en-USro-RO

Inregistrare | Login
21 martie 2018

Calendarul zilei

Miercuri, 21 martie 2018

Sfintii zilei
Sf. Nicolae de Flüe, pustnic
Liturghierul Roman
Miercuri din sãptãmâna a 5-a din Post
Liturghie proprie, prefațã pentru Patimile Domnului I
violet, I
Lectionar
Dan 3,14-20.91-92.95: Dumnezeu l-a trimis pe îngerul sãu și i-a eliberat pe slujitorii sãi.
Ps Dan 3,52-56: Vrednic de laudã ești, Doamne, și preamãrit în veci.
In 8,31-42: Dacã Fiul vã va elibera, veți fi într-adevãr liberi.
Meditatia zilei
Miercuri din sãptãmâna a 5-a din Post

 

Sfintii zilei

Sf. Virginia, văduvă

 Liturghierul Roman

 

Joi din Săptămâna a III-a din Advent

Ant. la intrare 
Aproape eşti tu, Doamne, şi toate căile tale sunt adevăr;
de la început, am cunoscut din mărturiile tale,
că în veac eşti tu.         Cf. Ps 118,151-152 
 
RUGĂCIUNEA ZILEI
Doamne, mâhniţi de vinovăţia noastră,
noi, slujitorii tăi nevrednici, te rugăm să ne dai,
prin venirea Fiului tău unul-născut, bucuria mântuirii.
El, care, fiind Dumnezeu. 

ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Doamne,
primeşte darurile pe care ţi le aducem şi pe care le avem de la bunătatea ta.
Tu, care ne învredniceşti astăzi să celebrăm aceste taine,
fă-le pentru noi chezăşie a mântuirii veşnice.
Prin Cristos, Domnul nostru. 
 
Ant. la Împărtăşanie 
Să trăim în veacul de acum cu dreptate şi cu evlavie,
aşteptând speranţa fericită
şi arătarea gloriei marelui Dumnezeu.         Tit 2,12-13

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
T
e rugăm, Doamne,
ca tainele la care am luat parte să ne fie de folos,
învăţându-ne, încă din această viaţă trecătoare,
să iubim cele cereşti
şi să căutăm mereu cele ce dăinuie veşnic.
Prin Cristos, Domnul nostru.

 

Lectionar

 Elogiul lui Isus adus lui Ioan Botezătorul este făcut cu scopul de a-i mustra pe interlocutorii săi pentru că nu l-au crezut pe acest mare mesager al lui Dumnezeu. Ioan avea un caracter tare şi nu ezita să denunţe nelegiuirile celor mari; era un ascet auster; era în mod deosebit un profet, ba chiar solul, precursorul lui Mesia. Poporul l-a ascultat, chiar şi publicanii l-au ascultat, dar nu fariseii şi învăţătorii legii, care presupuneau că erau deja persoane corecte.

 

Dacă această zi cade pe 17 sau 18 decembrie, se iau lecturile de la zilele respective, pag. 175 sau pag. 179, omiţându-se cele care urmează.

LECTURA I
Căci ca pe o femeie părăsită şi cu suflet întristat
te cheamă Domnul.
Citire din cartea profetului Isaia 54,1-10

1 Bucură-te, tu, cea sterilă,
care nu ai născut!
Strigă de bucurie, tu,
care nu ai simţit durerile naşterii,
pentru că mai mulţi vor fi fiii celei părăsite
decât ai celei măritate, zice Domnul!
2 Lărgeşte locul cortului tău
şi ei să întindă acoperământul locuinţelor tale fără preget.
Lungeşte-ţi funiile şi întăreşte-ţi ţăruşii!
3 Căci te vei întinde la dreapta şi la stânga,
descendenţa ta va stăpâni neamurile
şi ei vor face să fie locuite cetăţile dezolate.
4 Nu te teme, căci nu vei rămâne de ruşine;
nu roşi, căci nu vei fi făcută de ocară!
Vei uita de ruşinea tinereţii tale
şi de ocara văduviei tale nu-ţi vei mai aduce aminte.
5 Căci stăpânul tău este cel care te-a făcut,
Domnul Sabaot este numele lui,
Răscumpărătorul tău este Sfântul lui Israel,
care este numit Dumnezeul întregului pământ.
6 Căci ca pe o femeie părăsită şi cu sufletul întristat
te cheamă Domnul,
ca pe femeia care din tinereţe fusese repudiată,
zice Dumnezeul tău.
7 Pentru câteva clipe te-am părăsit,
dar te voi aduce înapoi cu mare îndurare.
8 În revărsarea mâniei,
mi-am ascuns faţa de la tine pentru o clipă,
dar cu bunăvoinţă veşnică mă voi îndura de tine,
zice Răscumpărătorul tău, Domnul.
9 Căci aceasta este pentru mine ca apele lui Noe;
aşa cum am jurat
că apele lui Noe nu vor mai trece peste pământ,
la fel mă jur că nu mă voi mai mânia pe tine
şi nu te voi mai mustra.
10 Căci munţii se vor muta şi colinele se vor cutremura,
dar bunătatea mea nu se va muta de la tine
şi alianţa mea de pace nu se va clătina,
spune Cel care se îndură de tine, Domnul.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 29(30),2 şi 4.5-6.11-12a şi 13b (R.: 2a)

R
.: Te preamăresc, Doamne,
pentru că m-ai eliberat.

