en-USro-RO

Inregistrare | Login
2 februarie 2018

Calendarul zilei

Vineri, 2 februarie 2018

Sfintii zilei
ÎNTÂMPINAREA DOMNULUI; Sf. Ioana
Liturghierul Roman
ÎNTÂMPINAREA DOMNULUI 
Liturghie proprie, Gloria, prefaţã proprie
alb, P
Lectionar
Mal 3,1-4 (Evr 2,14-18): Va intra dintr-odatã în templul sãu Domnul pe care voi îl cãutaţi. (Trebuia sã se facã în toate asemenea fraţilor.)
Ps 23: Domnul oştirilor: el este regele gloriei.
Lc 2,22-40 (2,22-32): Ochii mei au vãzut mântuirea ta.
Meditatia zilei
ÎNTÂMPINAREA DOMNULUI 

 

Sfintii zilei

Ss. Venceslau, m. *; Laurenţiu Ruiz şi îns., m. *; Fer. Amalia, m.

 Liturghierul Roman

 

DUMINICA A XXVI-A DE PESTE AN


Ant. la intrare 
Toate câte ni le-ai făcut, Doamne,
întru judecată adevărată le-ai făcut,
căci am păcătuit împotriva ta
şi de poruncile tale nu am ascultat;
însă, tu dă-i slavă numelui tău
şi fă cu noi după mulţimea îndurărilor tale!                     Dan 3,31.29.30.43.42 

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, care îţi dezvălui atotputernicia
mai ales prin milă şi iertare, te rugăm,
revarsă necontenit harul tău asupra noastră,
pentru ca, grăbindu-ne în întâmpinarea făgăduinţelor tale,
să ne facă părtaşi de bunurile cereşti.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Dumnezeule îndurător,
ca această jertfă a noastră să-ţi fie bineplăcută
şi, prin ea, să ni se deschidă
izvorul a toată binecuvântarea.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie
 
Adu-ţi aminte, Doamne,
de cuvântul dat slujitorului tău,
prin care m-ai făcut să sper.
Aceasta e mângâierea mea în necazuri.                                  Cf. Ps118,49-50

sau:
Prin aceasta am cunoscut iubirea lui Dumnezeu:
el şi-a dat viaţa pentru noi;
de aceea, şi noi trebuie să ne dăm viaţa pentru fraţi.                        1In 3,16

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Te rugăm, Doamne, ca taina cerească să ne fie
spre reînnoirea trupurilor şi a sufletelor, pentru ca noi,
care vestim moartea lui Cristos luând parte la pătimirile lui,
să ajungem împreună-moştenitori cu el în glorie.
El, care vieţuieşte si domneşte în vecii vecilor.

 

Lectionar

 Aniversarul morţii papei Ioan Paul I (1978)
Trebuie să-l urmăm pe Isus şi să devenim discipolii săi cu promptitudine şi hotărâre. Este uşor să ne lăsăm condiţionaţi şi surprinşi de nostalgie datorită diferitelor legături. Pe de altă parte nu trebuie să fim impulsivi în a-l urma pe Domnul. Este o cale dificilă de neplăceri, sărăcie şi lipsuri
.

 

LECTURA I
Cum ar putea să fie drept omul
înaintea lui Dumnezeu?
Citire din cartea lui Iob 9,1-12.14-16

1 În zilele acelea,
Iob a luat cuvântul şi a răspuns prietenilor săi:
2 „Într-adevăr, ştiu că e aşa.
Cum ar putea să fie drept omul înaintea lui Dumnezeu?
3 Dacă ar dori să se certe cu el,
nu i-ar răspunde la una dintr-o mie de provocări.
4 El este înţelept cu inima şi tare în putere.
Cine s-a întărit împotriva lui şi are pace?
5 El mută munţii fără ca ei să ştie
că îi răstoarnă în mânia lui.
6 Cutremură pământul din locul lui
şi coloanele sale se clatină.
7 Vorbeşte soarelui şi nu răsare şi sigilează stelele.
8 Întinde singur cerurile
şi umblă pe înălţimile mării.
9 El face Ursa, Orionul şi Pleiadele
şi camerele din Teman.
10 El face lucruri mari, care nu pot fi pătrunse,
fapte minunate, care nu pot fi numărate.
11 Iată, trece pe lângă mine şi eu nu-l văd;
se duce şi eu nu-mi dau seama.
12 Dacă el se ridică, cine-l face să se întoarcă
şi cine-i poate spune: «Ce faci?»
14 Dar eu cum să-i răspund
şi cum să aleg cuvintele mele împotriva lui?
15 Chiar dacă aş fi drept, nu i-aş putea răspunde
şi ar trebui să cer îndurare celui care mă judecă.
16 Dacă aş striga şi mi-ar răspunde,
nu aş fi sigur că a ascultat glasul meu”.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 87(88),10bc-11.12-13.14-15 (R.: 3a)

R
.: Rugăciunea mea, Doamne,
să ajungă înaintea ta!

