en-USro-RO

Inregistrare | Login
21 martie 2018

Calendarul zilei

Miercuri, 21 martie 2018

Sfintii zilei
Sf. Nicolae de Flüe, pustnic
Liturghierul Roman
Miercuri din sãptãmâna a 5-a din Post
Liturghie proprie, prefațã pentru Patimile Domnului I
violet, I
Lectionar
Dan 3,14-20.91-92.95: Dumnezeu l-a trimis pe îngerul sãu și i-a eliberat pe slujitorii sãi.
Ps Dan 3,52-56: Vrednic de laudã ești, Doamne, și preamãrit în veci.
In 8,31-42: Dacã Fiul vã va elibera, veți fi într-adevãr liberi.
Meditatia zilei
Miercuri din sãptãmâna a 5-a din Post

 

Sfintii zilei

Preasf. Nume al lui Isus *; Sf. Genoveva, fc.

 Liturghierul Roman

 

Ant. la intrare 
În numele lui Isus să se plece tot genunchiul:
al celor din ceruri, al celor de pe pământ şi al celor de dedesubt,
şi orice limbă să dea mărturie că Isus Cristos este Domn
spre gloria lui Dumnezeu Tatăl.         Fil 2,10-11


RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, care ai întemeiatmântuirea neamului omenesc
pe întruparea Fiului tău,
dă-le, te rugăm, popoarelor milostivirea pe care o imploră,
ca toţi să cunoască cu adevărat
că nu există alt nume ce trebuie invocat,
decât numele Fiului tău unul-născut.
El, care, find Dumnezeu. 

ASUPRA DARURILOR
Oferindu-ţi darurile primite din dărnicia ta,
te rugăm, Doamne,
ca, aşa cum lui Cristos,

care s-a făcut ascultător până la moarte, 
i-ai dat un nume aducător de mântuire,
tot astfel, să ne întăreşti şi pe noi cu tăria sa.
Prin Cristos, Domnul nostru.


Ant. la Împărtăşanie
Doamne, Dumnezeul nostru,
cât de minunat este numele tău pe tot pământul!         Ps 8,2


DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Doamne, te rugăm
ca Împărtăşania primită,
pe care am oferit-o maiestăţii tale
spre cinstea numelui lui Cristos,
să reverse cu toată îmbelşugarea în noi harul tău,
ca să ne bucurămde faptul că şi numele noastre sunt scrise în ceruri.
Prin Cristos, Domnul nostru.

 

Lectionar

Păcatul lumii, conform sfântului Ioan, constă mai ales în faptul de a nu crede în Isus, de a nu‑l recunoaşte ca trimis al lui Dumnezeu. Prin faptul că a venit în lume, Isus ridică păcatul din lume. Oamenii sunt chemaţi să‑l primească în credinţă ca pe Cuvântul lui Dumnezeu, pentru a avea astfel viaţa divină.

 
LECTURA I
În numele lui Isus
să se plece tot genunchiul!
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul
către Filipeni 2,6-11

6 Fraţilor,
Cristos Isus, fiind din fire Dumnezeu,
nu a considerat un beneficiu propriu
că este egal cu Dumnezeu,
7 ci s-a despuiat pe sine luând firea sclavului,
devenind asemenea oamenilor,
iar, după felul lui de a fi, a fost aflat ca un om.
8 S-a umilit pe sine făcându-se ascultător până la moarte,
până la moartea pe cruce.
9 Pentru aceasta, şi Dumnezeu l-a înălţat
şi i-a dăruit numele care este mai presus de orice nume,
10 pentru ca în numele lui Isus să se plece tot genunchiul:
al celor din ceruri, al celor de pe pământ
şi al celor de dedesubt,
11 şi orice limbă să dea mărturie că Isus Cristos este Domn,
spre gloria lui Dumnezeu Tatăl.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 112(113),1-2.3-4.5-6.7-8 (R.: 2)

R
.: Fie numele Domnului binecuvântat
de acum şi până în veac!

1 Lăudaţi, slujitori ai Domnului,
lăudaţi numele Domnului!
2 Fie numele Domnului binecuvântat
de acum şi până în veac! R.

3 De la răsăritul şi până la apusul soarelui,
lăudat fie numele Domnului!
4 Domnul este preaînalt, mai presus de toate neamurile,
gloria lui este mai presus de ceruri. R.

5 Cine este ca Domnul Dumnezeul nostru,
care locuieşte atât de sus,
6 care îşi pleacă privirea să vadă
ce se petrece în cer şi pe pământ? R.

