en-USro-RO

Inregistrare | Login
20 ianuarie 2018

Calendarul zilei

Sâmbătă, 20 ianuarie 2018

Sfintii zilei
Ss. Fabian, pp. m. *; Sebastian, m. *
Liturghierul Roman
Sâmbãtã din sãptãmâna a 2-a de peste an
Liturghie la alegere, prefaţã comunã
verde (roşu). II
Lectionar
2Sam 1,1-4.11-12.19.23-27: Cum au cãzut aceşti eroi!
Ps 79: Fã sã strãluceascã faţa ta, Doamne, şi vom fi mântuiţi!
Mc 3,20-21: Ai sãi au venit sã punã mâna pe el, cãci spuneau cã şi-a ieşit din fire.
Meditatia zilei
Sâmbãtã din sãptãmâna a 2-a de peste an

 

Sfintii zilei

Ss. Emiliana, fc.; Eduard Mărturisitorul, rege

 Liturghierul Roman

 

Joi

Ant. la intrare
La început şi înaintea veacurilor,
Cuvântul era Dumnezeu,
şi el a binevoit să se nască Mântuitor al lumii.
Cf. In 1,1

RUGĂCIUNEA ZILEI
Înainte de sărbătoarea Epifaniei:
Dumnezeule,
prin naşterea Fiului tău unul-născut,
tu ai început pentru poporul tău
lucrarea minunată a mântuirii.
Te rugăm, întăreşte-i în credinţă pe slujitorii tăi,
pentru ca, sub călăuzirea lui,
să ajungă la răsplata făgăduită, în slava cea veşnică.
El, care, fiind Dumnezeu.

După sărbătoarea Epifaniei:
Dumnezeule, care, prin Fiul tău,
ai luminat toate neamurile
cu lumina veşniciei tale,
dă poporului creştin cunoaşterea deplină
a strălucirii Răscumpărătorului său,
ca, prin harul lui, să ajungă la slava fără de sfârşit.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR
Primeşte, Doamne, darurile noastre,
prin care se săvârşeşte un schimb minunat,
pentru ca, oferindu-ţi ceea ce tu ne-ai dăruit,
să ne învrednicim a te primi pe tine însuţi.
Prin Cristos, Domnul nostru.

O prefaţă pentru Naşterea Domnului, pag. 554-556(t).1368-1378(c), înainte de sărbătoarea Epifaniei. Prefaţa pentru Epifania Domnului, pag. 557(t).188 sau 1380-1382(c), sau o prefaţă pentru Naşterea Domnului, pag. 554-556(t).1368-1378(c), după sărbătoarea Epifaniei.

Ant. la Împărtăşanie
Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea,
încât l-a dat pe Fiul său, unul născut,
ca oricine crede în el să nu piară,
ci să aibă viaţă veşnică. In 3,16

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Te rugăm, Dumnezeule atotputernic, dă-ne harul,
ca viaţa noastră să fie mereu întărită,
prin puterea sfintelor taine.
Prin Cristos, Domnul nostru.

 

Lectionar

 Filip de abia îl urmează pe Isus şi începe să facă apostolat chemându-l pe Natanael. Isus se face cunoscut primilor săi discipoli prin fapte (v. 46). După modelul său, creştinul ştie că nu are dreptul să fie recunoscut ca atare dacă viaţa sa nu este o continuă profesiune de credinţă.

 

LECTURA I
Am trecut de la moarte la viaţă,
pentru că îi iubim pe fraţi.
Citire din Scrisoarea întâi
a sfântului apostol Ioan 3,11-21

11 Preaiubiţilor,
aceasta este vestea
pe care aţi auzit-o de la început:
să ne iubim unii pe alţii.
12 Nu cum a făcut Cain, care era de la Cel Rău,
şi l-a ucis pe fratele său.
Şi pentru care motiv l-a ucis?
Pentru că faptele lui erau rele,
iar ale fratelui său, drepte.
13 Să nu vă miraţi, fraţilor, dacă lumea vă urăşte!
14 Noi ştim că am trecut de la moarte la viaţă,
pentru că îi iubim pe fraţi.
Cine nu iubeşte rămâne în moarte.
15 Oricine îl urăşte pe fratele său este un criminal
şi voi ştiţi că niciun criminal
nu are viaţă veşnică ce rămâne în el.
16 În aceasta am cunoscut iubirea: el şi-a dat viaţa pentru noi.
La fel, şi noi suntem datori să ne dăm vieţile pentru fraţi.
17 Dacă cineva are bogăţiile lumii
şi-l vede pe fratele său, care este în nevoie,
şi îşi închide inima faţă de el,
cum poate să rămână în acela iubirea lui Dumnezeu?
18 Copii, să nu iubim numai cu vorba sau cu limba,
ci cu fapta şi adevărul!
19 Prin aceasta vom cunoaşte că suntem din adevăr:
ne vom linişti inima înaintea lui
20 pentru că, chiar dacă inima noastră ne acuză,
Dumnezeu este mai mare decât inimile noastre
şi cunoaşte toate.
21 Iubiţilor, dacă inima noastră nu ne acuză,
avem încredere în Dumnezeu.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 99(100),1-2.3.4.5 (R.: 1)

R
.: Strigaţi de bucurie către Domnul,
toţi locuitorii pământului!

1 Strigaţi de bucurie către Domnul,
toţi locuitorii pământului,
2 slujiţi-i Domnului cu bucurie,
veniţi înaintea lui cu strigăte de veselie! R.

3 Să ştiţi că Domnul este Dumnezeu!
El ne-a făcut, ai lui suntem,
poporul lui şi turma păşunii sale. R.

4 Intraţi pe porţile lui cu imnuri de laudă,
intraţi cu laude în casa lui!
Lăudaţi-l şi binecuvântaţi numele lui! R.

5 Căci Domnul este bun,
îndurarea lui ţine pe vecie
şi fidelitatea lui, din generaţie în generaţie. R.

ALELUIA
(Aleluia) Ne-a strălucit o zi sfântă.
Veniţi, neamuri, şi adoraţi-l pe Domnul!
Astăzi a coborât pe pământ o lumină mare. (Aleluia)

EVANGHELIA
Tu eşti Fiul lui Dumnezeu,
tu eşti regele lui Israel.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan 1,43-51

43 În acel timp,
Isus voia să plece în Galileea
şi l-a găsit pe Filip.
Isus i-a zis: „Urmează-mă!”
44 Filip era din Betsaida, din cetatea lui Andrei şi a lui Petru.
45 Filip l-a întâlnit pe Natanael şi i-a zis:
„L-am găsit pe cel despre care au scris Moise, în Lege, şi Profeţii,
pe Isus, fiul lui Iosif din Nazaret”.
46 Dar Natanael i-a zis:
„Poate fi ceva bun din Nazaret?”
Filip i-a zis: „Vino şi vezi!”
47 Isus l-a văzut pe Natanael venind la el
şi a zis despre el:
„Iată cu adevărat un israelit în care nu este viclenie!”
48 Natanael i-a zis:
„De unde mă cunoşti?”
Isus i-a răspuns şi i-a zis:
„Înainte de a te fi chemat Filip,
te-am văzut stând sub smochin”.
49 Natanael i-a răspuns:
„Rabbi, tu eşti Fiul lui Dumnezeu,
tu eşti regele lui Israel”.
50 Isus a răspuns şi i-a zis:
„Pentru că ţi-am spus că te-am văzut sub smochin, crezi?
Vei vedea lucruri mai mari decât acestea”.
51 Şi i-a zis: „Adevăr, adevăr vă spun:
veţi vedea cerul deschis
şi pe îngerii lui Dumnezeu
urcând şi coborând deasupra Fiului Omului”.
Cuvântul Domnului

 

 Meditatia zilei

 

1In 3,11-21; Ps 99; In 1,43-51

Sunt atâtea lucruri interesante şi instructive în liturgia din aceste zile. În Scrisoarea întâi a lui Ioan vedem revelarea iubirii Domnului pentru noi şi dorinţa sa cu privire la noi. Prin aceasta am cunoscut iubirea: „El şi-a dat viaţa pentru noi”. Urmarea este puţin neaşteptată pentru noi, dar este logica lui Dumnezeu. Noi ne-am gândi: dacă el şi-a dat viaţa pentru noi, şi noi suntem datori să ne dăm viaţa pentru el. Şi este drept. Dar apostolul, inspirat de Duhul Sfânt, spune altfel: „Deci şi noi suntem datori să ne dăm viaţa pentru fraţii noştri”.

Aceasta este caracteristica Noului Testament: insistenţa asupra dinamicii iubirii, nu limitând-o şi nici oprind-o la noi înşine într-un fel de complăcere intimă. Dumnezeu ne iubeşte pentru că îl comunicăm, pentru că îl însoţim în dinamismul iubirii sale. Şi cine se închide în inima sa nu intră în acest dinamism.

Un alt punct de înălţare sunt reflecţiile asupra lui Cain, ucigaş de sine, într-un oarecare sens, înainte de a fi ucigaşul lui Abel. Cain da, l-a ucis pe Abel, dar nu a putut să-l lipsească de iubirea faţă de Dumnezeu; în schimb, Cain, a ucis, a distrus viaţa divină din el însuşi: este ucigaşul vieţii sale de iubire. „Cine îl urăşte pe fratele său este un ucigaş, şi voi ştiţi că nici un ucigaş nu are viaţă veşnică în el”.

Noi suntem vii pentru că viaţa lui Dumnezeu pătrunde în noi, şi iubirea pe care noi o transmitem fraţilor e făcută mai generoasă prin darul însuşi al lui Dumnezeu, în care este plinătate de viaţă şi de bucurie.