en-USro-RO

Inregistrare | Login
23 februarie 2018

Calendarul zilei

Vineri, 23 februarie 2018

Sfintii zilei
Sf. Policarp, ep. m. *
Liturghierul Roman
Vineri din sãptãmâna 1 din Post
Liturghie proprie, prefațã pentru Postul Mare (I, II, III sau IV)
violet, I, PP, R.
Lectionar
Ez 18,21-28: Doresc eu moartea celui rãu? Oare nu doresc sã se întoarcã de la calea lui și sã trãiascã?
Ps 129: Dacã te-ai uita la fãrãdelegi, Doamne, Doamne, cine ar mai putea sã stea în fața ta?
Mt 5,20-26: Du-te, împacã-te mai întâi cu fratele tãu.
Meditatia zilei
Vineri din sãptãmâna 1 din Post

 

Sfintii zilei

Ss. Raymund de Penyafort, pr. *; Lucian din Antiohia, pr. m.

 Liturghierul Roman

 

Sâmbătă

Ant. la intrare
Dumnezeu l-a trimis în lume
pe Fiul său, născut din femeie,
ca să primim înfierea.
Gal 4,4-5

RUGĂCIUNEA ZILEI
Înainte de sărbătoarea Epifaniei:
Dumnezeule atotputernic şi veşnic,
prin venirea Fiului tău unul-născut,
ai revărsat asupra lumii lumină nouă;
după cum, prin naşterea lui din Fecioara Maria,
ne-am învrednicit a-l avea părtaş de firea noastră omenească,
fă-ne, te rugăm, să ne învrednicim a avea parte
şi de împărăţia harului său.
El, care, fiind Dumnezeu.

După sărbătoarea Epifaniei:
Dumnezeule atotputernic şi veşnic,
prin Fiul tău unul-născut,
ne-ai făcut făptură nouă pentru tine;
dă-ne, te rugăm, harul
să devenim asemenea Fiului tău,
care a înălţat la tine firea noastră omenească.
El, care, fiind Dumnezeu.

ASUPRA DARURILOR
Dumnezeule, izvorul adevăratei evlavii şi al păcii,
dă-ne, te rugăm, harul,
să aducem prin această jertfă
cinstea cuvenită maiestăţii tale
şi, prin participarea la sfintele taine,
să fim tot mai uniţi în credinţă şi iubire.
Prin Cristos, Domnul nostru.

O prefaţă pentru Naşterea Domnului, pag. 554-556(t).1368-1378(c), înainte de sărbătoarea Epifaniei. Prefaţa pentru Epifania Domnului, pag. 557(t).188 sau 1380-1382(c), sau o prefaţă pentru Naşterea Domnului, pag. 554-556(t).1368-1378(c), după sărbătoarea Epifaniei.

Ant. la Împărtăşanie
Noi toţi am primit, din plinătatea lui,
har după har. In 1,16

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Doamne,
poporul tău este călăuzit în drumul său
de feluritele ajutoare ale Providenţei tale;
dăruieşte-ni-le cu bunătate şi acum, şi în viitor,
pentru ca, bucurându-ne de bunurile trecătoare
de care avem nevoie,
să căutăm cu mai multă încredere bunurile veşnice.
Prin Cristos, Domnul nostru.

 

Lectionar

 În împărăţia lui Dumnezeu boala şi infirmitatea nu există, întunericul este învins de lumina lui Cristos. Nu suntem niciodată singuri: Duhul ne cuprinde în îmbrăţişarea sa şi locuieşte în noi. Vieţile noastre în care domnea moartea sunt inundate de vitalitatea sa, infirmităţile noastre sunt vindecate de forţa sa care ne însănătoşeşte, “demonii” care ne atrag spre pământ sunt învinşi prin puterea lui.

 

În regiunile în care Epifania se celebrează în duminica ce cade în ziua de 8 ianuarie:

LECTURA I
Dacă cerem ceva, el ne ascultă.
Citire din Scrisoarea întâi
a sfântului apostol Ioan 5,14-21

14 Preaiubiţilor, aceasta este încrederea
pe care o avem în Fiul lui Dumnezeu:
dacă cerem ceva după voinţa lui, el ne ascultă.
15 Şi dacă ştim că ne ascultă, orice i-am cere,
ştim că am obţinut tot ce i-am cerut.
16 Dacă cineva îl vede pe fratele său
săvârşind un păcat care nu este spre moarte,
să se roage şi Dumnezeu îi va da viaţa;
aceasta, celor care săvârşesc un păcat care nu este spre moarte.
Dar există şi un păcat care este spre moarte.
Nu spun ca cineva să se roage pentru acela.
17 Orice nedreptate este păcat,
dar există un păcat care nu este spre moarte.
18 Ştim că oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuieşte,
însă pe cel care este născut din Dumnezeu,
el îl păzeşte şi Cel Rău nu se atinge de el.
19 Ştim că suntem de la Dumnezeu
şi că lumea întreagă zace sub puterea Celui Rău.
20 Ştim, de asemenea, că Fiul lui Dumnezeu a venit
şi ne-a dat capacitate să-l cunoaştem pe Cel Adevărat.
Noi suntem în Cel Adevărat, în Fiul său Isus Cristos.
Acesta este Dumnezeul adevărat şi viaţa veşnică.
21 Copii, păziţi-vă de idoli!
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 149,1-2.3-4.5-6a şi 9b (R.: 4a)

R
.: Domnul îl iubeşte
pe poporul său.
sau:
Aleluia!

