cereşti,
să primim ceea ce mărturisim cu pietatea credinţei.
Prin Cristos, Domnul nostru

Ant. la Împărtăşanie
 
Tu ai dat învăţăturile tale ca să fie păzite cu fidelitate.
O, de-ar fi căile mele statornice în a păzi orânduirile tale!                     Ps 118,4-5

sau:
Eu sunt păstorul cel bun, spune Domnul.
Eu cunosc oile mele şi ele mă cunosc pe mine.                                        In 10,14

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Dăruieşte-ne mereu cu bunătate,
Doamne, ajutorul tău, nouă,
celor întăriţi cu sfintele sacramente,
ca să putem primi rodul răscumpărării
şi din tainele sfinte, şi prin întreaga noastră viaţă.
Prin Cristos, Domnul nostru.

 

Lectionar

 Numai după înviere ucenicii vor înţelege că moartea lui Isus este un eveniment de mântuire. Conceptul triumfalist pe care îl aveau despre Mesia îi împiedica să înţeleagă şi să accepte dimensiunea oferirii sale totale. Isus va rămâne în singurătate completă în timpul pătimirii sale.

LECTURA I
Aminteşte-ţi de cel care te-a creat în zilele tinereţii tale,
până când duhul se va întoarce la Dumnezeu!
Citire din cartea lui Qohelet 11,9–12,8

11,9 Bucură-te, tinere, în tinereţea ta,
fă-ţi bine inimii tale în zilele tinereţii tale,
umblă pe căile inimii tale
şi după ceea ce văd ochii tăi!
Dar să ştii că, pentru toate acestea,
Dumnezeu te va aduce la judecată!
10 Îndepărtează indignarea din inima ta
şi fă să treacă răul din trupul tău!
Căci copilăria şi adolescenţa sunt deşertăciune.
12,1 Aminteşte-ţi de cel care te-a creat
în zilele tinereţii tale,
până să vină zilele cele rele
şi să fii atins de anii despre care vei spune:
„Nu am nicio plăcere în ei”,
2 până să se întunece soarele, lumina, luna şi stelele
şi să se întoarcă norii după ploaie,
3 până în ziua când vor tremura paznicii casei
şi se vor încovoia oamenii puternici,
vor înceta cele care macină,
căci vor fi puţine,
şi se vor întuneca cele care privesc prin ferestre.
4 Atunci vor fi închise cele două uşi care dau spre stradă,
va cădea zgomotul râşniţei;
oamenii se vor ridica la glasul păsării
şi vor înceta toate fiicele cântecului.
5 Atunci se vor teme de înălţime
şi de teroarea de pe drum;
dar va înflori migdalul,
se va da deoparte lăcusta şi va fi rupt caperul.
Căci orice om va merge spre casa veşniciei sale
şi cei care jelesc se vor învârti pe stradă
6 până când se va rupe funia de argint
şi se va sfărâma vasul de aur,
până când va fi zdrobit urciorul deasupra izvorului
şi se va sfărâma roata de la fântână,
7 până se va întoarce pulberea în pământ, aşa cum a fost,
şi până când duhul se va întoarce la Dumnezeu,
care l-a dat.
8 Deşertăciunea deşertăciunilor – spune Qohelet –,
toate sunt deşertăciune!
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 89(90),3-4.5-6.12-13.14 şi 17 (R.: 1)

R
.: Doamne, tu ai fost locul nostru de refugiu
din generaţie în generaţie.

3 Tu îl faci pe om să se întoarcă în ţărână,
tu ai spus: „Întoarceţi-vă, fiii lui Adam!”
4 Pentru că, în ochii tăi, o mie de ani
sunt ca ziua de ieri, care a trecut,
şi ca o strajă de noapte. R.

5 Îi iei ca un şuvoi; sunt ca un vis;
6 dimineaţa sunt ca iarba care creşte;
dimineaţa înfloreşte şi creşte,
seara este cosită şi se usucă. R.

