en-USro-RO

Inregistrare | Login
2 februarie 2018

Calendarul zilei

Vineri, 2 februarie 2018

Sfintii zilei
ÎNTÂMPINAREA DOMNULUI; Sf. Ioana
Liturghierul Roman
ÎNTÂMPINAREA DOMNULUI 
Liturghie proprie, Gloria, prefaţã proprie
alb, P
Lectionar
Mal 3,1-4 (Evr 2,14-18): Va intra dintr-odatã în templul sãu Domnul pe care voi îl cãutaţi. (Trebuia sã se facã în toate asemenea fraţilor.)
Ps 23: Domnul oştirilor: el este regele gloriei.
Lc 2,22-40 (2,22-32): Ochii mei au vãzut mântuirea ta.
Meditatia zilei
ÎNTÂMPINAREA DOMNULUI 

 

Sfintii zilei

Ss. Cosma şi Damian, m. *; Ghedeon

 Liturghierul Roman

 

DUMINICA A XXVI-A DE PESTE AN


Ant. la intrare 
Toate câte ni le-ai făcut, Doamne,
întru judecată adevărată le-ai făcut,
căci am păcătuit împotriva ta
şi de poruncile tale nu am ascultat;
însă, tu dă-i slavă numelui tău
şi fă cu noi după mulţimea îndurărilor tale!                     Dan 3,31.29.30.43.42 

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, care îţi dezvălui atotputernicia
mai ales prin milă şi iertare, te rugăm,
revarsă necontenit harul tău asupra noastră,
pentru ca, grăbindu-ne în întâmpinarea făgăduinţelor tale,
să ne facă părtaşi de bunurile cereşti.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Dumnezeule îndurător,
ca această jertfă a noastră să-ţi fie bineplăcută
şi, prin ea, să ni se deschidă
izvorul a toată binecuvântarea.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie
 
Adu-ţi aminte, Doamne,
de cuvântul dat slujitorului tău,
prin care m-ai făcut să sper.
Aceasta e mângâierea mea în necazuri.                                  Cf. Ps118,49-50

sau:
Prin aceasta am cunoscut iubirea lui Dumnezeu:
el şi-a dat viaţa pentru noi;
de aceea, şi noi trebuie să ne dăm viaţa pentru fraţi.                        1In 3,16

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Te rugăm, Doamne, ca taina cerească să ne fie
spre reînnoirea trupurilor şi a sufletelor, pentru ca noi,
care vestim moartea lui Cristos luând parte la pătimirile lui,
să ajungem împreună-moştenitori cu el în glorie.
El, care vieţuieşte si domneşte în vecii vecilor.

 

Lectionar

 Cine este mai important în împărăţia lui Dumnezeu? Isus le arată apostolilor stupiditatea întrebării. În logica Evangheliei, cel mai mic este mai mare, deoarece lasă să transpară mai bine “prezenţa” lui Cristos şi, în el, a Tatălui.

LECTURA I
Domnul a dat, Domnul a luat;
fie numele Domnului binecuvântat!
Citire din cartea lui Iob 1,6-22