1 Cântaţi-i Domnului un cântec nou,
lauda lui în adunarea credincioşilor săi!
2 Să se bucure Israel de creatorul său,
să tresalte de bucurie fiii Sionului pentru regele lor! R.

3 Să laude numele lui în dansuri,
să-i cânte psalmi cu tamburina şi cu harpa!
4 Căci Domnului îi place de poporul său
şi-i încoronează pe cei smeriţi cu mântuire. R.

5 Să tresalte de bucurie, în glorie, credincioşii lui,
să scoată strigăte de bucurie în aşternutul lor!
6a Gura să le fie plină de laudele Domnului;
9b aceasta este o cinste pentru toţi credincioşii lui. R.

ALELUIA Lc 7,16
(Aleluia) Un mare profet s-a ridicat printre noi,
şi Dumnezeu a vizitat poporul său. (Aleluia)

EVANGHELIA
Aceasta a făcut-o Isus
ca început al semnelor, în Cana Galileii.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan 2,1-11

1 În acel timp,
s-a făcut o nuntă în Cana Galileii,
şi mama lui Isus era acolo.
2 A fost chemat şi Isus cu discipolii lui la nuntă.
3 Lipsind la un moment dat vinul,
mama lui Isus i-a zis: „Nu mai au vin”.
4 Dar Isus i-a spus:
„Ce ne priveşte pe mine şi pe tine, femeie?
Încă nu a venit ceasul meu”.
5 Mama lui Isus le-a spus slujitorilor:
„Faceţi tot ce vă va spune!”
6 Erau acolo şase vase de piatră puse pentru purificarea iudeilor,
fiecare de două sau trei măsuri.
7 Isus le-a zis: „Umpleţi vasele cu apă!”
Iar ei le-au umplut până sus.
8 Atunci le-a zis: „Scoateţi acum şi duceţi stolnicului nunţii!”
Ei i-au dus.
9 Când a gustat stolnicul apa devenită vin,
– şi el nu ştia de unde este, dar slujitorii care o aduseseră ştiau –
stolnicul l-a chemat pe mire
10 şi i-a spus: „Orice om pune mai întâi vinul bun,
iar când s-au îmbătat, pe cel mai slab.
Tu ai ţinut vinul bun până acum!”
11 Aceasta a făcut-o Isus ca început al semnelor,
în Cana Galileii.
Şi-a arătat gloria, iar discipolii lui au crezut în el.
Cuvântul Domnului

 

 Meditatia zilei

1In 3,22B4,6; Ps 2; Mt 4,12-17.23-25

Evanghelia de astăzi reia tema luminii: „Poporul care locuia în întuneric a văzut o lumină mare; celor care locuiau în ţinutul umbrei şi al morţii le-a răsărit o lumină mare”. Şi această lumină este Cristos, care „de atunci a început să propovăduiască”, revelându-se cu adevărat în dimensiunea sa divină şi umană. Divină pentru că vorbeşte în numele lui Dumnezeu, anunţând împărăţia lui Dumnezeu, învăţând pretutindeni: „Convertiţi-vă, pentru că împărăţia lui Dumnezeu este aproape”. Şi, pe de altă parte, se arată foarte uman, plin de compasiune pentru toţi cei nevoiaşi şi, mai ales, pentru soarta bolnavilor. „Vindecând orice boală şi orice neputinţă”, Isus descoperă inima sa cu adevărat umană.

Această unire a aspectului divin cu cel uman este fundamental în revelarea lui Isus; şi în Scrisoarea întâi a lui Ioan, vedem că el rămâne foarte credincios acestei revelaţii. Când este vorba de „recunoaşterea duhului lui Dumnezeu”, apostolul, nu dă, ca semn, gânduri înalte, ci spune: „Dacă cineva îl mărturiseşte pe Isus Cristos, venit în trup, acela are Duhul lui Dumnezeu”: iată semnul pentru a discerne inspiraţiile.

Şi aceasta este ceva foarte concret pentru noi. Trebuie să recunoaştem că Isus a venit în trup acceptând viaţa noastră concretă. Dacă vrem o spiritualitate de vis, ruptă de realitate, căutând stări de entuziasm în afara condiţiei noastre cotidiene, nu-i suntem credincioşi lui Cristos, nu primim lumina şi revelaţia sa. În schimb, dacă îl întâlnim pe Isus „în trup”, adică în viaţa noastră cotidiană, în responsabilităţile noastre concrete, atunci suntem cu adevărat în comuniune cu el, cel adevărat, autentic, şi primim atunci darurile cele mai mari.

Astăzi, în munca noastră, să ne gândim că îl recunoaştem pe Isus care a venit în trup, că el este, în acelaşi timp, şi Fiul lui Dumnezeu, şi Fiul Omului şi că noi îl urmăm pe calea întrupării.