en-USro-RO

Inregistrare | Login
14 decembrie 2017

Calendarul zilei

Joi, 14 decembrie 2017

Sfintii zilei
Sf. Ioan al Crucii, pr. înv. **
Liturghierul Roman
Sf. Ioan al Crucii, pr. înv. **
Liturghie proprie, prefaţă pentru sfinţi
alb,
Lectionar
1Cor 2,1-10a: Noi vorbim de înţelepciunea tainică a lui Dumnezeu 
Ps 36: Gura celui drept exprimă înţelepciunea 
Lc 14,25-33: Fiecare dintre voi care nu renunţă la tot ceea ce are nu poate fi discipolul meu.
Meditatia zilei
Joi din săptămâna a 2-a din Advent

 

Sfintii zilei

Ss. Arnold Janssen, pr.; Arsenie, pustnic

 Liturghierul Roman

DUMINICA A II-A DE PESTE AN


Ant. la intrare 
Tot pământul să te adore şi să-ţi cânte ţie, Dumnezeule;
să cânte numelui tău, Dumnezeule Preaînalt!                   Ps 65,4

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule atotputernic şi veşnic,
care stăpâneşti toate câte sunt pe pământ şi în cer,
ascultă cu bunătate rugăciunile poporului tău
şi dăruieşte timpurilor noastre pacea ta.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.


ASUPRA DARURILOR
Dăruieşte-ne, te rugăm, Doamne, harul
să luăm parte cu vrednicie la aceste taine,
pentru că, ori de câte ori se celebrează
memorialul acestei jertfe,
se împlineşte lucrarea răscumpărării noastre.
Prin Cristos, Domnul nostru.


Ant. la Împărtăşanie
 
Ai pregătit masă înaintea mea
şi paharul meu mă îmbată de frumuseţe.         Cf. Ps 22,5


sau:

Noi am cunoscut şi am crezut în iubirea
pe care Dumnezeu o are faţă de noi.          1In 4,16


DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Revarsă asupra noastră, Doamne,
Duhul tău de iubire,
pentru ca, hrăniţi din unica pâine cerească,
să fim o singură inimă şi un singur suflet în slujirea ta.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 Ziua Mondială a Migrantului şi a Refugiatului (a CIII-a). Vezi “Note liturgice” la final.
Evanghelia relatează mărturia pe care Ioan a dat-o despre Isus, după ce l-a botezat; el este alesul lui Dumnezeu. De asemenea, citirea din profeţi ne prezintă pe servitorul lui Dumnezeu, care a fost ales pentru a fi “lumina neamurilor”. Începem azi lectura Scrisorii întâi a sfântului Paul către Corinteni, în care apostolul insistă asupra caracterului divin al chemării sale la apostolat şi aminteşte totodată creştinilor că şi ei au o chemare asemănătoare; prin pacea şi harul pe care l-au primit sunt lumină pentru fraţii lor şi martori ai mântuirii lui Cristos
.

LECTURA I
Voi face din tine lumina popoarelor,
ca să duci mântuirea mea până la marginile pământului.
Citire din cartea profetului Isaia 49,3.5-6

3 Domnul mi-a spus:
„Tu eşti slujitorul meu, Israel;
în tine mă voi glorifica”.
5 Acum, aşa vorbeşte Domnul,
cel care m-a plăsmuit în sânul mamei
ca să fiu slujitorul lui,
ca să-l întorc pe Iacob şi să-l adun pe Israel.
De aceea am fost preţuit în ochii Domnului
şi Dumnezeul meu este puterea mea.
6 El zice:
„Este puţin să fii slujitorul meu,
ca să ridici triburile lui Iacob
şi să-i aduci înapoi pe cei rămaşi ai lui Israel.
Te-am pus lumină pentru popoare,
ca să fie mântuirea mea până la marginile pământului”.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 39(40),2 şi 4ab.7-8a.8b-9.10 (R.: 8a.9a)

R
.: Iată, vin, Doamne,
ca să fac voinţa ta!

2 Cu dor l-am aşteptat pe Domnul,
iar el s-a plecat spre mine şi mi-a ascultat strigătul.
4ab El a pus în gura mea un cântec nou,
un imn de laudă pentru Dumnezeul nostru. R.

7 Jertfă şi ofrandă tu nu doreşti,
tu mi-ai deschis urechile;
nu ceri nici arderi de tot, nici jertfă pentru păcat.
8a Atunci, am zis: „Iată, vin!” R.

8b În sulul cărţii este scris despre mine,
9 ca să fac voinţa ta.
Dumnezeul meu, aceasta o doresc.
Legea ta este în adâncul inimii mele. R.

10 Vestesc dreptatea ta în adunarea cea mare;
nu-mi închid buzele,
tu ştii lucrul acesta, Doamne! R.

LECTURA A II-A
Har vouă şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru,
şi de la Domnul Isus Cristos!
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul
către Corinteni 1,1-3

1 Eu, Paul,
chemat să fie apostol al lui Cristos Isus,
prin voinţa lui Dumnezeu,
şi fratele Sostene,
2 către Biserica lui Dumnezeu care este în Corint,
celor care au fost sfinţiţi în Cristos Isus,
chemaţi să fie sfinţi
împreună cu toţi cei care invocă în orice loc
numele Domnului nostru Isus Cristos,
Domnul lor şi al nostru:
3 har vouă şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru,
şi de la Domnul Isus Cristos!
Cuvântul Domnului

ALELUIA In 1,14a.12ac
(Aleluia) Cuvântul s-a făcut trup şi a locuit între noi.
Celor care l-au primit,
le-a dat puterea de a deveni copii ai lui Dumnezeu. (Aleluia)

EVANGHELIA
Iată-l pe Mielul lui Dumnezeu,
care ridică păcatul lumii!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan 1,29-34

29 În acel timp,
Ioan l-a văzut pe Isus venind la el
şi a zis: „Iată-l pe Mielul lui Dumnezeu,
care ridică păcatul lumii!
30 Acesta este cel despre care am spus:
«După mine vine un bărbat care a fost înaintea mea,
pentru că era mai înainte de mine.
31 Eu nu-l cunoşteam,
dar am venit să botez cu apă,
ca, prin aceasta, el să fie făcut cunoscut lui Israel»”.
32 Ioan a dat mărturie, spunând:
„Am văzut Duhul coborând ca un porumbel din cer
şi a rămas deasupra lui.
33 Eu nu-l cunoşteam,
însă cel care m-a trimis să botez cu apă, el mi-a zis:
«Acela deasupra căruia vei vedea Duhul
coborând şi rămânând peste el,
el este cel care botează în Duhul Sfânt».
34 Eu am văzut şi am dat mărturie:
acesta este Fiul lui Dumnezeu”.
Cuvântul Domnului