en-USro-RO

| Login
3 februarie 2018

Calendarul zilei

Nu au fost gasite articole.
 

Sfintii zilei

† EPIFANIA DOMNULUI
Sf. Andrei Corsini, ep.

 Liturghierul Roman

 

6 ianuarie

EPIFANIA DOMNULUI

SOLEMNITATE

Acolo unde solemnitatea Epifaniei nu este de poruncă, îi este desemnată, ca ziuă a sa proprie, duminica ce cade între 2 şi 8 ianuarie.

Liturghia din ajun

Această Liturghie se spune în ajun, fie înainte, fie după primele Vespere ale Epifaniei.

Ant. la intrare
Ridică-te, Ierusalime, priveşte spre răsărit
şi vezi-i pe fiii tăi adunaţi de la răsăritul până la apusul soarelui.
Cf. Bar 5,5

Se spune Mărire.

RUGĂCIUNEA ZILEI
Te rugăm, Doamne,
ca strălucirea slavei tale să lumineze inimile noastre,
ca să putem trece prin întunericul acestei lumi
şi să ajungem în patria luminii veşnice.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

Se spune Crezul.

Rugăciunea credincioşilor, cf. pag. 1587.1588.

ASUPRA DARURILOR
Primeşte, te rugăm, Doamne, darurile noastre,
oferite Fiului tău unul-născut,
care se dezvăluie pentru prima dată neamurilor,
pentru ca slava ta să fie celebrată,
iar nouă să ne fie spre mântuire veşnică.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Prefaţa: Cristos lumina popoarelor, pag. 188 sau 557(t).1380-1382(c).

Ant. la împărtăşanie
Strălucirea lui Dumnezeu
a luminat sfânta cetate a Ierusalimului
şi popoarele umblau în lumina lui.
Cf. Ap 21,23

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Întăriţi cu hrana sfântă,
implorăm, Doamne, îndurarea ta,
pentru ca în sufletele noastre
să apară necontenit steaua dreptăţii,
iar preamărirea ta să fie comoara noastră.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Se poate folosi formula binecuvântării solemne, pag. 644. 

Liturghia din timpul zilei

Ant. la intrare
Iată, vine Domnul stăpânitor;
în mâna lui este domnia, puterea şi stăpânirea.
Cf. Mal 3,1; 1Cr 29,12

Se spune Mărire.

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule,
care, prin steaua călăuzitoare,
l-ai descoperit astăzi neamurilor
pe Fiul tău unul-născut,
dă-ne, te rugăm, harul,
ca noi, care te-am cunoscut prin credinţă,
să ajungem să privim chipul măririi tale.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

Acolo unde este obiceiul, dacă se consideră potrivit, după Evanghelie pot fi anunţate sărbătorile mobile ale anului.

Se spune
Crezul.

Rugăciunea credincioşilor, cf. pag. 1587.1588.

ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Doamne,
priveşte cu bunăvoinţă la darurile Bisericii tale;
ea nu-ţi mai aduce aur, tămâie şi smirnă,
ci pe acela care este simbolizat,
jertfit şi primit prin aceste daruri,
pe Isus Cristos, care vieţuieşte şi domneşte în vecii vecilor.

PREFAŢA: Cristos lumina popoarelor

Ant. la Împărtăşanie
Noi am văzut steaua lui la răsărit,
şi am venit cu daruri să-l adorăm pe Domnul.
Cf. Mt 2,2

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Te rugăm, Doamne,
să ne întâmpini cu lumina ta cerească,
întotdeauna şi pretutindeni,
ca să contemplămcu privire curată taina la care ai binevoit să ne faci părtaşi
şi s-o primim cu iubire tot mai adâncă.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Se poate folosi formula binecuvântării solemne, pag. 644.

 

Lectionar

 Înainte de binecuvântare, se pot anunţa sărbătorile mobile notate în primele pagini ale agendei.
Astăzi Isus se manifestă şi e recunoscut ca Dumnezeu. Se anunţă chemarea tuturor oamenilor la credinţă. Magii, prin venirea lor la Cristos, proclamă solemn că evanghelia trebuie să fie vestită tuturor popoarelor. Creştinii se unesc astăzi cu magii pentru a se închina lui Cristos şi a-i aduce daruri
.