6 Afost o zi când au venit fiii lui Dumnezeu
să stea înaintea Domnului.
Şi a venit şi Satana în mijlocul lor.
7 Domnul i-a zis lui Satana: „De unde vii?”
Satana i-a răspuns Domnului şi a zis:
„Am străbătut pământul şi m-am plimbat pe-acolo”.
8 I-a zis Domnul lui Satana:
„Ai băgat de seamă că nu este nimeni
ca slujitorul meu Iob: neprihănit şi drept,
se teme de Dumnezeu şi se fereşte de rău”.
9 Satana i-a răspuns Domnului şi a zis:
„Oare degeaba se teme Iob de Dumnezeu?
10 Oare nu l-ai protejat pe el,
casa lui şi tot ce este al lui de jur împrejur?
Ai binecuvântat lucrarea mâinii sale
şi turmele lui se răspândesc în ţară.
11 Însă întinde-ţi mâna şi atinge-te de tot ceea ce are!
Oare nu te va «binecuvânta» în faţă?”
12 Domnul i-a zis lui Satana:
„Iată, tot ceea ce are el este în mâna ta!
Numai spre el să nu-ţi întinzi mâna!”
Şi Satana a ieşit dinaintea Domnului.
13 Într-o zi, fiii şi fiicele lui mâncau şi beau vin
în casa fratelui lor, a celui dintâi născut.
14 A venit un mesager la Iob şi a zis:
„Boii arau şi măgăriţele păşteau alături de ei.
15 Dar au venit asupra lor sabeenii şi i-au prădat,
iar pe tineri i-au lovit cu ascuţişul sabiei;
am scăpat numai eu, ca să-ţi fac cunoscut”.
16 Pe când el încă vorbea, a venit un altul şi a zis:
„Focul lui Dumnezeu a căzut din cer şi a ars turma,
iar pe tineri i-a devorat.
Am scăpat numai eu, ca să-ţi fac cunoscut”.
17 Pe când el încă vorbea, a venit un altul şi a zis:
„Caldeii au făcut trei grupuri
şi au năvălit asupra cămilelor şi le-au capturat,
iar pe tineri i-au lovit cu ascuţişul sabiei;
am scăpat numai eu, ca să-ţi fac cunoscut”.
18 Pe când el încă vorbea, a venit un altul şi a zis:
„Fiii tăi şi fiicele tale mâncau şi beau vin
în casa fratelui lor, a celui întâi născut.
19 Şi, iată, un vânt mare a venit dinspre pustiu
şi a lovit cele patru colţuri ale casei;
ea a căzut peste tineri şi ei au murit;
am scăpat numai eu, ca să-ţi fac cunoscut”.
20 Atunci Iob s-a ridicat, şi-a sfâşiat mantia, şi-a ras capul,
a căzut la pământ şi s-a prosternat.
21 Şi a zis: „Gol am ieşit din sânul mamei mele
şi gol mă voi întoarce acolo.
Domnul a dat şi Domnul a luat:
să fie numele Domnului binecuvântat!”
22 În toate acestea, Iob nu a păcătuit
şi nu a făcut nimic dezgustător faţă de Dumnezeu.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 16(17),1.2-3.6-7 (R.: 6b)

R
.: Pleacă-ţi urechea spre mine, Doamne,
şi ascultă cuvintele mele!

1 Ascultă, Doamne, dreptatea mea,
ia aminte la strigarea mea;
pleacă-ţi urechea la rugăciunea mea,
de pe buze care nu au înşelăciune! R.

2 Judecata mea să vină de la tine, ochii tăi să vadă cele drepte.
3 Pune la încercare inima mea,
cerceteaz-o noaptea, încearcă-mă în foc,
dar nu vei găsi în mine nimic rău.
Răutate nu a trecut prin gura mea. R.

6 Strig către tine, Dumnezeule, căci tu mă asculţi,
pleacă-ţi urechea spre mine şi ascultă cuvintele mele!
7 Arată-ţi milostivirea ta cea mare,
tu, care cu dreapta ta îi scapi de duşmani
pe cei care caută refugiu în tine! R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Mc 10,45
(Aleluia) Fiul Omului a venit ca să slujească
şi să-şi dea viaţa ca răscumpărare pentru mulţi. (Aleluia)

EVANGHELIA
Cel mai mic dintre voi toţi, acela este mare.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Luca 9,46-50

46 În acel timp,
discipolilor le-a intrat în minte întrebarea:
cine dintre ei ar fi cel mai mare?
47 Dar Isus, cunoscând gândul inimii lor,
a luat un copil,
l-a pus să stea lângă el
48 şi le-a spus: „Cine primeşte acest copil în numele meu,
pe mine mă primeşte.
Şi cine mă primeşte pe mine
îl primeşte pe cel care m-a trimis;
căci cel mai mic dintre voi toţi care sunteţi aici,
acela este mare”.
49 Atunci, luând cuvântul, Ioan i-a spus: „Învăţătorule,
am văzut pe cineva care alunga diavoli în numele tău
şi i-am interzis, pentru că nu te urmează împreună cu noi”.
50 Dar Isus i-a zis:
„Nu-i interziceţi,
căci cine nu este împotriva voastră este cu voi!”
Cuvântul Domnului