7 El ridică pe cel sărac din ţărână,
înalţă din mizerie pe cel sărman,
8 pentru ca să-l aşeze alături de cei nobili,
de nobilii poporului său. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Mt 1,20d.21a
(Aleluia) Ceea ce s-a zămislit în Maria este de la Duhul Sfânt.
Ea va naşte un fiu şi-i vei pune numele Isus. (Aleluia)

EVANGHELIA
Maria va naşte un fiu şi-i vei pune numele Isus.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Matei 1,18-25

18 Naşterea lui Isus Cristos a fost astfel:
mama lui, Maria, fiind logodită cu Iosif,
înainte ca ei să fi fost împreună,
ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt.
19 Iosif, soţul ei, fiind drept şi nevoind s-o expună,
a vrut să o lase în ascuns.
20 Cugetând el la acestea,
iată că un înger al Domnului i-a apărut în vis, spunându-i:
„Iosif, fiul lui David,
nu te teme să o iei pe Maria, soţia ta,
căci ceea ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt!
21 Ea va naşte un fiu şi-i vei pune numele Isus,
căci el va mântui poporul său de păcatele sale”.
22 Toate acestea s-au petrecut ca să se împlinească
ceea ce fusese spus de Domnul,prin profetul care zice:
23 „Iată, fecioara va zămisli şi va naşte un fiu
şi îi vor pune numele Emanuel!”,
care, tradus, înseamnă: „Dumnezeu-cu-noi”.
24 Trezindu-se din somn,
Iosif a făcut după cum i-a poruncit îngerul Domnului:
a luat-o la sine pe soţia lui
25 şi nu a cunoscut-o până când ea a născut un fiu.
Şi i-a pus numele Isus.
Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

1In 2,29B3,6; Ps 97; In 1,29-34

Dacă vrem să căutăm punctul comun dintre epistola şi evanghelia de astăzi, îl găsim într-o frază importantă: „Isus s-a arătat ca să ridice păcatele lumii”, spune prima lectură din Scrisoarea întâi a lui Ioan, şi este un ecou al evangheliei, în care sfântul Ioan Botezătorul spune: „Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatele lumii”.

Iată, deci, mesajul pe care liturgia ni-l dă în acest început de an. Şi în legătură cu lupta împotriva păcatului găsim învăţături importante.

În evanghelie înţelegem modul în care Mielul lui Dumnezeu ridică păcatele lumii: le ridică botezând în Duhul Sfânt. Botezul cu apă dat de Ioan exprima dorinţa unei purificări, dar botezul cu apă e neputincios împotriva păcatului, care este murdăria sufletului, şi nu a trupului. Numai botezul în Duhul Sfânt poate să purifice, poate să elibereze de rău.

Isus venea pentru a boteza în Duhul Sfânt. Şi a dat acest botez omului prin pătimirea şi învierea sa.

Scrisoarea întâi a  lui Ioan ne spune că trebuie să fim fără păcat. Eliberaţi fiind de păcat prin Cristos, trebuie să fim curaţi, să realizăm dreptatea, refuzând păcatul. Dar e plăcut să vezi unde se situează această exigenţă, care este fundamentala exigenţă a vieţii creştine. Exigenţa lui Dumnezeu nu vine niciodată la început: ea vine într-un al doilea moment şi înainte de un al treilea. Cer scuze pentru această socoteală matematicăY Mai întâi este darul lui Dumnezeu, o promisiune a lui Dumnezeu: exigenţa vine ca o urmare a acestui dar: „Cât de mare este iubirea pe care ne-a arătat-o nouă Tatăl, să ne numim fii ai lui Dumnezeu, şi suntem într-adevăr!” Iată pentru ce nu putem face pact cu păcatul, iată pentru ce putem să ne păstrăm curaţi de păcat, să luptăm împotriva păcatului: pentru că Dumnezeu ne-a iubit, Dumnezeu ne-a transformat deja, Dumnezeu ne-a botezat în Duhul Sfânt prin Fiul său. Şi din respect pentru darul pe care l-am primit, trebuie să fim complet deschişi harului său şi să nu acceptăm să comitem păcatul.

Şi dincolo de acest dar este speranţa: Dumnezeu ne-a promis că darul său va avea o minunată dezvoltare. „Noi acum suntem fii ai lui Dumnezeu, dar ce vom fi nu s-a arătat încă”, spune sfântul Ioan. „Când Fiul lui Dumnezeu se va arăta, noi vom fi asemenea lui, fiindcă îl vom vedea aşa cum este”. Ne este, aşadar, promisă o fericire extraordinară, despre care noi avem acum doar o palidă idee. Şi aceasta este promisiunea de fericire care ne stimulează, ne încurajează, ne dă putere de-a lungul drumului dificil pe care trebuie să-l parcurgem. „Oricine are speranţa aceasta pusă în el devine curat, după cum el este curat”. Vedeţi, deci, că prin speranţă cineva devine curat, după cum Cristos este curat. Exigenţa lui Dumnezeu vine, deci, într-un al doilea timp, între darul deja primit, deja atât de frumos, dar nu încă perfect, şi promisiunea unui dar încă şi mai minunat, a unei fericiri complete, în comuniune cu Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt.