en-USro-RO

| Login
3 februarie 2018

Calendarul zilei

Nu au fost gasite articole.
 

Sfintii zilei

Ss. Ieronim, pr. înv. **; Grigore Luminătorul, ep.

 Liturghierul Roman

 

30 septembrie
Sfântul Ieronim, preot învățător **


Ant. la intrare 
Fericit omul care cugetă la legea Domnului ziua şi noaptea:
el va aduce rod la timpul potrivit.                                                     Cf. Ps 1,2-3

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule,
care i-ai dat sfântului preot Ieronim
o dragoste vie şi adâncă pentru Sfintele Scripturi,
fă ca poporul tău să se hrănească mai îmbelşugat
din cuvântul tău sfânt şi să afle în el izvorul vieţii.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR
Dă-ne, Doamne, harul,
ca, după ce am meditat cuvântul tău,
urmând exemplul sfântului Ieronim,
să ne apropiem cu mai multă râvnă,
pentru a-i oferi maiestăţii tale jertfa de mântuire.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie
 
Doamne Dumnezeule,
am găsit cuvintele tale şi m-am hrănit cu ele;
cuvântul tău este bucuria şi veselia inimii mele.         Cf. Ier 15,16

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Tainele tale sfinte,
pe care le-am primit, Doamne,
celebrând cu bucurie sărbătoarea sfântului Ieronim,
să trezească inimile credincioşilor tăi,
pentru ca, luând aminte la sfintele învăţături,
să înţeleagă calea ce trebuie urmată
şi, urmând-o, să dobândească viaţa veşnică.
Prin Cristos, Domnul nostru.

 

Lectionar

 “A ignora Scripturile înseamnă a-l ignora pe Cristos”. Această maximă a lui Ieronim (347-420) este cheia vieţii sale, consacrate în întregime traducerii şi explicării Bibliei. S-a născut la Stridon, în Dalmaţia. Venit la Roma pentru a-şi face studiile, tânărul dalmat primeşte Botezul şi se entuziasmează pentru viaţa spirituală. După o încercare de viaţă eremitică în Orient, este hirotonit preot la Antiohia. S-a întors apoi la Roma şi a fost secretarul papei Damasus. Acolo a început să traducă în limba latină Cărţile Sfinte (Vulgata) şi a promovat viaţa monahală. A murit la Betleem aproape de mănăstirea sfintelor femei pe care le-a format pentru viaţa monahală. Îşi scrie operele de exegeză şi teologie rugându-se. În toate se vede grija sa de a sluji Biserica.

 

LECTURA I
Toată Scriptura este inspirată de Dumnezeu
şi este de folos pentru a învăţa.
Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul
către Timotei 3,14-17

14 Preaiubitule,
tu însă rămâi statornic
în cele pe care le-ai învăţat şi în care crezi,
ştiind de la cine le-ai învăţat!
15 Din copilărie cunoşti Sfintele Scripturi
care îţi pot da înţelepciunea spre mântuire
prin credinţa care este în Cristos Isus.
16 Toată Scriptura este inspirată de Dumnezeu
şi este de folos pentru a învăţa,
a dojeni, a îndrepta, a educa în dreptate,
17 pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit,
pe deplin pregătit pentru orice lucrare bună.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 118(119),9.10.11.12.13.14 (R.: 12b)

R
.: Învaţă-mă, Doamne,
hotărârile tale!

