en-USro-RO

Inregistrare | Login
2 februarie 2018

Calendarul zilei

Vineri, 2 februarie 2018

Sfintii zilei
ÎNTÂMPINAREA DOMNULUI; Sf. Ioana
Liturghierul Roman
ÎNTÂMPINAREA DOMNULUI 
Liturghie proprie, Gloria, prefaţã proprie
alb, P
Lectionar
Mal 3,1-4 (Evr 2,14-18): Va intra dintr-odatã în templul sãu Domnul pe care voi îl cãutaţi. (Trebuia sã se facã în toate asemenea fraţilor.)
Ps 23: Domnul oştirilor: el este regele gloriei.
Lc 2,22-40 (2,22-32): Ochii mei au vãzut mântuirea ta.
Meditatia zilei
ÎNTÂMPINAREA DOMNULUI 

 

Sfintii zilei

SS. MIHAIL, GABRIEL ŞI RAFAEL, arhangheli

 Liturghierul Roman

 

29 septembrie
Sfinții MIHAIL, GABRIEL ŞI RAFAEL, arhangheli


Ant. la intrare 
Binecuvântaţi-l pe Domnul, toţi îngerii lui,
voi, cei puternici, care împliniţi poruncile sale
ascultând de glasul cuvântului său.                                 Cf. Ps 102,20

Se spune Mărire.

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule,
care, în înţelepciunea ta minunată,
rânduieşti slujirile îngerilor şi ale oamenilor,
fă, te rugăm, ca viaţa să ne fie ocrotită pe pământ
de aceia care slujesc pururi înaintea feţei tale în ceruri.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR
Îţi aducem, Doamne, jertfa de laudă
şi te rugăm cu umilinţă
ca slujirea îngerească să o înfăţişeze maiestăţii tale,
iar tu să o primeşti ca semn de împăcare
şi să o rânduieşti spre mântuirea noastră.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie
 
Te laud, Doamne, din toată inima;
îţi cânt înaintea îngerilor.                                         Ps 137,1

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Î
nvioraţi de pâinea cerească,
te rugăm cu umilinţă, Doamne,
ca, înzestraţi cu aceste noi puteri
şi sub ocrotirea fidelă a îngerilor,
să înaintăm cu tărie pe calea mântuirii.
Prin Cristos, Domnul nostru.

 

Lectionar

 130 de ani de la înfiinţarea Seminarului Diecezan “Sfântul Iosif” (29 septembrie 1886).
Mihail, Gabriel şi Rafael, numele îngerilor pe care Biserica îi sărbătoreşte astăzi, zi în care a fost consacrată bazilica “Sfântul Mihai” din Roma, sunt luate din Biblie. Mihail, pe care îl întâlnim în cartea lui Daniel şi în Apocalips, are un nume care aminteşte transcendenţa unicului Dumnezeu adevărat. “Cine este ca Dumnezeu?”. Gabriel, care anunţă lui Daniel şi Fecioarei Maria modul în care Dumnezeu îşi va mântui poporul său, înseamnă: “Dumnezeu este putere”. Rafael înseamnă “Dumnezeu vindecă”; el indică, în cartea lui Tobia, pe trimisul lui Dumnezeu, care prin intervenţiile sale descoperă providenţa paternă faţă de oameni şi răspunde la rugăciunile lor
.

 

LECTURA I*
Milioane de servitori îi slujeau.
Citire din cartea profetului Daniel 7,9-10.13-14

9 Eu, Daniel,
am privit până când
au fost stabilite nişte tronuri şi un Bătrân s-a aşezat.
Hainele lui erau ca zăpada
şi părul capului său, ca lâna curată.
Tronul lui era flăcări de foc şi roţile lui, foc arzător.
10 Un râu de foc curgea şi ieşea dinaintea lui.
Mii de mii îi slujeau
şi zeci de mii de zeci de mii stăteau înaintea lui.
S-a aşezat la judecată şi cărţile au fost deschise.
13 Priveam în timpul viziunilor mele de noapte
şi, iată, cineva ca un Fiu al Omului venea pe norii cerului!
S-a apropiat de Bătrân şi a fost adus înaintea lui.
14 Lui i s-au dat stăpânirea, gloria şi domnia
şi toate popoarele, neamurile şi limbile îl slujesc.
Stăpânirea lui este o stăpânire veşnică, ce nu va trece,
şi domnia lui nu va fi distrusă.
Cuvântul Domnului

* sau, la alegere:

LECTURA I
Mihail şi îngerii lui s-au luptat cu dragonul.
Citire din Apocalipsul sfântului apostol Ioan 12,7-12a

7 S-a făcut un război în cer:
Mihail şi îngerii lui s-au luptat cu dragonul;
şi dragonul a luptat împreună cu îngerii lui,
8 dar n-a avut putere
şi nu s-a mai găsit locul lor în cer.
9 Atunci a fost aruncat dragonul cel mare,
şarpele cel de la început,
care se cheamă diavolul şi Satana,
cel care înşală toată lumea,
a fost aruncat pe pământ
şi împreună cu el au fost aruncaţi şi îngerii lui.
10 Şi s-a auzit un glas puternic în cer spunând:
„Acum au venit mântuirea şi puterea,
împărăţia Dumnezeului nostru şi puterea Unsului său,
pentru că a fost aruncat afară acuzatorul fraţilor noştri,
cel care îi acuza înaintea Dumnezeului nostru
ziua şi noaptea,
11 dar ei l-au învins prin sângele Mielului
şi prin cuvântul mărturiei lor
şi nu şi-au iubit viaţa până la moarte.
12a De aceea, bucuraţi-vă, ceruri,
şi cei care locuiţi în ele!
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 137(138),1-2a.2bc-3.4-5 (R.: 1c)

R
.: Îţi cânt, Doamne,
înaintea îngerilor!

