en-USro-RO

Inregistrare | Login
21 martie 2018

Calendarul zilei

Miercuri, 21 martie 2018

Sfintii zilei
Sf. Nicolae de Flüe, pustnic
Liturghierul Roman
Miercuri din sãptãmâna a 5-a din Post
Liturghie proprie, prefațã pentru Patimile Domnului I
violet, I
Lectionar
Dan 3,14-20.91-92.95: Dumnezeu l-a trimis pe îngerul sãu și i-a eliberat pe slujitorii sãi.
Ps Dan 3,52-56: Vrednic de laudã ești, Doamne, și preamãrit în veci.
In 8,31-42: Dacã Fiul vã va elibera, veți fi într-adevãr liberi.
Meditatia zilei
Miercuri din sãptãmâna a 5-a din Post

 

Sfintii zilei

Ss. Malahia, profet; Graţian, ep.

 Liturghierul Roman

 

DUMINICA A IV-A DIN ADVENT

Ant. la intrare 
Coborâţi, ceruri, roua de sus
şi norii să-l reverse în ploaie pe Cel Drept;
să se deschidă pământul
şi să-l odrăslească pe Mântuitorul.         Is 45,8 
 
RUGĂCIUNEA ZILEI
Pe rugăm, Doamne,
revarsă harul tău asupra sufletelor noastre,
pentru ca noi, care am cunoscut, prin vestirea îngerului,
întruparea lui Cristos, Fiul tău,
să fim duşi, prin patima şi crucea lui,
la slava învierii.
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 
    
ASUPRA DARURILOR
Darurile aduse pe altarul tău, Doamne,
să fie sfinţite de acelaşi Duh
care, cu puterea sa, a adumbrit-o spre zămislire
pe fericita Fecioară Maria.
Prin Cristos, Domnul nostru. 

Ant. la Împărtăşanie 
Iată, Fecioara va zămisli
şi va naşte un fiu
şi-i va pune numele Emanuel.         Cf. Is 7,14
 
DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
P
rimind chezăşia răscumpărării veşnice,
te rugăm, Dumnezeule atotputernic,
să sporeşti râvna noastră,
pe măsură ce se apropie sărbătoarea aducătoare de mântuire,
ca să putem celebra cum se cuvine
misterul naşterii Fiului tău.
El, care vieţuieşte şi domneşte în vecii vecilor.

 

Lectionar

 Profetul anunţă un semn care poate fi recunoscut şi acceptat numai în umilinţa credinţei: naşterea miraculoasă a lui Emanuel, fiul unei fecioare, semnul dat de Dumnezeu micului “rest” al credincioşilor care, prin credinţa în el, vor fi eliberaţi. A spune că Isus este fiul lui David înseamnă a recunoaşte apartenenţa lui la Israel. A spune că este Fiul lui Dumnezeu înseamnă că istoria mântuirii îl are acum pe “Mesia” al său, capabil să deschidă această istorie naţiunilor. Planul lui Dumnezeu se întâlneşte cu voinţa şi colaborarea Mariei şi a lui Iosif. Maria este floarea întregii omeniri; Iosif este omul drept. Un înger îi spune că Dumnezeu are nevoie de el: zămislirea este opera Duhului Sfânt, dar Iosif trebuie să-l introducă pe copil în descendenţa lui David.

LECTURA I
Iată, fecioara va zămisli!
Citire din cartea profetului Isaia 7,10-14

10 În zilele acelea,
Domnul i-a vorbit din nou lui Ahaz, zicându-i:
11 „Cere un semn de la Domnul Dumnezeul tău:
fie din adâncul Şeolului, fie de deasupra, din înălţimi!”
12 Ahaz a răspuns:
„Nu voi cere şi nu-l voi ispiti pe Domnul”.
13 Isaia a zis:
„Ascultaţi, casă a lui David!
Este puţin lucru că îi obosiţi pe oameni,
că vreţi să îl obosiţi şi pe Dumnezeul meu?
14 De aceea, însuşi Domnul vă va da un semn:
iată, fecioara va zămisli şi va naşte un fiu,
căruia îi va pune numele «Emanuel»”.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 23(24),1-2.3-4ab.5-6 (R.: cf. 7c şi 10b)

R
.: Iată, vine Domnul;
el este regele măririi.

1 Al Domnului este pământul şi tot ce este pe el,
lumea şi cei care locuiesc în ea.
2 Căci el l-a întemeiat pe mări
şi l-a stabilit peste râuri. R.

3 Cine va urca pe muntele Domnului?
Cine se va ridica în locul său cel sfânt?
4ab Cel care are mâinile nepătate şi inima curată,
cel care nu-şi înalţă sufletul spre lucruri deşarte. R.

5 Acesta va primi binecuvântare de la Domnul
şi dreptate de la Dumnezeu, mântuitorul său.
6 Aceasta este generaţia celor care-l caută pe el,
al celor care caută faţa Dumnezeului lui Iacob. R.

LECTURA A II-A
Isus Cristos, din descendenţa lui David,
este Fiul lui Dumnezeu.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul
către Romani 1,1-7

1 Paul, slujitor al lui Cristos Isus,
chemat să fie apostol,
ales ca să vestească Evanghelia lui Dumnezeu,
2 pe care o promisese de mai înainte
prin profeţii săi în Sfintele Scripturi,
3 despre Fiul său născut după trup
din descendenţa lui David,
4 rânduit Fiu al lui Dumnezeu cu putere,
după Duhul sfinţeniei prin învierea din morţi,
Isus Cristos Domnul nostru,
5 prin care am primit har şi misiunea apostolică
de a duce la ascultarea credinţei,
pentru numele său, toate neamurile,
6 între care sunteţi şi voi,
chemaţi ai lui Isus Cristos:
7 tuturor celor care sunt în Roma,
celor iubiţi de Dumnezeu, chemaţi sfinţi,
har vouă şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru,
şi de la Domnul Isus Cristos!
Cuvântul Domnului

ALELUIA Mt 1,23
(Aleluia) Iată, fecioara va zămisli şi va naşte un fiu
şi îi vor pune numele Emanuel,
care înseamnă: Dumnezeu-cu-noi. (Aleluia)

EVANGHELIA
Isus se va naşte din Maria,
logodnica lui Iosif, fiul lui David.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Matei 1,18-24

18 Naşterea lui Isus Cristos a fost astfel:
mama lui, Maria, fiind logodită cu Iosif,
înainte ca ei să fi fost împreună,
ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt.
19 Iosif, soţul ei, fiind drept şi nevoind s-o expună,
a vrut să o lase în ascuns.
20 Cugetând el la acestea,
iată că un înger al Domnului i-a apărut în vis, spunându-i:
„Iosif, fiul lui David, nu te teme să o iei pe Maria, soţia ta,
căci ceea ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt!
21 Ea va naşte un fiu şi-i vei pune numele Isus,
căci el va mântui poporul său de păcatele sale”.
22 Toate acestea s-au petrecut
ca să se împlinească ceea ce fusese spus de Domnul,
prin profetul care zice:
23 „Iată, fecioara va zămisli şi va naşte un fiu
şi îi vor pune numele Emanuel”,
care, tradus, înseamnă: „Dumnezeu-cu-noi”.
24 Trezindu-se din somn,
Iosif a făcut după cum i-a poruncit îngerul Domnului
şi a luat-o la sine pe soţia lui.
Cuvântul Domnului