en-USro-RO

Inregistrare | Login
21 martie 2018

Calendarul zilei

Miercuri, 21 martie 2018

Sfintii zilei
Sf. Nicolae de Flüe, pustnic
Liturghierul Roman
Miercuri din sãptãmâna a 5-a din Post
Liturghie proprie, prefațã pentru Patimile Domnului I
violet, I
Lectionar
Dan 3,14-20.91-92.95: Dumnezeu l-a trimis pe îngerul sãu și i-a eliberat pe slujitorii sãi.
Ps Dan 3,52-56: Vrednic de laudã ești, Doamne, și preamãrit în veci.
In 8,31-42: Dacã Fiul vã va elibera, veți fi într-adevãr liberi.
Meditatia zilei
Miercuri din sãptãmâna a 5-a din Post

 

Sfintii zilei

Ss. Strămoşi ai lui Isus; Tarsila, fc.

 Liturghierul Roman

 

24 decembrie

Liturghia de dimineaţă

Ant. la intrare 
Iată, a venit împlinirea timpului,
când Dumnezeu l-a trimis pe Fiul său pe pământ.         Cf. Gal 4,4
 
RUGĂCIUNEA ZILEI
Doamne Isuse, te rugăm,
grăbeşte-te şi nu întârzia şi, prin venirea ta,
dă-le mângâiere şi speranţă celor ce se încred în iubirea ta.
Tu, care fiind Dumnezeu.
    
ASUPRA DARURILOR
Primeşte, Doamne, cu bunătate darurile pe care ţi le aducem,
pentru ca celebrarea tainelor sfinte
să ne izbăvească de păcate
şi să ne pregătească să întâmpinăm cu inimă curată
gloria venirii Fiului tău.
El, care vieţuieşte şi domneşte în vecii vecilor.

Ant. la Împărtăşanie 
Binecuvântat este Domnul, Dumnezeul lui Israel,
pentru că a vizitat şi a răscumpărat poporul său.         Lc 1,68
 
DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
R
eînnoiţi prin darul tău minunat,
te rugăm, Doamne,
ca noi, care ne pregătim să celebrăm
naşterea vrednică de închinare a Fiului tău,
să primim cu bucurie darurile lui veşnice.
El, care vieţuieşte şi domneşte în vecii vecilor.

 

Lectionar

 Seara (înainte sau după primele Vespere): Liturghia din ajun: Is 62,1-5; Ps 88; Fap 13,16-17.22-25; Mt 1,1-25 (sau Mt 1,18-25). La Liturghiile din vigilia şi din ziua Crăciunului, la cuvintele Crezului “Şi s-a întrupat... s-a făcut om” se îngenunchează.
Colectă pentru seminariile diecezane.
Vezi “Note liturgice” la final.
După o lungă stare de muţenie, bătrânul Zaharia găseşte cuvinte. În Benedictus îi mulţumeşte lui Dumnezeu pentru acţiunile mântuitoare care împlinesc promisiunile făcute lui Abraham şi lui David. Este subliniată şi misiunea lui Ioan Botezătorul care constă în a pregăti calea lui Cristos
.

 

LECTURA I
În veci va dăinui împărăţia lui David în faţa Domnului.
Citire din cartea a doua
a lui Samuel 7,1-5.8b-12.14a.16

1 În zilele acelea,
când regele David locuia în casa lui
şi Domnul i-a dat linişte
de toţi duşmanii lui de jur împrejur,
2 regele i-a zis profetului Natan:
„Iată, eu locuiesc într-o casă de cedru,
iar arca lui Dumnezeu locuieşte într-un cort!”
3 Natan i-a răspuns regelui:
„Tot ceea ce ai în inimă, mergi şi fă,
căci Domnul este cu tine!”
4 În noaptea aceea,
cuvântul Domnului a fost adresat lui Natan:
5 „Du-te şi spune-i slujitorului meu David:
«Aşa vorbeşte Domnul:
‹Oare tu îmi vei zidi o casă ca să locuiesc în ea?
8b Te-am luat de la staul, de la oi,
ca să fii conducător peste poporul meu, peste Israel;
9 am fost cu tine oriunde ai mers,
i-am nimicit pe toţi duşmanii tăi înaintea ta
şi ţi-am făcut numele mare
ca numele celor mari care sunt pe pământ;
10 îl voi pune pe poporul meu, Israel, într-un loc,
îl voi stabili şi va locui el acasă
şi nu va mai fi tulburat.
Fiii nelegiuirii nu-l vor mai umili ca mai înainte,
11 din ziua când am stabilit judecători
peste poporul meu Israel
şi ţi-am dat linişte de toţi duşmanii tăi.
Domnul îţi face cunoscut că Domnul îţi va face o casă!
12 Când se vor împlini zilele tale
şi te vei odihni cu părinţii tăi,
voi ridica un descendent al tău după tine,
care a ieşit din tine,
şi-i voi întări domnia.
14a Eu îi voi fi lui tată şi el îmi va fi mie fiu.
16 Casa ta şi domnia ta vor fi stabile înaintea ta pentru totdeauna,
iar tronul tău va fi întărit pe vecie› »”.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 88(89),2-3.4-5.27 şi 29 (R.: cf. 2a)

R
.: În veci voi cânta, Doamne,
milostivirea ta.

2 Îndurările Domnului în veci le voi cânta,
cu gura mea voi face cunoscută,
din generaţie în generaţie fidelitatea ta.
3 Căci ai spus: „Îndurarea s-a întemeiat pentru totdeauna,
ai stabilit în ceruri fidelitatea ta!” R.

4 Am încheiat alianţă cu alesul meu,
i-am promis cu jurământ slujitorului meu David:
5 „Îţi voi întări seminţia pe vecie, din generaţie în generaţie,
îţi voi întemeia tronul tău de domnie”. R.

27 El îmi va spune: „Tu eşti tatăl meu,
Dumnezeul meu şi stânca mântuirii mele”.
29 Pentru el păstrez pe veci îndurarea mea
şi alianţa mea va rămâne faţă de el neclintită. R.

ALELUIA
(Aleluia) O, tu care răsari,
strălucire a luminii veşnice şi Soare al dreptăţii,
vino şi scoate-i din temniţă
pe cei ce zac în întuneric şi în umbra morţii! (Aleluia)

EVANGHELIA
Ne va vizita Cel care Răsare din înălţime.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Luca 1,67-79

67 În acel timp,
Zaharia, tatăl lui Ioan,
a fost umplut de Duhul Sfânt
şi a profeţit, zicând:
68 „Binecuvântat este Domnul, Dumnezeul lui Israel,
pentru că a vizitat şi a răscumpărat poporul său
69 şi ne-a înălţat o putere de mântuire
în casa lui David, slujitorul său,
70 precum a promis prin gura sfinţilor săi profeţi,
care au fost în vechime,
71 să ne mântuiască de duşmanii noştri
şi de mâna tuturor acelora care ne urăsc.
72 Astfel a arătat îndurare faţă de părinţii noştri,
şi-şi aduce aminte de legământul său cel sfânt.
73 De jurământul pe care l-a făcut lui Abraham, părintele nostru,
că ne va dărui harul ca,
74 eliberaţi din mâna duşmanilor noştri,
să-i slujim fără teamă,
75 în sfinţenie şi dreptate, sub privirea lui,
în toate zilele vieţii noastre.
76 Iar tu, copile,
profet al Celui Preaînalt te vei chema:
căci vei merge înaintea Domnului să pregăteşti căile sale,
77 pentru a da poporului său ştiinţa mântuirii,
întru iertarea păcatelor,
78 prin iubirea îndurătoare a Dumnezeului nostru,
cu care ne va vizita Cel care Răsare din înălţime,
79 ca să-i lumineze pe cei ce se află în întuneric
şi în umbra morţii
şi să îndrepte paşii noştri pe calea păcii”.
Cuvântul Domnului

 

 Meditatia zilei

2Sam 7,1-5.8-11; Ps 88; Lc 1,67-69

Suntem în vigilia Crăciunului, ne mai rămân puţine ore pentru a completa pregătirea noastră. Liturgia de astăzi ne sugerează o mai profundă apreciere a darului pe care Tatăl ceresc ni-l face, amintindu-ne că acest dar a fost pregătit cu mare iubire de foarte mult timp. Citim despre paralelismul dintre cele două mesaje divine strâns legate între ele: primul îi este adresat regelui David, al doilea Mariei. Al doilea face trimitere explicită la primul. „Casa ta B îi spune Domnul lui David B şi împărăţia ta vor dăinui veşnic înaintea mea, iar tronul tău va rămâne în veci neclintit”. Mariei, la Buna-Vestire, îngerul îi spune: „Domnul îi va da tronul lui David, tatăl său, va domni peste casa lui Iacob în veci şi împărăţia sa nu va avea sfârşit”. Există, deci, o pregătire foarte lungă pentru darul Crăciunului.

În mesajul către David este deja exprimată iubirea lui Dumnezeu pentru poporul său şi pentru David, o iubire mare, generoasă, o iubire preocupată nu de a lua, ci de a da. David, dintr-un păstor sărac, a devenit rege puternic, bogat, victorios şi bine aşezat în palatul său. Se gândeşte, deci, să-i facă un dar lui Dumnezeu: îi va face o casă, adică un templu, un templu frumos, în locul cortului în care se găsea arca alianţei. Dumnezeu desigur, va fi de acord: cine nu ar fi de acord să fie slujit bine, să fie onorat, glorificat? Şi totuşi, Dumnezeu, nu va fi de acord, el zice nu. De ce? Pentru că Dumnezeu e Iubire şi, fiind Iubire, nu s-a gândit să ia, ci să dea, şi cât mai mult. Şi îi face lui David promisiuni imense: „Nu tu îmi vei face o casă, ci eu îţi voi face o casă, şi voi face o casă pentru poporul meu. Voi stabili în acest loc poporul meu, îl voi înrădăcina şi va trăi în pace la locul său şi mai mult nu va mai fi tulburat”.

Iată, deci, generozitatea lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu. Un plan măreţ, care se realizează deja imperfect în timpul fiului lui David, Solomon, dar care se va împlini pe deplin după secole: „Vei zămisli un fiu B i-a spus Mariei B el va fi mare şi se va chema Fiul Celui Preaînalt. Domnul Dumnezeu îi va da tronul lui David, tatăl său”. Iată darul lui Dumnezeu, un dar pregătit de veacuri cum spune sfântul Paul în Scrisoarea către Romani: „Misterul ascuns de veacuri, a fost revelat acum”. Acum ştim ce sens avea promisiunea lui Dumnezeu. Cu mii de ani mai înainte de Buna-Vestire, Dumnezeu pregătea deja minunatul său dar. Când noi pregătim un dar de câteva zile, de câteva săptămâni, acest lucru vorbeşte de la sine despre afecţiunea noastră.

Dumnezeu pregăteşte de veacuri darul său. Şi Maria, primind mesajul îngerului, putea înţelege toată profunzimea, toată forţa iubirii lui Dumnezeu, gândind că acum se actualizează planul lui Dumnezeu revelat nouă cu mai multe secole mai înainte.

Cu ea şi prin intermediul ei, să ne deschidem inima pentru aceste lucruri măreţe, pentru darul pe care Dumnezeu ni-l va da în această noapte.