 

LECTURA I
Gloria Domnului răsare deasupra ta.
Citire din cartea profetului Isaia 60,1-6

1 Ridică-te, luminează-te, Ierusalime,
căci lumina ta vine
şi gloria Domnului răsare deasupra ta!
2 Căci, iată, întunericul va acoperi pământul şi bezna, popoarele!
Dar peste tine va răsări Domnul
şi gloria lui se va vedea deasupra ta.
3 Vor umbla neamuri la lumina ta
şi regi, în strălucirea zorilor tale.
4 Ridică-ţi ochii împrejur şi priveşte: toţi se adună şi vin spre tine!
Fiii tăi vin de departe şi fiicele tale sunt purtate pe braţe.
5 Atunci vei vedea şi te vei lumina;
îţi va bate inima şi se va lărgi,
pentru că belşugul mării se va întoarce la tine
şi bogăţiile neamurilor vor veni la tine.
6 Vei fi învăluită de o mulţime de cămile,
de cămile tinere din Madian şi din Efa;
toţi din Saba vor veni şi vor aduce aur şi tămâie
şi vor aduce laude Domnului.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 71(72),1-2.7-8.10-11.12-13 (R.: cf. 11)

R
.: Toate neamurile pământului
te vor adora pe tine, Doamne.

1 Dumnezeule, dăruieşte-i regelui judecăţile tale
şi înzestrează-l pe fiul regelui cu dreptatea ta!
2 Şi el va judeca poporul tău cu dreptate
şi pe săracii tăi cu nepărtinire. R.

7 În zilele lui, va înflori dreptatea şi multă pace,
până când va fi luna.
8 El va domni de la o mare la alta,
şi de la Râu până la marginile pământului. R.

10 Regii din Tarşiş şi ai insulelor vor oferi daruri,
regii din Seba şi din Saba îşi vor aduce tributul.
11 Toţi regii se vor prosterna înaintea lui,
toate popoarele îl vor sluji. R.

12 El îi va elibera pe săracul care strigă
şi pe sărmanul care nu are ajutor.
13 Va avea milă de cel sărac şi de cel sărman
şi va mântui sufletele sărmanilor. R.

LECTURA A II-A
Este revelat acum:
păgânii sunt împreună părtaşi ai promisiunii.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul
către Efeseni 3,2-3a.5-6

 
2 Fraţilor,

poate aţi auzit de economia harului lui Dumnezeu,
care mi-a fost dată pentru voi:
3a prin revelaţie, mi-a fost făcut cunoscut misterul
5 care nu a fost cunoscut fiilor oamenilor din celelalte generaţii
aşa cum este revelat acum
sfinţilor săi apostoli şi profeţi prin Duhul:
6 că păgânii sunt împreună-moştenitori,
formează un singur trup
şi sunt împreună părtaşi ai promisiunii,
în Cristos Isus, prin Evanghelie.
Cuvântul Domnului

ALELUIA Mt 2,2b
(Aleluia) Am văzut la răsărit steaua lui
şi am venit să ne închinăm Domnului. (Aleluia)

EVANGHELIA
Am văzut steaua lui la răsărit
şi am venit să ne închinăm lui.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Matei 2,1-12

1 După ce s-a născut Isus
în Betleemul Iudeii în zilele lui Irod, regele,
iată că au ajuns la Ierusalim nişte magi din Răsărit
2 şi întrebau, spunând:
„Unde este regele nou-născut al iudeilor?
Căci am văzut steaua lui la răsărit
şi am venit să-l adorăm”.
3 Auzind aceasta,
regele Irod s-a tulburat
şi tot Ierusalimul împreună cu el.
4 Adunându-i pe toţi arhiereii şi cărturarii poporului,
a căutat să afle de la ei
unde avea să se nască Cristos.
5 Ei i-au spus:
„În Betleemul Iudeii,
căci aşa este scris de profet:
6 «Şi tu, Betleem, pământ al lui Iuda,
nicidecum nu eşti cea mai mică
dintre cetăţile de seamă ale lui Iuda;
căci din tine va ieşi stăpânitorul
care va păstori poporul meu, Israel»”.
7 Atunci Irod, chemându-i pe magi în secret,
a aflat de la ei timpul precis când li s-a arătat steaua.
8 Şi, trimiţându-i la Betleem, le-a spus:
„Mergeţi şi informaţi-vă cu exactitate despre copil
şi, când îl veţi fi găsit,
făceţi-mi cunoscut şi mie
ca să merg şi eu să-l ador!”
9 După ce l-au ascultat pe rege, au plecat,
şi iată că steaua pe care o văzuseră la răsărit
mergea înaintea lor până când, venind,
s-a oprit deasupra locului unde era copilul.
10 Când au văzut steaua,
au fost cuprinşi de o bucurie foarte mare.
11 Şi, intrând în casă,
au văzut copilul împreună cu Maria, mama lui.
Apoi, căzând la pământ, l-au adorat
şi, deschizând tezaurele lor,
i-au oferit daruri: aur, tămâie şi smirnă.
12 După ce li s-a revelat în vis
să nu se mai întoarcă la Irod,
au plecat pe alt drum în ţara lor.
Cuvântul Domnului