10bc Toată ziua strig către tine, Doamne,
şi-mi întind mâinile spre tine!
11 Oare pentru cei morţi ai să faci minuni?
Sau se vor scula umbrele să te laude? R.

12 Se vorbeşte oare în mormânt despre bunătatea ta
şi despre fidelitatea ta în locul pierzării?
13 Sunt cunoscute oare minunile tale în întuneric
şi dreptatea ta în ţara uitării? R.

14 Dar eu strig către tine, Doamne,
de dimineaţă, rugăciunea mea se înalţă la tine.
15 Pentru ce, Doamne, respingi sufletul meu?
Pentru ce îmi ascunzi faţa ta? R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Fil 3,8b-9a
(Aleluia) Am pierdut toate şi le consider gunoi,
ca să-l câştig pe Cristos şi să mă aflu în el. (Aleluia)

EVANGHELIA
Te voi urma
oriunde te vei duce.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Luca 9,57-62

57 În timp ce Isus şi discipolii săi mergeau pe drum,
cineva i-a spus:
„Te voi urma oriunde te vei duce”.
58 Dar Isus i-a răspuns:
„Vulpile au vizuini, păsările cerului au cuiburi,
însă Fiul Omului nu are unde-şi rezema capul”.
59 Altuia i-a spus: „Urmează-mă!”
Acela a răspuns: „Doamne, lasă-mă să merg mai întâi
să-l îngrop pe tatăl meu!”
60 Dar el i-a spus:
„Lasă morţii să-şi îngroape morţii lor,
dar tu mergi şi vesteşte împărăţia lui Dumnezeu!”
61 Un altul i-a zis: „Doamne, te voi urma,
însă mai întâi lasă-mă să mă întorc să-mi iau rămas-bun
de la cei din casa mea!”
62 Dar Isus i-a spus:
„Nimeni care pune mâna pe plug şi priveşte înapoi
nu este vrednic de împărăţia lui Dumnezeu”.
Cuvântul Domnului

 

 Meditatia zilei

Iob 9,1-12.14-16; Ps 87; Lc 9,57-62

Iob ne învaţă astăzi respectul profund faţă de Dumnezeu, o atitudine foarte importantă. Dumnezeu nu este un interlocutor oarecare, nu i se pot adresa cuvinte nesăbuite de critică sau de refuz: „Cum ar putea omul să aibă dreptate în faţa lui Dumnezeu? Cum poate să-i spună: Ce faci?” Dumnezeu trebuie primit cu umilinţă în infinitatea sa; atunci el ne umple cu prezenţa sa, deoarece umilinţa noastră i-a deschis calea.

Dar acest Dumnezeu infinit, care „mută munţii din loc, mai înainte ca aceştia să prindă de veste, zguduie pământul din temelie, încât i se clatină stâlpiiY porunceşte soareluiY închide stelele îndărătul unei porţi sigilate”, a luat condiţia noastră umană, şi-a revelat chipul său în acela al lui Isus. Şi Isus, în evanghelia de astăzi, acţionează cu autoritatea lui Dumnezeu, într-o umilinţă cu totul surprinzătoare: „Urmează-măY MergiY LasăY„, dar: „Vulpile au vizuini, păsările cerului au cuiburi, dar Fiul Omului nu are unde să-şi plece capul”. Noi suntem obişnuiţi să vedem unite autoritatea, puterea, bogăţia, faima; Isus, în schimb, ne-a revelat marea sa putere în maxima umilinţă şi în falimentul crucii.

Să acceptăm cu bucurie faptul că suntem fragili, slabi, imperfecţi. Sfântul Paul le scria corintenilor: „Mă complac în slăbiciunile mele, în batjocuri, în nevoi, în persecuţii, în durerile suferite pentru Cristos: când sunt slab, atunci sunt tare”, şi găseşte bucurie în suferinţele sale: „Sunt plin de bucurie în încercările mele”.

Să ne rugăm pentru a ne putea deschide acestui mister al lui Dumnezeu, pentru ca în umilinţa vieţii noastre să putem primi bogăţia bucuriei divine.