2 Te preamăresc, Doamne, pentru că m-ai eliberat
şi n-ai lăsat pe vrăjmaşii mei să râdă de mine.
4 Doamne, tu mi-ai scos sufletul din locuinţa morţilor,
tu mi-ai dat viaţă, ca să nu cobor în groapă. R.

5 Cântaţi Domnului, voi, credincioşii lui,
lăudaţi memoria sfinţeniei sale!
6 Căci mânia lui ţine o clipă,
dar îndurarea lui ţine toată viaţa.
Seara intră în casă plânsul, iar dimineaţa, bucuria. R.

11 Ascultă-mă, Doamne, ai milă de mine!
Doamne, fii tu ajutorul meu!
12a Tu ai schimbat geamătul meu în dans,
13b Doamne Dumnezeul meu, în veci te voi lăuda! R.

ALELUIA Lc 3,4c.6
(Aleluia) Pregătiţi calea Domnului, faceţi drepte cărările lui;
şi orice făptură va vedea mântuirea lui Dumnezeu. (Aleluia)

EVANGHELIA
Ioan este îngerul care va pregăti calea înaintea Domnului!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Luca 7,24-30

24 Când au plecat trimişii lui Ioan,
Isus a început să spună către mulţimi despre Ioan:
„Ce aţi ieşit să vedeţi în pustiu?
O trestie legănată de vânt?
25 Dar ce aţi ieşit să vedeţi?
Un om îmbrăcat în haine moi?
Iată, cei ce sunt îmbrăcaţi în haine scumpe
şi trăiesc în desfătare sunt în palate regale!
26 Dar ce aţi ieşit să vedeţi? Un profet?
Da, şi mai mult decât un profet.
27 Acesta este cel despre care s-a scris:
«Iată, îl trimit pe îngerul meu înaintea feţei tale,
care va pregăti calea înaintea ta!»
28 Căci eu vă spun: nimeni dintre cei născuţi din femeie
nu este mai mare decât Ioan;
însă cel mai mic în împărăţia lui Dumnezeu
este mai mare decât el”.
29 Tot poporul care-l asculta şi vameşii
l-au recunoscut pe Dumnezeu, botezându-se cu botezul lui Ioan.
30 Dar fariseii şi învăţaţii Legii
au zădărnicit planul lui Dumnezeu cu privire la ei,
căci nu s-au lăsat botezaţi de el.
Cuvântul Domnului

 

 Meditatia zilei

Is 54,10; Ps 29; Lc 7,24-30

Putem să ne întrebăm: „Pentru ce cel mai mic în împărăţia lui Dumnezeu este mai mare decât Ioan, care este cel mai mare dintre cei născuţi din femeie?”

Răspunsul este în noua creaţie. Împărăţia lui Dumnezeu adusă de Cristos înseamnă o schimbare radicală: cine intră în ea trăieşte o viaţă nouă, nu numai la nivel uman, dar trăieşte viaţa fiilor lui Dumnezeu. Aceasta este minunea care ne aşteaptă. Fiul lui Dumnezeu ne face să participăm la filiaţia sa: este un dar gratuit, oferit în mod paradoxal, împotriva tuturor capacităţilor umane.

Spune Isaia: „Veseleşte-te, tu, cea sterilă, care n-ai avut copii; căci femeia părăsită va avea mai mulţi copii decât cea care are bărbat, spune Domnul”. Fecunditatea naturală în noua creaţie este transfigurată: zămislirea neprihănită a Mariei este începutul unei noi lumi. Şi Fiul Mariei este Fiul lui Dumnezeu.

La această filiaţie suntem cu toţii chemaţi să participăm. Condiţia este de a recunoaşte că e un dar gratuit, un dar mai minunat decât prima creaţie, realizată din nimic, în timp ce noua creaţie se realizează dintr-o situaţie de păcat.

Să sporim admiraţia noastră şi să-i cerem Mariei să ne ajute să apreciem nu numai marile lucrări pe care Domnul le-a realizat în ea, ci şi marile lucrări pe care vrea să le realizeze în noi.