en-USro-RO

Inregistrare | Login
20 martie 2018

Calendarul zilei

Marți, 20 martie 2018

Sfintii zilei
Ss. Ioan Nepomuk, pr. m.; Paul, Ciril, Eugen și îns. m.
Liturghierul Roman
Marți din sãptãmâna a 5-a din Post
Liturghie proprie, prefațã pentru Patimile Domnului I
violet, I
Lectionar
Num 21,4-9: Oricine este mușcat și va privi spre șarpele din bronz va trãi.
Ps 101: Doamne, ascultã rugãciunea mea, și strigarea mea sã vinã la tine!
In 8,21-30: Când îl veți fi înãlțat pe Fiul Omului, atunci veți înþelege cã eu sunt.
Meditatia zilei
Marți din sãptãmâna a 5-a din Post

 

Sfintii zilei

† BOTEZUL DOMNULUI
Sf. Severin, abate

 Liturghierul Roman

 

DUMINICA DE DUPĂ 6 IANUARIE

BOTEZUL DOMNULUI

SĂRBĂTOARE

Când Epifania se celebrează duminica, în zilele de 7 sau 8 ianuarie, sărbătoarea Botezul Domnului se celebrează în ziua de luni ce urmează.

Ant. la intrare
După ce a fost botezat Domnul, s-au deschis cerurile
şi Duhul lui Dumnezeu, în chip de porumbel,
s-a oprit deasupra lui, iar glasul Tatălui a răsunat:
„Acesta este Fiul meu cel iubit,
în care mi-am găsit mulţumirea”.
Cf. Mt 3,16-17

Se spune Mărire.

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule atotputernic şi veşnic,
care, la Botezul său în Iordan,
l-ai proclamat pe Cristos drept Fiul tău preaiubit,
în timp ce Duhul Sfânt cobora asupra lui,
dăruieşte-le fiilor tăi adoptivi, renăscuţi din apă şi Duh Sfânt, harul
să rămână mereu în iubirea ta.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

sau:
Dumnezeule,
al cărui Fiu unul-născut s-a arătat în trup omenesc,
dă-ne, te rugăm, harul,
ca noi, cei ce recunoaştem în el chipul firii noastre,
să ne învrednicim a ne reînnoi lăuntric după chipul său.
El, care, fiind Dumnezeu.

Se spune Crezul.

Rugăciunea credincioşilor, cf. pag. 1589.

ASUPRA DARURILOR
Primeşte, Doamne, darurile pe care ţi le oferim
în sărbătoarea arătării lui Cristos ca Fiul tău iubit
şi transformă-le în jertfa
prin care el a binevoit să spele păcatele lumii.
El, care vieţuieşte şi domneşte în vecii vecilor.

PREFAŢA: Consacrarea şi misiunea lui Isus

Ant. la Împărtăşanie
Iată-l pe acela despre care spunea Ioan:
„Eu am văzut şi am dat mărturie
că acesta este Fiul lui Dumnezeu”.
In 1,32.34

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Îndestulaţi cu darul tău ceresc,
noi implorăm cu umilinţă, Doamne, bunătatea ta:
dă-ne harul să-l ascultămcu credinţă peFiul tău unul-născut,
ca să ne numim şi să fim cu adevărat fiii tăi.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Luni după această duminică începe Timpul de peste an, ce se întrerupe la Miercurea Cenuşii.

 

Lectionar

 Botezul care mântuieşte este acela care, cu ajutorul Duhului Sfânt, ne sprijină în străbaterea aceluiaşi drum cu cel al lui Isus, Fiul preaiubit al Tatălui, unul născut, devenind asemenea lui în totul. Petru începe cu o constatare: Dumnezeu nu face deosebire între persoane, nu face distincţii între popoare după culoarea pielii. Pe această bază el anunţă evanghelia şi păgânilor. Isus a pătimit, a murit, a înviat, şade la dreapta Tatălui. Toate acestea, pentru a-i elibera pe oameni de puterea diavolului şi pentru a le ierta păcatele. “Slujitorul lui Iahve” este cel care ia asupra sa păcatele poporului. În Cristos care se supune la un act public de căinţă, botezul în Iordan, vedem solidaritatea Sfintei Treimi cu istoria noastră. Isus nu se distanţează de umanitatea păcătoasă, este un om ca şi ceilalţi, venit într-o omenire păcătoasă, se identifică cu ea, dar nu-i păcătos. Nu mărturiseşte păcatele sale, ci le mărturiseşte pe ale noastre (nouă ne este prea mare ruşine). Universalitatea mărturisirii sale şi sfinţenia vieţii, ajută omenirea veche să treacă într o omenire nouă.