1 Te laud, Doamne, din toată inima,
pentru că ai ascultat cuvintele gurii mele.
Îţi cânt înaintea îngerilor.
2a Mă prostern spre templul tău cel sfânt. R.

2bc Laud numele tău pentru îndurarea şi adevărul tău,
căci ţi s-a mărit faimaprin împlinirea cuvintelor tale.
3 În ziua în care te-am chemat, m-ai ascultat,
m-ai îmbărbătat şi mi-ai întărit sufletul. R.

4 Toţi regii pământului, Doamne, te vor lăuda
când vor auzi cuvintele gurii tale.
5 Ei vor cânta căile Domnului,
căci mare este gloria Domnului. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Ps 102(103),21
(Aleluia) Binecuvântaţi-l pe Domnul, toate oştirile sale,
voi, slujitorii lui, care împliniţi voinţa lui! (Aleluia)

EVANGHELIA
Veţi vedea cerul deschis
şi pe îngerii lui Dumnezeu urcând şi coborând deasupra Fiului Omului.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan 1,47-51

47 În acel timp,
Isus l-a văzut pe Natanael venind la el
şi a zis despre el:
„Iată cu adevărat un israelit în care nu este viclenie!”
48 Natanael i-a zis: „De unde mă cunoşti?”
Isus i-a răspuns şi i-a zis: „Înainte de a te fi chemat Filip,
te-am văzut stând sub smochin”.
49 Natanael i-a răspuns: „Rabbi, tu eşti Fiul lui Dumnezeu,
tu eşti regele lui Israel”.
50 Isus a răspuns şi i-a zis:
„Pentru că ţi-am spus că te-am văzut sub smochin crezi?
Vei vedea lucruri mai mari decât acestea”.
51 Şi i-a zis: „Adevăr, adevăr vă spun:
veţi vedea cerul deschis
şi pe îngerii lui Dumnezeu urcând şi coborând
deasupra Fiului Omului”.
Cuvântul Domnului

 

 Meditatia zilei

Dan 7,9-10.13-14 (sau Ap 12,7-12); Ps 137; In 1,47-51

Îngerii sunt fiinţe misterioase, şi într-o manieră de asemenea misterioasă ne vorbeşte profetul Daniel în celebra profeţie despre Fiul Omului, pe care liturgia de astăzi ne cheamă s-o citim: „Curgea un râu de foc, care izvora din faţa lui; milioane de servitori îi slujeau şi sute de milioane stăteau înaintea lui”. Daniel nu-i numeşte pe îngeri: vorbeşte despre foc, despre milioane şi sute de milioaneY E vorba, într-adevăr, de fiinţe misterioase. Noi le reprezentăm ca oameni cu chipul plăcut şi dulce, în Scriptură, în schimb, ele apar ca fiinţe teribile, care inspiră teamă, deoarece sunt manifestări ale puterii şi sfinţeniei lui Dumnezeu, care ne ajută să-l putem adora într-un mod demn: „Îţi cânt înaintea îngerilor, mă prostern spre templul tău cel sfânt”. Aşa cum ne rugăm în prefaţa Liturghiei de astăzi: „Dumnezeule, Părinte sfânt, în spiritele fericite tu ne revelezi că eşti mare şi bun, mai presus de orice creatură”. În viziunea lui Daniel, îngerii nu sunt fiinţele cele mai importante: vedem mai departe pe „cineva, venind pe norii cerului, ca un fiu al omului” şi el, nu îngerii, a fost introdus până la Bătrân (tronul lui Dumnezeu), şi lui i-a fost dată „stăpânirea, slava şi domnia”, şi lui „toate popoarele trebuie să-i slujească”. Acelaşi lucru îl vedem în evanghelie: îngerii sunt în slujba Fiului Omului. „Veţi vedea cerurile deschise şi pe îngerii lui Dumnezeu urcând şi coborând peste Fiul Omului”, va spune Isus, făcând aluzie fie la această viziune a lui Daniel, fie la viziunea lui Iacob, care în visul său vede îngeri urcând şi coborând spre locul unde era culcat, şi care dă sens prezenţei lui Dumnezeu în toate locurile de pe pământ.

Îngerii lui Dumnezeu sunt, deci, în slujba Fiului Omului, adică a lui Isus din Nazaret; adoraţia noastră nu este îndreptată spre îngeri, ci spre Dumnezeu şi spre Fiul lui Dumnezeu. Îngerii sunt servitorii lui Dumnezeu, pe care el, în nemărginita sa bunătate, îi pune în slujba noastră şi care ne ajută să avem un sentiment mai profund în ce priveşte sfinţenia şi măreţia sa şi, în acelaşi timp, un sentiment de mare încredere, deoarece aceste fiinţe teribile sunt în slujba noastră, sunt prietenii noştri.

Să-i cerem Domnului să ne ajute să cunoaştem cu adevărat sfinţenia şi măreţia sa infinită, ca să ne prosternăm cu o reverenţă tot mai mare înaintea prezenţei sale, înaintea îngerilor săi.