12 Învaţă-ne să numărăm zilele noastre,
ca să dobândim înţelepciunea inimii!
13 Întoarce-te, Doamne; până când?
Ai milă de slujitorii tăi!
14 Satură-ne dis-de-dimineaţă cu bunătatea ta,
ca să tresăltăm de bucurie
şi să ne veselim în toate zilele vieţii noastre!
17 Bunăvoinţa Domnului Dumnezeului nostru
să fie asupra noastră!
Fă sigură pentru noi lucrarea mâinilor noastre!
Da, fă sigură lucrarea mâinilor noastre! R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE cf. 2Tim 1,10
(Aleluia) Mântuitorul nostru Isus Cristos a nimicit moartea
şi a făcut să strălucească viaţa şi nemurirea prin evanghelie. (Aleluia)

EVANGHELIA
Fiul Omului va fi dat în mâinile oamenilor.
Discipolilor le era frică să-l întrebe despre cuvântul acesta.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Luca 9,43b-45

43b În timp ce toţi se mirau pentru toate câte le făcea,
Isus le-a spus discipolilor săi:
44 „Ascultaţi cu atenţie cuvintele acestea:
Fiul Omului are să fie dat în mâinile oamenilor”.
45 Însă ei nu înţelegeau cuvântul acesta,
căci era nelămurit pentru ei,
ca să nu-l priceapă,
şi le era frică să-l întrebe despre cuvântul acesta.
Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Qoh 11,9-12; Ps 89; Lc 9,44-45

În Exerciţii spirituale, sfântul Ignaţiu e scris că în timpul consolării trebuie să-l prevedem pe acela al dezolării care va veni în după. Este un sfat pe care-l vedem actualizat în lecturile liturgiei de astăzi. Qohelet îi vorbeşte unui tânăr şi îl ajută să se gândească deja la bătrâneţe, la moarte, la judecata lui Dumnezeu, într-o descriere poetică plină de melancolie. Isus, în cursul vieţii sale publice, a cunoscut un timp de consolare: „Toţi erau plini de admiraţie pentru lucrurile pe care le făcea”, spune evanghelia, deci este un timp al succesului; şi iată că Isus tocmai atunci se gândeşte la apropiata sa pătimire: „Fiul Omului va fi dat pe mâinile oamenilor”.

Sfatul sfântului Ignaţiu este preţios, dar poate să fie rău înţeles şi să zădărnicească orice elan şi orice bucurie: dacă atunci când lucrurile merg bine cineva se gândeşte că ele vor merge rău, melancolia şi tristeţea vor fi inevitabile.

Nu acesta este sensul cuvintelor sfântului Ignaţiu şi nici al celor spuse de Isus discipolilor săi. Ele vor să ne ajute să înţelegem unde se găseşte adevărata bucurie, să nu o căutăm acolo unde nu este, să nu o căutăm în bucuriile superficiale, bucuriile trecătoare, cum sunt bucuriile ce provin din orgoliu, din egoism, care vor dispărea atunci când va veni timpul dezolării.

Dacă, în schimb, în timpul consolării ne bucurăm gândindu-ne la progresul împărăţiei lui Dumnezeu, în persoanele care-l iubesc pe Domnul, în iubirea cu care el ne ajută să mergem spre plinătatea vieţii, atunci chiar şi în încercări nu vom fi prea trişti şi vom reuşi să trăim în acelaşi timp în bucurie, deoarece vom înţelege că ele sunt necesare pentru ca iubirea să crească.

Aceasta este perspectiva lui Isus. El ştie că succesul vieţii sale publice este numai prima etapă pentru împărăţia lui Dumnezeu, ştie că victoria lui Dumnezeu se va realiza pe deplin prin pătimirea sa şi în ministerul său care nu caută succesul, ci voinţa lui Dumnezeu, care astăzi vrea succesul şi mâine va voi suferinţele şi moartea sa. De aceea, atunci când va sosi „ceasul său”, el îl va înfrunta cu curaj, cu aceeaşi iubire: este voinţa Tatălui.

Să ne fixăm, deci, pe valorile fundamentale, nu pe cele superficiale şi efemere. Dacă vom căuta să observăm porunca iubirii lui Dumnezeu şi a aproapelui şi să progresăm în această iubire, nu vom fi niciodată dezamăgiţi.