en-USro-RO

Inregistrare | Login
23 februarie 2018

Calendarul zilei

Vineri, 23 februarie 2018

Sfintii zilei
Sf. Policarp, ep. m. *
Liturghierul Roman
Vineri din sãptãmâna 1 din Post
Liturghie proprie, prefațã pentru Postul Mare (I, II, III sau IV)
violet, I, PP, R.
Lectionar
Ez 18,21-28: Doresc eu moartea celui rãu? Oare nu doresc sã se întoarcã de la calea lui și sã trãiascã?
Ps 129: Dacã te-ai uita la fãrãdelegi, Doamne, Doamne, cine ar mai putea sã stea în fața ta?
Mt 5,20-26: Du-te, împacã-te mai întâi cu fratele tãu.
Meditatia zilei
Vineri din sãptãmâna 1 din Post

 

Sfintii zilei

Sf. Juan Diego Cuahtlatoatzin *

 Liturghierul Roman

Vineri din Săptămâna a II-a din Advent

Ant. la intrare 
Iată, Domnul vine;
strălucitor coboară să viziteze cu pace poporul său
şi să-i aducă în dar viaţa veşnică.  
 
RUGĂCIUNEA ZILEI
Atotputernice Dumnezeule, te rugăm,
dă-i poporului tău harul
să aştepte veghind în credinţă venirea Fiului tău unul-născut,
pentru ca, după cum ne-a învăţat însuşi Mântuitorul nostru,
să ne grăbim în întâmpinarea lui cu candelele aprinse.
El, care, fiind Dumnezeu.

ASUPRA DARURILOR
Priveşte cu îndurare, Doamne,
la rugăciunile şi jertfele smereniei noastre,
şi ceea ce nu putem dobândi prin meritele noastre,
dăruieşte-ne din belşugul milostivirii tale.
Prin Cristos, Domnul nostru. 
  
Ant. la Împărtăşanie 
Îl aşteptăm pe Mântuitorul, pe Domnul Isus Cristos,
care va schimba trupul smereniei noastre,
făcându-l asemenea cu trupul gloriei sale.         Cf. Fil 3,20-21

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Î
ndestulaţi fiind cu această hrană sufletească,
te rugăm cu umilinţă, Doamne,
ca, prin participarea la tainele sfinte,
să ne înveţi să privim cu înţelepciune cele pământeşti
şi să năzuim spre cele cereşti.
Prin Cristos, Domnul nostru.


Lectionar

Ioan, care nu mânca, nici nu bea, era considerat nebun. Despre Isus, care mânca şi bea, spuneau că este un mâncăcios şi un băutor. Este soarta celor care continuă să vestească cuvântul lui Dumnezeu. Când cuvântul lui Dumnezeu se opune marilor interese ale puterii, ale banilor, ale politicii, atunci el este izolat, ridiculizat, persecutat.
LECTURA I
O, dacă ai fi fost atent la poruncile mele!
Citire din cartea profetului Isaia 48,17-19

17 Aşa vorbeşte Domnul,
Răscumpărătorul tău, Sfântul lui Israel:
„Eu sunt Domnul Dumnezeul tău,
care te învaţ spre binele tău,
care te călăuzesc să mergi pe cale.
18 O, dacă ai fi fost atent la poruncile mele!
Pacea ta ar fi fost ca un râu
şi dreptatea ta, ca valurile mării.
19 Descendenţa ta va fi ca nisipul
şi cei născuţi din tine, ca firele de nisip.
Numele lor nu va fi şters
şi nici nimicit dinaintea mea”.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 1,1-2.3.4 şi 6 (R.: cf. In 8,12)

R
.: Cel ce te urmează pe tine, Doamne,
va avea lumina vieţii.

1 Fericit omul care nu umblă după sfatul celor nelegiuiţi,
nu zăboveşte pe calea păcătoşilor
şi nu se aşază în adunarea celor care batjocoresc,
2 dar îşi găseşte plăcerea în legea Domnului
şi la legea lui cugetă ziua şi noaptea. R.

