en-USro-RO

Inregistrare | Login
21 martie 2018

Calendarul zilei

Miercuri, 21 martie 2018

Sfintii zilei
Sf. Nicolae de Flüe, pustnic
Liturghierul Roman
Miercuri din sãptãmâna a 5-a din Post
Liturghie proprie, prefațã pentru Patimile Domnului I
violet, I
Lectionar
Dan 3,14-20.91-92.95: Dumnezeu l-a trimis pe îngerul sãu și i-a eliberat pe slujitorii sãi.
Ps Dan 3,52-56: Vrednic de laudã ești, Doamne, și preamãrit în veci.
In 8,31-42: Dacã Fiul vã va elibera, veți fi într-adevãr liberi.
Meditatia zilei
Miercuri din sãptãmâna a 5-a din Post

 

Sfintii zilei

SF. MARIA, NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU (Anul Nou); Fer. Marian, pr. m.

 Liturghierul Roman

1 ianuarie

OCTAVA NAŞTERII DOMNULUI

SFÂNTA MARIA,

NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU

SOLEMNITATE

Ant. la intrare 
Bucură-te, sfântă Născătoare:
tu l-ai născut pe Regele
care stăpâneşte cerul şi pământul în veac de veac.


sau:

O lumină va străfulgera astăzi asupra noastră,
căci ni s-a născut Domnul;
Numele lui va fi Cel Minunat,
Dumnezeu, Principele păcii,
Părintele veacului ce va să vină,
a cărui împărăţie nu va avea sfârşit.             Cf. Is 9,2.6 Lc 1,33


Se spune
 Mărire.


RUGĂCIUNEA ZILEI

Dumnezeule, care, prin fecioria roditoare a Mariei,
ai dăruit neamului omenesc bunurile mântuirii veşnice,
dă-ne, te rugăm, harul
să simţim şi noi mijlocirea aceleia
prin care l-am primit pe Dătătorul vieţii,
pe Isus Cristos, Fiul tău.
El, care, fiind Dumnezeu.

Se spune Crezul.
Rugăciunea credincioşilor, cf. pag. 1586.


ASUPRA DARURILOR
Dumnezeule,
tu eşti izvorul şi desăvârşirea oricărui bine;
dă-ne, te rugăm, harul,
ca noi, cei care,
în solemnitatea sfintei Născătoare de Dumnezeu,
sărbătorim începutul revărsării harului,
să ne putem bucura de plinătatea roadelor sale.
Prin Cristos, Domnul nostru.


PREFAŢA:
Sfânta Fecioară Maria, Născătoare de Dumnezeu


Ant. la Împărtăşanie
 
Isus Cristos, cel de ieri şi de astăzi,
este acelaşi în vecii vecilor.                             Evr 13,8


DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE

Am primit cu bucurie, Doamne, tainele cereşti;
dă-ne, te rugăm, harul
ca ele să ne fie de folos spre viaţa veşnică,
nouă, care o cinstim cu drag pe fericita pururea Fecioară Maria,
ca Născătoare a Fiului tău şi Mamă a Bisericii.
Prin Cristos, Domnul nostru.


Se poate folosi formula binecuvântării solemne, pag. 654.

Lectionar

 Maria, Născătoare de Dumnezeu. Acesta a fost primul titlu pe care creştinii l‑au dat Mariei şi pe care Biserica îl celebrează cu bucurie. Aceasta deoarece Maria l‑a zămislit pe Dumnezeu în credinţă şi l‑a născut în iubire totală. Pentru aceasta ea, ca prima creştină, luminează şi drumul noului an. Dacă‑l parcurgem cu credinţă şi cu iubire, Dumnezeu poate face lucruri mari (cum a făcut cu Maria) în noi şi în lumea noastră.

LECTURA I
Vor chema numele meu asupra fiilor lui Israel
şi eu îi voi binecuvânta.
Citire din cartea Numerilor 6,22-27

22 În zilele acelea,
Domnul i-a zis lui Moise:
23 „Spune-le lui Aaron şi fiilor lui:
«Aşa să-i binecuvântaţi pe fiii lui Israel:
24 ‹Domnul să te binecuvânteze
şi să te păzească!
25 Domnul să facă să strălucească faţa lui spre tine
şi să se îndure de tine!
26 Domnul să-şi înalţe faţa spre tine
şi să-ţi dăruiască pacea!›
27 Să pună numele meu peste fiii lui Israel
şi eu îi voi binecuvânta!»”
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 66(67),2-3.5.6 şi 8 (R.: 2a)

R
.: Dumnezeu să fie milostiv cu noi
şi să ne binecuvânteze!