9 Cum va putea un tânăr să rămână curat pe cale?
Numai păzind cuvintele tale. R.

10 Te caut din toată inima;
nu lăsa să mă abat de la poruncile tale! R.

11 Păstrez în inimă cuvintele tale,
ca să nu păcătuiesc împotriva ta. R.

12 Binecuvântat eşti, Doamne;
învaţă-mă hotărârile tale! R.

13 Vestesc cu buzele mele
toate judecăţile gurii tale. R.

14 Mă bucur pe calea mărturiilor tale,
mai mult decât de orice bogăţie. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE cf. Fap 16,14b
(Aleluia) Deschide, Doamne, inimile noastre,
ca să pătrundă în ele cuvântul Fiului tău. (Aleluia)

EVANGHELIA
Orice cărturar instruit în ale împărăţiei cerurilor
este asemenea stăpânului casei
care scoate din tezaurul său lucruri noi şi vechi.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Matei 13,47-52

47 În acel timp,
Isus le-a spus mulţimilor: „Împărăţia cerurilor
este asemenea năvodului aruncat în mare,
care adună de toate.
48 Când s-a umplut, oamenii îl trag la ţărm,
se aşază, adună ceea ce este bun în coşuri
şi aruncă ceea ce este rău.
49 Tot aşa va fi la sfârşitul lumii:
vor veni îngerii şi-i vor separa pe cei răi dintre cei drepţi
50 şi îi vor arunca în cuptorul cu foc.
Acolo va fi plânset şi scrâşnirea dinţilor.
51 Aţi înţeles toate acestea?”
I-au spus: „Da!”
52 Atunci le-a zis:
„De aceea, orice cărturar instruit în ale împărăţiei cerurilor
este asemenea stăpânului casei
care scoate din tezaurul său lucruri noi şi vechi”.
Cuvântul Domnului

 

 Meditatia zilei

2Tim 3,4-16; Ps 18; Mt 13,47-52

Să-i mulţumim lui Dumnezeu pentru marele dar al Scripturii: ea este darul iubirii sale, darul vechi şi mereu nou pe care trebuie să-l folosim în favoarea credinţei noastre.

În evanghelie, Isus tocmai ne spune: comoara noastră este, în acelaşi timp, veche şi nouă. Şi orice epocă este invitată să coboare în această mină inepuizabilă pentru a găsi bogăţii noi, şi le găseşte cu adevărat.

Modul actual de a studia Scriptura nu se aseamănă cu cel al veacurilor trecute: descoperim în ea aspecte noi, care ne ajută să apreciem mai bine varietatea şi bogăţia ei. Astfel, se înnoieşte încontinuu interesul pentru studiul Bibliei.

Ştim că Scriptura se studiază bine numai cu credinţă. „Sfintele Scripturi B îi scrie sfântul Paul lui Timotei B îţi vor da înţelepciunea ce te va conduce la mântuire, prin credinţa pe care o avem în Cristos Isus”. Studiul Scripturii se face cu credinţa care ne călăuzeşte. Pentru a avea credinţă, este necesar mai întâi să înţelegem puţin Scriptura, deoarece, dacă nu înţelegem nimic din vestirea mântuirii, nu putem adera la ea, deci pentru a ajunge să credem, este necesar să facem o anumită muncă intelectuală, un anumit studiu. Dar, pe de altă parte, pentru a aprofunda Scriptura este necesară credinţa: să credem pentru a înţelege.

Dacă cineva are simţul lucrurilor spirituale, înţelege profund Biblia, chiar dacă nu are cultură, deoarece credinţa luminează ochii inimii şi această iluminare este mai preţioasă decât toate mijloacele ştiinţei, care pot face lumină în aspectele secundare, dar care nu ating centrul, ceea ce este „propriu” credinţei.

Nu trebuie să dispreţuim studiul obositor al oamenilor de ştiinţă, deoarece eforturile lor sunt necesare pentru ca credinţa să penetreze în toate sectoarele vieţii şi în orice epocă istorică. Dar Dumnezeu a revelat comorile Scripturii nu numai celor inteligenţi, dar chiar şi celor mai puţin dotaţi, prin credinţă, lumina divină.

Să fim, deci, recunoscători Domnului pentru această comoară pe care toţi o folosim şi să ne ajutăm pentru a o aprofunda împreună cu studioşii, deoarece ştiinţa ajută la înţelegerea Scripturilor, dar încă mai mult ajută sfinţenia.