3 El este ca pomul sădit pe malul apei,
care dă rod la timpul potrivit;
frunzele lui nu se veştejesc
şi are succes în tot ceea ce face. R.

4 Nu tot aşa este cu cei nelegiuiţi, nu tot aşa;
ei sunt ca pleava pe care o spulberă vântul.
6 Căci Domnul cunoaşte calea celor drepţi,
iar calea celor nelegiuiţi duce la pieire. R.

ALELUIA
(Aleluia) Domnul vine, ieşiţi-i în întâmpinare,
el este principele păcii. (Aleluia)

EVANGHELIA
Nici pe Ioan, nici pe Fiul Omului
nu-i ascultă.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos

după sfântul Matei 11,16-19

16 În acel timp,
Isus a început să vorbească mulţimii:
„Cu cine voi compara această generaţie?
Este asemenea copiilor care stau în pieţe
şi strigă către alţii, zicând:
17 «V-am cântat din fluier şi n-aţi dansat,
v-am cântat de jale, şi n-aţi bocit».
18 Căci a venit Ioan,
care nu mănâncă şi nu bea,
iar ei spun: «Are diavol».
19 A venit Fiul Omului,
care mănâncă şi bea,
iar voi spuneţi:
«Iată un mâncăcios şi un băutor de vin,
prieten cu vameşii şi păcătoşii!».
Dar înţelepciunii i s-a dat dreptate după faptele ei”.
Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Is 48,17-19; Ps 1; Mt 11,16-19

Liturgia Adventului continuă să ne înveţe să-l dorim pe Domnul, să-l primim pe Domnul. În această privinţă, evanghelia de astăzi e foarte importantă: trebuie să ne pregătim să-l primim pe Domnul care poate veni în orice mod la noi. Dacă noi îi stabilim modurile, atunci putem fi siguri că nu-l vom primi niciodată, tocmai pentru că Domnul este surprinzător în acţiunile sale. Dar pentru noi e important să-l întâlnim pe el, şi nu visele noastre. Dacă venirea sa nu e similară visului pe care l-am avut, acest lucru e secundar, ba chiar e pentru noi un avantaj, pentru că visele noastre ne închid în noi înşine, în timp ce Domnul, prin prezenţa sa reală şi concretă, ne ajută să ieşim din noi înşine şi ne pune în relaţie cu Tatăl său.

„V-am cântat din fluier şi n-aţi jucat, v-am cântat de jale şi n-aţi plâns”. De multe ori, noi suntem ca acei copii capricioşi care, invitaţi să joace la nuntă, zic: „Nu-mi place!” Invitaţi să plângă la înmormântare spun din nou: „Nu-mi place!" E spiritul activ de critică din noi, care ne face să-l respingem întotdeauna pe Domnul aproape fără ştiinţa noastră, pentru că circumstanţele nu sunt pe gustul nostru, persoanele nu sunt perfecte.

Să-i cerem Domnului să ne elibereze de spiritul negativ al criticii, care respinge întotdeauna, care găseşte mereu un motiv pentru a nu accepta, pentru a nu primi viaţa aşa cum ni se prezintă, persoanele aşa cum sunt. Şi să ne dea în schimb spiritul deschiderii adevărate, al bunăvoinţei care ne ajută să-i acceptăm pe toţi, care ne ajută să vedem în orice circumstanţă ceea ce este bun, ceea ce este bine, ceea ce putem folosi pentru slujirea Domnului, pentru progresul în iubire.

Astfel, când Domnul va veni, vom fi gata să-l primim cu inimă deschisă şi el ne va putea conduce, ne va putea umple de binefacerile sale, aşa cum o promite prima lectură: „Dacă ai fi luat aminte la poruncile mele, atunci partea ta ar fi fost ca un râu şi dreptatea ta ca valurile mării”.