2 Dumnezeu să aibă milă de noi şi să ne binecuvânteze;
să-şi îndrepte spre noi faţa senină,
3 ca să fie cunoscută pe pământ calea ta,
şi mântuirea ta, la toate popoarele! R.

5 Să se veselească şi să strige de bucurie neamurile,
pentru că judeci popoarele cu dreptate
şi călăuzeşti neamurile pe faţa pământului! R.

6 Să te laude popoarele, Dumnezeule,
toate popoarele să te laude!
8 Să ne binecuvânteze Dumnezeu
şi să se teamă de el toate marginile pământului! R.

LECTURA A II-A
Dumnezeu l-a trimis în lume
pe Fiul său, născut din femeie.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul
către Galateni 4,4-7

4 Fraţilor,
când a venit împlinirea timpului,
Dumnezeu l-a trimis în lume pe Fiul său,
născut din femeie,
născut sub Lege,
5 ca să-i răscumpere pe cei care sunt sub Lege,
ca să primim înfierea.
6 Şi pentru că sunteţi fii,
Dumnezeu l-a trimis pe Duhul Fiului său în inimile noastre,
care strigă: „Abba, Tată!”
7 Aşa încât nu mai eşti sclav, ci fiu;
iar dacă eşti fiu,
eşti şi moştenitor prin Dumnezeu.
Cuvântul Domnului

ALELUIA Evr 1,1-2a
(Aleluia) După ce în trecut a vorbit în multe rânduri
şi în multe moduri părinţilor noştri prin profeţi,
Dumnezeu, în aceste zile din urmă,
ne-a vorbit nouă prin Fiul. (Aleluia)

EVANGHELIA
I-au găsit pe Maria, pe Iosif şi copilul.
Când s-au împlinit opt zile, i s-a pus numele Isus.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Luca 2,16-21

16 În acel timp,
păstorii au plecat în grabă
şi i-au găsit pe Maria, pe Iosif
şi copilul culcat în iesle.
17 După ce l-au văzut,
au făcut cunoscut cuvântul
care le fusese spus despre acest copil.
18 Toţi cei care auzeau se mirau de cele spuse lor de către păstori.
19 Maria însă păstra toate aceste cuvinte,
meditându-le în inima ei.
20 Apoi păstorii s-au întors,
glorificându-l şi lăudându-l pe Dumnezeu
pentru tot ce au auzit şi au văzut,
după cum le-a fost spus.
21 Când s-au împlinit opt zile
pentru circumciderea lui, i s-a pus numele Isus,
aşa cum a fost numit de înger
mai înainte de a fi fost zămislit.
Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

 

Num 6,22-27; Ps 66; Gal 4,4-7; Lc 2,16-21

Astăzi începem un an nou şi ne prezentăm înaintea lui Dumnezeu pentru a-l începe bine, uniţi cu preasfânta Fecioară Maria, mama lui Isus şi mama noastră, şi uniţi cu Isus, fiul Mariei, Fiul lui Dumnezeu.

Celebrăm solemnitatea Sfintei Fecioare Maria Născătoare de Dumnezeu, dar este clar că prima lectură de la Liturghie nu a fost aleasă pentru acest motiv, ci pentru că e Anul Nou: e binecuvântarea Domnului pentru tot anul, cum este exprimată în Vechiul Testament: ea este pentru noi o ocazie de a ne simţi întăriţi. Putem vedea un progres în cele trei lecturi: de la Cartea Numerilor, la evanghelie, la lectura din Scrisoarea către Galateni.

Binecuvântarea Vechiului Testament, pronunţată de preoţi, deşi atât de frumoasă, nu spune totul, dar ceea ce ne spune este valabil şi astăzi: „Să te binecuvânteze Domnul şi să te păzească. Domnul să-şi lumineze faţa asupra ta şi să se îndure de tine. Domnul să-şi îndrepte faţa spre tine şi să-ţi dăruiască pacea”. În Vechiul Testament, această binecuvântare era făcută în numele lui Dumnezeu. În traducere se spune „Domnul”, dar în ebraică se spune numele revelat: Iahve, care este repetat de trei ori. Israeliţii aveau o veneraţie foarte mare pentru acest nume, căci era un privilegiu al lor să-l cunoască, pe care nu îndrăzneau să-l pronunţe şi îl substituiau cu Adonai, Domnul.