 

 Meditatia zilei

Is 60,1-6; Ps 71; Ef 3,2-3.5-6; Mt 2,1-12

Epifania este manifestarea lui Cristos păgânilor, este sărbătoarea credinţei oferite întregii lumi. Credinţa: o lumină minunată care ne solicită în profunzimea sufletului şi care ne face să înaintăm pe un drum paradoxal.

Prima lectură cântă această lumină: „Scoală-te, luminează-te, Ierusalime, căci lumina ta vine şi slava Domnului răsare deasupra ta. Iată, întunericul acoperă pământul şi bezna învăluie popoarele, dar peste tine răsare Domnul şi slava lui străluceşte deasupra ta. Popoarele se vor îndrepta spre lumina taY„. E vorba despre lumina misterioasă a credinţei, care pune pe drumuri naţiunile, păgânii, aceia care nu fuseseră chemaţi.

Sfântul Paul se minunează în faţa revelării acestui mister, a revelării generozităţii divine care îi cheamă pe păgâni să participe la aceeaşi moştenire, să formeze acelaşi trup, să participe la aceeaşi promisiune făcută poporului ales. Toţi suntem chemaţi să-l cunoaştem pe Cristos, să mergem în lumina credinţei.

Lumina credinţei este o lumină misterioasă: este o stea în cer, spune evanghelia, dar este o stea care indică un loc precis pe pământ. Şi când cineva vede steaua, este pătruns de o mare bucurie. „La vederea stelei B spune evanghelia B ei au simţit o mare bucurie”, pentru că ea răspunde unei aspiraţii profunde a omului. Noi ştim că nu suntem făcuţi să trăim o viaţă pământească: suntem făcuţi să mergem spre o stea. În inima noastră nu există bucuria deplină dacă ne lăsăm pătrunşi de preocupări meschine, dacă viaţa noastră se lasă sufocată de perspective fără ideal; bucuria este în noi când apare lumina stelei, credinţa, şi noi o recunoaştem în acelaşi timp în vocaţia noastră, care este aceea de a ţinti spre înălţimi, de a merge până la Dumnezeu.

Însă lumina credinţei, care străluceşte în înălţimea cerului, indică un loc precis pe pământ: o casă, casa unde se găseşte copilul cu Maria, mama sa. Credinţa nu este un vis care străbate norii, ci are exigenţe concrete: ne cere să-l recunoaştem în Isus, omul asemenea nouă, pe Fiul lui Dumnezeu întrupat, acela care ni-l revelează pe Tatăl şi ne revelează sensul vieţii noastre, acela care ne permite să-l întâlnim pe Tatăl, mai mult, să trăim comuniunea cu el.

Lumina credinţei, care străluceşte în cer, nu ne dispensează de a ne îndrepta spre oamenii de pe pământ: magii care au văzut steaua merg să se informeze de la marii preoţi şi de la cărturari. Şi răspunsul lor dat prin cuvintele Bibliei dau mărturie despre planul lui Dumnezeu. Dar pentru a înţelege semnificaţia cuvintelor inspirate, este necesară o disponibilitate interioară, pe care Irod şi preoţii n-o au. Când căutăm numai interesul nostru, suntem închişi faţă de lumina credinţei: găsim numai cărări pământeşti, care nu conduc la casa Fiului lui Dumnezeu.

Dacă vrem cu adevărat să trăim, trebuie să fim disponibili, să fim gata a ne lăsa conduşi spre scopuri care nu ne dau avantaje pământeşti, ci bucuria divină. Trebuie să alegem: dacă vrem să ne limităm la căutarea interesului nostru, nu vom întâlni steaua şi viaţa noastră nu va afla bucuriile depline.

Domnul a venit, el ne oferă această mare bucurie, ne oferă preţioasa sa lumină: să fim credincioşi, să fim recunoscători, mulţumindu-i pentru credinţa care ne înalţă mai presus de noi înşine. Şi să-i mulţumim nu numai pentru că ne dă lumina credinţei, ci şi trupul său, şi sângele său, pentru a ne transforma şi a ne face să trăim tot mai mult comuniunea cu el.