LECTURA I
Iată-l pe slujitorul meu,
în care sufletul meu îşi găseşte bucuria.
Citire din cartea profetului Isaia 42,1-4.6-7

1 Aşa spune Domnul:
„Iată slujitorul meu pe care îl sprijin,
alesul meu în care sufletul meu îşi găseşte plăcerea!
El va aduce popoarelor judecata.
2 Nu va striga, nu-şi va ridica glasul
şi nu se va auzi pe uliţe vocea sa.
3 Trestia frântă nu o va rupe
şi fitilul fumegând nu-l va stinge.
El va aduce dreptatea cu fidelitate.
4 Nu va obosi şi nu se va descuraja
până va aşeza judecata pe pământ,
căci insulele aşteaptă legea lui.
6 «Eu, Domnul, te-am chemat în dreptate
şi te-am luat de mână;
te-am păstrat ca să te fac alianţă pentru popor
şi lumină pentru neamuri,
7 să deschizi ochii celor orbi,
să-i scoţi din închisoare pe cei captivi
şi din temniţă, pe cei care locuiesc în întuneric»”.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 28(29),1a şi 2.3ac-4.3b şi 9-10 (R.: 11b)

R
.: Domnul îl binecuvântează
pe poporul său cu pace.

1a Aduceţi Domnului, fii ai lui Dumnezeu,
2 aduceţi Domnului gloria numelui său!
Adoraţi-l pe Domnul în măreţia sfinţeniei sale! R.

3ac Glasul Domnului este peste ape,
Domnul este peste apele multe.
4 Glasul Domnului este puternic,
glasul Domnului e plin de măreţie. R.

3b Dumnezeul slavei tună
9 şi, în lăcaşul său sfânt, toţi îi cântă gloria.
10 Domnul stă peste potop,
Domnul stăpâneşte în veci ca rege. R.

LECTURA A II-A
L-a uns Dumnezeu cu Duhul Sfânt.
Citire din Faptele Apostolilor 10,34-38

34 În acel timp,
Petru, deschizându-şi gura, a spus:
„Într-adevăr, acum înţeleg
că Dumnezeu nu este părtinitor,
35 ci, în orice neam, cel care se teme de el şi face dreptatea
îi este plăcut.
36 El a trimis fiilor lui Israel cuvântul său,
care aduce vestea cea bună a păcii prin Isus Cristos.
Acesta este Domnul tuturor.
37 Voi ştiţi ceea ce s-a petrecut în toată Iudeea,
începând din Galileea,
după botezul pe care l-a predicat Ioan:
38 cum l-a uns Dumnezeu pe Isus din Nazaret
cu Duhul Sfânt şi cu putere.
Acesta a trecut făcând bine
şi vindecându-i pe toţi cei care erau stăpâniţi de diavol,
pentru că Dumnezeu era cu el”.
Cuvântul Domnului

ALELUIA cf. Mc 9,7
(Aleluia) Cerurile s-au deschis şi a răsunat glasul Tatălui:
„Acesta este Fiul meu cel preaiubit,
de el să ascultaţi!” (Aleluia)

EVANGHELIA
După ce a fost botezat,
l-a văzut pe Duhul lui Dumnezeu venind deasupra lui.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Matei 3,13-17

13 În acel timp,
a venit Isus din Galileea la Iordan, la Ioan,
ca să fie botezat de el.
14 Dar Ioan încerca să-l oprească, spunându-i:
„Eu am nevoie să fiu botezat de tine
şi tu vii la mine?”
15 Răspunzând, Isus i-a zis:
„Lasă acum, căci aşa se cuvine,
ca noi să împlinim toată dreptatea!”
Atunci el l-a lăsat.
16 După ce a fost botezat,
Isus a ieşit îndată din apă.
Şi iată că s-au deschis cerurile
şi l-a văzut pe Duhul lui Dumnezeu
coborând ca un porumbel şi venind deasupra lui!
17 Şi, iată, a fost un glas din ceruri care spunea:
„Acesta este Fiul meu cel iubit,
în care mi-am găsit plăcerea!”
Cuvântul Domnului