Acum B şi aceasta este a doua etapă B avem un alt nume: Isus. Dar nu e numai un nume, e o persoană, care duce la plenitudine binecuvântarea lui Dumnezeu, care e făcută acum nu cu un simplu nume, ci cu prezenţa Fiului lui Dumnezeu. E o diferenţă enormă: în loc de a avea un simplu nume, avem o persoană care este în mijlocul nostru, care în mod real este pentru noi chipul lui Dumnezeu.

Urarea care se făcea, „Domnul să-şi lumineze faţa asupra ta”, rămânea puţin goală, pentru că chipul lui Dumnezeu nu fusese revelat: Isus este imaginea vizibilă a Dumnezeului celui invizibil şi acum putem contempla chipul lui Dumnezeu: „Cine mă vede pe mine îl vede pe Tatăl”. Chipul lui Dumnezeu ni s-a revelat acum în mod real, nu numai într-un nume care exprimă bunătatea şi fidelitatea lui Dumnezeu, ci în chipul uman al unei persoane care a trăit între noi şi care trăieşte încă cu noi, pe care o cunoaştem din cuvintele şi faptele sale.

„Domnul să-şi lumineze faţa asupra ta”: avem norocul să-l putem contempla, datorită Mariei, pe Fiul lui Dumnezeu, şi să-l avem prezent cu noi, „Emanuel”. Şi putem să-l lăudăm şi să-l preamărim pe Dumnezeu asemenea păstorilor care se întorceau cu un cântec de mulţumire în inimile lor. A doua etapă minunată e aceea că trebuie să trezim în noi cea mai mare recunoştinţă şi încredere pentru acest an pe care îl începem în compania lui Isus.

 

Dar există o a treia etapă în care nu îl avem numai pe Isus „cu noi”, ci pe Isus „în noi”, adică îl avem pe Dumnezeu în noi prin intermediul Spiritului Fiului care strigă în noi: „Abba, Tată!”

Aceasta este binecuvântarea cea mai profundă. Maria ne oferă prezenţa lui Isus, pe care ni-l pune alături, dar Isus ni se dă nouă într-un mod mult mai profund, mai intim, dăruindu-ni-l pe Duhul Sfânt.

A doua etapă era necesară pentru acest dar al Duhului: era necesar ca Fiul lui Dumnezeu nu numai să se reveleze, ci şi să se jertfească pentru noi. El, „născut din femeie, născut sub lege, a venit pentru a-i mântui pe aceia care erau supuşi legii”, şi astfel, putem primi adopţiunea de fii, nu numai să-l avem cu noi pe Fiul lui Dumnezeu, dar să devenim fii ai lui Dumnezeu, fii iubiţi, preaiubiţi.

Duhul Sfânt: aceasta este, în sfârşit, binecuvântarea lui Dumnezeu, promisiunea lui Dumnezeu, darul lui Dumnezeu. Duhul Fiului său care vine în noi şi ne transformă punându-ne în relaţie filială cu Dumnezeu. „Şi nu mai eşti sclav, ci fiu!” Ce exaltare în acest strigăt al lui Paul! „Şi dacă eşti fiu, eşti şi moştenitor prin voinţa lui Dumnezeu”. Sfântul Paul trezeşte în noi, la începutul acestui an, simţământul unei bogăţii interioare: să ştim că suntem fii ai lui Dumnezeu, că Dumnezeu a avut bunătatea să ne adopte ca fii ai săi.

Şi astfel, ştim că binecuvântarea lui Dumnezeu este un lucru foarte concret, foarte profund: nu numai un nume, o persoană alături de noi, ci viaţa divină în noi. Aţi reţinut: prima lectură ne vorbeşte despre Tatăl, evanghelia despre Fiul lui Dumnezeu, lectura din Scrisoarea către Galateni despre Duhul Sfânt, arătându-ne plinătatea binecuvântării lui Dumnezeu Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt.

Să ne deschidem, deci, larg inima în această primă zi a anului, nu numai pentru noi înşine, ci şi pentru toată lumea care aşteaptă darul lui Dumnezeu.