en-USro-RO

Inregistrare | Login
20 ianuarie 2018

Calendarul zilei

Sâmbătă, 20 ianuarie 2018

Sfintii zilei
Ss. Fabian, pp. m. *; Sebastian, m. *
Liturghierul Roman
Sâmbãtã din sãptãmâna a 2-a de peste an
Liturghie la alegere, prefaţã comunã
verde (roşu). II
Lectionar
2Sam 1,1-4.11-12.19.23-27: Cum au cãzut aceşti eroi!
Ps 79: Fã sã strãluceascã faţa ta, Doamne, şi vom fi mântuiţi!
Mc 3,20-21: Ai sãi au venit sã punã mâna pe el, cãci spuneau cã şi-a ieşit din fire.
Meditatia zilei
Sâmbãtã din sãptãmâna a 2-a de peste an

 

Sfintii zilei

Ss. Vasile cel Mare şi Grigore din Nazianz, ep. înv. **

 Liturghierul Roman

2 ianuarie
Ss. Vasile cel Mare şi Grigore din Nazianz, ep. înv. **

Ant. la intrare
 
Înţelepciunea sfinţilor o povestesc popoarele
şi lauda lor o vesteşte Biserica;
numele lor dăinuie din neam în neam.         Cf. Sir 44,15.14


RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, care ai binevoit să luminezi Biserica ta
cu exemplul şi învăţătura
sfinţilor episcopi Vasile şi Grigore,
dăruieşte-ne, te rugăm, harul să învăţăm în umilinţă adevărul tău
şi să-l înfăptuim cu fidelitate, în iubire.
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 

ASUPRA DARURILOR
Primeşte, Doamne, te rugăm, această jertfă a poporului tău,
pe care ţi-o aducem
în sărbătoarea sfinţilor Vasile şi Grigore,
spre slava numelui tău.
Ea să ne dobândească şi nouă mântuirea veşnică.
Prin Cristos, Domnul nostru.
 

Ant. la Împărtăşanie
Noi îl predicăm pe Cristos cel răstignit,
pe Cristos, puterea lui Dumnezeu
şi înţelepciunea lui Dumnezeu.         Cf. 1Cor 1,23-24


DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Dumnezeule atoputernic, te rugăm
ca acest ospăţ ceresc
să întărească şi să sporească puterea dăruită de sus
tuturor acelora care celebrează
sărbătoarea sfinţilor Vasile şi Grigore,
ca să păstrăm neatins darul credinţei
şi să umblăm pe calea mântuirii arătată de ei.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

Sfântul Vasile cel Mare (330‑379) s‑a născut în Cezareea Capadociei (Asia Mică) într‑o familie care a dat mai mulţi sfinţi. Este autorul Regulilor care au jucat un rol considerabil în orientarea monahismului. Ca episcop de Cezareea, în Capadocia (370), se va arăta un adevărat păstor, luptând împotriva ereziei favorizate de împăratul Valens. A scris un important tratat despre Duhul Sfânt. Sfântul Grigore (330‑390) a fost, mai întâi, episcop de Sasimes, apoi patriarh de Constantinopol. Din cauza intrigilor, pentru a fi pace, s‑a retras în localitatea sa natală, Nazianz. Acest mistic şi mare orator este autorul operelor care îi vor aduce supranumele de Teologul.
LECTURA I
Au primit lucrarea slujirii
spre edificarea trupului lui Cristos.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul
către Efeseni 4,1-7.11-13

1 Fraţilor,
aşadar, vă îndemn eu, prizonierul în Domnul,
să umblaţi în mod vrednic
de chemarea pe care aţi primit-o:
2 cu toată umilinţa şi blândeţea, cu îndelungă răbdare,
îngăduindu-vă unii pe alţii în iubire,
3 străduindu-vă să păstraţi unitatea Duhului
în legătura păcii.
4 Este un singur trup şi un singur Duh,
după cum aţi şi fost chemaţi la o singură speranţă,
aceea a chemării voastre.
5 Este un singur Domn,
o singură credinţă, un singur Botez,
6 un singur Dumnezeu şi Tată al tuturor,
care este peste toate, prin toţi şi în toţi.
7 Fiecăruia dintre noi i s-a dat harul
după măsura darului lui Cristos.
11 Tot el i-a dat pe unii ca apostoli;
pe alţii, ca profeţi;
pe alţii, ca evanghelişti;
pe alţii, ca păstori şi învăţători
12 pentru desăvârşirea sfinţilor în vederea lucrării slujirii
spre edificarea trupului lui Cristos,
13 până când vom ajunge toţi la unitatea credinţei
şi a cunoaşterii Fiului lui Dumnezeu,
la omul desăvârşit,
la măsura staturii plinătăţii lui Cristos.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 22(23),1-3a.3b-4.5.6 (R.: 1)

R
.: Domnul este păstorul meu,
nu voi duce lipsă de nimic.

1 Domnul este păstorul meu,
nu voi duce lipsă de nimic;
2 el mă paşte pe păşuni verzi, mă conduce la ape de odihnă,
3a îmi înviorează sufletul. R.

3b Mă călăuzeşte pe cărări drepte de dragul numelui său.
4 Chiar dacă ar fi să umblu prin valea întunecată a morţii,
nu mă tem de niciun rău,
căci tu eşti cu mine, toiagul şi nuiaua ta mă mângâie. R.

5 Tu pregăteşti masă pentru mine
în faţa asupritorilor mei,
îmi ungi capul cu untdelemn
şi paharul meu e plin de se revarsă. R.

6 Da, fericirea şi îndurarea mă vor însoţi
în toate zilele vieţii mele
şi voi locui în casa Domnului
până la sfârşitul zilelor mele. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Mt 23,9b.10b
(Aleluia) Unul este Tatăl vostru, cel din ceruri.
Unul este Maestrul vostru, Cristos. (Aleluia)

EVANGHELIA
Cel mai mare dintre voi să fie slujitorul vostru.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Matei 23,8-12

8 În acel timp,
Isus s-a adresat mulţimilor şi discipolilor săi:
„Dar voi să nu lăsaţi să vi se spună «rabbi»,
pentru că unul este învăţătorul vostru,
iar voi toţi sunteţi fraţi!
9 Şi nici «tată» să nu spuneţi nimănui între voi pe pământ,
pentru că unul este Tatăl vostru, cel ceresc!
10 Nici să nu lăsaţi să vi se spună «maeştri»,
pentru că unul este maestrul vostru: Cristos!
11 Cel mai mare dintre voi să fie slujitorul vostru!
12 Căci oricine se va înălţa va fi umilit
şi oricine se va umili va fi înălţat!”
Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

1In 2,22-28; Ps 97; In 1,19-28

Prima lectură de astăzi este o invitaţie repetată a apostolului Ioan să rămânem „în Fiul şi în Tatăl”. El compară această profundă relaţie cu ei unei „ungeri”. Ungerea străbate, penetrează ţesuturile, corpurile; la fel, cine crede în Fiul îl posedă, de asemenea, îl posedă pe Tatăl şi nu mai are nevoie de alţi maeştri, pentru că posedă un maestru interior care nu înşală.

Dar pentru a crede e necesar să fii umil ca Ioan Botezătorul care, la întrebarea preoţilor, răspunde: „Eu nu sunt Cristos”. Evanghelistul spune: „Nu”. Trebuia să aleagă: ori să se nege pe sine, ori pe Cristos. Şi Ioan Botezătorul nu-l negă pe Cristos, ci pe sine însuşi.

Cu dificultate îl negăm pe Cristos în mod direct, dar o facem atunci când ne afirmăm pe noi înşine. Să ne punem cu bucurie pe calea umilinţei, aşa cum a făcut-o Înaintemergătorul: „Eu botez cu apă, dar în mijlocul vostru este acela pe care voi nu-l cunoaşteţiY acela căruia eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălţămintei”. Pentru a da mărturie despre Cristos, el a negat până şi opera sa, care era atât de rodnică şi de apreciată: „Eu botez cu apă, el cu Duhul Sfânt”.

Nici noi nu trebuie să ne atribuim nimic: lucrarea noastră este doar umană, dacă nu intervine lucrarea lui Cristos. Să cerem harul umilinţei, care ne eliberează de ispita de a ne crede asemenea lui Dumnezeu şi de a putea face ceea ce doar Dumnezeu poate face.